21. Alateadvuslik arvuti

Kus ego resideerub ja mis võimaldab tal peita end Teadliku Mina eest? Ta viibib teie olemuse madalamas osas, selles osas, mida te kasutate enese väljendamiseks materiaalses maailmas. Seda teie olemuse osa kutsutakse sageli alateadvuslikuks meeleks ja nii traditsiooniline psühholoogia, eneseabi kui ka vaimsed õpetused ütlevad, et sellel on teie elule väga võimas mõju.

Nagu eelpool selgitatud, on lihtsaim viis alateadliku meele mõistmiseks selle kõrvutamine arvutiga. Kui programm on juba loodud, siis võtab see kontrolli teie reageeringute üle paljudes olukordades. Seega teie Teadlik Mina ei oma enam kontrolli selle üle, kuidas te välistele olukordadele reageerite ja teie elu juhib tegelikult alateadvuslik arvuti. Mõned inimesed lubavad niisugustel alateadvuslikel programmidel kogu oma elu juhtida ja neil ei ole peaaegu üldse mingit kontrolli oma reageeringute üle. Nad tegutsevad nagu bioloogilised robotid, kes harva teevad teadlikke otsuseid, lubades enamuse otsuseid teha alateadvuslikul tasandil. Enesestmõistetavalt takistab see teil oma seesmisi olukordi kontrolli all hoidmast. Pidage meeles, et arvuti ei saa muuta omaenda programmeeringut - ta jätkab sama asja tegemist määramatu arv kordi.

Võtke üheks alateadvusliku arvutiprogrammi näiteks olukord, milles keegi leiab, et tal on matemaatika õppimisega raskusi. Võib-olla mõni on teda isegi süüdistanud matemaatika nõrgas tundmises. See isik lõi alateadvusliku arvutiprogrammi, mis rajanes uskumusel, et ta ei saa ega taha matemaatikat õppida ning ei vaja seda. Kui ta leiab ennast olukorrast, kus tal on vaja matemaatikat kasutada, võtab see programm juhtimise üle. Ta tuleb välja igasuguste vabandustega, miks ta ei saa, miks tal ei ole vaja, miks ta ei taha matemaatikat õppida. Fakt, et see inimene ei suutnud matemaatikat lapsena õppida, ei tähenda seda, et ta ei suudaks seda täiskasvanuna teha. Aga kui te lubate alateadlikul programmil oma elu juhtida, siis te isegi ei püüa kunagi õppida midagi uut ja see takistab teil leidmast uusi võimalusi.

Niisuguste alateadvuslike arvutiprogrammide valik on lõputu ja paljud nendest võivad olla psühholoogiliselt sandistavad. Näiteks on kõiki sõltuvusi võimalik selgitada alateadlike arvutiprogrammide toimimise näitel. Paljusid inimesi on lastena emotsionaalselt kuritarvitatud ja näib, et nad tõmbavad täiskasvanutenagi ligi pahatahtlikke inimesi, korrates sama mustrit näivalt lõputus tsüklis ja nad ei suuda sellest tsüklist välja tulla.

Kui te tahate võtta kontrolli oma elukogemuse üle, siis tuleb teil paljastada ja läbi näha ennasthävitavad alateadvuslikud programmid, eesmärgiga need oma meeltest eemaldada. Sellele protsesessile hakkab vastu teie ego, kes kasutab alateadvuslikke programme teie kontrolli all hoidmiseks ja enese peitmiseks. Paljud inimesed ei püüa oma alateadlikku meelt puhastada enne, kui nad on sattunud kriisiseisundisse.

Alateadvuslikud programmid põhjustavad teadvustamata otsuste tegemist, mis viivad piiravate tagajärgedeni. Kui teie teadlik meel keeldub teadlikke otsuseid tegemast, siis te lasete teistel alateadvuslikel programmidel juhtida oma reaktsioone ja see viib veel ebateadlikemate, teadvustamata valikute tegemisele, mis toovad endaga kaasa veel piiravamaid tagajärgi. Nii satute te suletud ringi, mis läheb ikka väiksemaks ja väiksemaks, kuni näib, et saate end vaevu liigutada: teil justkui polekski enam valikuvõimalust. Niisuguses olukorras on kõige tavalisemaks reageeringuks väide: “Mul ei olnud valikut!” See allakäiguspiraal kulmineerub lõpuks suuremaks kriisiks, mis sunnib Teadlikku Mina ärkama ja otsustama, et ta peab tagasi võtma kontrolli oma elu üle ja hakkama teadlikke otsuseid tegema.

Pole olemas ühtki mõistlikku põhjust, miks te peaksite laskma oma elul kriisi libiseda enne, kui Teadlik Mina otsustab tagasi võtta kontrolli elu üle. Te saate igal hetkel teha otsuse istuda tagasi juhi istmele ja alustada alateadvusliku arvuti kõvaketta puhastamist. Selle raamatu eesmärk on inspireerida teid saavutama meisterlikkust oma elu üle ilma suurt kriisi kogemata. Aga niisuguse meisterlikkuse saavutamiseks on teil vaja omada rohkem teadmisi alateadliku meele ja samuti oma energiakeha kohta.