25. Olemuse neli madalamat keha

Madalam figuur juuresoleval joonisel esindab teid kui inimest, teisisõnu arenevat eluvoolu. See joonis kujutab teie eluvoolu kõrgeimat potentsiaali, mis tähendab seda, et te olete vaba duaalsuse teadvusest ja teie vaimutasand ühtibKristus-meelega. Seega teie madalam olemus on muutunud teie kõrgema Olemuse täiuslikkuse peegelpildiks. Te olete siis siin all see, kes te olete Üleval.

Leonardo Da Vinci poolt joonistatud Vitruviuse inimene (ingl. k. Vitruvian man), on inimene tema ideaalses harmoonilises proportsioonis ja sümboliseerib teie nelja madalamat keha täiuslikus tasakaaluseisundis. Figuuri ümbritseb ring, mis esindab vaimse valdkonnaga üksolemist. Nelinurk sümboliseerib materiaalset universumit, see on “ringi muutmine nelinurgaks” ning selle protsessi tulemusena muutub Vaim mateeriaks.

Nelinurk sümboliseerib materiaalse maailma nelja põhielementi: tuld, õhku, vett ja maad. Seega esindab nelinurk materiaalse sfääri nelja tasandit ja samal ajal viitab ka inimese enda neljale madalamale “kehale”: teie identsuskehale, mentaalsele kehale, emotsionaalsele kehale ja füüsilisele kehale. 

Vitruviuse inimese figuur joonisel viitab seega kõigile olulisimatele madalamas sfääris kehastuva mina komponentidele. Ta sisaldab teie nelja madalamat keha, mis on üksteist vastastikku läbistavad energiakehad ja mis saavad koos eksisteerida samas ruumis, kuna nad vibreerivad erinevatel sageduste tasanditel:

  • Identiteedikeha kutsutakse ka eeterkehaks. Teie identiteedikeha sisu määratleb teie identsustunde. Kuidas te näete ennast, kuidas te näete Jumalat, kuidas te näete maailma ja kuidas te näete nendevahelist vastastikust mõju? Kas te näete ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et saavutada iseenda meele meisterlikkus mateeria, sh ka Maa üle, või te näete ennast materiaalse olevusena, Maa produktina, kellel ei ole mateeria muutmiseks jõudu ega väge?
  • Mentaalkeha sisaldab teie mõtteid. Siin moodustate te nende asjade mentaalsed kujundid, mida te tahate materiaalses maailmas teha ja kuidas mõeldut teostada. Need mentaalsed kujundid baseeruvad teie identsustundel, mis määratleb parameetrid realiseeritavate ja mitterealiseeritavate mõtete jaoks. Kui te identifitseerite ennast inimolevusena, siis piirate te järelikult oma vaimset võimekust ehk siis seda, milleks te tegelikult suuteline olete.
  • Emotsioonikeha on endastmõistetavalt teie tunnete asukoht. Emotsioon on liikumises olev energia (ingl k. “Energy in MOTION” - liikumises olev energia). Teie mõtted on mentaalsed kujundid, aga selleks, et nad muutuksid füüsilises sfääris tegevuseks või ilmuksid vormidena, peab miski need liikuma panema ja see juhtub emotsionaalse keha tasandil. Emotsioonikeha annab mõtetele jõu füüsilises maailmas ilmuda, kuid see sisaldab ka igasuguseid erinevaid soove. Ideaalselt peaksid teie emotsioonid olema teie jumalikust identsusest tulenevate puhaste mõtete peegeldused, mis omakorda on teie Jumaliku individuaalsuse peegeldus. Aga tavaliselt hakkavad emotsioonid elama oma elu ja püüavad teie elu juhtida, selle asemel, et püsida mõtete kontrolli all. Mõistate juba isegi, et emotsioonikehas olevad emotsioonid ja soovid, mis ei ole alguse saanud puhtast jumalikust identiteedist, võivad olla suures konfliktis teie tõeliste kõrgemate eesmärkidega.
  • Teadlik Mina ja füüsilinekeha. Paljudel inimestel on oluline osa nende identsustundest, mõtetest ja emotsioonidest peidetud teadliku teadvuse läve taha. Seepärast ei mõista nad tihti protsesse, mis juhivad teadlike mõtete, tunnete ja tegevusteni. See tähendab, et neil on vähe jõudu kontrollida oma alateadlikest protsessidest lähtuvaid tegevusi. Nad suudavad vaid pealt vaadata, kuidas nende alateadlikud meeled juhivad nende teadlikke elusid. Teie teadliku meele ja tegemiste kontrollimise võti on ületada teadliku teadvuse lävi nii, et te hakkate aru saama, mis toimub teie neljas madalamas kehas. See arusaamine aitab teil teadlikult taastada kontroll oma kõigis neljas kehas toimuva üle. Teie Teadlik Mina on võimeline saavutama kontrolli igas neljas sfääris, kuna tal on võime projekteerida ennast igale poole, kuhu ta soovib.