2. Kuidas ülestõusnud meistrid sind aitavad?

Esitagem nüüd loogiline küsimus: kui väljapool materiaalset universumi asuvad vaimsed loojad on loonud universumi ja saatnud meid siia maailma kaasloomiseks, kas on siis tõenäoline, et nad jätaksid meid siia omapäi tegutsema? Ja kui nad ei ole meid üksi jätnud, kas on siis võimalik, et nad jagavad meile õpetusi, mis sisaldavad midagi niisugust, mida meie oma piiratud maailmanägemises ise näha ei suuda? Kas need õpetused võiksid avada meis peituva tõelise jumaliku väe ja tõsta meid omaloodud mõttemaailma mullist ja ka materiaalsest universumist kõrgemale? Teiste sõnadega: sinu isiklikul vaimsel teekonnal saabub hetk, kus sul on tarvis mõelda selle peale, missugust õpetajat sa vajad: kas niisugust, kes on veel ise inimkujutluste küüsis või neist köidikutest välja kasvanud? 


MISSUGUST ÕPETAJAT SOOVID SINA?

Igaüks meist näeb elu läbi oma mina-taju. Seesama taju loob mentaalse raamistiku, mis piirab adekvaatset maailmanägemist, värvides kogu sinu poolt nähtu, sealhulgas ka viisi, kuidas sa näed ennast ja hindad oma käitumist. Väga oluline oma elunägemise ja elukogemise muutmiseks on sellest omaloodud mõtte- ja arvamusraamistikust välja saada. See on raske, sest sa ei saa oma mõttemullist välja ühegi oma senise omaksvõetud idee, tõekspidamise, kogemuse ega tajumistulemuse kaudu. Miks mitte? Sest kõik, mida sa oma arusaamade raamistikus olles näed, näib kinnitavat sinu raamistiku paikapidavust. Sellest lummusest väljamurdmiseks on tarvis kogeda midagi niisugust, mis esitab sinu mõttemaailma mullile väljakutse, mis annab võrdluseks teistsuguse taustsüsteemi ja asub sisseharjunud arusaamadest väljaspool. Mis aitaks sul niisugust kogemust saada? Kõige lihtsam viis selleks on leida õpetaja, kes näeb elu ja maailma teistmoodi, sinu mõtteraamistikust erinevalt. Luba mul illustreerida seda näitega.

Sa oled lapsena tõenäoliselt kokku puutunud mänguga, kus tuleb labürinti läbides leida selle keskele paigutatud aare. Võib-olla oled sa näinud ka tõelist keerdkäikudega labürinti, mille seinu moodustavad keeruka mustri järgi istutatud pikad hekipõõsad. Niisuguses labürindis viibides on nägemisulatus üsna piiratud. Sa näed vaid rohelisi seinu, mis moodustavad kitsaid koridore. Mööda kitsast koridori minnes jõuad sa lõpuks tupikusse, aga näed siiski kusagil avaust. Sinna pöörates märkad, et üks koridor viib teise sisse. Mingi aja pärast jõuad sa kohta, kus on kaks või rohkem avaust. Sa valid neist ühe, kuid seegi viib tupikusse. Nüüd oled sa sunnitud sama rada pidi tagasi minema ja valima teise avause lootuses, et see soovitud kohta välja viiks. 

Kas pole see sobiv metafoor meie elu keerdkäikude iseloomustamiseks? Meil on üsna piiratud arusaam elust. Me suudame näha vaid oma vahetut keskkonda. Meil pole aimugi, kuidas me sellesse segadusse sattusime ja kuhu see meid välja viib. Labürindis viibides puudub meil kaart ja me ei tea, kus me täpselt asume ning kuidas jõuame väljapääsuni.

Kujutle nüüd, et selles umbmäärasuses teed leides kohtad sa kedagi, kes on leidnud labürindis asuva suurepärase platsi, kus on värskendava veega purskkaev. Ta võib sind juhendada ja pärast teatud keerdude ja käänakute läbimist leiad sa juhatatud koha. Koht on tõesti tore ja vesi suurepärane, kuid mingi aja pärast mõistad sa, et oled endiselt keerdkäikude keskel ja sul puudub kõigele vaatamata teadmine sellest, kus asub väljapääs või kas sellest labürindist üldse välja saabki. 

Inimene, keda sa kohtasid, on nende teekaaslaste sümboliks, kes on leidnud midagi niisugust, mida sina leidnud pole ja nad võivad anda sulle toredaid soovitusi. Kuid nad on labürindi lõksus täpselt samamoodi kui sa isegi. Sa jõuad arusaamisele, et sul on juba küllalt pimesi ringikõndimisest. Nüüd tahad sa kuidagi teisiti tegutseda. Sa tahaksid nõuannet kelleltki, kes on koodi lahti murdnud ja leidnud raja labürindirägastikust välja ning saab aidata sind õige kursi leidmisel. 

Sa istud ja puhkad jalga, suunates oma pilgu üles ... ja sa näed kõrget torni keerdkäikude vahel kõrgumas. Selle tipus on ümmargune platvorm ja sellel platvormil hulk tegelasi, kes annavad juhtnööre labürindis viibijatele. Sa taipad, et need juhendajad näevad labürinti pealtpoolt ja seepärast oskavad nad täpselt öelda, kus asub väljapääs. Sa hüppad püsti ning hakkad nende tähelepanu äratamiseks kätega vehkima. Varsti märkab sind keegi tornisviibijatest ja küsib, mida sa soovid. Sa vastad, et tahad labürindist välja ja tema ütleb: “Hakka astuma!”      

Kui sa oma kõrgemaloleva juhendaja juhiseid järgid, siis mõistad sa, et tal on täiesti unikaalne viis õpetamiseks. Kuigi tema ei tee sinu eest valikuid, annab ta sulle piisavalt näpunäiteid selleks, et sa oled suuteline ise valikuid tegema. Mõne aja pärast juhatab ta su väljapääsu poole, kuid mitte kõige otsemat teed pidi, sest sinu juhendaja mõistab, et sa pead omandama teatud kogemused enne, kui sa oled valmis labürindi selja taha jätma. Ta juhatab sind oskuslikult sinna, kuhu on sul tarvis jõuda selleks, et leida järgmine väljapääs ehk jõuda järgmisele teadvuseastmele.

MEIE UNIVERSAALSED ÕPETAJAD

See raamat visandab tee, mis aitab sul luua isikliku ühenduse oma vaimsete ehk ülestõusnud õpetajatega ja sinu enda kõrgema Minaga. Väljamõeldud labürindi tornis olevad kõrgemad juhendajad sümboliseerivad niisuguseid õpetajaid. Ka nemad on olnud kehastuses nagu meiegi praegu ja seetõttu tunnevad nad meie teekonda. Nad on lahendanud inimeksistentsi mõistatuse ja leidnud tee labürindist välja. Seega saavad nad anda meile perspektiivi, mida meie labürindis viibides ise ei näe. 

Meil kõigil on niisugused õpetajad ja nad on juhendanud meid meie isiklikul teel läbi maise maailma sel määra, mil määral me oleme olnud suutelised neid kuulama ja tahtnud nende juhenduse järgi käia. Selle raamatu eesmärk on pakkuda sulle võimalus teadvustada oma vaimsete õpetajate olemasolu nii, et sa oleksid suuteline järgnema nende juhatusele teadlikumalt ja sinus kasvaks tahe end nende lainele häälestada. See kiirendab oluliselt vaimse teekonna läbimist.  

Kasutades raamatus olevaid õpetusi ja praktilisi abivahendeid, ei tunne sa end enam ekslemas vaenuliku keskkonna suletud ringis. Selle asemel hakkad sa tundma, et käid – ja oled alati käinud – just sedasama teed, mida just sina pead läbima, et leida väljapääs omaenese labürindist ja jõuda oma eesmärgile. Väljapääs aga on uks palju avaramasse reaalsusse. 

SA OLED VALMIS KÕRGEMAKS ÕPETUSEKS

Nagu juba öeldud, leiab õpilane õpetaja siis, kui ta on valmis. Sa leidsid selle raamatu ja see näitab, et oma sisemistel tasanditel oled sa valmis õpetusteks ja abivahendite kasutamiseks, mida ülestõusnud õpetajad pakuvad. Tegelikult kanname me kõik endas oma sisemist labürinti, milles me peame oskuslikult liikuma, et leida tee Tõelise Eluni.

 Oma tõelise Mina leidmise eelduseks
on enese teadlik jälgimine.

Sinu isiklik labürint koosneb sulle omastest tõekspidamistest ja uskumustest ning läbitud kogemustest oma terve rännakutee jooksul materiaalses universumis. Enne, kui sa oled sisemistel tasanditel täielikult valmis raamatus kirjeldatava omandamiseks, peaksid sa ületama mõned seesmised tõkked. Ehk oled sa omaks võtnud mõned uskumused või eelarvamused, mis blokeerivad selle raamatu poolt pakutavate ideede omaksvõtmist. Samuti võivad omaksvõetud tõekspidamised takistada vaimsete abivahendite kasutamist.

Väga oluline võti oma jumaliku väe lukust lahtikeeramiseks on saada teadlikumaks oma minast. Teadlikkuse avardamise võtmeks on valmisolek jälgida iseennast teadlikult ja pidevalt. Teisisõnu on sinus eneses peituva jumaliku väe lahtipäästmine kui tee sillutamine oma elu keskpunkti – oma isikliku labürindi aaretekambrisse. Ent labürint on kavalate keerdkäikudega ja selles puudub niisugune tee, mis otsejoones keskossa viiks. Heitkem pilk labürindi joonisele.

Labürindi seinad koosnevad sinu piiratud uskumustest ja eelarvamustest, mis on kui kõrge tihe hekk. Tõkestamata jalgrada, mis otse soovitud kohta viiks, on seal võimatu leida, sest seda lihtsalt pole. Kõiki teid blokeerivad sinu lemmiktõekspidamised ja -veendumused.

Kuidas sa mõistatuse lahendad? Kuidas sa jõuad oma elu keskpunkti ehk aardekambrisse? Tupikusse jõudes mõistad, et tuleb valida mingi teine lähenemistee. Tupik on blokeeritud nende uskumuste või arvamustega, mida sa ei ole kunagi lähemalt vaadanud, sest sa oled neid alati võtnud enesestmõistetavatena. Nendega silmitsi olles peaksid vaatama oma uskumusi kriitilise pilguga ja mõtlema, miks sa oled alati arvanud just niimoodi ja sul on tarvis näha, kui piiravalt mõjutab mingi konkreetne uskumus sinu edasijõudmist. Seejärel otsustad sa, kas sa tahad välja astuda oma vanadest veendumustest ja leida omaenese tõeline tee, mis on peidus siiani läbitunnetamata uskumuse taga. 

Tupikkäik sinu vaimse kasvamise teel on
veendumus või uskumus, millele sa pole kunagi
tähelepanu pööranud, sest sa oled seda alati võtnud
enesestmõistetavana.

Kujutle, et oled tõelises labürindis ja pärast pikka jalutamist mööda käike mõistad sa, et väljapääsu, mis labürindi keskossa viiks, polegi olemas. Kuid olukorra üle kriitiliselt järele mõeldes leiad sa, et hekki moodustavate põõsaste vahel on siiski kitsukesed avaused. Labürindis ringijalutamise asemel saad sa võtta radikaalselt teistsuguse lähenemise ja minna kahe põõsa vahelt läbi heki. See viib sind isiklikule aaretekambrile lähemale.

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTRID?

Me teame eelnevast, et materiaalne maailm koosneb samast ainest nagu vaimnegi maailm. Materiaalses maailmas on energia vaid muundatud väiksemale võnkesagedusele, kui seda on vaimse maailma vibratsioonisagedus. See tähendab, et vaimne maailm ei ole meie maailmast mingi konkreetse “seinaga” eraldatud. Materiaalne maailm eksisteerib vaimse maailma osana vaimse maailma energiavälja sees. Vaimne maailm on meie ümber. Sellel on vaid kõrgem vibratsioon ja seepärast me ei näe seda.

Aga me võime seda tunnetada oma intuitiivsete võimete kaudu. Me teame ka seda, et meie teadvus on suuteline toimima ühenduses kvantmaailmaga, sest ka kvantmaailmas valitseb teadvus. Selle teadvuse moodustavad materiaalse sfääri loonud eneseteadlikud olevused. Neid võib nimetada loovateks olevusteks, kvantolevusteks või ülestõusnud ehk vaimseteks õpetajateks. Mulle meeldib mõiste “ülestõusnud meistrid.” Paljud ülestõusnud meistrid on elanud kunagi tihedas materiaalses sfääris, justnagu meie praegu elame. Nad suutsid tõusta tihedast mateeriast vaimsesse sfääri seepärast, et saavutasid meisterlikkuse oma meele üle, suutes leida ja endas avada oma loova jumaliku potentsiaali ning seeläbi saada oma meele ja olukordade valitsejaks.

Niisugune meisterlikkus tagas neile ülestõusmise ja neist said ülestõusnud meistrid. Mitte kõik ülestõusnud meistrid pole tõusnud vaimsesse sfääri planeedilt Maa, aga nad läbisid sarnase protsessi, nagu ka meile on ette nähtud läbida. Sisuliselt oleme me kõik end ülestõusmiseks ettevalmistavad meistrid. See tähendab, et ülestõusnud meistrid omavad kogemust selles protsessis, mida meie praegu läbimas oleme. Ka nemad alustasid piiratud teadvuse tasandilt nagu meiegi. Siis liikusid nad suurema meisterlikkuse suunas, kuni saavutasid täie meisterlikkuse, mis on ka meie reaalne potentsiaal. Seetõttu on ülestõusnud meistrid meile head õpetajad. Nad pole kujuteldava kõikvõimsa jumala sarnased, kes istuvad üleval roosa pilve serval ega taha oma käsi määrida. Nad teavad suurepäraselt, mida tähendab olla makrotasandi lõksus, kuid nad teavad ka seda, kuidas liikuda meele meisterlikkust harjutades vabanemise suunas. 

Ülestõusnud meistritel puudub füüsiline keha ja nad ei taju maailma läbi füüsilise keha piiratud tajumisvõime. Nad näevad kõike teises valguses kui meie. Neil on tunduvalt täiuslikum ja avaram maailmanägemus. See on teine põhjus, miks on neil palju parem võimekus kui maistel gurudel meid kõrgema tasandi suunas juhatada. 

MIKS ME POLE ÜLESTÕUSNUD MEISTRITEST MIDAGI KUULNUD?   

Miks pole sulle varem räägitud ülestõusnud õpetajatest? Osaliselt seepärast, et see termin on kasutuses olnud vaid veidi rohkem kui sajand, kuid me oleme universaalsete vaimsete õpetajate mõjust kuulnud läbi ajaloo. 

Meie vaimsetel õpetajatel on vaid üks eesmärk, nimelt aidata meil tõusta oma teadvuses. Nad EI püüa täita oma eesmärki mingi religioosse liikumise või mõne muu omaette mõttesüsteemi loomise kaudu. Nad töötavad inimestega vaatamata sellele, mis tasandil keegi parasjagu viibib, püüdes aidata ta järgmisele tasandile. Ülestõusnud meistrid töötavad tsivilisatsiooniga ja aitavad inimesi seeläbi, et edastavad neile ideid inimeste vastuvõtuvõime piires, aidates neid seeläbi välja kasvada sellest teadvuse tasandist, millel nad parasjagu on. Nagu te juba mõistate, töötavad ülestõusnud meistrid inimestega tihti nii, et inimene ise pole oma välise meelega isegi teadlik, kellega meistritest täpselt tegemist on. Meistrid aitavad inspireerida kõiki kehastuses olevaid inimesi, kel selleks olemas sisemine soov ja nii juhtub tihti, et inimesed ei tea, kust pärinevad neile päheturgatanud head ideed.  

Universaalsed vaimsed õpetajad jagavad oma juhendamist neile, kes nende juhendamisele on avatud. Aegade jooksul on nad töötanud läbi paljude erinevate inimeste, tutvustades uusi ideid, mis abistavad inimestel nende kultuuri ja teadvuse tasandit arvestades elu edasi viia. Ülestõusnud meistrid on inspiratsiooni pakkunud enamuse maailma tuntuimate religioonide ja paljude vähemtuntud religioonide alal. Nad on inspireerinud paljusid filosoofilisi ideid, pakkunud inspiratsiooni kirjanduse, muusika alal ja muudel kultuurilistel teemadel. Nad on inspiratsiooni pakkunud teaduse ja tehnoloogia arendamise alal, sest teaduse ja tehnoloogia areng soodustab ka inimeste isiklikku vaimset kasvamist rohkem kui palehigis töötamine. 

Meistrid püüavad anda avatumaile inimestele universaalseid ideid ja nende poolt edastatud mõtted on kirja pandud ka selles raamatus. Iga inimene võib ise hinnata, kas need ideed saavad teda aidata elu puudutavate küsimuste lahendamisel.

MIKS POLE TÕENDEID MEISTRITE EKSISTEERIMISEST?

Kui ülestõusnud meistrid on koos meiega olnud terve inimajaloo jooksul, siis miks pole inimkond nende olemasolu iseenesestmõistetavana omaks võtnud?  Kõige olulisem põhjus on siin asjaolu, et planeet Maal valitseb vaba tahte seadus. See tähendab, et ülestõusnud meistrite olemasolu on inimkond aktiivselt eitanud ja, austades vaba tahte seadusest tulenevalt seda eitamist, ei anna meistrid ümberlükkamatuid tõendeid oma olemasolu kohta. 

Ülestõusnud meistrid on öelnud, et universumis on arvukalt planeete, mida asustavad meietaolised eneseteadlikud olevused. Planeet on nagu suur koolitusruum oma elanikele.Planeedi taset saab hinnata selle järgi, kui kõrgele selle elanikud on oma loovates võimetes arenenud – kas planeedi kollektiivteadvus on lasteaia tasandil või on jõutud kõrgkooli tasemele.

Planeet Maa on üsnagi madalal arengutasandil, mis tähendab, et enamus maiseid elanikke on kõvasti allpool oma loovate võimete potensiaali. See on tasand, kus inimesed soovivad tunda end isoleeritud olevustena, kes elavad isoleeritud maailmas. Ainuke võimalus niisuguse olukorra kogemiseks on asjaolu, et maine mateeria on nii tihe, et  selle “tihedus” tundub tõeline. Kuidfakt, et see koosneb tegelikult hoopis kergemast substantsist, jääb varjatuks. Meie meeled registreerivad mateeriat tahke ja tihedana ning see näib eksisteerivat täiesti omaette üksusena. Mateeria ei paista olevat vaimsest energiast ja seepärast me arvame, et materiaalne maailm on kas Jumalast lahus või omaette eraldiseisev üksus. 

Maa on jätkuvalt üleminekufaasis ehk tõusuteel kollektiivse teadlikkuse kõrgemale tasandile. Kuid vaba tahte seadus ütleb, et inimestele peab ühe valikuna jääma võimalus eitada Jumala, vaimse maailma või ülestõusnud meistrite olemasolu. Inimesed peavad soovi korral saama võimaluse säilitada illusiooni isoleeritud maailmas olemisest. Ja nii ei saagi olla lähitulevikus ümberlükkamatut tõestust Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu kohta. See tähendab, et igaüks võib ja saab ise endale individuaalsel tasandil tõestada Jumala ja jumalike olevuste eksisteerimist. Räägime sellest järgmises peatükis. 

Nüüd selgubki, kuidas selles raamatus olevad teadmised on vastu võetud. Inimeste eitamisvajaduse tõttu ei saa meistrite õpetused “taevast alla langeda.” Meistrid edastavad oma õpetusi läbi nende inimeste, kes on tõstnud oma teadvuse selle tasemeni, et nad saavad otseühenduse meistritega ja vahetult vastu võtta meistrite ideid ning sõnumeid. Vaba tahte seaduse kohaselt peab aga teistele inimestele alles jääma võimalus meistrite õpetust üldse mitte vastu võtta, moonutada või kohandada seda oma uskumuste süsteemiga. 

See ongi teine põhjus, miks inimesed ei ole varem kuulnud ülestõusnud meistritest. Kui õpilane on valmis, siis ilmub talle ülestõusnud meistrist õpetaja. Enne, kui inimene ei ole suuteline meistrite eksisteerimist tõsiselt omaks võtma, pole ta on nende õpetusteks valmis. Kui sa seda raamatut loed, oled sa tõenäoliselt valmis heitma lähemat pilku ülestõusnud meistrite õpetusele. 

MIKS ON MEISTRID OLULISED?    

Miks on oluline olla avatud ülestõusnud meistrite olemasolule? Sellepärast, et meie jaoks on lahendamata mitmeid niisuguseid küsimusi, millele me ei saa vastust materiaalse keskkonna vahendite abil ega teatud teadvuse tasandi piires. Kui inimene vajab vastuseid oma teadvuse tasandilt kõrgemal olevalt tasemelt, siis peab ta otsima allikat, mis asub tema tasemest kõrgemal. Nende vastuste abil saab inimene tasapisi tõsta oma teadvust, kuni ta jõuab sellise teadvuse tasemeni, mis võimaldab saada ideid, inspiratsiooni ja vastuseid otse oma kõrgemalt Minalt. Kaasaegne tsivilisatsioon on täiesti mööda vaadanud faktist, et ka inimmeelest võib saada suletud süsteem. Keskajal kehtestas kirik doktriini, milles oli öeldud, et Maa on universumi keskpunkt. Kõigele tipuks lisas doktriin, et kui keegi julgeb selles kahelda või suhtub sellesse väitesse üleolevalt, see põleb igavesti põrgus. Senikaua, kui usuti kiriku väiteid, polnud ka võimalik kahtluse alla seada keskaegset maailmavaadet. Me oleme üles kasvanud teadmises, et teadus purustas inimmeele kiriku kägistava mõju alt, kuid kas see on kogu tõde? Võib-olla mõned esimestest teadlastest, kes olid vaimse loomuga, olid suutelised häälestama oma meele ülestõusnud meistritele? Läbi selle häälestumise olid need varased teadlased suutelised saama inspiratsiooni kõrgemast allikast, mille abil aitasid viia inimkonda järgmisele evolutsioonilisele astmele.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et inimkonna teadmiste kasvu ei tingi inimmõistuse võime koguda teadmisi üksnes horisontaaltasandilt. Selles on osa ka inimese teadvuse võimel ammutada inspiratsiooni ning uusi teadmisi vertikaalselt, häälestades end kõrgemale allikale. Kõrgemaks allikaks ongi ülestõusnud meistrid. 

Paljud ülestõusnud meistrid on olnud ise kehastuses planeedil Maa ja seepärast omavad nad isiklikku kogemust ja mõistavad meie väljakutseid, kui vaatame elu läbi maise mina-olen taju filtri. Armastusest meid aidata on nad võtnud endale ülesandeks juhendada meid meie piiratud tajumisvõime ületamisel nii, et me saaksime ühenduse oma kõrgema Minaga ja suudaksime taasavastada eneses kaasasündinud kõrgema jumaliku väe.

MIKS ÜLESTÕUSNUD MEISTRID MEIE EEST HOOLITSEVAD?

Kui ülestõusnud meistrid eksisteerivad materiaalse maailma piirangutega võrreldes kõrgemas sfääris, miks peaksid nad siis meist hoolima? Kui vaimne maailm on nii palju parem kui maine, miks nad siis ei naudi oma tubli tulemuse vilju ega jäta meid siia ise hakkama saama?

Meistrid ütlevad, et teadvus, läbi mille enamus meie hulgast maailma näeb, on kõigest elavast: Jumalast, oma kõrgemast Minast lahusoleku teadvus, sest me oleme oma tähelepanu koondanud materiaalse maailma pinnapealsetele erinevustele ja erisustele. Selle tulemusena me tajume iseennast teistest inimestest, keskkonnast ja ka planeedist lahusolevana. Meid pimestab illusioonideloor, nimelt lahusoleku illusioon.

Enamik meie hulgast näeb maailma läbi lahusoleku
teadvuse, sest me oleme oma tähelepanu koondanud

pinnapealsetele erinevustele.

Ülestõusnud meistreid ei pimesta niisugune illusioonide loor. Nad näevad maailma nii, nagu peaksime nägema meie, kui me vaatame seda relatiivsusteooria ja kvantfüüsika seisukohast. Meistrid mõistavad, et eraldusjoon ei tähenda veel läbimatu barjääri olemasolu.

Kõik koosneb samast substantsist, mis võtab vaid erinevaid vorme. Meistrid on ka öelnud, et nii vaimne kui ka maine sfäär koosneb ühest ja samast substantsist, mida nad nimetavad Ma-ter Valguseks või Ema Valguseks. See substants ei oma iseenesest vormi ja seepäraste ei saa seda ka ühegi teadusliku instrumendiga tuvastada. Aga Ma-ter Valgusel on potentsiaal võtta mistahes vorm ja hiljem me vaatame, kuidas Ma-ter Valgus vormi võtab.  

Ülestõusnud meistrid teavad, et tervikust lahusolemine on illusioon, mis paistab usutavana vaid siis, kui vaadata maailma läbi teadvuse teatud tasandi filtri. Dualistliku teadvuse filter ei võimalda näha, et kõik koosneb ühest ja samast substantsist ja pärineb samast allikast. Aga ülestõusnud meistrid ei näe ennast meist lahusolevana. Meistrid näevad endid neist kõrgemal asuvate olevuste pikendusena ja nad teavad, et see “olemisahel” ulatub Loojani välja. Meistrid näevad meid olemisahela lõpus olevate olevustena ja suhtuvad meisse kui oma vendadesse ja õdedesse. Nad teavad, et me oleme lihtsalt duaalsuse loori ehk energialoori taga lõksus. Duaalsuseloori ja energialoori on ka lühidalt kuradiks nimetatud. Meistrite nägemuses on tervikust lahusoleku illusioon kõigi sellel planeedil leiduvate konfliktide ja kannatuste põhjustaja. Neil pole mingit muud soovi ega kavatsust, kui pakkuda meile abivahendeid oma teadvuse tõstmiseks nii, et me hakkame loori taha nägema ja jõuame äratundmisele oma tõelisest päritolust.  

VORMIMAAILMA EESMÄRK

Meistrid ütlevad, et vormimaailma eesmärgiks on teenida klassitoana, kus eneseteadlikud olevused alustavad õpinguid teatud eneseteadlikkuse astmelt. Meistrite õpetustest selgub, et Jumal on Olevus, kes pole meist põhimõtteliselt erinev. Loojat eristab meist ülim eneseteadlikkuse tase. Kuna me oleme loodud Looja enda olemusest, siis on meis kõigis potentsiaal avardada oma eneseteadlikkust samale tasemele meie Loojaga. Ülestõusnud meistrid ei võta meid enesest erinevate või madalamatena. Nad näevad meid olevustena, kes pole veel saavutanud vajalikku eneseteadlikkuse astet ja nad on vabatahtlikult pakkunud end teenima meie juhendajate ja õpetajatena. Nende üldeesmärgiks on meie aitamine oma eneseteadlikkuse tõstmisel, kuni meie eneseteadlikkus tõuseb niisuguse astmeni, kus me oleme täielikult vabad lahusoleku teadvuse illusioonist.

Vabanedes lahusoleku illusioonist näeme me, et kõik elav on üks - seotud tervik. Kui me jõuame niisuguse äratundmiseni, siis oleme me edukalt läbinud koolitusprogrammi ning sooritanud lõpueksami “koolis nimega Terra.” See tähendab, et me suudame nüüd kestvalt liikuda kõrgemate sfääride poole. Seda nimetavadki ülestõusnud meistrid ülestõusmiseks. Ka kristlus räägib Jeesuse ülestõusmisest, kuid see on pisut erinev mõiste. Kristlus ütleb, et Jeesus oli ainuke, kes tõusis üles ja tema ema võeti taevasse vaid sellepärast, et tal oli Jeesuse ema roll.Kristlus kujutab ülestõusmist füüsilise keha tõusmisena taevasse.

Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on meil kõigil potentsiaal vaimsesse sfääri üles tõusta. Aga see pole füüsiline protsess. See on protsess, mille käigus me tõstame oma teadvuse taset, kuni me jätame maha nii maise eneseteadlikkuse kui ka füüsilise keha ja liigume eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile, kus meil enam füüsilist keha tarvis pole. Siis oleme me vaimses kehas. See keha koosneb kõrgema sagedusega energiatest nii nagu vaimne sfäär tervikuna. Ülestõusnud meistrid oskavad oma kogemuste põhjal meile selles protsessis pakkuda asjakohast abi.

ÜLESTÕUSNUD MEISTRID JA MINA-VÄGI

Nagu paljud eneseabi ja vaimsed õpetused ütlevad, on enesemuutmise kaudu võimalik muuta oma väliseid olukordi. Mida see väide sisuliselt tähendab? Kõik makrotasandil olev koosneb energiast. Kuidas saad sa muuta füüsilisi olukordi, nagu näiteks oma keha haiguslikku seisundit? Parim viis on teha seda energeetilisel tasandil - põhjuse, mitte tagajärje tasandil. Miks on inimese keha haige? Sellepärast, et inimkeha rakkude võnkesagedus on võrreldes tavapärase võnkesagedusega vähenenud. Missugune on tõhus võimalus keha tervendamiseks? See on keha rakkude koormast vabastamine nii, et nad hakkaksid jälle normaalselt funktsioneerima. 

Teadlased on tõestanud, et kahe eri sagedusega energialaine kohtumisel tekib interferents. Kõrgsageduslik energialaine suudab tõsta madalsagedusliku laine võnkesagedust. Kindlasti mäletate Piiblist loetu põhjal, kuidas Jeesus tegi näiliselt imetegusid. Kuid sisuliselt polnud need imeteod.  Jeesus oskas kasutada täiuslikult oma jumalikke loovaid võimeid. Ta tegi seda eesmärgiga näidata potentsiaali, mida me tegelikult kõik omame.

Kuna mateeria on energia, siis saab ka kõiki materiaalseid olukordi muuta, tõstes nende energialaine vibratsiooni. See on teadusest tulenev järeldus, mida saab väga tõhusalt rakendada eneseabi valdkonnas. 

Kvantfüüsika on tõestanud, et materiaalse maailma kohal on kõrgema sagedusega sfäär ja meie meel suudab sellele sfäärile mõju avaldada. Meie olema algselt loodud kaas-loojateks koos materiaalse maailma loonud intelligentsete olevustega. Mida tähendab kaasloomine? Meie meelel on võime olla avatud ukseks kõrgele vaimsele energiale, mille võnkesagedust on vähendatud nii, et seda saab tuua materiaalsesse valdkonda. Aga meie meel on muutunud suletud ukseks, sest miski blokeerib loova energia loomulikku voolu läbi meie. Meie tõelise väe vallapäästmise tingimuseks on taastada loov, kõrgemast sfäärist tulev energiavool.

Me osaleme kaasloomises,
olles avatud ukseks kõrgemale vaimsele energiale,
mille võnkesagedust on vähendatud nii,
et seda saab tuua materiaalsesse sfääri
ja seeläbi tõsta materiaalse sfääri vibratsiooni.

Kuid pangem tähele, kust pärineb loovate energiate vool? Ülestõusnud meistrid õpetavad, et loovad energiad pärinevad Loojalt. Looja väga kõrge sagedusega energia voolab võnkesageduse mõttes aste-astmelt allapoole läbi paljude vaimsete tasandite. Kes juhib energiat allapoole? Seda teevad ülestõusnud meistrid läbi kosmilise hierarhia, alates Loojast kuni meie tasandini välja. Kui me õpime valdama selle Loojalt pärineva energia voolamist läbi enese teadvuse, siis suudame ka meie täita edukalt oma osa olemisahelas. Sel viisil leiame me oma koha loovate jumalike energiate katkematus voolus, mida meistrid nimetavad Elu Jõeks. 

Kui me oma koha leiame, kust me siis võtame loova energia? Me võtame selle vastu kosmiliste olevuste hierarhia sellelt tasemelt, mis on vahetult meist järgmine tase kosmilises hierarhias. Selleks ühenduseks on ülestõusnud meistrid, kes töötavad Maale kõige lähemal ja meie ülesanne on õppida töötama koos ülestõusnud meistritega.

KAKS ELUMUUTVAT VÕIMALUST

Oma elu ja olukordade muutmiseks materiaalses maailmas on meil kaks võimalust. Esimene neist on püüda kasutada seda energiat, mis on juba materiaalses spektris olemas. Paljud eneseabi, ka religiooni ja vaimsed filosoofid keskenudvad just sellele võimalusele. Siiski ilmneb siin kolm probleemi: 

  • Materiaalses spektris on nimetatud energiat vaid piiratud kogus. See paneb piirid meie loovale jõule.
     
  • See energia on juba sageduses vähendatud teatud tasemeni, mis tähendab, et selle loov jõud on kahanenud. Materiaalse tasandi energia ei saa “ravida” materiaalse tasandi energiat ega probleemi ei saa lahendada selle tasandi energiaga, milles see tekkis. Olukordade muutmiseks materiaalsel tasandil on tarvis kõrgemat energiat.
     
  • Maailmas on veel seitse miljardit inimest, kellele peaks olemasolevat energiat jaguma. Kui me tahame muuta oma elu, kasutades materiaalsel tasandil juba olevat energiat, peaks seda võtma kelleltki teiselt. See aga tekitab võitlust inimeste vahel. 

Teiseks valikuks oleks jõuda äratundmisele, et meie meel on loodud vastu võtma loovat energiat kõrgemast sfäärist. Õppides seda võimet kasutama, muutuvad meie loovad võimed kordades suuremaks, kui see on saavutatav läbi maise energia. Kuid kõrgema sagedusega energia saamiseks tuleb teha koostööd kõrgema sfääri olevustega, nimelt ülestõusnud meistritega. Veel enne, kui me vaatame koostöö võimalusi meistritega, mõelgem selle üle, kust me teame, et meistrid üldse eksisteerivad.