Antikristus (Antichrist)


See on eraldatuse ja duaalsuse teadvus. See teadvus moodustab filtri, mis moonutab meie taju sellisel moel, et tundub usutav, et me oleme eraldatud olevused — eraldatud Jumalast, üksteisest ja materiaalsest universumist. Mida enam keegi on kinni jäänud sellesse teadvusesse, seda enam reaalsena eraldatuse illusioon tundub. Sellest tulenevalt nad ka tegutsevad nii, nagu  oleksid nad tõeliselt eraldatud olendid, mis tähendab, et nad usuvad, et see, mida nad teistele teevad, ei mõjuta neid endid. Just sellest illusioonist saab alguse inimese ebainimlikkus teiste vastu ning siin on ka kurjuse juured. Inimolevused võivad sellesse teadvusesse kinni jääda, kuid sama kehtib ka mittefüüsiliste olendite kohta, kes moodustavad tumedad jõud.