Sissejuhatus

MIKS MA PEAKSIN SEDA RAAMATUT LUGEMA?

Kaasaegne tehnoloogia pakub meile piisavalt palju võimalusi ja lahendusi elatusvahendite teenimisele kuluva aja vähendamiseks. Sellest hoolimata tunneb enamik meie hulgast pidevat ajanappust. Miks peaksid sa oma niigi koormatud ajakavva mahutama veel selle raamatu lugemise? Sest sa oled selle raamatu lugemiseks valmis. Sa oled valmis oma vaimsel rännakul tõusma järgmisele astmele ja raamatu ülesanne on sind selles abistada. Aga kust sa tead, et sa valmis oled? Tuletan sulle meelde üht vana ütlust:

Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.

Kui sa valmis ei oleks, poleks sa seda raamatut leidnud ega loeks praegu neid ridu. Sinu väline meel võib leida vastulauseid igale väitele, nagu ta võib leida ka vastuväiteid mõnele selles raamatus pakutavale mõttele. Aga oma seesmistel tasanditel sa tead, et oled valmis tõusma järgmisele mõistmise tasandile protsessis, mida me nimetame eluks. See raamat aitab sul tasapisi avada neid vaimseid ja loovaid jõude, mida sa kannad eneses kogu aeg.
    See raamat kuulub eneseabi, enese täiendamise  ja vaimsete käsiraamatute rubriiki. Nimetatud žanri alla on mahutatud tuhandeid kirjutisi ja tõenäoliselt oled sa juba niisuguste teemadega kokku puutunud. Aga vaatamata kõigele oled sa leidnud järjekordse raamatu. See viitab asjaolule, et tõenäoliselt pole sa veel saavutanud loodetud tulemust. Vastasel korral naudiksid sa uutmoodi elu. Miks sa peaksid lugema järjekordset raamatut teemal, kuidas kusagile jõuda, kui sa juba oledki kohale jõudnud?
    Mida annab sinu käes olev raamat sulle enamat kui teised? Kui lõpuni aus olla, siis ei tee ainuüksi see raamat sinu heaks midagi  - nõndasamuti ei tee ka ükski teine raamat. See raamat on vaid teejuhiks, kuidas leida enda seest üles ja õppida kasutama oma tõelist jumalikku väge.

ELU MÕISTATUS

Paljudel juhtudel näib sulle, et sinu elu on surutud teatud piiridesse või raamidesse. Sulle meeldiks need piirid ületada, kuid sa ei tunne, et see on jõukohane. Pealegi, kui sul enesel oleks niisugune vägi võtta, oleksid sa juba kõik piirid ületanud ja sul poleks mingit tarvidust käesolevasse raamatusse süveneda. Kui raamat ütleb sulle, et abivägi kõikide probleeme lahendamiseks on tegelikult sinu sees, siis tundub niisugune mõte alguses lausa naljana.

    Siiski - vaatame seda mõistatust pisut lähemalt: sa tunned, et välised olukorrad seavad sulle piiranguid ning sa tajud, et sinus puudub sisemine jõud, et neid olukordi lahendada. Kuidas oleks sul võimalik sellest vanglast end vabastada ja mõistatus lahendada? Kas ainus lahendus oleks välise päästja ilmumine, kes pühiks lahendamatuna näivad probleemid su elust? Niisuguse ootus paneb paljud inimesed otsima välist päästjat või salavalemit.  Kui sa oled vastuseid leidmata niisuguse otsingu juba läbinud, siis oled sa jõudnud oma vaimsel teel küpsusastmeni, mis võimaldab avada end sügavama tõe jaoks, et näivale elumõistatusele adekvaatset lahendust leida.

Tõsi on see, et sa tunned end elavat piirangute keskel. Tõsi on ka see, et sa ei suuda oma praeguses teadmises ja seisundis neid lahendada. AINUS põhjus, mis on sind niisuguse olukorrani viinud, on asjaolu, et sa näed elu läbi väga kindlakskujunenud mina-taju. Kuid see pole ainus võimalus elu kogemiseks.

ELUMUUTEV ÜMBERLÜLITUS

Esimene mõte oma maistest piiravatest olukordadest pääsemiseks on otsida välist muudatust. Järgmiseks, tõsisemaks sammuks on siiski oma tähelepanu ümbersuunamine ja keskendumine  hoopis iseenesele. Teadmine, et sinu mina-teadvus koosneb rohkem kui ühest osast, on abiks enesega seotud mõistatuste lahendamisel. Praegu nimetad sa oma minaks mingit konkreetset mina-tunnet, pead oma minaks konkreetset mina-olen taju või identsustunnet, mis sisaldab maailma tajumise filtrit. 

Lihtsam viis öeldu illustreerimiseks on värviliste prillide kandmise näide. Prillid toonivad maailma prilliklaasi värviga. Ometi sa tead, et tegelikult püsib maailm ikka samades värvitoonides ka sellest hetkest edasi, kui sa prillid ette paned. Muutub vaid sinu nägemus maailmast. Täpselt sama juhtub sinu maailma nägemisega siis, kui sa vaatad seda oma harjumuspärase mina “silmade” läbi. Kas sa tõepoolest elad piirangute keskel? Või on kitsendavad tingimused vaid maailma kogemise tulemus vaadatuna läbi iseenese tajufiltri?

TÕELINE OLEMUS ja PRAEGUNE MINA-TAJU   

Lihtne, kuid sealjuures ülimalt vabastav äratundmine on, et tõeline sina ja sinu praegune mina-taju POLE üks ja seesama. Sinu tõeline – vaimne, jumalikku päritolu Sina - on palju enam kui sinu praegune mina-tunne ja see raamat aitab sul avada selle väite sisu. Senikaua, kui sa näed ja tajud elu läbi sulle harjumuspärase tajufiltri, pole sa suuteline oma praeguseid maiseid piiranguid lahendama. Albert Einstein on öelnud: “Sa ei saa lahendada probleemi sellel teadvuse tasandil, millel sa selle probleemi lõid.” Sa ei suuda leida probleemile tõelist lahendust, tegeledes probleemiga samas teadvuses olles, milles probleem loodi ja piirav olukord hakkas tunduma tõene .

Mis sellises olukorras on lahenduse võti ? Mis saab olla lahenduseks juhul, kui sa ei suuda lahendada probleemi omal jõul ega ka väline päästja ei tee seda sinu eest? Võtmeks on oma mina-taju tahtlik ja teadlik muutmine. Käesoleva raamatu ülesanne on anda sulle teadmisi ja praktilisi abivahendeid oma mina-tunde avardamiseks. Raamat aitab sul ära tunda oma tõeline Mina, sest ilma tõelist Mina tundmata ei saa sa ka valla päästa tõelise Mina sisemist väge.

OLULINE ÄRATUNDMINE

Ma olen eneseületamise teed käinud pikka aega ja näinud, et tuhanded inimesed heitlevad samade probleemidega, millega minagi olen kokku puutunud. Minu arvates on vaimsel teel kaks erinevat staadiumi. Neist esimeses püüab inimene muuta midagi endast väljaspool asuvat. Teises staadiumis aga toimub nihe ja tähelepanu on fokuseeritud iseenda muutmisele. Esimene äratundmine, milleni see raamat jõuda aitab, on teadvustamine, et oma elu ja ümbritsevate olukordade muutmiseks on vaja muuta oma teadvust. Teiseks äratundmise hetkeks on mõistmine, et teadvuse muutmiseks vajab inimene taustsüsteemi, mis asub tema arusaamadest väljaspool ja võimaldab seetõttu võrdlust inimmeele sees. Miks on see nii oluline?

    Kas muinasjutt keisri uutest rõivastest on sulle tuttav? Keiser palkab rätsepad endale uusi sõnulseletamatult kauneid rõivaid õmblema. Kuid rätsepad ei koo imeilusat kangast ega õmble midagi, neil pole lõngagi lõimeks seotud. Nad vaid teesklevad usutavalt usinat töötegemist. Kuna keiser ja rahvahulk tajub kõike läbi rätsepate poolt kujundatud “filtri”, ei tunnista nad, et kuningas on tegelikult alasti, kuni üks väike poiss rahva seast lausub ajatud sõnad, et keisril pole midagi seljas!

Sinu praegune mina-taju moodustab tajumisfiltri, mis värvib kogu sinu poolt nähtu ja kogetu. Oma mina-tajust saad sa välja alles siis, kui sinuni jõuab impulss väljapoolt seda kujutlust ja sinus tärkab küsimus: “Kas minu maailmanägemus ikka on adekvaatne või on elu midagi enamat, kui ma siiani olen harjunud arvama?”

Senikaua, kui inimene kannab värvilisi prille, värvivad prilliklaasid kogu nähtu. See aga tähendab, et prillide läbi nähtu ei tekita kahtlust nähtu adekvaatsuses enne, kui ei teki võrdlevat kogemust. Niisiis, esimeseks sammuks oma tajumisfiltri muutmise suunas on mingi võrdlusmomendi kogemine, mis võimaldab läbi filtri nähtut küsitavaks muuta. Sinu mina-tunne hakkab muutuma, kui hakkad kahtluse alla seadma oma praegust elunägemist.

KÖIEVEDU VAIMSE KASVAMISE TÄHENDUSES

Vältimatuks väljakutseks enesemuutmise teel on pidev eneseületamine. Sügaval sinu sees põleb igatsus millegi enama, ilusama, parema ja helgema järele. Sul on aimdus, et sa suudad leida parema arusaamise elust ja iseendast, kuid selle seesmise igatsuse lahendamise võtmeks on kasvamine oma minatundes. Sinu praegune mina tühipaljalt sellest teadmisest või ainuüksi raamatu lugemisest veel ei muutu ega sure. Ma olen rääkinud kõrgemasse seisundisse jõudmisest, kus inimene ei pööra oma tähelepanu enesest väljapoole, vaid keskendub oma mina-taju arendamisele. Kuid fakt on see, et sinu praegune mina-taju osutab niisugusele muutusele vastupanu. Ta tahab sinu tähelepanu tõmmata kõigele muule sel põhjusel, et ta ei taha oma praegust positsiooni kaotada, sest omab tugevat ellujäämisinstinkti.   

Enesemuutmise protsess meenutab kahe võistkonna vahelist köievedu. Selles protsessis võib esineda küllaltki turbulentne faas, mil sa muudad küsitavaks oma harjumuspärase identsuse ja juba paikapandud tõdede adekvaatsuse. Sa pole enam päris kindel selles, mis on tõde või kes oled sa ise. Mingi hääl sinus võib kisendades teavitada tekkinud olukorra ohtlikkusest ning suunata sind tagasi vana turvalise mina-olen taju rööbastesse, et ennetada võimalus eelseisvast õnnetusest.

See raamat näitab sulle järkjärgulist teed niisuguste staadiumite läbimisel ja vana mina-tunde ületamise läbi uude  minatundesse jõudmisel. Kuid raamat sinu eest töid ära ei tee. Raamat aitab sul ainult mõista läbitavate astmete vajalikkust ning vajadust kahelda oma praeguse tajumise adekvaatsuses ja lemmiktõekspidamistes. Kogu vaimse rännaku protsess muutub sinu jaoks hoopis kergemaks siis, kui hoiad silma peal enese tavapärastel reaktsioonidel. Raamatu lugemise käigus võiksid jälgida oma reaktsioone väljapakutavate ideede suhtes. Kui sa täheldad, et mõne idee suhtes tunned sa tavapäratult tugevat reaktsiooni, siis oled sa paljastanud oma vaimset kasvamist blokeeriva läbitunnetamata uskumuse või veendumuse. Sinu praegune mina näitab sulle elu läbi omaloodud filtri, uskudes ise, et see ongi reaalsus. Sel juhul tuleb kahelda oma tajumisfiltri adekvaatsuses, kuni hakkad nägema selle filtri piiratust. Kui sa kord jõuad äratundmisele, kuidas mingi konkreetne uskumus seiskab sinu kõrgemast Minast lakkamatult läbi sinu voolava jumaliku väe, siis oled sa sellest uskumusest nõus silmapilkselt loobuma ja võtad omaks kõrgema, puhtama mina-tunde. Loodetavasti saab sul raamatu lugemise ja abivahendite kasutamise käigus olema mitmeid positiivseid kogemusi. See raamat pakub praktilist teed, mis aitab sul muuta oma minatunnet lühikese ajaga. Selle vaimse rännaku käigus, tuleb olla teadlik kahest erinevast häälest. Neist üks tahab lahti lasta, kuid teine kinni hoida praegusest mina-tundest. Ühel päeval oma vaimsele rännakule tagasi vaadates võid siis ise ka imestada, kui suures ulatuses on sinu maailmapilt muutunud ja kui palju vabam ja jõulisem sa oled.