26. Kuidas häälestuda vaimsele reaalsusele

Häälestumine vaimsele reaalsusele ning sellega ühenduse saavutamine on inimese arengu üks olulistest eesmärkidest — tunnistame seda või mitte. Enamik religioossetest ja vaimsetest rituaalidest (näiteks palved, mantrad, dikriid ja rosaariumid) sooritatakse eesmärgiga saada ühendust vaimse reaalsusega. Ühenduse vaimse reaalsusega annab meile mitte niivõrd rituaal ise, vaid just oma tähelepanu ehk teadlikkuse suunamine. Rituaal aitab meil oma tähelepanu õiges fookuses hoida. Me häälestume nähtustele, millel on meie tähelepanu ehk teadlikkus. Siiski, oluline osa rituaali puhul langeb ka väljaöeldud sõna maagiale. Väljaöeldu ei ole lihtsalt helilainete vibratsioon õhus, vaid kannab endas tugevat loovat energeetilist mõju. Seda ka siis, kui meil kuulajaid ei ole.

Inimarengu põhiliseks eesmärgiks on oma inimliku, teistest eraldatud, (vale) minatunde transformeerimine nii, et me saame teadlikuks oma tegelikust olemusest ning hakkame tundma ennast enamana kui inimene — vaimse olendina, kes on vaba füüsilistest tingimustest ja piirangutest ning on osa suuremast tervikust. Meie valikud, otsused ja teod hakkavad siis alluma meie (kõrgemale) tahtele ning me oleme vabad mentaalsetest ja emotsionaalsetest automatismidest.

Inimteadvuse transformeerimine vaimseks teadvuseks ehk alkeemia termineid kasutades — seatina muutmine kullaks — on raske, aeganõudev ning järkjärguline tee. Sellel teel ei ole võimalik ühtegi sammu vahele jätta. Puudub „valgele inimesele” harjumuspärane kiir- või otsetee, tehnika, mille automaatsel järgimisel meile kindlustatakse eesmärgile jõudmine. Seda teed on võimalik läbida erineva kiirusega või isegi vastupidises suunas — arengu asemel taandareneda.

Vaimset teed on uurinud ja püüdnud avastada väga paljud targad inimesed inimkonna ajaloos, seega ei soovi ma siin tõde kuulutada ega väita, et kellegi teise arvamus vale on, vaid pigem kirjeldada oma isiklikku nägemust mõnest vaimse reaalsusega ühendumise aspektist.

Miks häälestuda vaimsele reaalsusele?

Vaimses reaalsuses „elavad” kosmilised olendid, keda nimetatakse ka ülestõusnud meistriteks — näiteks Gautama Buddha, Padma Sambhava, Kuan Yin, Jeesus Kristus, Ema Maria (Maarja), peaingel Miikael jne. Paljud neist on enne ülestõusmist osalenud kosmilises koolis nimega planeet Maa, olles kehastunud siin sarnaselt meiega ning läbinud samad väljakutsed ja õppetükid, mida meie just nüüd püüame läbida.

Olles täielikult puhastanud oma neli madalamat keha (füüsilise, emotsionaalse, mentaalse ja identiteedikeha) ning sooritanud vajalikud initsiatsioonid (eksamid), on nad lõpetanud edukalt planeet Maal elu algkoolis käimise ning pääsenud järgmisele astmele. Osa nendest on jäänud Maaga seotuks, et aidata õpetajatena meil sama teed läbida. Nii nagu nemad said inimestena Maal elades intuitsiooni kaudu abi oma õpetajatelt, on nad nüüd ise valmis aitama meid sellel teel. Et olukorda piltlikult kirjeldada, võiksime ette kujutada äärmiselt keerulist labürinti, kus me oleme ära eksinud ning arvame, et elu seisnebki selles labürindis ellujäämises ning äraelamiseks mugava nurgakese leidmises — unustades, et elu väljaspool labürinti võib olla midagi hoopis enamat. Labürindi „kohal” on olendid, kes näevad tervikpilti ning võiksid meid olukorrast välja aidata. Probleemiks on aga see, et vaba tahte seaduse alusel ei tohi nad (ülestõusnud meistrid) labürindis ekslejate usku ja illusiooni kummutada, vaid võivad sekkuda ja aidata alles siis, kui nende poole pöördutakse.

Seega üheks oluliseks osaks vaimsele reaalsusele häälestumisel on püüd intuitiivse kontakti poole meie teejuhtide ja õpetajatega ehk ülestõusnud meistritega. Loomulikult ei ole see võimalik ilma nende olemasolu tunnistamata. Kui me ei usu vaimse sfääri ja seal resideeruvate olendite olemasolu, siis ei ole meil ka võimalust neilt abi saada — me ei saa pöörduda vaimsete olendite poole, kui me eitame nende olemasolu. Ükski ateist ei pöördu Jumala poole ja kui ta seda teeb, siis pole ta enam päris ateist.

Ülestõusnud meistrite ülesandeks on aidata meil areneda ning meie tähtsaimaks eesmärgiks ongi (vaimselt) areneda. Seetõttu pole mõtet ülestõusnud meistrite poole pöörduda egost tulenevate soovidega, taotledes mugavust, paigalseisu, raha, võimu vms, eesmärgiga vältida rasket tööd oma lahendamata psühholoogiaga. Kui teie sedalaadi küsimused saavad siiski vastatud, siis olete te ilmselt pöördunud mitte vaimsete vaid astraalsete ja mentaalsete olendite poole, kelle huvi teie vastu ei ole sugugi omakasupüüdmatu ning hind, mida te selle eest maksma peate, võib lõpuks osutuda väga kõrgeks.

Mida siis võiks küsida? Kuna ülestõusnud meistrid näevad kõiki detaile meie elust, emotsioonidest, mõtetest ja motiividest — meie psüühe ehk hing on nende ees kui avatud raamat — siis suudavad nad mõista meie ees seisvate probleemide sügavamaid põhjuseid ning juhendada meid selliselt, et saaksime tegeleda põhjuste, mitte tagajärgedega. Valides omale vastuvõetavana tunduva meistri või pöördudes lihtsalt üldsõnaliselt ülestõusnud meistrite poole, võib oma abipalve sõnastada näiteks alljärgnevalt:

  • Palun näidake mulle minu psüühes olevaid nähtusi, mida ma ei ole seni märganud, kuid millest vabakssaamine aitaks mind arengus edasi.
  • Palun näidake mulle suuremat pilti … (nimetage nähtust oma elus, mille mõttest te ei saa aru).
  • Palun näidake mulle, kuidas ma paistan teie vaatevinklist vaadatuna.
  • Palun juhendage mind õpetuse või õpetaja juurde, mis antud hetkel teenib mind parimal võimalikul moel.
  • Palun näidake mulle teed…

Need, kes on valmis uskuma ning proovima sellist abisaamise viisi, leiavad peatselt ilmselt ise endale sobivad pöördumisvormid, mis arengu käigus tõenäoliselt muutuvad.

Vastus küsimusele tuleb tavaliselt tundide või päevade jooksul intuitsiooni kaudu — näiteks uue mõttena peas või õrna välise märgina — avate interneti või raamatu lehe teie arusaamist avardava informatsiooniga, kuulete mingit lauset, mis teid äratab vms. Kosmilise seaduse — küsi ja sulle vastatakse — kohaselt peate te vastuse saama ning see ka teile antakse. Paljud inimesed, kes on sellist lähenemisviisi praktiseerinud, ei ole osale oma küsimustele vastuseid siiski saanud. Siin võib põhjuseks olla asjaolu, et vastus on selline, mis ei klapi meie uskumuste süsteemiga ning me välistame juba alateadvuse tasandil antud vaatenurga või võimaluse. Seega paljudele küsimustele vastuste saamiseks peame me kõigepealt oma mentaalset kasti avardama ja tegema ennast vastavale ideele või lahendusele avatuks. Antud olukorras võiks veidi abi olla pöördumise sõnastuse muutmisest:

  • Palun näidake mulle antud nähtuse põhjusi ja psühholoogilisi tagamaid mulle arusaadaval moel, nii, et ma ei saaks neist mööda vaadata. Palun näidake, seni kuni ma märkan…

Samuti tasuks uurida teemat:

  • Palun näidake mulle ning aidake mul mõista, kuidas ma olen loonud ja loon oma reaalsuse…

Kui soovida parandada oma paarisuhte kvaliteeti, siis tuleks paluda abi teadasaamiseks, missugusi meie psüühe omadusi meie partner meie juures aitab välja tuua. Osa inimestest on kuulnud lugusid oma kaksikleegist ning püüdlevad intuitiivselt selle ühenduse taastamise poole. Siin tasuks arvestada, et kaksikleegi mõistel on mitu tähendust. Esmajoones on meie (hinge) kaksikleegiks meie Vaimne Mina, kellega ühenduse taastamine on meie hinge suurim soov. Enamikul hingedel on aga ka nn kaksikleegist hing kehastumas planeedil Maa, kuid tõmmates teda oma ellu enne, kui olete olulise osa oma lahendamata psühholoogiast korrastanud, korraldate oma suhteelus maapealse põrgu. Kaksikleegist hing ilmub inimese ellu tavaliselt tema potentsiaalselt viimases elus enne ülestõusmist, et kiirendada ülestõusmise protsessi. Seega, paludes tungivalt oma ellu kaksikleeki, kuid selleks veel mitte valmis olles, saab teile osaks tõenäoliselt väga raputav kogemus, mida võiks osaleja seisukohast lausa põrguks nimetada.

Veel üheks võimaluseks häälestuda vaimsele reaalsusele ning sellega oma võnkesagedust tõsta, on mõtlemine mingi konkreetse ülestõusnud meistri, näiteks Buddha, Jeesuse või Ema Maria (Maarja) peale. Visualiseerides oma ettekujutuses sobivat meistrit, saame temale häälestuda nagu raadiovastuvõtja häälestub raadiosaatjale. Tõenäoliselt on see protsess paljude inimeste jaoks keeruline ning seotud umbusu või arvamusega, et meister peab olema ettekujutuses just täpselt niisuguna või naasugune. Siin tasub meeles pidada, et meister on alati enamat kui meie mentaalne ettekujutus temast. Palju olulisem nn täpsest ettekujutusest on tahe talle häälestuda ning avatus energeetiliseks suhteks. Tavaliselt on see piisav suhte alustamiseks. On siiski tõenäoline, et eriti alguses, kui häälestuja emotsionaalne ja mentaalne keha on väga risustatud ja mürarikas, ei tajuta suhet või vastust oma kontaktisoovile. Samuti võib olla takistuseks selgelt väär ettekujutus mingist meistrist, näiteks ettekujutus Jeesusest kui ristilöödud kannatajast. Selline ettekujutus on liiga piirav ning võib täielikult blokeerida ühenduse.

Kontakti loomine vaimse reaalsusega ning ülestõusnud meistritega ei ole mehaaniline tegevus vaid loov ja intuitiivne ettevõtmine — pigem kunst, mis praktiseerimise käigus muutub ning areneb.

Vaimne kaitse

Teiseks oluliseks aspektiks, mida vaimsed otsijad peaksid teadvustama, on vajadus kaitsta oma energiakeha ehk aurat agressiivsete rünnakute eest, mistõttu me enesele teadmatult anname ära olulise osa oma eluenergiast.

Veel suhteliselt hiljuti — mõnisada aastat tagasi — ei olnud inimesed teadlikud mikroobide, bakterite ja viiruste olemasolust. See olukord tõi endaga kaasa võimetuse ennast nende vastu kaitsta. Alles pärast Louis Pasteur’i avastusi tekkis inimestel arusaamine füüsilise hügieeni vajalikkusest. Selle tulemusena on inimeste, eriti väikelaste suremus drastiliselt vähenenud ning keskmine eluiga enam kui kahekordistunud. Ehkki see täna tundub veidi uskumatuna, oli Pasteur’il palju naeruvääristajaid, kes tema avastusi ei uskunud. Paljudele inimestele oli psühholoogiliselt vastuvõetamatu ette kujutada, et nende sees elab armee pisemaid ja mittesõbralikke olendeid. Selle nähtuse eitamine jättis nad avatuks nakkushaigustele ja põletikele. Võttis palju aastakümneid enne, kui enamik arste võtsid uue arusaamise omaks — pigem kadus vana arusaam aja jooksul koos vanade arstide surmaga…

Inimtervik koosneb lihtsustatult tema vaimsest ja materiaalsest kehast ning viimane jaguneb füüsiliseks, emotsionaalseks, mentaalseks ja identiteedikehaks. Vaimse ühenduse taotlejatel tuleks teadvustada, et sarnaselt füüsilisele reaalsusele, kus asub meie füüsiline keha, on olemas ka tunnete reaalsus, kus asub meie emotsionaalkeha, mõtete reaalsus, kus asub meie mentaalkeha ning identiteedireaalsus, kus asub meie identiteedikeha ehk minatunne. Kõik need reaalsused on sarnased füüsilisele reaalsusele selle poolest, et need on täis elu — elu, mis vajab eluenergiat ning soovib kasvada ja paljuneda, omades ellujäämisinstinkti. Ning sarnaselt füüsilisele reaalsusele ei ole mitte kõik seal elavad olendid ja energiad sõbralikud.

Tänase päeva seisuga on näiteks kogu tunnete sfäär täielikult saastatud ning asustatud vähem või rohkem agressiivsete olendite ja nähtustega, kes kogu oma eluenergia saavad inimeste emotsioonidega manipuleerides — sarnaselt bakteritele, kes elavad ning parasiteerivad meie sees. Need energeetilised parasiidid suudavad teadmatud ja heasoovlikud inimesed aja jooksul täielikult eluenergiast tühjaks imeda. Oma võhiklikkuses peame seda loomulikuks protsessiks — nimetagem seda siis vananemiseks või kuidagi teisiti. Me ei teadvusta, et nii nagu haigusi tekitavate bakterite puhul, on ka siin efektiivsed vastumeetmed olemas.

Need agressiivsed olendid kasutavad ära meie teadmatust ning meie energiakehade ebapuhtust. Manipuleerides meie emotsioonidega ning võimendades meis olevaid allasurutud (ja sageli teadvustamata) emotsioone, suudavad nad tekitada kaose inimeste eludes. Perekonnatülid, vägivald ja muud negatiivsed nähtused, kaasa arvatud sõjad, on kõik nende astraalolendite manipulatsioonide tulemus meie individuaalsete ja kollektiivsete energiakehadega. Nende manipulatsioonide tulemusena muundavad inimesed oma eluenergia hirmuks, vihaks, uhkuseks, ahnuseks, armukadeduseks või muuks madala võnkesagedusega emotsionaalseks energiaks, mida astraalolendid tarbida suudavad. Selle tulemusena tekib sageli olukord, kus vastava manipulatsiooni ohvriks langenud inimesed muutuvad aina kergemini manipuleeritavaks ning tänu saadud energiale muutuvad astraalolendid sageli aina tugevamaks. Võib öelda, et kui ei oleks üha kasvavat hulka inimesi, kes on sellest nähtusest hakanud vabanema või on juba olulises osas vabanenud, ei oleks inimkonda tõenäoliselt enam olemas.

Niisiis, kui meie teadvus on füüsilises reaalsuses ning me soovime luua kontakti vaimse reaalsusega ja häälestuda sellele, siis peame me piltlikult öeldes suutma luua kontakti ehk läbi nägema neljast reaalsusest. Takistavateks faktoriteks on aga meie nelja keha olukord. Füüsilise keha ebapuhtus, eriti närvisüsteemi töökord — eelkõige just närvimürgid: uimastid, alkohol ja suitsetamine — blokeerivad füüsilisel tasandil meie võimekust vaimse reaalsusega ühenduda. Ka meie emotsionaalkeha on vähem või rohkem risustatud allasurutud negatiivsete emotsioonidega, mis moodustavad peaaegu läbipaistmatu eesriide signaalile vaimsest reaalsusest. Meie mentaalkehas olevad negatiivsed mõtted, uskumused, ettekujutused, ideed jne moodustavad kolmanda takistuste kihi meie teadlikkuse ning vaimse reaalsuse vahel. Ning lõpuks meie identiteedikehas olev vale minatunne ehk valemina — inimlik mina, mis ei võimalda meil ennast tunda vaimse olendina, vaid parimal juhul mõtlemisvõime omandanud ahvina. Samuti määrab meie identiteedikeha ära meie suhte vaimse reaalsusega ja Jumalaga. Kui oleme sinna salvestanud teadmise vaimse sfääri olematusest või sellest, et see asub kaugel ja meist eraldi, siis on ka see meile oluliseks takistuseks vaimse reaalsusega ühendumisel.

Inimese energeetiliste kehade saastatus on ka põhjuseks, miks paljud inimesed, kes asuvad meditatsiooni abil vaimsele teele ning ei tea midagi energeetilisest hügieenist, võivad sattuda keerukasse ja raskesse olukorda. Meditatsiooni üheks eesmärgiks on meel tühjendada, aga kuna meie energiakeha ei ole kaitstud ning on avatud kõikidele sagedustele, siis aja jooksul hõivavad tekkinud tühikud erinevad negatiivsed energiad, mis võivad olla aktiivselt agressiivsed — pannes näiteks päikesepõimiku tagurpidi käima või vähem agressiivsed — tekitades meis tunde ja arvamuse, et me oleme leidnud parima meetodi ning ei pea oma lahendamata psühholoogiaga tegelema.

Niisiis, esimeseks sammuks vaimse reaalsusega ühenduse loomisel peaks olema vaimse kaitse ehk vaimse immuunsuse ülesehitamine ning oma ühenduskanali puhastamine sinna kogunenud negatiivsest energiast. Kui jätame selle tegemata, siis meie häälestumine vaimsele reaalsusele tõenäoliselt peatub poolel teel astraalses, mentaalses või identiteedireaalsuses ning sealt saadud juhatus paremal juhul lihtsalt ei ole parim võimalik ning halvemal juhul viib meid kiirenevale allakäiguspiraalile.

Energeetiline hügieen

Energeetiline hügieen koosneb lihtsustatult vaadates kolmest osast:

  1. Kaitse uute, väliste negatiivsete energiate (põhiliselt emotsioonid ja mõtted) vastu — sarnaselt füüsilisel tasandil oleva kaitsega (nakkus)haiguste vastu.
  2. Meie energiaväljas juba resideeruvate negatiivsete energiate läbilõikamine — sarnaselt raviprotseduuriga juba olemasoleva haiguse puhul.
  3. Läbilõigatud rämpsenergia eemaldamine oma energiaväljast sarnaselt puhastumisele ehk detoksifikatsioonile peale pikka ja rasket haigust füüsilisel tasandil.

Nende kolme sammu samaaegne rakendamine peaks tagama aja jooksul selged muudatused nii enesetundes kui ka meie elukeskkonna muutuses. Juba kuu aja möödudes võiks olla märgata emotsioonide ja mõtete mõningast rahunemist ning ka füüsilisel tasandil olevate väljakutsete vähenemist.

Energeetilise hügieeni pidamine on veidi sarnane umbrohutõrjele oma aias — sellega peab tegelema pidevalt. Vaimset kaitset tuleks enamikul inimestel teha võimalusel korra päevas ning vaimse kriisi perioodil võib vaimset kaitset kutsuda mitu korda päevas. Soovitav on kaitset kutsuda hommikuti, et päevaste toimetuste ajal oleks meie energiakeha stabiilsem ja seda eriti kaitserituaalidega alustades. Hiljem, kui meie energeetiline kaitse on vastupidavamaks muutunud ja ei kulu enam poole päevaga ära, ei ole enam nii oluline, kas sellega tegeleda hommikuti või õhtuti.

Kuidas kutsuda vaimset kaitset?

Planetaarses koolis nimega Maa käib õppeprotsess ülestõusnud meistrite juhendamise all. Seega põhiline vaimse kaitse saavutamise viis on pöörduda vastavat „ametikohta” hoidvate meistrite poole, kelleks on peaingel Miikael ja Shiva. Lääne kultuuriruumis on tuntum peaingel Miikael. Enamikul lääne inimestel oleks otstarbekam kasutada tema poolt pakutavaid rituaale — kui eelarvamused seda võimaldavad. Kui eelarvamused on siiski ületamatud, aga soov vaimset kaitset saavutada on aktiivne, siis on võimalik pöörduda ka Shiva poole. Peaingel Miikaeli poolt pakutud rituaalid on üldiselt meie kultuuriruumi sobivamad ning neis on arvestatud lääne inimese meeleseisundi eripäradega.

Üheks suuremaks takistuseks vaimsele arengule on tänapäeval inimeste teadvustamatus agressiivsete mustade jõudude olemasolust, kes põhiliselt emotsioonide kaudu meiega manipuleerivad. Osa inimesi on enesele teadmata pea täielikult oma vabast tahtest loobunud ning alluvad emotsioonide juhtimisele, teised on sellest oluliselt vabanenud, kuid lasevad endaga mentaalselt manipuleerida, olles ise veendunud, et nende mõtted on nende endi omad. Vähestel on ausust ja julgust tunnistada, et nende mõtted võivad olla neile pähe projekteeritud massiteadvuse või vaenulike olendite poolt.

Tõenäoliselt on käesolev mõtteavaldus tõsiseks maailmavaateliseks väljakutseks enamikule lugejatele, seetõttu ei lisa ma siia konkreetset rituaali, mida võiks peaingel Miikaeli poole pöördumiseks kasutada. Kelle jaoks eelöeldu on siiski vastuvõetav ning on soov saada enamat informatsiooni, võib kontaktivormi kaudu saata teate, saamaks konkreetsemat informatsiooni vaimse kaitse ülesehitamiseks ning vaimsele reaalsusele häälestumiseks.

 

Loe ka hilisemaid artikleid:

Kuidas kutsuda vaimset kaitset: 94. Vaimne kaitse ja energeetiline hügieen

Kuidas jõuda täieliku andestamiseni: 89. Andestamise saladus