3. Valiku tähtsuse mõistmine

Toimiva eneseabi ja tõeliste vaimsete õpetajate peamine sõnum on: “SINU ELU MUUTMINE ON SINU ENDA KÄTES!” Aga mida on selleks muutmiseks vaja? Albert Einstein ütles: “Hullumeelsus on ühe ja sama asja jätkuv kordamine ja sealjuures erinevate tulemuste ootamine.” Oma elu muutmiseks peab midagi teis endis muutuma. Kui te jätkate sama asja kordamist, siis kui suur saab olla tõenäosus, et teie elu iseenesest muutub?

On kaks põhilist elule lähenemise moodust. Mõned jätkavad sama asja tegemist, elades alati unistuses, et ühel heal päeval kas juhuse, saatuse, maagilise või jumaliku sekkumise sähvatus muudab nende elu. Teised mõistavad, et oma elu muutmiseks peavad nemad aktiivselt midagi muutma, mis muudatuse kaasa tooks. Nad peavad muutma seda, mille muutmine on nende võimuses.

Kõik tõelised vaimsed õpetajad räägivad igavesest seadusest, mis ütleb, et te ei saa muuta oma elu ilma ennast muutmata. Oma väliste olukordade muutmiseks peate te olema valmis alustama oma senise mõtteviisi muutmisest. Teis peab olema tahe vaadata peeglisse. Te peate tahtma otsida üles palk omaenda silmast, et see sealt eemaldada.

Oma elu muutmiseks on teil vaja mõista vaba tahte jõudu. Te peate paigalseismise asemel valima muutumise. Te peate mugavuse asemel valima kasvamise. Te peate surma asemel valima elu. Elu on eelkõige valik. Elu on valikute tegemise protsess ja ainult teie saate teha neid otsuseid, mis muudavad teie elu.

Te teete pidevalt valikuid ja te ei saa kunagi välja lülitada vastutust otsuste tegemise eest. Te võite peatada otsuste tegemise, kuid seegi on otsus. Te võite lubada teistel inimestel või institutsioonidel enese eest otsuseid teha, aga ka selleks peate te tegema otsuse. Ja te saate otsuste mitte- tegemise seisundis olla ainult siis, kui jätkate selle otsuse tegemist, et te otsuseid ei tee.

Kui te otsustate, et te ei tee otsuseid, siis seate te end vaimselt surnu seisundisse. Te elate küll füüsiliselt edasi, kuid vaimselt olete te surnud. Te ei saa olla vaimselt elus ja otsuseid mitte teha. Elu on valik. Elu on valik olla midagi enamat. Vähema valimine on surm. Kui te teadlikult ei vali elu, siis olete te ebateadlikult valinud surma.

Valikuid ei tehta vaakumis - kõikidel valikutel on tagajärjed. Vaimselt surnu seisund ei võta teilt ära teadvust. See ei takista teid oma elu valikute tagajärgi kogemast, vaatamata sellele, kes neid valikuid teeb. Võrrand on lihtne. Te kas teete ise valikuid või lubate kellelgi või millelgi enese eest valikuid teha. Mõlemal juhul olete teie see, kes peab tagajärgedega elama. Ainus viis tagajärgi mõjutada, on teha ise ostuseid.

On kaht tüüpi tagajärgi. Mõned tagajärjed piiravad teid ja heidavad teie elukogemusele negatiivset mõju. Mõned tagajärjed vabastavad teid ja rikastavad teie elukogemust. Tagajärjede kogemise tõlgendamine võib teie elukogemuse mõistmist kas piirata või rikastada.

Piiravad tagajärjed on niisuguste valikute tulemus, mis põhinevad ebatäiuslikul või ebaõigel teadmisel. Vabastavad tagajärjed toetuvad sügavuti arusaamisele. Tõde teeb teid vabaks midagi enamat tajuma. Tõe mitteteadmine piirab teid ja te muudate oma elu võitluseks.

Muutumine peab alguse saama muutmise soovist. Võrrand on lihtne. Te peate muutust nii väga soovima, et olete valmis sirutuma kõrgema arusaamise poole oma elus muudatuse loomiseks. Mida on vaja selleni jõudmiseks? Võib-olla aitab teid teadmine oma valikuvõimalustest?