Haiguste vaimsed põhjused - seminar (06.05.2017)

Haiguste vaimsed põhjused - seminar (06.05.2017)

Väidetavalt on enamus arste nõus arvamusega, et 90% haigustest on psühhosomaatilised. Kui asi on nii, siis tähendab see seda, et enamus haigustest saavad alguse hinge ehk psüühe seisundist. Ei ole vale öelda, et mistahes füüsilise haiguse või vigastuse juured viivad meid tagasi psüühika juurde. Isegi luumurru või muu õnnetusest tuleneva vigastuse puhul on sageli võimalik tuvastada tasakaalutu käitumine, mis lõpuks tõi kaasa õnnetu “juhuse”. Meie käitumine on aga põhiosas määratud just psüühilise komponendiga.

176. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2017

176. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2017

Mina olen Gautama Buddha ja ma tulen Buddha rõõmus. Paljud budismi järgijad pole aga mõistnud rõõmu leegi olemust, mida ei saa häirida mitte miski maine. Seda leeki esindan mina.

Buddha rõõm ei pärine Maa pealt ega ole seotud millegi maisega, sest Buddha pole Maast sõltuv. Buddha rõõm ei ole võrreldav inimliku rõõmuga, sest inimlik rõõm vastandub alati teise äärmusega, olgu selleks kurbus, depressioon või miski muu seesugune seisund. Buddha rõõmul puudub vastandpool.

173. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2016 - Rahu läbi kiirenduse.

173. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2016 - Rahu läbi kiirenduse.

Mina olen ülestõusnud meister Gautama Buddha! Ma tulen rahus uue aasta hakul. Tulen kiirgama rahu kõigile inimestele Maa peal, kes tahavad sellest osa saada. Võite arvata, et nende hulgas pole just palju ülestõusnud meistrite õpilasi ega budiste, kes saavad tõeliselt aru minu õpetusest. Aga ma võin öelda, et neid, kes on valmis ja tahavad vastu võtta Buddha rahu, on sellel planeedil rohkem kui esmapilgul paistab.

170. Võõrviha ravimine immigratsiooniga

170. Võõrviha ravimine immigratsiooniga

Tänases Euroopas ja Eestis on meelevaldselt ühendatud kaks probleemi — rassism ja migratsioon —  ehkki neil puudub omavaheline side. Mõneti rassistlik maailmavaade ehk viha teistsuguste inimeste vastu, on olnud Euroopa ja ka Eesti inimeste alateadvuses kogu aeg arhetüüpsel kujul olemas. Teises maailmasõjas toimunu tagajärjed — eriti holokaust —  on seda küll oluliselt vähendanud, kuid me ei saa öelda, et rassism oleks ühiskonnast täielikult kadunud. Rahulikematel aegadel püsib rassism sageli varjatuna, kuid kui mingi väline päästik muudab ohu reaalseks, aktiveeruvad ka inimesed, kes seda mõtteviisi kannavad ning see muutub jälle nähtavaks.

168. Mõtteid laste arvutisõltuvusest

168. Mõtteid laste arvutisõltuvusest

Lugeja kiri: Ma olen onuks ühele lapsele, keda mina ei ole eostanud. Rahvakeeli olen võõrasisa. Lugedes seda kirjutist (164. Lapse töö ja täiskasvanu töö), tekkis palju küsimusi, aga üks suur küsimus on arvutimängud. Laiemalt kõik, mis on ekraaniga ja mille kaudu meile igasugust meelelahutust ja infomüra pressitakse. Laps on nii vastuvõtlik ja haavatav sellest infomürast, enam ei ole emme ja issi need, keda kuulatakse, vaid interaktiivsed seadmed kasvatavad meie lapsi pluss veel kool + sõbrad jne, emme-issi on need kõige viimased keda kuulatakse.

167. Inflatsioon ja intressid kui maksukogumise viis

167. Inflatsioon ja intressid kui maksukogumise viis

Kes meist poleks kokku puutunud inflatsiooniga? Kuid kui paljud meist mõistavad inflatsiooni sügavamat olemust? Pealispinnal on inflatsioon lihtsalt hindade tõus, mille taga on üldiselt rahapakkumise kasv. Kuid sügavamal tasandil on inflatsioon varade ümberjaotamise vahend  – maks, mida kõik ühiskonna liikmed peavad tasuma sellele, kes raha välja annab. Seega inflatsioon on lihtsalt üks (ehkki varjatud) viis maksude kogumiseks. Kuidas inflatsiooni kaudu maksustamine toimub?

165. Midagi mitte millegi eest

165. Midagi mitte millegi eest

Kui paljud meist on mõelnud, mis toimub hetkel, kui me võtame pangast laenu — näiteks eluasemelaenu? Minu jaoks oli süvenemine sellesse teemasse väga silmiavav — laenulepingu ja tagatise alusel „trükib” laenu andev pank vajaliku summa oma arvutisüsteemis — ütleme näiteks 100 000 eurot. Raamatupidamises kajastub see kahe kandena — ühelt poolt on väljamakse kliendi kontole 100 000 ja teiselt poolt nõue kliendi vastu samas summas, millele lisanduvad intressid.

164. Lapse töö ja täiskasvanu töö

164. Lapse töö ja täiskasvanu töö

Igaüks meist ei ole alati olnud täiskasvanu — just see laps, kes me kunagi olime, ehitas üles meie isikupära. Enne, kui me saime tähtsaks täiskasvanuks, kes me täna oleme, olime me teine inimene — väga erinev, väga müstiline — kuid maailma poolt täiesti arvestamata, mitte väärtustatud, ilma tähtsuseta, ilma võimaluseta mõjutada seda, kuidas asjad on. Kuid sellest hoolimata olime me kogu selle aja võimelised tegema midagi, mida me ei suuda täna teha. See, kes on täiskasvanud inimese looja, ei tohi kunagi olla tähtsusetu isik. Ta on võimeline tegema midagi suurt, nagu seda võib teha seeme. Alles siis, kui me mõistame seda imelist viisi, kuidas laps loob täiskasvanud inimese, saame me aru, et samal ajal on meie kätes saladus, mille abil me saame aidata luua paremat inimkonda.