26. Kontakti kaotusest oma vaimse minaga

Oluline on mõista, et teie neli madalamat keha moodustavad tajufiltri, mis värvib teie madalamasse olemusse Mina Olen Kohalolekult voolava valguse. Kogu materiaalne maailm on energia, kõik selles olev luuakse Ma-ter Valgusest. See energiavool, mis tuleb teie Mina Olen Kohalolekult teie nelja madalamasse kehasse, hoiab teid elavana ja annab teile võime materiaalses maailmas tegutseda.

Ideaalse variandi kohaselt peaksite te seda energiat positiivse vibratsioonina säilitama, edendades nii ennast kui aidates teisi. Energia positiivne kasutamine võimaldab tal tõusta tagasi teie vaimse mina juurde, seal paljuneda ning siis juba kordades suuremana uuesti alla voolata. Selline energiavool suurendab teie loovaid jõude. See pöörab teie elu positiivsesse spiraali, mis võimaldab teil tajuda oma tõelist olemust ja seeläbi olla ka materiaalses maailmas olukordade peremees.

Tekkinud energia voolu saab võrrelda valgusega, mis tuleb filmiprojektori elektripirnist projektorisse. Kui see valgus läheb läbi teie nelja madalama keha, siis selle valguse värvivad nende kehade sisud (neis olevad mõttekujundid, uskumused ja energia) nii, nagu valgus filmiprojektoris värvitakse kujundite poolt filmiribal – ainult, et teil on neli filmiriba.

Kui teie neljas madalamas kehas on kujundid ja uskumused, mis ei ole harmoonias teie enda kõrgema Olemusega – eriti kui teil on enesekesksed uskumused ja isekad soovid – siis loote te Ma-ter Valguse peale oma isekuse läbi ebatäiuslikke vorme. See viib tasakaalustamata tegevusele, millele järgnevad kannatused teie elus ning seega te loote allamineva spiraali, mis viib üha suuremale kannatusele.

Luues ebatäiuslikkust Ma-ter Valgust kasutades, toodate te madala vibratsiooniga energiat. Selline väärkasutatud energia ei saa voolata tagasi teie kõrgemasse vaimsesse Olemusse ja muutuda (nagu Jeesus ütles) teie aareteks taevas - madal vibratsioon lihtsalt ei saa siseneda vaimse sfääri kõrgemasse vibratsiooni. Seega lõhuvad isekad teod kaheksakujulise voolu ja väärkasutatud energia peab kusagile mujale minema. See väärkasutatud energia koguneb teie poolt talle antud vibratsioonitasemele määramatuks ajaks. See energia ei kao lihtsalt ära, vaid ladestub teie nelja madalamasse kehasse.

Sel moel ladestununa moodustab väärkasutatud energia filtri ehk pahelisuse loori (ingl k. veil – loor, muutes sõnade järjekorda, saame ingl k. evil – kuri, kurjus), mis takistab teid saavutamast kontakti oma vaimse minaga. See pahelisuse loor võib pikkamööda tuhmistada teie visiooni endast, kuni te hakkategi arvama, et te olete vangistatud materiaalse, täiesti vaimsuseta universumi külge. See kahandab ka teie loovaid jõude kuni arvamiseni, et ainuke valikuvõimalus millegi tegemiseks Maa peal on tegutsemine läbi füüsilise keha jõu. Kuhjunud ja väärkasutatud energia on röövinud teilt teie vaimujõu.

Kui te mõistate, et teadlikul tasandil toimuv – kaasa arvatud teie välised olukorrad – on lihtsalt teie meele ja Ma- ter Valguse ekraanile projitseeritud kujund ehk visuaal, siis te mõistate ka, et elulavale projitseeritu muutmiseks tuleb teil minna projektsiooniruumi ja muuta neid filmi elemente, mis asuvad teie neljas madalamas kehas. Kui teile ei meeldi see film, mida kinos mängitakse, siis kas te saate muuta filmi sisu ekraani kaudu? Teie tegevus on tõenäoliselt tõhusam, kui te lähete allika juurde ja muudate kujundeid filmilindil, seega oma nelja madalama keha sisu.

Niisuguse dünaamika mõistmisel, mõistate te ka seda, et vaimsel teel progressi saavutamiseks on kaks võtmeelementi:

  • Puhastada kõik oma meeletasandid – oma neli madalamat keha – ebapuhastest uskumustest, mis põhjustavad teil vaimse energia väärkasutamist ja reageerimist ümbritsevale negatiivsete tunnetega.
  • Transformeerida ehk puhastada oma nelja madalamasse kehasse ladestunud negatiivsed energiablokid. Teil on ju tarvis kergendada oma koormat enne, kui te hakkate mäkke ronima.

Õnneks ei pea te seda protsessi üksi lõpule viima, sest teil on isiklik õpetaja, kes saab teid juhendada.