Alkeemia (Alchemy)


Rahvasuus on see tavaliste metallide muutmine kullaks. Sügavam, müstiline tähendus on tavalise inimteadvuse transformeerimine spirituaalse teadvuse kullaks - Kristusteadvuseks.