11.  Maailmavaate piiravast või edendavast mõjust

Arusaamine on progressi võti. Inimkond on tohutult edasi läinud koopaelanike ajastust saadik ja selle on põhjustanud inimeste maailmavaate avardumine. Ajalooliselt on see protsess kulgenud läbi mitmete faaside. Üks maailmavaade arenes pikkamööda teatud aja, kuni ta asendati uue vaatega revolutsioonilise muudatuse kaudu. Iga faasi jooksul kaldusid inimesed uskuma, et nende maailmavaade on lõplik, kõrgeim võimalik arusaamine universumist. Ükski maailmavaade ei ole muutumatuna ajaproovile vastu pidanud: kõik uskumused on lõpuks asendatud arenenuma arusaamisega.

Teid on kasvatatud teatud maailmavaates ja need, kes selle maailmavaate teile edasi andsid, võib-olla väitsid, et see on kõrgeim võimalik, võib-olla isegi eksimatu. Kui te seda väidet usute, siis ei vaja te seda raamatut. Kui teie maailmavaade on täielik ja eksimatu, siis saab see enesestmõistetavalt anda teile kõik vajaliku oma elukogemuse üle valitsemise võtmiseks.

Kui te olete avatud oma maailmavaate avardamise võimalusele, siis saate te hakata mõtisklema selle üle, kas teie praeguses maailmavaates võiks olla niisuguseid elemente, mis piiravad teie elukogemust? See ei tähenda sugugi, et te peaksite oma praeguse maailmavaate maha jätma. See tähendab, et te vajate selle avardamist nii, et teie maailmavaade ei takistaks teil enam oma elu üle valitsemist.

Kui te kasvate materiaalses universumis, siis teie meeled kujundavad osaval viisil teie maailmavaadet igapäevases kogemuses. Teie füüsilised meeled on piiratud. Näiteks on teaduslikult tõestatud, et on olemas palju valguskiirte vorme, mida teie silmad ei suuda näha. Midagi on kõrgemal teie füüsiliste meelte avastamise suutlikkusest, aga sellest hoolimata on teie meeled veendunud,et teie valikuvõimalused oma elu muutmiseks on piiratud selle reaalsuse tasemega, mida teie meeled suudavad kogeda või haarata.

Teie meeled ütlevad teile ka seda, et te elate maailmas, mis koosneb peamiselt tahkest ainest, mida kutsutakse “mateeriaks” ja et teie füüsilisel kehal on väga piiratud võimed mateeriaalse reaalsuse muutmiseks. Neid võimeid saab laiendada kaasaegse tehnoloogia abil, kuid ka tehnoloogia seab ranged piirid sellele, kui palju te saate oma füüsilisi asjaolusid ja tingimusi muuta. Mateeria näib järgivat seadusi, mis on suuresti väljaspool teie kontrolli ja seega saate te vähe materiaalse maailma muutmiseks teha. Teie mõistuse arvates ei ole teie meelel jõudu materiaalseid olukordi muuta.

Suureks sirgudes kogete te, et teid ümbritsevad olukorrad, mis näivad olevat väljaspool teie kontrolli. Te ei saa muuta oma sündimise kohta, te ei saa muuta oma vanemaid või oma ühiskonda. Te ei saa muuta oma minevikku ja teil on – näivalt – väke mõju oma tulevikku kujundada. Alateadlik sõnum, mille on programmeerinud teie meelde teie mõistus ja igapäevane kogemus, on enda nägemine piiratud olevusena, kellel ei ole tegelikult jõudu ega väge oma väliste olukordade muutmiseks.

See viib vältimatu dilemmani. Esimeses osas selgitati, et õnn on seesmine olukord ja et teie elukogemus ei ole teie väliste olukordade automaatne produkt. Aga see raamat ei anna lihtsalt mingit halekangelaslikku ideed selle kohta, kuidas olla õnnelik õnnetusse olukorda kinnijäänuna. Inimliku eksistentsi vältimatu küsimus on selles, kuidas parandada elu kvaliteeti ja see peab sisaldama seejuures kahte elementi: teie seesmisi olukordi ja väliseid olukordi. Et olla täielikult oma elukogemuse peremees, peab teil olema teatud kontroll oma väliste olukordade üle.

Esimese osa eesmärk on demonstreerida, et iga muutus teie elukogemuses peab algama teie seesmiste olukordade muutmisest. Oma elu parandamiseks on teil tarvis alustada kontrolli võtmist oma elu selle osa üle, mida on kõige kergem kontrolli alla võtta. See on nimelt teie psüühikas toimuv. Kui te olete võtnud kontrolli oma meele üle, siis on teise osa eesmärk õpetada teid niisuguse vundamendi olemasolu korral kasutama omaenda meele jõude oma väliste olukordade üle kontrolli võtmiseks.

Aga niisuguse kontrolli võtmise võimalikkusesse uskumiseks peate te avardama oma maailmavaadet nii, et te mõistaksite, kuidas materiaalne universum tegelikult toimib. Ainult sel juhul näete te seost oma meele ja oma väliste olukordade vahel, seost oma meele ja materiaalse universumi vahel. See võimaldab teil mõista seda, et meel loob mateeriat.