29. Kaasloomise mõistmine

Et endale paremat elu luua, peate te mõistma loomisprotsessi. Teil on tarvis mõista, kuidas te olete loonud oma praegused olukorrad, mis võimaldab aru saada, kuidas ühiselt luua paremat tulevikku. Eelmistes peatükkides käsitletud teadmiste baasil on võimalik visandada protsessi kirjeldus, milles te olete ühiselt kaasloojad.

Kõik materiaalses universumis olev on loodud ühest ja samast substantsist, nimelt vaimsest energiast - Ma-ter Valgusest. Aga enne, kui see valgus saab füüsilise mateeriana ja füüsiliste vormidena ilmuda, tuleb teda madaldada materiaalse valdkonna vibratsioonispektrisse. Maa loodi vaimsete Olevuste poolt platvormina selleks, et teie saaksite sellele toetudes ühiselt luua elu vastavalt oma mõttemustritele. Looja rolli täitmiseks peab teil olema võime vastu võtta kõrgsagedusega vaimset valgust, mida läbi oma nelja puhta madalama keha tuua materiaalsesse spektrisse. See valgus tuleb teie vaimselt minalt, teie Mina Olen Kohalolekult ja see voolab pidevalt teie madalamasse olemusse.

Ideaalsel juhul peaks seda valguse voolu juhtima teie Kristus-meelega üheks kasvanud Teadlik Mina. Ülevalt laskub valgusvoog kõigepealt teie madalama olemuse kõrgeimale tasemele, nimelt identsuskehasse. Kui teie Teadlik Mina on loonud kõrgeima võimaliku identsustunde, siis näete te ennast vaimse olevusena, kes on siin selleks, et väljendada oma vaimset individuaalsust. Sel juhul te teate, kuidas teha seda kooskõlas vaimsete ja loodusseadustega, mis on loodud universumi harmoonia kindlustamiseks. Teil puuduvad siis isekad kavatsused. Selle asemel püüate te võimendada oma elu igat positiivset aspekti, mis arendab ja suurendab teie võimeid, parandades seeläbi nii teie endi, teiste inimeste ja kogu elu kvaliteeti.

See valgus, mis voolab läbi identsuskeha, võtab teatud vormid või kujundid. Need ei ole veel füüsilised vormid, sest nad vibreerivad vaid füüsilise mateeria tasemest kõrgemal. Kreeka filosoof Platon õpetas, et kõik füüsilises maailmas olev on tehtud kõrgemas valdkonnas asuvatest “ideaalvormidest”. Kui teie identsuskeha on puhas, siis loote te niisuguseid ideaalvorme ehk - kujusid. Veel enam, puhtas identsuskehas ei ole midagi, mis takistaks valguse läbivoolamist. See tähendab, et valguse jõud oma täiuses saab teie vaimselt minalt voolata läbi puhta identsuskeha teie mentaalkehasse.

Ideaalsel juhul on teie mentaalkeha oma loomingu konkreetsemaks muutmise kohaks. Identsuskeha võib võrrelda arhitekti eskiisiga, aga mentaalkeha on selleks kohaks, kus te loote iga ehitusdetaili valguskoopia. Kui te alustate oma identsuskehalt saadud hea vundamendiga ja kui teie mentaalkeha on puhas, siis on teie mõtted harmoonias teie identsuskehas olevate kõrgemate soovide ja plaanidega. Kui mentaalkeha on puhas madalate vibratsioonidega isekatest mustritest, saab valgus takistamatult voolata teie emotsionaalkehasse.

Arhitekt võib teha plaani mitme maja jaoks, kuid ta saab näiteks ehitada vaid ühe maja. Mõtted on voolavamad kui tunded, nii et emotsioonikeha tasandil te otsustate, missugune plaan täide viia. Siin te otsustate ka selle, millal plaan töösse panna ja see annab teile hoo tegutsemiseks. Kui teie emotsioonid on puhtad, tasakaalus ja harmoonias, siis teie emotsioonikeha on harmoonias teie kõrgeimate soovide ja plaanidega, mis omakorda võimaldab energial takistamatult füüsilise mateeria tasandile voolata.

Materiaalse universumi ja teie füüsilise keha tasandile jõuab energia kahel kujul. Te sooritate mingi füüsilise teo või toimingu, millele järgnevad kindlad tulemused. Kui teie tegu juhib teie identsuskehast pärinev kõrgem visioon, teis on mõtted puhtad ja emotsioonid harmoonias, siis on teis jõud maksimaalne. Tulemus on positiivne nii teie enda kui teiste jaoks. Aga peale teie väliste tegude on sel energial, mis läbis teie identsuskeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha, veel teinegi mõju.

Nagu varem väidetud, saab loomeprotsessi võrrelda filmiprojektoriga. Kui valgus jõuab materiaalsele tasandile, siis teie mentaalne protsess sõna otsese mõttes projekteerib kujundi Ma-ter Valguse peale materiaalses spektris. Te olete nii-öelda andnud kuju elulavale, kosmilisele peeglile ja universum peegeldab teile tagasi füüsilised olukorrad, mis kannavad neid kujundeid, mida te olete loonud oma meele erinevatel tasanditel. Enesestmõistetavalt ei õpetata seda kontseptsiooni planeedi Maa pühapäevakoolides, seepärast nõuab antud käsitlus teilt põhjalikku süvenemist, et täielikult mõista kaasloomise sügavamat sisu ja protsessi.