7. Reaktsioonidest jagusaamine

Oletame, et sinu elus on olukordi, mis mõjuvad piiravalt, sest näib, et need olukorrad valitsevad sinu üle. Tekib küsimus, kas sa oled suuteline neist olukordadest üle saama?

Igapäevatarkus ja tavakogemus ütlevad, et ainus viis piiranguist lahti saada on muuta väliseid olukordi. Teiste sõnadega, ainus viis muuta oma elukogemust, on läheneda sellele välise muutmisega.

Probleemiks on aga asjaolu, et meist väljaspool asub nii palju piiranguid, mille üle meil osaliselt või täielikult puudub võim. Kuidas me saame muuta oma elukogemust, kui olukord on meie kontrolli alt väljas? Kuidas kõrvaldada ummik või ületada “nokk kinni, saba lahti” olukord? Lähenegem sellele olukorrale läbi erinevate küsimuste. Kas välised olukorrad tõesti valitsevad meie elukogemust või on neil mõju meie üle vaid sel määral, kui palju me ise mingil olukorral oma mõtte kaudu enda üle võimutseda laseme? Teiste sõnadega, kus asub see valitsemiskeskus, mis jagab võimu meie ja väliste olukordade vahel? Kui see asub meist väljapool, siis tundub, et meie ei saa midagi ette võtta oma elukogemuse muutmiseks? Või asub see meie sees, mis tähendab, et me suudame alati ise midagi enese heaks ette võtta? 

Nagu ma eelnevalt ütlesin, pole mitte kõik inimesed valmis ülestõusnud meistrite õpetusteks. Valmisolek tähendab siin kriitilise lävise ületamist ja äratundmisele jõudmist selles, et sa oled suuteline muutma oma väliseid olukordi oma seesmiste olukordade muutmise läbi. 

Ülestõusnud meistrite õpetuse kohaselt on suur vahe välise ja seesmise olukorra vahel. Väline olukord on just niisugune, nagu ta olla saab – oluline on see, kuidas sina seda olukorda võtad, missuguseid tundmusi see sinu seesmistel tasanditel tekitab. Meistrid ütlevad, et võti väliste olukordade muutmiseks on inimese meele sisu muutmine. Kõik, mis sinus või sinuga toimub, pole tingitud välistest asjaoludest, vaid sellest, kuidas sa välistele olukordadele reageerid. Sinu kogemust ei saa määrata välised tingimused; sinu kogemus sõltub sinu reageeringust neile välistele olukordadele. Sinu reaktsioon toimub sinu sees ehk reaktsiooni määravad ainult sinu seesmised faktorid, mida sa suudad valitseda. 

 Ühtki sinu kogemust EI määra välised tingimused,
vaid selle määrab sinu seesmine REAKTSIOON neile.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et võti oma seesmise väe avamiseks on oma kõikide reaktsioonide valitsemise võime. Kui sa suudad valitseda oma reaktsioone, siis suudad sa ka muuta oma väliseid olukordi. Olles saavutanud meisterlikkuse oma meele üle, ei sekku sa teiste inimeste vabasse tahtesse ja oma väliseid olukordi muutes ei satu sa sel juhul ka vastuollu teiste inimeste vaba tahtega. 

Vastavalt ülestõusnud meistrite poolt öeldule on inimesed omaks võtnud ühe märkimisväärse valearusaama. See koosneb kahest osast. Üks osa sellest valearusaamast peab reageerimist välistele, maistele tingimustele õigeks lähenemiseks. Teine osa ütleb, et sinu välised tingimused määravad ka sinu reaktsiooni. Aga ülestõusnud meistrite õpetuse järgi oled sa vaimne, mitte materiaalne olevus. Nagu me järgmises peatükis näeme, ei saa sinu olemuse tuuma mõjutada mitte miski selles maailmas olev. Järelikult pole olemas ühtki seadust, mis ütleb, et reageerimine on kohustuslik või et sinu reaktsiooni peavad määrama sinu maised olukorrad.   

Selleteemalise õpetuse on toonud maailma Jeesus, kuid kahjuks on enamus kristlasi tema õpetusi valesti tõlgendanud. Mõelgem näiteks teise põse pööramise ideele. Ütleme, et keegi annab teisele valusa laksu vastu põske. Mis oleks niisuguse juhtumi korral “normaalne” reaktsioon? See oleks kas vastulöömine või hirmuga jalgalaskmine. See tähendab, et löödav kas lööb kartma või saab vihaseks ja lööb vastu. Mida ütleb Jeesuse õpetus niisuguses olukorras? Kas peaks tuimalt paigal püsima ja laskma lööjal enda suunas uusi hoope jagada? Tegelikult õpetab Jeesus läbi teise põse pööramise mõistujutu pöörama tähelepanu oma reaktsioonidele, valitsema oma reaktsioone.

Enamusele inimestest on omane automaatne reageerimine, aga reageerimisest hoidumiseks peaks inimene üle kasvama kalduvusest kas lüüa vastu või lüüa araks. Inimene peaks valitsema oma meelt niivõrd, et temas ei tekikski reageerimisvajadust, vähemalt mitte tavainimlikku reaktsiooni juhul, kui teda on piltlikult öeldes otse “näkku löödud.” Ta peaks valitsema oma meelt sel määral, et teine ei saa teda manipuleerida reageerima ega kallutada kas vastu võitlema või temas hirmu tekitama. Mitte miski siin maailmas olev ei tohiks mõjutada inimese sisemaailma. See on võti enesemeisterlikkusele ning seda on müstikud läbi aegade õpetanud. Vaadakem enesemeisterlikkuse võtit lähemalt.

ENESEVALITSEMISE VÕTI

Sa oled vaimne olevus ja sinu kõrgeim potentsiaal on oma meele avamine vaimsest sfäärist tulevatele energiatele. Tulgem nüüd põgusalt tagasi eelmiste peatükkide juurde ja vaadakem, mida sisuliselt tähendab jumalik vägi või jõud. Me elame maailmas, kus kõik koosneb energiast. Mistahes jõu või väe taga peab samuti olema energia, on see siis mateeria sfäärile või kõrgemale sfäärile iseloomulik energia. Ülim vägi, mis meisse saab siseneda, tuleb ülestõusnud meistritelt. Kuid on oluline vahe enamuse religioossete ja ülestõusnud meistrite õpetuse vahel. Enamus religioone kujutavad inimest kui abitut olevust, kes vajab enese päästmiseks mingit välist päästjat. Väline päästja peaks välja ilmuma ja tegema inimese eest kõik vajaliku ära. Kristlus religioonina on välist päästjat propageerides teinud niisuguse vea. Ta on teinud Jeesusest jõuluvana ja supermehe kummalise segu, jättes inimesele mulje, et kui ta on piisavalt oma välist usku Jeesusesse  kinnitanud, siis teeb Jeesus talle kingitusi selles maailmas ning kannab ta kätel taevasse. Tegelikult tuli Jeesus meile eeskuju näitama, sest meis on kõigis potentsiaal olla temaga võrdsel tasemel ja kasutada teadlikult oma jumalikku väge.

Tõeline vägi ei tule sinusse kusagilt väljapoolt sind. Ülestõusnud meistrid ei ole imetegijad, kes võivad inimeste heaks teha mistahes imetegusid. Nad õpetavad sind avama oma vaimset väge iseendas, et õpiksid iseenese meele ja olukordade valitsemist. Oluline on mõista, et meistritelt saadav vägi ei saa tulla sinusse läbi välise allika. See saab ja peab ja tulebki sinusse sinu enese seest. See tähendab, et seesmine vägi ei avane sinus enne, kui sa lõpetad otsimise väljastpoolt ennast. 

 Tõeline seesmine vägi ei tule sinusse välisest allikast.

Ülestõusnud meistrid pole imetegijad,
kes teevad sinu eest töö ära.
Nad annavad sulle vaimse väe,
et sa saaksid ise enese heaks midagi teha.

 Vaatame öeldut nüüd teisest vaatevinklist. Me teame juba, et meie kõrgeim potentsiaal on olla avatud ukseks vaimsest sfäärist tulevale energiale. Kuid kuidas saab inimene olla avatud ukseks? See saab teoks siis, kui inimene ei lase selle maailma nähtustel ja olukordadel kujundada oma reaktsioone ja ületab reageerimisvajaduse selle maailma sündmustele. 

Kui inimene, kes sai laksu vastu üht põske, reageerib viha või hirmuga, siis sulgeb ta end kõrgemale väele. Ta saadab välja signaali: “Ma saan oma olukorraga ise hakkama. Ma tean ise, mida teha. Ma ei vaja teilt, sõbrad seal kõrgustes, mitte kui midagi.” Jeesus tahtis meile öelda, et kasvades välja niisugustest inimlikest reaktsioonimustritest, suudame me hoiduda reageerimast madalal moel. Selle asemel jääme me neutraalseks, me ei haaku ühegi situatsiooni madala energeetikaga ja jääme avatuks vaimsele. Läbi niisuguse avatuse saab meisse voolata vaimne vägi. 

Võiks arvata, et teise põse pööramine on täiesti passiivse hoiaku võtmine, kuid tegelikult on see kõige võimsam ja aktiivsem viis toimida. See on tõeline energiavahetus. Inimene “lööb” sind, olles mitte eriti helges inimteadvuses. Tegelikult suunab ta sinu peale materiaalses spektris oleva madala energia. Kui sa lööd vastu või lööd araks, siis suunad sa temale omakorda vastu omapoolse materiaalse spektri energia. Sellest saab materiaalse tasandi võitlus teemal, kes on tugevam materiaalse energia projitseerija. Aga kui sa ei lase ennast kõigutada, ei haaku selle madala energiaga, lased sa vaimsel jõul endasse voolata. Sel juhul kohtab “lööja” materiaalne energia võimsat vaimset energiat. Arva nüüd ise ära, kes tuleb kirjeldatud situatsioonist välja võitjana? 

Jeesus andis meile võtme niisuguste situatsioonide lahendamiseks juba 2000 aastat tagasi, öeldes: “Ma ei tee omast jõust midagi,” mis tähendab, et seni, kuni ta samastab end tervikust lahusoleva üksiklasena, puudub tal seesmine vägi. Ta lisas ka, et Isa tema sees on tegija, mis tähendab, et vägi tuleb kõrgemast allikast, kuid uks, mille läbi see vägi tulla saab, on meie eneste sees.  

Jeesuselt pärineb ka järgmine sügavmõtteline väide: “Jumalariik on teie sees.” Mõistes selle ütlemise sisu, suudad sa jõuda enese sees oleva seesmise jõuni. Kuid selle väite lõpuni mõistmiseks oleks tarvilik tunda oma mina ja selle erinevaid komponente ehk koostisosi.