6. Enese ankurdamine vaimsele teele

Nagu öeldud, on ka paljud ülestõusnud meistrid kunagi kehastunud planeedil Maa. Nad teavad selle planeedi raskusi ning tunnevad massiteadvuse madalust. Nad on pühendunud küll inimeste abistamisele, olles teadlikud siinsetest paljudest teadvuse tasanditest, aga nad ei saa kõigile inimestele samade meetoditega läheneda. Meistrid teavad, et paljusid inimesi ei saa nad vahetult aidata.

Pole raske märgata, et üks osa inimkonnast viibib ohvri meeleseisundis ja tunneb pidevalt vajadust kellegagi võidelda. Niisugused inimesed pole ülestõusnud meistritele ega nende õpetustele avatud. Nemad peavad õppima oma tegude tagajärgedest – kosmiline peegel peegeldab inimesele tagasi kõik selle, mis inimene välja saadab. Niisugust õppimisviisi nimetavad meistrid “karmide koputuste kooliks” (ingl. keeles “School of Hard Knocks”).

Paljud inimesed on avatud religioossetele õpetustele, kuid nad pole valmis selleks, mida mina nimetan müstiliseks lähenemiseks. Meistrid saavad aidata meid läbi oma välise õpetuse, aga paljudel juhtudel kohandavad inimesed meistrite õpetuse oma tõekspidamistega või teevad saadud õpetusest surnud dogma või filosoofia, millest pole eneseületamise teel abi. Dogmaatiliste uskumuste süsteem lubab ülestõusmist siis, kui inimene on nõus mingeid väliseid nõudeid täitma, näiteks olema kiriku liige või kinnitama, et Jeesus on tema päästja. Aga senikaua, kuni inimene pole ära tundnud niisuguse lähenemise mõttetust ja pole hakanud otsima midagi enamat, ei saa meistrid teda vahetult abistada.

Mul pole kavatsust kehtestada siin mingit väärtushinnangute paremusjärjestust, mille järgi ühed on paremad kui teised. Kuid pole raske ära tunda, et ühed inimesed on valmis otseseks ühenduseks ülestõusnud meistritega ja teised ei ole. Inimene on valmis, kui ta on jõudnud lihtsa tõe äratundmisele: “Kui mina tahan muuta oma väliseid olukordi, siis pean ma alustama oma seesmiste olukordade muutmisest. Kui ma tahan muuta maailma, pean ma alustama iseenda muutmisest.”

Niisugusele äratundmisele jõudmiseks peab inimene kõigepealt võtma vastutuse oma vaimse kasvamise ja oma lunastuse eest. Müstiku tee on protsess, mis vabastab meid oma allikast lahusolemise illusioonist. See on tee üksolemisse jõudmiseks millegi suuremaga, kui seda on iseenese mina. Võtmeks niisuguse eesmärgi saavutamisel on oma minataju muutmine, oma teadvuse seisundi muutmine. Inimesel on tarvis välja kasvada lahusolemise teadvusest ja lasta eneses sündida uuel identiteedil ehk mina-tajul, kes näeb end suurema olevuse, suurema terviku osana.

Olukorrad planeedil Maa on inimeste endi teadvuse seisundi peegeldus. Võti nende olukordade muutmiseks on oma teadvuse seisundi muutmine. Inimlikest keerdkäikudest väljajõudmiseks ja ülestõusmiseks vaimsesse sfääri on tarvis muuta oma teadvuse seisundit. Kui inimene jõuab niisugusele äratundmisele, siis on ta valmis vahetult vastu võtma ülestõusnud meistrite õpetust. Selle raamatu leidmine on märk sinnapoole liikumisest. 

TESTIMISE PERIOOD

Nagu öeldud, peaksime me ülestõusnud meistritega ühenduse saamiseks olema valmis iseennast ja oma teadvuse seisundit muutma. Muidugi ei tähenda valmisolek millegi muutmiseks veel muutuse reaalset toimumist. Ülestõusnud meistrid ei nõua oma õpilastelt täiuslikkust. Koostöö eelduseks on tahe õppida. Kui me oleme leidnud meistrite õpetused, siis oleme jõudnud teatud küpsuse astmesse, kuid sellele vaatamata lohistame endaga kaasas mingit pagasit nii selle kui ka möödunud elude taagaga. Me peame läbima perioodi, mille jooksul tuleb meil lahti lasta võimalikult suurest osast vanast kaasaveetavast pagasist. 

Selle tee alguses ilmuvad meie ellu mitmed probleemsed olukorrad. See on täiesti normaalne. Need võivad olla meistrite õpetuse mingid aspektid, mida meil on raske omaks võtta või mõned nõuanded, millega me ei haaku või me oleme omaks võtnud mingid käitumisviisid ja harjumused, mida tundub olevat raske muuta. Aga kui me järgime meistrite poolt pakutavat vaimset teed, hakkame me – ja mõnikord kulub selleks suhteliselt vähe aega – tundma, et püsime kindlalt sel ülesviival teel. Meil on selge visioon sellest, kuhu me läheme ja mida me sinna jõudmiseks tegema peame. Me teame, et ennast kokku võttes ja jälgides ning teadvustades enese käitumist, saavutame me oma eesmärgi. Millele me peame eesmärgile jõudmiseks tähelepanu pöörama?

VAIMSE TEE KAKS TUGISAMMAST

Meie maailm koosneb energiast, mis on võtnud teatud vormid. Järelikult on sinu kõrgem potentsiaal, sinu loomulik olek avatud ukseks olemine kõrgemast sfäärist tulevale valgusele. Sa katsetad oma jumalikku väge, luues mentaalse visiooni sellest, mida sa vormimaailma tuua tahad ja paned selle visiooni läbi oma meele voolava jumaliku ehk vaimse valguse peale. On ilmselge, et mida rohkem valgust voolab läbi sinu meele, seda suuremad on ka sinu loovad jõud. Oma meele avamiseks suuremale valgusvoole on tarvilik kõrvaldada niisugused elemendid, mis takistavad valgusel sinusse sisenemast.

Jumaliku Valguse ehk energia voolu läbi sinu meele blokeerivad kaks elementi. Need on piiravad uskumused, mis asuvad inimese kõigil neljal meeletasandil ja väärkasutatud, juba madalaks muudetud energia, mis on kuhjunud inimese energiavälja kõigile neljale tasandile. Seega on edu saavutamise tugisammasteks vajalikesse õpetustesse süvenemine (vaimsed, psühholoogilised, eneseabi jne alased õpetused). Õpetustega tegelemine aitab läbi näha kõik piiravad uskumused. Teiseks sambaks on vaimsete abivahendite ja tehnikate kasutamine oma energiavälja ladestunud väärkasutatud, madala vibratsiooniga energiate puhastamiseks.

Vaimsetesse õpetustesse süvenemine ei tähenda mitte nende õppimist ülikooli materjalide omandamise põhimõttel. Ülestõusnud meistrid pole huvitatud sellest, et sinust saaks usin õpilane selles mõttes, et tead kogu õpitavat materjali peast. Meistrid loodavad, et sa saad tänu neile materjalidele oma müstilised ja ahhaa-kogemused, sest niisugused kogemused aitavad tõeliselt tõsta sinu teadvust. Meistrite õpetusi võib mitmeid kümneid aastaid uurida ja õppida ilma, et sellele järgneks müstilist kogemust. Niisugustel juhtumitel on tegemist õpetusest intellektuaalse arusaamisega, millega kaasneb tavaliselt uhkus oma suurte teadmiste üle. Uhkus blokeerib ahhaa-kogemuse ja seeläbi ka edasimineku.

Jumaliku valguse voolu blokeerivad kaks elementi:
need on piiravad uskumused, mis asuvad inimese kõigil neljal
meeletasandil ja väärkasutatud energia,
mis on kuhjunud inimese energiavälja.

Vaimse õpetuse puhul on ahhaa-kogemuse saavutamine tõeliselt edasiviiv nähtus. See nõuab igasuguste eelarvamuste ja tõekspidamiste läbinägemist, mille paikapidavust ego ei ole nõus kahtluse alla seadma. Niisugune kaemus või taipamine, mis on suuteline muutma sinu teadvust, ei tule sinu praeguste uskumuste suletud mõtteraamistikust. Kui see sealt tulla saaks, siis oleks su teadvuses muutused juba toimunud. Sa jõuad jumalikku impulsi äratundmiseni vaid siis, kui vaatad omaloodud mentaalsest mõttemullist kaugemale. See tähendab avatust neile ideedele, mis esitavad sinu praegusele mõttemullile väljakutse ja ulatuvad sellest välja. Kui ülestõusnud meistrite õpetustega tegelemisel on inimesel eesmärgiks saada kinnitust oma praeguste uskumuste paikapidamisele, siis ahhaa-kogemust talle osaks ei saa. Sel puhul pole ka mõtet ülestõusnud meistrite õpetustega tegelda. Selle asemel võiks teha midagi muud.

ENESE VAIMSE VALGUSE AKTIVEERIMINE

Maailmas on miljoneid inimesi, kes on kokku puutunud mõne vaimse õpetusega. Missugust kasu võiksid need inimesed saada ülestõusnud meistrite õpetustest? Mida on meistritel pakkuda niisugust, mida otsijad mujalt ei leia?

Paljud õpetused, mida inimesed tänapäeval praktiseerivad, on nendeni jõudnud Idast. Need õpetused on tihtipeale kas meditatsiooni, jooga või häälega heli tekitamisega seotud. Ülestõusnud meistrid ei taha küll kuidagi nende õpetuste ja praktikate väärtust alahinnata, aga neil on soov pakkuda tänapäeva inimestele oma teedrajavate õpetuste ja tehnikate kaudu võimalikult suuremat kasu. Nende poolt pakutavate abivahenditega on võimalik äratada vaimset valgust läbi lausutud sõna jõu.

Seitse Elohimi kasutasid rütmilisi helisid füüsilise
aailma loomisel Ma-ter Valgusest.

Me kõik oleme kavandatud osalema kaas-loomise protsessis koos Elohimidega ja kuidas me saaksime teha seda muidu, kui õpime kasutama sama tehnikat, mida kasutasid Elohimid maailma luues? Ma-ter Valgust saab mõjutada läbi mõttejõu mingit vormi võtma. Ent tänapäeva maailmas leidub nii suurel määral väärkasutatud energiat ja piiravaid ideid, et õpilasel on väga raske saavutada meeleselgust üksnes meditatsiooni abil. Paljud läänemaailma inimesed, kes püüavad vaigistada oma meelt, avavad end massiteadvusest tulevatele madalatele energiatele ja ebapuhastele mõtetele. See on peamine põhjus, miks mõned on küll saavutanud mediteerides mõneks ajaks positiivse efekti, kuid siis on see efekt kahanenud või neile on osaks saanud isegi negatiivseid kogemusi.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et tänapäeva väga intensiivses energeetikas on oluline kasutada kõige võimsamat meile kättesaadavat vahendit. Niisuguseks võimsaks vahendiks on meie hääl, lausutud sõna vägi palves või rütmilises loitsus. Kui sind ümbritsevad madalad energiad, siis oleks mõistlik esmalt luua enese energiavälja ümber ümbritsevate energiate eest kaitsetsoon. Selleks pole tõhusamat vahendit kui kasutada lausutud sõna jõudu läbi rütmilise loitsu (ingl k “decree” ehk kindlameelne tahteavaldus või määratlus) või valguse kutsungi, mille on meile lugemiseks edastanud ülestõusnud meistrid.

MASSITEADVUSE KOOREM

Siiani pole me eriti rääkinud massiteadvusest, mis samuti meid mõjutab. Niisugune seotus toimib teadvuse kaudu. Kui liikuda aatomist väikemate osakeste tasandi sügavuste poole, siis jõuame välja teadvuseni. Pole raske mõista, et kõik inimesed on tavateadvuse kaudu üksteisega ühendatud. Massiteadvus toimib sisuliselt kollektiivse energiaväljana. Kui mõelda inimkonna verisele ajaloole ainuüksi selle lühikese ajaperioodi jooksul, mille moodustab meile teadaolev ajalugu, pole raske mõista, et kollektiivne energiaväli koosneb olulises osas väärkasutatud madalavibratsioonilisest energiast. 

Kollektiivses energiaväljas leidub kõiksuguseid illusioone, mis pärinevad duaalsusest ja lahusolekutundest. Kui inimene on kasvõi ühe duaalsusel põhineva illusiooni omaks võtnud – ja seda on meil kõigil raske vältida – siis saavad neist omaksvõetud illusioonidest avatud uksed inimese energiavälja, mille kaudu kollektiivteadvuse energia hakkab inimese isiklikku energiavälja voolama.

Kollektiivteadvuse mõju selgitab nii mõndagi meie elus esmapilgul mõistmatut. Miks me tunneme mõnel päeval end loiult ja rõhutuna ilma ühegi välise põhjuseta? Kas oleme sel päeval rohkem avatud massiteadvuse energiatele? Kas on võimalik, et kollektiivne energiaväli võib inimesi enese alla matta, rõhuda, põhjustada sõltuvusi või mentaalseid haigusi? Kas on võimalik, et need energiad mõjuvad pärssivalt inimesele tema vaimsel teel?

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et enamus vaimseid inimesi on energiatele väga tundlikud. See on hea, sest nad on sel juhul rohkem avatud vaimsele energiale. Pahupooleks on aga suurem avatus samal ajal ka massiteadvuse energiatele. Kui sa oled avatud kõrgematele energiatele, siis oled sa avatud ka madalamatele energiatele. Väga oluline on valida sobiv tehnika oma energiavälja kaitsmiseks massiteadvuse eest ja luua enese ümber energeetiline kaitsev vöönd, et kuulda iseenese (kõrgemast Minast) tulevat inspiratsiooni ja mõtteid, mitte massiatmosfäärist tulevat müra. 

Paljud on juba kogenud, et efektiivse vaimse kaitse loob lausutud sõna jõud. Paljud inimesed tunnevad ära järgmised stsenaariumid:

 • Sa tunned end olevat sisemises kaoses, segaduses, erutatud selle määrani, et sa ei suuda lõdvestuda ega leida rahu.
 • Tunned end tõugatuna, isegi depressioonis. Millestki, mida sa teed, ei ole kasu, kõik on mõttetu ja tehtul puudub kõrgem eesmärk.
 • Oled segaduses, sul puudub selge visioon ja eesmärgitunnetus.
 • Tunned, et mingi väline jõud tahab sinu pähe tungida, sinu mõtteid ja tundeid juhtima hakata.
 • Sa tunned, et mõned inimesed tahavad sind enda kontrolli alla saada ja sa oled võimetu sellele olukorrale vastu seisma. Sa tunned, et pead kogu aeg kulutama energiat enese kaitsmisele.

Kõigi niisuguste tunnete,  ja veel mõnede sarnaste ühisnimetajaks on sinu energiavälja kaitsetus teistelt inimestelt või massiteadvusest tulevate energiate eest. Niisugune väljapoolt tulev energia paneb tundma ärritust, koormatust, rõhutust. Uut suunda aitab sul leida põhiliselt kahe mooduse kasutamine:

 • Kaitse oma energiavälja teiste inimeste ja massiteadvuse energiaväljade eest.
 • Kõrvalda madalsageduslik energia, mis on juba kuhjunud sinu energiavälja.

Niisugust tegevust võiks nimetada ka energiahügieeniks. Paljude ülestõusnud meistrite õpilastele on oma energiavälja kaitsmine ja ebapuhta energia transmuteerimine oma energiaväljast saanud igapäevaelu osaks, mis on oluline ja loomulik nagu duši all käimine. Oma energiakeha eest hoolitsemine ja selle kaitsmine on sama oluline nagu oma füüsilisegi keha kaitsmine ja hooldamine. Energiakeha saab kaitsta teatud kindla “energiavormiga” ja teist, violetse leegi energiavormi võib kasutada oma energiavälja puhastamiseks.   

MIS ON PIMEDUSE JÕUD?

Kuigi selle raamatu eesmärk pole pimeduse jõudude põhjalik tutvustamine, peaksime me kõik olema teadlikud pimeduse jõudude eksisteerimisest. Sellel planeedil eksisteerivad jõud, mis püüavad meid mõjutada ja agressiivselt oma kontrolli all hoida. Ülestõusnud meistrid peavad oluliseks, et me neid jõude ei kardaks, kuid arvestaksime kindlasti nende olemasoluga. Meistrid räägivad kaht tüüpi pimeduse jõududest:

 • Me oleme põgusalt rääkinud, et neljandast sfäärist langesid mõned olevused duaalsuse teadvusse. Osadel langenud olevustel lubati tulla planeedile Maa. Mõned neist on siin kehastunud füüsilisse kehasse ja mõned Maa emotsionaalsel, mentaalsel ja madalamas identiteedisfääris.
 • Meie materiaalse maailma tasandeil loodud pimeduse jõud. Need pimeduse jõud on loodud negatiivse, madalaks muudetud energia (väärkasutatud energia) kontsentreerimise tulemusel ja need on võtnud algelise teadvuse vormi.

Teadmine agressiivsete pimeduse jõudude eksisteerimisest on oluline kahel põhjusel. Nende jõudude olemasolu selgitab, miks inimesed on suutelised mõnikord toime panema ebainimlikke, elajalikke tegusid, mille tunnistajaks me oleme olnud läbi ajaloo ja mida me näeme ka tänapäeval. Koolipoiss, kes tulistab surnuks oma kaaslased, ei viibi tavateadvuse seisundis. Tema meele on hõivanud pimeduse jõud, kelle eesmärk on varastada valgust kõigilt neilt inimestelt, kes on seotud selle veretööga või selle ohvrid.

Pimeduse jõud ei saa inimesi mõjutada nende tahte
vastaselt. Sageli kasutavad need jõud mingit pettust, et
meelitada meid oma energiavälja neile avama.

Oluline on teada, et pimeduse jõud ei saa inimest tema vaba tahte vastaselt mõjutada. Nad püüavad inimest üle kavaldada ja eksiteele viia ning selle pettuse ohvriks langedes avab inimene oma energiavälja. Paljud langevad pettuse ohvriks ise sellest endale aru andmata. Seepärast on oluline teada pimeduse jõudude eksisteerimisest ja osata end kaitsta nende mõjutamise eest.

Pimeduse jõudude olemasolust teades saame teha teadliku valiku kasutada abivahendeid vaimse valguse aktiviseerimiseks ja äratamiseks, eesmärgiga kaitsta oma energiavälja niisuguste jõudude eest ja igasuguste enese peale projitseeritud energiate eest. Me võime aktiviseerida vaimset valgust eesmärgiga lõigata end vabaks ka igast niisugusest jõust, mis on juba meie energiavälja sisenenud. Pimeduse jõudude kohta võib saada rohkem informatsiooni minu veebilehelt ja minu teistest raamatutest. Selles raamatus tahaksin ma rõhutada, et vaimse valguse aktiviseerimine, appikutsumine kaitseb inimest ja lõikab ta vabaks teda mõjutada tahtvatest pimeduse jõududest.

VALGUSE KUTSUNGID (ingl k “invocations”) ehk PALVED JA LOITSUD (ingl k “decrees”)

Ülestõusnud meistrid on andnud kaks põhilist abivahendit vaimse valguse aktiviseerimiseks, appikutsumiseks või äratamiseks. Üks neist on rütmiline mantra või loits ja teine valguse energiate appikutsumine, palve või kutsung. Loits on rütmiline kinnitus värsilises vormis, mida loetakse valjusti ja mitmeid kordi järjest. Valguse kutsung on pikem, kinnitusi sisaldav rituaal, kus kinnitused vahelduvad korduvate värsiridadega. Mõnikord vahelduvad kutsungis kinnitused ja loitsu värsiread. Üldiselt võiks öelda, et põhiline erinevus on selles, et loits on kõige võimsam viis mingi vaimse kiire valguse aktiviseerimiseks, aga kutsungid ja palved on mõeldud nii valguse aktiviseerimiseks kui ka otseseks appikutseks inimese vabastamiseks mingist piiravast uskumusest. Loitse loetakse jõuliselt ja hoogsalt. Niisugune lugemine loob võimsa efekti ja aktiviseerib suure hulga vaimset energiat. Kutsungeid loetakse aeglasemalt, nii, et saaks kinnitustele tähelepanu pöörata, märgata oma uskumuste piiratust ja võtta omaks kutsungis esitatud mõtted. Loitsud on mõeldud teatud konkreetse vaimse kiire valguse aktiviseerimiseks. Valguse kutsungis keskendutakse mingist spetsiifilisest probleemist ülesaamisele. Selleks võib olla näiteks vaimsest kriisist ülesaamine, suurema külluse loomine oma ellu, oma nelja materiaalse keha puhastamine, minevikust lahtilaskmine, enese aktsepteerimine või paljud analoogsed teemad.

Nii loitsu kui valguse kutsungit loetakse valjult ja nii mõnedki vaimsed otsijad peavad sellega algul harjuma. Meie hulgas on palju neid, kes nii selles kui ka eelmistes eludes veetnud palju aega vaikuses ja meditatsioonis. Me oleme harjunud minema enese sisse, kuid sõna valjusti ütlemine on aktiivne tegevus. Algul me tunneme mõningast vastumeelsust valjusti lugemise suhtes osalt seepärast, et meile on see harjumatu ja osalt seepärast, et meie ego hoiab meid tagasi, sest tema ei taha vaimset valgust aktiviseerida. Ego teab, et tema saab elada varjus, mitte valguses ja mida rohkem vaimset valgust aktiviseerida, seda väiksemaks jäävad seesmised varjud ja egol on vähem võimalusi end peita.

Paljudele on palvete, kutsungite ja loitsude lugemisest suurt kasu, eriti kui nad on jõudnud lähedale järgmisele tasandile oma vaimsel teel ja valmis astuma järgmist sammu uue teadvuse taseme suunas. Loitsude lugemine võib sel juhul aidata vaimses arengus järgmisele astmele tõusmisel. Viimased köidikud, mis inimest tema eelmisel astmel hoiavad, võivadki olla takistuseks nimetatud tehnikate kasutamisel ja selle sisemise vastuolu kõrvaldamiseks tuleb alguses tegutseda otsusekindlalt. Kui murda läbi oma seesmisest vastupanust kasutades lausutud sõna jõudu, on tuntav, kuidas valgusevool, mida aktiviseerida, annab uue tundeselguse, energia ja lõpuks ka sisemise rahu ja vaikuse tunde. Esmapilgul tundub olevat vastuoluline isegi mõte, et aktiivne lähenemine toob seesmise rahu. Aga kui sa mõistad, et sinu energiaväljas olevad jõud röövivad sinult seesmise rahu, siis mõistad sa aktiivse hoiaku võtmise vajadust, aktiviseerides kõrgemast sfäärist tulevat vaimset valgust.

Lausutud sõna jõu kasutamine võib purustada
viimased köidikud, mis hoiavad kinni vaimse tee
praegusel astmel. Kuid needsamad viimased köidikud,
mis inimest kinni hoiavad, võivadki olla ka takistuseks
lausutud sõna tehnika kasutussevõtmisel.

Nagu me juba teame, on olemas seitse vaimset kiirt. Igal kiirel teenivad kolm ülestõusnud meistrit. Üks meistritasandeist on Elohimi tasand. Elohimid lõid materiaalse maailma, sealhulgas ka meie maakera. Peale selle on olemas veel peainglite tasand. Selle tasandi olevustel on samuti omad ülesanded, näiteks on nad enda peale võtnud meie kaitsmise ülesande. Samuti on olemas Chohani tasand. Chohan on igal kiirel olev vanemõpetaja. Nii me näeme, et seitsmel kiirel on kokku 21 ülestõusnud meistrit, kelle valgust on võimalik aktiveerida. See kõik tundub esmapilgul keerulisevõitu. Kuid selle keerukuse vältimiseks on mul lihtne soovitus. Oma kogemuste põhjal võin öelda järgmist:

 • Väga oluline on esimese kiire aktiviseerimine. Esimene kiir on kaitsva iseloomuga ja just enese kaitsmiseks on mõeldud väga mõjusad loitsud ja peaingel Miikaeli kutsungid.
 • Väga oluline on neljanda kiire ehk jumaliku puhtuse aktiveerimine. Neljanda kiire abil suudad sa end lahti lõigata mistahes seosest massiteadvuse või pimeduse jõududega. Niisugust ülesannet täidab mõjusalt Elohim Astreale suunatud loits.   
 • Väga oluline on violetse leegi aktiveerimine madalsagedusliku energia transformeerimiseks, mis on juba sisenenud inimese isiklikku energiavälja. Sellel otstarbel võib kasutada loitsu seitsmenda kiire valitsejale Saint Germainile. Võib ka lugeda mistahes seitsmenda kiire loitsu või kasutada mõnd paljudest mingile spetsiaalsele probleemile pühendatud kutsungitest, näiteks andeksandmise, tänulikkuse või minevikust vabaks saamise kutsungit.

Järgides seda lihtsat kava ja aktiveerides esimese, neljanda ja seitsmenda kiire energiaid, võid sa, olenevalt ajast, mille sa nende lugemise alla paned, suhteliselt kiiresti hakata tundma, et sa ei upu enam negatiivsesse energiasse. Nüüd on sul pea juba veest väljas ning sa suudad vaadata enese sisse ja avastad, et hakkad saama seesmist juhatust oma kõrgemalt Minalt ja ülestõusnud meistritelt, kes juhendavad personaalselt just sind. Selline seesmine juhendamine aitab sul tõusta uuele vaimse tee tasandile.

Ülestõusnud meistrid on niisugust juhatust alati kõigile pakkunud. Ainuke probleem on selle abi vastuvõtmisega: kas sinu väljas on piisavalt vaikust, et sa suudaksid need juhtnöörid teadlikult vastu võtta. Sõna jõudu kasutades saab olema lihtsam ka seesmist juhatust vastu võtta, sest see pääseb hõlpsamini läbi sinu alateadliku meele ja jõuab teadlikku meelde. Sõna jõud aitab sul ühendada oma elu ülesmineva spiraaliga.         

PRAKTILINE PROGRAMM

Loomulikult on vaimne tee väga individuaalne. Ka sinu olukorrad on unikaalsed. Seepärast on väga raske anda üldisi soovitusi, mis võiksid sobida kõigile lugejaile samavõrdses headuses. Mõned inimesed tunnevad, et pakutavad abivahendid vaimse valguse aktiveerimiseks on just need, mida nad vajavad ja nad kasutavad neid suure pühendumusega. Ka mina olen kasutanud neid abivahendeid usinasti alates ajast, kui ma need peaaegu 30 aasta eest avastasin.

Olles tegelenud meditatsiooniga, olin ma alguses nende suhtes kõhklev. Kui ma ületasin oma algse vastureaktsiooni, hakkasin varsti tundma, et see aeg, mille ma olin kulutanud valguse äratamisele, tõi suurt kasu. Ma jagaksin selle “kasu” põhimõtteliselt kolmeks­:

 • Ma tundsin, et äratades peaingel Miikaeli vaimset kaitset, kaitsesin ma oma energiavälja negatiivse energia eest. Ma muutusin rahulikumaks, kadusid erutus ja närvilisus. Võõrad mõtted ei pääsenud mulle ligi ja mul polnud enam kalduvust mingi probleemi lahendamise eesmärgil kedrata ohjeldamatult mõtteid lahendataval teemal.
   
 • Tundsin, et Elohim Astrea valgust appi kutsudes saavad läbi lõigatud kõik seosed madalamate energiatega ja pimedusejõududega. Suurenes seesmine rahu, kuid kõige tähelepanuväärsem efekt oli selles, et ma suutsin nüüd voodisse minnes hästi ruttu uinuda. Kogu senise elu vaevasid mind probleemid uinumisega, sest mu mõtted segasid mind. Ma võisin keerata 2-3 tundi ühelt küljelt teisele enne, kui suutsin lõpuks uinuda. Tulemuseks oli väljamagamatus ja unisus järgmisel päeval. Kui ma hakkasin aktiivselt kasutama Elohim Astrea loitsu, siis kulus vaid paar nädalat ja ma uinusin 15 minuti jooksul. See oli minu jaoks väga tähelepanuväärne efekt.
   
 • Kutsudes appi seitsmenda kiire energiat, mida nimetatakse Violetseks Leegiks, hakkavad lahenema vanad emotsionaalsed haavad. Teismelisena oli mu elus paar juhtumit, mis aeg-ajalt jälle meelde kerkisid ja ma kogesin taas suurt emotsionaalset valu. Kuid pärast paari nädalat Violetse Leegi kasutamist mõistsin ma ühel päeval, et neile sündmustele tagasi mõeldes ei tunne ma enam emotsionaalset valu. Ma ei kasutanud selle probleemi lahendamisel mingeid muid vahendeid ja siit võib järeldada, et Violetne Tuli transmiteeris minu emotsionaalses väljas olevad selle probleemiga seonduvad energiad. Kui ma neile minevikusündmustele tagasi mõtlesin, siis polnud seal enam negatiivse energia kuhja ja ma ei tundnud enam valusaid tundeid.
   
 • Toetudes oma isiklikule kogemusele, soovitaksin ma seda lihtsat, kuid mõjusat programmi enese igapäevasesse ellu inimestele, kes sooviksid astuda kindla sammu vaimse valguse äratamise teel. Allpool leiad sa kolm loitsu, mille on andnud ülestõusnud meistrid. Need on loits peaingel Miikaelile oma energiavälja kaitsmiseks, loits Elohim Astreale enese lahtilõikamiseks massiteadvusest ja loits Saint Germainile madalaksmuudetud energia transmiteerimiseks. Ma soovitan võtta endale eesmärgiks nende loitsude lugemine vähemalt kolme järjestikuse kuu jooksul ja siis hinnata saavutatud tulemusi. Ma soovitan lugeda peaingel Miikaeli loitsu 15 minutit hommikul, seejärel 15 minutit Saint Germaini loitsu. Õhtul võiksid lugeda Astrea loitsu 15 minutit ja seejärel jälle Saint Germaini loitsu 15 minutit. Kui sa paned sellesse igapäevasesse rituaali oma pühendunud panuse, näed üsna pea, et see ajakulu tasub end kuhjaga ära ja sa oled hea meelega nõus oma aega panustama valguse äratamisele ning valguse kutsungite lugemisse ka edaspidi. See on kõige tõhusam võimalus, mida ma oskan soovitada vaimse kasvamise kiirendamiseks ja meistrite pakud teel kindlalt püsimiseks.

Ma soovitan ka vaadata veebilehele: www.transcendencetoolbox.com, kus saab kuulata nimetatud loitsude lugemise helisalvestusi inglise keeles. Valguse kutsungite eestikeelseid tõlked on kättesaadavad www.kuldajastu.ee veebilehel. Minu kogemus näitab, et loitsude ja valguse kutsungite ning palvete lugemine on parim investeering oma vaimsesse kasvamisse.

Programm, mida ma siin välja pakun, pole muidugi see ainuke, mida sa vajad. Minu poolt pakutu annab sulle väga hea stardi, kõrvaldamaks suuremaid takistusi vaimse visiooni nägemisel ja energiablokeeringute puhstamisel sinu energiaväljast. Kui sa saavutad suurema vilumuse, võid katsetada mõne invokatsiooni lugemist, mis esitab väljakutse mõnele sinu piirangulisele tõekspidamisele ja samas aktiviseerib vaimset valgust. Samal ajal võid sa tegelda ülestõusnud meistrite õpetuste järjepideva tutvumisega. Sa leiad need mitmelt veebilehelt (vaata raamatu viimaselt leheküljelt veebilehtede aadresse).

Nagu ma olen mitmel korral öelnud, lihtsalt õpetuste läbilugemisest ei piisa. Sel juhul on see raamat vaid järjekordne intellektuaalne teooria, mis ei muuda sinu teadvuses midagi ega too soovitud tagajärgi. Mäletad, progressi kaks tugisammast on õpetuste omandamine ja vaimse valguse aktiveerimine.