23. Kuidas muusika meid mõjutab?

Tõenäoliselt on muusika mõju inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele ning käitumisele oluliselt alahinnatud.

Mis on see faktor, mille tõttu muusika võib olla ülendav või madaldada inimese käitumise loomalikuks?


Ehkki tänapäeva lääne ühiskonnas käsitletakse muusikat kui vaid vahendit meelelahutuseks ja ajaveetmiseks, on sellel tegelikult väga oluline mõju meie energiakehale ning seega ka meile tervikuna. Paljudel iidsetel kultuuridel on erinevad õpetused nii positiivsest kui ka negatiivsest muusika mõjust. Ka tänapäeva teadus on hakanud mõistma, et muusikal on inimestele väga suur mõju. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et kui klassikaline muusika võib panna taimed paremini kasvama, siis rokkmuusikal on vastupidine tulemus. Samuti võib leida uurimusi muusika mõjust õppimisele.

Nagu me tänaseks teame – kõik olemasolev on energia. Ka inimese keha ümbritseb energiaväli, mis on ühenduses meie meelega. Seetõttu ei peaks olema raske mõista, et muusika poolt tekitatud helilained on energialained ning need võivad mõjutada inimese energiavälja.

Inimese energiaväljas on energiakeskused, mida kutsutakse tšakrateks. On seitse peamist energiakeskust, mis on joondatud seljaga. Madalamat energiakeskust kutsutakse baastšakraks, kõrgemat kroontšakraks ja keskel on südametšakra.

Inimene ja tema keha püsib koos tänu pidevale energiavoole, mis voolab Vaimselt Minalt (loe ka: 18. Eluvool ja 20. MINA ja ego) meie energiakehasse. See energiavool siseneb meie energiakehasse südametšakra kaudu ning osa sellest laskub baastšakrasse. Mis selle energiaga edasi juhtub, määratakse inimese tähelapanu suunamisega. Just tähelapanu on see, mis suunab energiat inimese energiaväljas.

Mis juhib tähelepanu? See on ülitugevalt mõjutatud isiklikest eelistustest. Teiste sõnadega, mida kõige rohkem armastad, sinna suunad enamiku oma tähelepanust ning sinna läheb ka enamik energiast. Südametšakra on inimese armastuse keskus ja seetõttu määrab südametšakra, kuhu energia läheb. Seda teades, on oluline arendada endas armastust asjade vastu, mis aitavad kasvada.

Armastades selle maailma asju, saab energia väljendatud põhiliselt kolme alumise tšakra kaudu. Seetõttu muutub energia võnkesagedus sarnaseks materiaalse universumi võnkesagedusele. See võib lõpuks luua energiapöörise, mis hakkab mõjutama mõtteid ja emotsioone. Ehk teisiti öeldes, mida enam energiat (tähelepanu) suunata selle maailma asjade ihaldamisele, seda rohkem hakkab see energia tõmbama mõtteid ja emotsioone, mis seovad meid üha enam ja enam selle maailma asjade külge.

Iseenesest ei ole selle maailma asjade kasutamises midagi viltu ning mõistlikul määral on see isegi hädavajalik. Siiski me teame kõik, et paljud inimesed on sattunud materiaalsete soovide lõksu, kuni lausa täieliku sõltuvuse väljakujunemiseni.

Eluvoolud võivad veeta palju kehastusi, jahtides ja ihaldades materiaalse maailma asju. Kuid lõpuks jõuab enamik hetkeni, kus nad tunnevad, et peab olema midagi enamat sellest, mida suudab pakkuda materiaalne maailm. Just sellel hetkel algab paljudel vaimne ärkamine. Sellest alates on võimalik oluliselt kiirendada oma vaimset arengut, saades teadlikuks oma energiakasutamisest. Või teisiti öeldes, jätkates eluenergia suunamist energiakeerisesse, mis köidab meid materiaalse maailma külge, aeglustame oma vaimset kasvu.

Selleks, et kiirendada oma vaimset arengut, on vaja hakata armastama vaimseid asju. Kui armastada vaimseid „asju”, tekib südametšakras magnet, mis tõstab energiad läbi südametšakra üles ning need saavad väljendatud läbi ülemiste tšakrate. See viib kroontšakra avanemiseni, mis on vaimse nägemise ja valgustumise võtmeks.

Hakates mõistma, kuidas eluenergia voolab, saab selgeks, millist muusikat tuleks kuulata ja mängida, kui olla tõsiselt huvitatud vaimsest kasvust – missugune muusika suunab energiat alumiste asemel ülemistesse tšakratesse. Enamik inimesi peaksid olema võimelised peale mõningat pingutamist suurendama oma intuitiivset tunnetust nii palju, et nad suudavad vahet teha, kuhu energia suundub, kui nad kuulavad või mängivad erinevat muusikat. Tõenäoliselt enamik inimesi mõistaksid kiiresti, et rokkmuusika, džäss, räpp ja teised mitteharmoonilised muusikavormid suruvad energia alumistesse tšakratesse, eriti baastšakrasse.

Tuleb siiski meeles pidada olulist seika. Energia vabastamine läbi alumiste tšakrate annab meile kergesti mõnutunde. Kuid asjaolu, et miski teeb meid rõõmsaks ja õnnelikuks, ei tähenda veel tingimata, et see tegevus toob kaasa vaimse arengu. Hea enesetunde põhjustab vaid eluenergia vabanemine läbi tšakrate. Seega, enese hästitundmine ei tähenda tingimata vaimset kasvu. Selle vältimiseks tuleks arendada eristamisvõimet, et teha kindlaks, kas energia voolab läbi ülemiste või alumiste tšakrate.

On kasulik teada, et enamikus lääneriikides on levinud arusaam või uskumus „kui miski tundub heana, siis ei saa see olla vale”. Seega vaimsest kasvust huvitatud inimesed peaksid leidma endale muusikat, mis sunnib energiat tõusma, mitte langema. Selleks sobib hästi näiteks Mozarti, Beethoveni ja Handel’i muusika ja ka mõningatel New Age`i tüüpi muusika-stiilidel on energiat tõstev omadus. Ka Indias on kauaaegne traditsioon luua ja kuulata muusikat, mis aitab inimestel saavutada vaimseid kogemusi.

Mis teeb muusika tõstvaks või madaldavaks?

Loodusesse on sisse ehitatud rütm. See rütm on aluseks kõigele, mis on loodud, sest nagu ka piiblis on öeldud, on Looja loonud materiaalse universumi läbi heli väe. Looduse põhirütmiks on 4/4, 3/4, 6/8, 12/4, 12/8 jne. Inimese süda järgib 3/4 rütmi. Mistahes muusika, mis on kooskõlas looduse põhirütmiga, omab positiivset mõju inimesele ja Maale tervikuna ning muusika, mis ei ole looduse põhirütmiga kooskõlas, omab negatiivset mõju. Seda on kinnitanud ka eelpool nimetatud teaduslikud eksperimendid. On üsna kindel, et see, mis mõjutab taimi, mõjutab ka inimest, vaatamata sellele, et inimese energeetiline ehitus on tunduvalt komplekssem kui taimel. Viimasest tulenevalt ei avaldu muusika mõju inimeste puhul nähtaval tasandil nii kiiresti, vaid vajab ilmnemiseks enam aega. 

On olemas eluvoolud, kes on langenud nii madalale teadvuse seisundisse, et nad on teadlikult ja tahtlikult vastuolus universumi seadustega. Nad suhtuvad looduse harmooniasse ja rütmi negatiivselt. Nende arvates on selline muusika igav. Ning kui heita pilk sügavamale nende psüühesse, saab nähtavaks, et nad peavad harmoonilist muusikat eemaletõukavaks, sest see tugevdab kogu elu ühtsust ja harmooniat. Need eluvoolud ei soovi olla universumiga harmoonias, nad mässavad selle vastu, hävitades harmooniat. Ning selle saavutamiseks kasutavad nad muusikat.

Paljud sellistest eluvooludest on saanud kuulsateks rokk- või räpp- muusikuteks, või ka mõne muu mitteharmooniliese muusika või kunsti kuulsuseks. Just nemad on loonud kultuuri: „Kui tundub hea, siis tee seda.” See on aga viinud uimastite tarvitamise ning juhuseksini, mis järgneb varjuna rokk-kultuurile. See on lõhkunud palju elusid ning paisanud paljud inimesed oma vaimses arengus tinglikult mitme elu võrra tagasi.

Sellise muusikakultuuri aluseks on sünkopaatiline rütm (beat), mis lõhub elu loomuliku rütmi. See surub eluenergia madalamatesse tšakratesse, kus see vabaneb jõu survel. Nagu eelnevalt öeldud, on tšakrad ette nähtud energia vabastamiseks ning seetõttu on meil hea tunne, kui eluenergia neist läbi voolab. Isegi siis, kui eluenergia surutakse läbi tšakrate, toob energia vabanemine kaasa naudingu tunde. Just see annab inimestele mõnutunde eluenergia sunnitud vabastamise ajal, sõltumata, kas see toimub läbi rokk- muusika, erinevate seksivormide või mingil muul viisil, mis surub eluenergia läbi madalamate tšakrate. Kui mees vägistab naist, siis ta tunneb naudingut, kuid see ei muuda vägistamist veel õigeks.

On palju inimesi, kes tunnevad, et eluenergia vägivaldne surumine läbi madalamate tšakrate ei ole pikas perspektiivis hea. Isegi kui see tundub hetkeks hea, siis see tegelikult tühjendab eluenergia varud ning toob kaasa kehva, tühja või depressiivse enesetunde. Kuna loodus ei salli tühja kohta, muudab see energeetiline tühjus inimesed haavatavaks ja negatiivsed energiad saavad nii siseneda inimese energiavälja.

Just see juhtubki paljude inimestega rokk-kontserdi ajal. Nende eluenergia surutakse madalamate tšakrate kaudu välja, avades energiavälja negatiivsetele energiatele (deemonitele), kes sisenevad ning manipuleerivad inimesed uimasteid kasutama. See väänab inimestest välja veelgi enam eluenergiat, jättes nad avatuks veel suuremale ülevõtmisele, millest kujuneb välja allakäigu- spiraal, mis võib viia enesetapuni või uimastisõltuvuseni (mis on samuti enesetapuvorm).

Sageli saavad rokkmuusika kaudu mustade jõudude ohvriteks just need süütud ja naiivsed eluvoolud, kes keelduvad tunnistamast, et eksisteerib kurjus. Selliseid inimesi on kerge manipuleerida oma eluenergiat mustadele jõududele andma ja kuna energia vabastamine annab mõnutunde, siis ei märka nad, et midagi on valesti. Nii võivad nad palju aastaid olla kaasatud rokkmuusikasse, uimastite tarvitamisse ja juhuseksi ilma negatiivseid tagajärgi märkamata. Kuid alati jõutakse punkti, kust tagasiteed enam ei ole, mil inimene on kaotanud nii palju eluenergiat, et mistahes vaimse kasvu jaoks ei ole seda enam piisavalt alles jäänud. Inimene tunneb ennast tühjana ning näeb oma tegelikust vanusest oluliselt vanem välja. Seda võib märgata paljude rokkmuusikute ja nende järgijate hulgas.

Selle mitte väga lõbusa essee lõpetaksin rokkmuusika ühe laulu sõnadega elust enesest:

Laul „Demons“ (deemonid), autor Rigor Mortis

Me tuleme lõhkudes läbi teie kehade
Vägistamaks sinu abitut hinge
Et muuta sind olevuseks
Armutuks ja külmaks
Me sunnime sind tapma oma venda
Söö tema verd ja aju
Rebides liha ja imedes luid
Kuni kõik on hullud
Me oleme mürgised ja reostunud
Maailm on Deemonlike leegionite valduses

Originaal:

We come bursting through your bodies

Rape your helpless soul
Transform you into a creature
Merciless and cold
We force you to kill your brother
 Eat his blood and brain
Shredding flesh and sucking bone
Till everyone's insane
We are pestilent and contaminate
The world Demonic legions prevail