2. Arusaamine siseheitlustest

Inimkonna ajalugu võib vaadelda kui võitlust vabaduse eest, võitlust vabanemiseks kannatustest, piirangutest, vaesusest, tühjusest või millest iganes, mis inimestele takistusi seab. Selle võitluse keskne aspekt on ülesaamine võhiklikkusest. Koopaelanikel olid väga piiratud valikuvõimalused oma eluolukordade parandamiseks, sest neil olid väga piiratud teadmised endast ja materiaalsest universumist. Nad ei tundnud piisavalt hästi loodusseadusi oma väliste olukordade muutmiseks. Nad ei tundnud piisavalt ka omaenda psüühikat, et muuta oma reageerimist eluolukordadele. Tänapäeva inimestel on selles valdkonnas hoopis arenenumad vahendid kasutada.

Enese seesmiste ja väliste olukordade parandamise keskne aspekt on iseendast ja elust arusaamise süvendamine. Teadmine on võti iga positiivse muudatuse juurde, mida on inimajaloos nähtud. See kehtib nii kollektiivsel kui individuaalsel tasandil. Kui te tahate oma isiklikku ellusuhtumist parandada, siis peate te alustama sügavama arusaamise otsimisest. Te peate uurima neid teadmisi, mis on tänapäeva maailmas kättesaadavad, sest need on teadmised, mida minevikus polnudki.

Mõelge sellele, kui õnnelikud te olete, elades ajal, kus on kättesaadav suurim infohulk kirjapandud ajaloo kohta. Te elate tõepoolest ajal, mil igaüks, kes tahab, saab leida piisavat informatsiooni ja praktilisi abivahendeid, et süstemaatiliselt oma ellusuhtumist muuta. See raamat – vastukaaluks mitmeköitelistele teostele – püüabki anda teile informatsiooni väga kontsentreeritud kujul. Nüüd kerkib loogiline küsimus sellest, miks ei antud teile seda informatsiooni teie sirgumisel täiskasvanuks? Miks ei õpetatud teile, kuidas õppida oma elukogemusest võimalikult palju? Miks on inimkond tuhandeid aastaid võidelnud, et pääseda inimlikest piirangutest, rõhumisest ja kannatusest?

Miks on teie elu olnud võitlus isikliku vabaduse eest, võitlus piiravate väliste ja seesmiste olukordade vastu? Loogiline vastus peitub jõudude olemasolus, mis eksisteerivad nii teie sees kui ka väljaspoolt teid ja need jõud tahavad teid hoida teadmatuses. Põgus pilguheit ajaloole näitab väliste jõudude eksisteerimist nii diktaatorite kui ka mitmete režiimide kujul– ka poliitiliste, religioossete ja teaduslike institutsioonide näol – kes on püüdnud agressiivselt maha suruda soovi teadmiste järele, hoides neid rahva eest peidus. Üheks illustreerivaks näiteks on teatud religioossete institutsioonide püüd hoida Euroopa intellektuaalset elu raudses haardes niinimetatud pimedal ajastul. Teadmiste varjamise motivatsiooniks on alati olnud inimeste kontrolli all hoidmine nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil. Inimeste kontrolli all hoidmine füüsiliste vahendite kaudu on aga alati räpane ja viib vastuhakule. Palju efektiivsem on kontrolli all hoida inimeste meeli. Kui inimesed teavad vähe, siis ei pruugi nad aru saadagi, et neid rõhumise all hoitakse või nad ei tea, kuidas vabadust saavutada. Järeldus on selge. Kui keegi tahab teid kontrolli all hoida, siis peab ta varjama teie eest teadmisi selle kohta, kuidas te ennast kontrolli alt vabastada saaksite. Mis on tähtsaim informatsioonikilluke, mis vabastab teid mistahes meelekontrolli vormi alt? See on teadmine, et teie elu kogemise viis EI ole teie väliste olukordade automaatne produkt. Saavutades sügavama arusaamise selle kohta, kes te olete ja kust te tulete, saavutate te võime valitseda oma eluolukordi. Te võite valida oma elukogemise viisi, oma suhtumise elukogemusse selle asemel, et lasta välistel olukordadel ja omaenese psühholoogial määrata teie eest, kuidas te peate suhtuma oma eluolukordadesse.

Kui elu nähakse võitlusena vabaduse eest, siis nüüd me mõistame, et võti vabadusele on arusaamine. Tõde on see, mis teeb teid vabaks, sest kui te teate, kes te olete ja kuidas toimib maailm, olete te suutelised tegema paremaid valikuid. Selle raamatu eesmärk on aidata teil olla oma elukogemuste teadlik valitseja. Raamat annab teile kogu tõe kompaktsel kujul, kuid seda tõde antakse sammhaaval, järk-järgult. Alustagem sellest, kui tähtis on valik.

Need, kes tahavad teid kontrolli all hoida, on huvitatud sellest, et te seda valet usuksite. Nad ei taha, et te avastaksite selle aluspõhjaks oleva tõe, et teie meel on kaitsmata ainult senikaua, kui te teete ebateadlikke valikuid – lastes teistel enese eest valikuid teha. Nad ei taha, et te teaksite, et teil on alternatiiv niisugusele lähenemisele. Sest kui te tõesti teaksite, et universum on peegel, siis teaksite te ka seda, et te tõepoolest suudate muuta oma väliseid olukordi oma teadvust muutes. Väliste olukordade orjaks olemise asemel võite te võtta valitsemise oma seesmiste olukordade, oma meele üle. Et seda efektiivselt teha, vajate te Elu Võrrandi mõistmist.