Astraalsfäär (Astral Plane)


Kõik on tehtud energiast ja energia on vibratsioonide kontiinum. Selles enrgiakontiinumis on mõningad jaotused, näiteks materiaalne universum on tehtud energiast, mis vibreerib teatud spektris. Kuid ka materiaalsel universumil on oma jaotused: eeterlik (identiteedi) tase, mentaalne tase, emotsionaalne tase ja füüsiline tase.

Emotsionaalsel tasemel on omakorda jaotused ning madalaim neist luuakse siis, kui inimesed on haaratud negatiivsetest emotsioonidest, nagu näiteks hirm ja viha. See ongi astraalsfäär, mis sarnaneb inimeste ajatute ettekujutustega põrgust.