9. Elu Saladuse mõistmine

Kõikide sellel planeedil leiduvate religioossete, vaimsete ja eneseabi õpetuste taga on peidus üks saladus. Need kõik räägivad põhiolemuslikult üht ja sama asja erinevatel viisidel.

Näiteks tunneb inimene oma enesehaletsuses, et kogu maailm on tema vastu. Sõnum, mida ta välja saadab, ütleb, et elu on võitlus. Kosmiline peegel on kavandatud nii, et ta annab inimestele täpselt seda, mida nad oma suhtumise ja tegutsemise kaudu paluvad. Kosmiline peegel ei suuda lugeda meeli ning peab otsustama inimeste hoiakute ja tegevuse põhjal, mida nad kosmilise peegli poole saadavad. See on niisugune peegel, millele te ei saa öelda, et teie tahe on teda naeratamas näha. Kosmiline peegel ei mõista, et te eelistate ühtesid väliseid olukordi, teised teile aga ei meeldi. Peeglil ei ole väärtushinnanguid ja ta ei mõista inimlikke sümpaatiaid ja antipaatiaid. Ta saab ainult reageerida sellele, mida te sellesse peeglisse projitseerite – täpselt nii nagu füüsiline peegelgi.

Kui te usute, et elu on võitlus, siis saadate te välja mentaalse kujundi, et elu on võitlus. Kosmiline peegel ütleb: “Oi, see isik tahab veel rohkem võitlust kogeda” ja peegeldab teile tagasi olukorrad, mis muudavad teie elu võitluseks.

Kui inimesed kogevad niisuguseid olukordi, siis reageerivad nad sageli negatiivselt ja saadavad selle negatiivse sõnumi peeglisse. Peegel mõtleb: “Oi, nad tahavad veel rohkem seda võitluse kogemust.” Peegel täidab nende soovi. Seega inimeste negatiivsed uskumused elu kohta muutuvad isetäituvateks ennustusteks ja nende elud pöörduvad allaminevasse spiraali.

Seda õpetas ka Buddha, öeldes, et elu on nii kaua kannatus, kui inimene arendab välja õige suhtumise mitteklammerdumise läbi. Ka Jeesus õpetas sarnaselt: “Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale.” (Mt 5:39) Kui te kurjale vastu panete, siis saadate te välja negatiivse sõnumi - sõnumi, et te tahate vastasega võidelda. Kosmiline peegel saab ainult tagasi peegeldada olukordi, kus te asute näivas vastasseisus vastasega. Milline oli Jeesuse lahendus, tema võti selle negatiivse isetäituva spiraali katkimurdmiseks? See oli väga lihtne, aga äärmiselt sügavamõtteline: “Ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat põske, siis pööra temale ette ka teine.” (Mt 5:39)

Selle juhatuse ilu on sõnumis, et kui te reageerite igale olukorrale positiivselt, siis kosmiline peegel mõistab, et te tahate positiivset kogemust. Ja õigel hetkel peegeldab ta paratamatult teile tagasi positiivseid olukordi. Kui te keeldute vastasega võitlemast, siis peegel ütleb: “Oi, see isik ei taha enam vastasega võidelda. Ma saadan talle niisugused olukorrad, kus vastane puudub.” Jeesus teadis, et niisugune põhimõte töötab, kuni teil on usku sellesse protsessi ja te olete valmis tõeliselt ja põhjalikult muutma ennast, oma hoiakut ja elule lähenemist.

Kõikide tõeliste vaimsete õpetuste sõnum ütleb, et igal inimesel on võimalik ennast muuta. On mitmeid häid õpetusi, mis annavad teile arusaamist ja praktilisi abivahendeid enese muutmiseks, kuid see, mis teis endas olema peab, on tahe. Teis endas peab olema tahe harjumuspärasest loobuda, tahe lahutada ennast tavahullusest, et enesemuutmisega algust teha.
 

Kui teil on tahet, siis rakendage see tegevusse. Kui te oma tahet oma olukorra muutmiseks ei rakenda, siis olge endaga ausad. Lõpetage ohvrina käitumine, mõeldes, et te ei saa midagi oma elu muutmiseks teha. Kui te ei suuda end vajalikul määral ise kokku võtta, siis lõpetage vähemalt see sajanditevanuse kulunud vabanduse kasutamine, et teil polnud valikut.

Elus on teil alati valikuvõimalused ja alati on neid rohkem kui üks. Te ei pruugi olla võimelised väliseid olukordi muutma, aga teil on ALATI võimalus muuta seda viisi, kuidas te olukordadele reageerite. Seda tehes muudate te ka kohe oma ellusuhtumist. Lugedes nüüd seda väidet, kaotate te õigustuse tunda end ohvrina oma eluteel. Ja te ei saa enam väita: “Mul ei olnud teist valikut.”

Nüüd te teate, et teil on valikuvõimalus teha teadlikke otsuseid. Teil on õigus seda valikut ignoreerida, aga te ei saa enam süüdistada teisi inimesi, elu, saatust, halba õnne või Jumalat omaenda – nüüd juba teadliku – valiku pärast. Kuna te ei saa enam elada alternatiivi puudumise illusioonis, siis miks mitte loobuda ohvriksolemise tundest? Miks mitte võtta omaks teadmine, et elu on imeline võimalus muuta paremaks oma ja kogu planeedi olukord? Kõige selle aluseks on teadlike valikute tegemine.

Selliste valikute tegemine võib tunduda hirmutavana, aga seda põhjustab vähene arusaamine. Kui te saate asjast õigesti aru ja see arusaamine võimaldab teil teha tõeliselt teadlikke valikuid, siis pole valikute tegemine enam üldse hirmutav. See on privileeg ja rõõm. Kui te tahate selgeks õppida, kuidas paremaid otsuseid teha, alustagem otsimist, kust leida niisugust arusaamist, mis võimaldab teha mõistlikke, seesmiselt tunnetatud valikuid.