31. Kõrgeima potentsiaali saavutamisest

Oma kõrgeima potensiaali peale mõeldes alustage ühest praktilisest küsimusest. Miks on mõned inimesed alati õnnelikud, kuid teised näivad külge tõmbavat halvimat igas olukorras? Kvantfüüsika on tõestanud, et subatomaarne aineosake ei eksisteeri füüsilise aineosakesena enne, kui teadlane asub teostama vaatlust. Tõenäosuse valdkonnas eksisteerib hulk tõenäoliselt olemasolevaid aineosakesi. Kui vaatlus on tehtud, siis üks potentsiaalsetest aineosakestest “tõmmatakse” tõenäosuse valdkonnast välja ja see muutub füüsiliseks ilminguks.

Nüüd mõelge omaenda elu peale. Te leiate end sageli olukordadest, kus on palju võimalikke lahendusi. Peaaegu igal olukorral on olemas rohkem kui üks lahendustulemuste hulk, mis ulatuvad suhteliselt meeldivast suhteliselt ebameeldivani. Mis paneb paika selle, milline nendest potentsiaalsetest tulemustest muutub tegelikuks reaalsuseks? Näiteks, kui te veeretate täringut, eksisteerib kuus potentsiaalset tulemust. Enne täringu reaalset veeretamist ei ole ükski neist tulemustest veel avaldunud füüsilises sfääris. Need kuus võimalikku tulemust eksisteerivad potentsiaalide valdkonnas.

Mis määrab ära täringu veeretamise tulemuse? Kas ainult juhus? Kui see on nii, kuidas siis mõned inimesed näivad olevat õnnelikumad kui teised samas situatsioonis? Kuidas mõned inimesed näivad veerevat läbi elu, minnes ühest positiivsest olukorrast teise, samal ajal kui teised kogevad alati võimalikku halvimat tulemust igas olukorras? Kuidas mõned inimesed näivad külge tõmbavat õnnetuid sündmusi või satuvad kriisist kriisi? Või on võimalik, et inimeste meeled, nende suhtumine ja uskumused elu olemusest mõjutavad nende madalaima või kõrgeima potentsiaali ilmumist?

Kujutage ette, et te satute olukorda, millel on kümme võimalikku lõpplahendust. Enne olukorra toimumist ei eksisteeri need kümme tulemust veel füüsilises sfääris. Nad eksisteerivad kõrgemas valdkonnas, kus nad on ainult potentsiaalsed tulemused. Aga mis valdkond see on? Kas on võimalik, et see on kõrgemate vibratsioonide valdkond? Kas on võimalik, et see valdkond on üks materiaalse universumi tasand ja et see vastab ühele või kõikidele tasanditele, kus viibivad teie emotsioonid, mõtted ja identsustunne? Teiste sõnadega, teie meele kõrgemad tasandid on vastastikuses suhtes materiaalse universumi enda kõrgemate tasanditega.

Järelikult ei saa olukordade tulemusi määrata füüsilisel tasandil. Füüsilisel tasandil te näete vaid tagajärge, nimelt seda, et üks kümnest tulemusest realiseerub füüsiliselt reaalseks olukorraks. Aga veel enne, kui mistahes sündmus või olukord muutub “mateerias tardunuks”, algab ta palju voolavamas situatsioonis identsuse tasandil. Teie isikliku identsuskeha energiad on vastastikuses seoses planeedi ja teiste sellesse olukorda kaasatud inimeste identsuskehadega.

Kui kaks energialainet kohtuvad, siis võivad nad teineteist kas tühistada või tugevdada. Seega energialained teie identsuskehas võivad vähendada mõnede potentsiaalsete võimaluste realiseerumist, kuid nad ka võivad suurendada teiste sündmuste tõenäolist realiseerumist füüsilises maailmas. Omades positiivset identsustunnet, nagu näiteks: “Ma olen väga õnnelik inimene,” suudate te elimineerida füüsilisel tasandil ilmumast ka kõige kahetsusväärsemaid tulemusi. Teiselt poolt, kui te identifitseerite ennast õnnetu inimesena, siis võite te blokeerida parima võimaliku tulemuse ilmumise füüsilises sfääris. Siit järeldub, et identsuse tasandil võite te kerge vaevaga tõugata eemale mitu võimalust kümnest võimalikust ja tõmmata teistsugused võimalused enda ligi.

Olukord laskub siis mentaaltasandile, kus teie mõtted saavutavad suurema intensiivsuse olukorra füüsilisele tasandile jõudmiseks. Jälle võite te eemale tõugata potentsiaalseid tulemusi, sõltuvalt sellest, kas teie mõtted on positiivsed või negatiivsed. Järgmine tasand on emotsionaaltasand, kus teie tunded tegutsevad sarnase filtrina, tõugates eemale või tõmmates külge neid olukordi, mis teie sees oleva tundeväljaga kõige enam resoneeruvad. Selleks ajaks, kui olukord jõuab füüsilisele tasandile, on teie identsustunne, mõtted ja tunded tühistanud kümnest potentsiaalsest tulemusest üheksa ja ainult üks ilmub füüsilise sündmusena. Kui teie idee on identsuse ja mentaaltasandil positiivne, siis kogete te parimat võimalikku tulemust ka füüsilisel tasandil. Kui teie idee on nendel tasanditel negatiivne, siis tõmbate te füüsilisel tasandil enda juurde halvima võimaliku stsenaariumi.

Nüüd saab selgeks, et teie meele sisul (seisundil) on otsene mõju teid ümbritsevatele olukordadele. Teie füüsilised olukorrad on teis energiatasndil toimuva nähtavad tagajärjed. Ja kuna energialained saavad tugevdada või kustutada üksteist, siis teie mõtetel on otsene mõju varjatud põhjusele, mis loob tagajärje füüsilise olukorrana. Nüüd te mõistate, kuidas mõtted loovad mateeriat. Mõned vaimsed õpetused väidavad tegelikult, et kogu universum on mõte Jumala meeles ja ka nüüdisaegne teadus osutab juba selles suunas.