40. Mina vist ei suuda aurat näha.

Lugeja küsimus/kommentaar artiklile 39. Kas palja silmaga näeb hinge?:

„Tahtsin küsida, kas ise näed hingeaurat, aga vastasid juba ära. Arvan, et mina ei suuda vist veel selliselt häälestuda...“

 

Olen peaaegu kindel, et ka sina suudad. Aura vaatamine on selline kummaline „pingutuseta pingutus". Kogu pingutus on suunatud mittepingutamisele. Silmad on püsivalt lõdvestunud (defokuseeritult), aga tähelepanu on püsivas fookuses. Kui ma ise seda esimest korda proovisin, ei teadnud ma sellest, mida siin selgitan, mitte midagi. Olin oma „nägemise" võime suhtes väga skeptiline. Siiski olin veendunud, et peab proovima. Tulemuseks oli see, et vist kõik, kes söandasid proovida, suutsid aurat mingil määral näha.

Üks suuremaid takistusi valge aura nägemisel on alateadlik ja ka teadlik eelarvamus — mina küll mingi selgeltnägija või ekstrasenss ei ole! Kuid me kõik oleme. Me lihtsalt ei tea seda — oleme ajupestud teadusliku materialismi religiooni poolt. Viimane on vist vähemalt läänes kõige enam levinud religioon. Ka selle religiooni fanaatikud usuvad, et nende religioon on ainuõige — kõik muu on ebausk ja rumalus. Üleoleku rõhutamiseks väidavad nad, et nende religioon ei olegi religioon. Siinkohal täpsustuseks — mitte teadus ei ole religioon, vaid teaduslik materialism on religioon. Paljud maailmatasemel teadlased, näiteks Darwin, Einstein või Jung, olid veendunud Jumala olemasolus ega olnud selle religiooni liikmed. Järjest enam teadlasi on sellest usust loobumas, avardades sellega oma mentaalset kasti.

Oled lugenud tähelepanelikult visioonid.ee artikleid. Oled lugenud ka sellest, et me kõik oleme loodud Jumala „näo" järgi. See tähendab, et meil on (potentsiaalselt) samad võimed ehk anded. Piibli mõistukõnes nimetati neid talentideks. Kes oma talente ei kasutanud, jäid nendest ilma!

Alljärgnev piibli mõistukõne kirjeldab just seda nähtust. Talent = anne. Anne — oskus, mis on meile ANTUD (kingitud), et me seda füüsilises reaalsuses kõikide (ka enda) hüvanguks kasutaksime. Talent ei tähenda otseselt raha, kuigi ka raha peab voolama ehk kasutuses (ringluses) olema ja uut (lisa)väärtust looma.

Tähendamissõna talentidest (Mt 25)

14 Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.

15 Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.

16 Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.

17 Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde.

18 Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha.

19 Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.

20 Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!”

21 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

22 Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: „Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!”

23 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

24 Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: „Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud.

25 Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!”

26 Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud.

27 Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.

28 Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti!

29 Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on.

30 Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!”
 

Sina oled oma talente (annet) kasutanud ehk paljundanud ning tasuks on oskuste kasv ja tõenäoliselt ka rõõm tööst + sissetulek. Just oskused ja anded (mitte raha) on need, mis ei vähene, vaid kasvavad, kui neid kasutada ning nad kaovad, kui neid ei kasutata.

Siiski, meil kõigil on rohkem talente, kui me ise arvame. Neid mitte kasutades kaotame nad elu jooksul. Ühel hetkel on tõesti liiga hilja — pole enam midagi paljundada.

Ma ei arva, et aura nägemine on väga tähtis, aga mulle andis see olulise portsu enesekindlust edasiliikumiseks. Minu arvates tasuks ka sul veidi kätt harjutada, sest kui sa ühtäkki tõesti näed, et see toimib ja et ka sina seda suudad, siis see on päris võimas võit iseenda üle! Aga seda tuleks ikka teha mitte välisest sundusest, vaid puhtast „lapselikust" süütust mängurõõmust — soovist katsetada. Edu saavutamiseks on vaja ainult pealehakkamist ja distsipliini (disciple = õpilane). Võid kasutada mistahes olukorda, kui sul on rahulik olemine ning abikaasa loeb, kuid ta nägu on nähtav. Ära ütle talle midagi, vaid lihtsalt vaata talle otsa ette (või kui vaatad külje pealt, siis vaata kõrva) ning defokuseeri pilk. Ära oota tulemust ning see tuleb varem või hiljem. Oluline, et sa ei hakkaks jõllitama või pingutama ning ponnistama…

Ka loomadel ja taimedel on aura ning osade inimeste jaoks võib olla hoopis lihtsam alustada puu aura nägemisega looduses.

Proovi — kui täna ei õnnestu, siis õnnestub homme või ülehomme. Kuid ilma katsetamata ei õnnestu see kindlasti…