22. Kosmiline peegel (II.)

Kuidas  looduskatastroofi tüübid on seotud teatud konkreetsete meeleseisunditega?

Vaatame mõnda näidet, kuidas kollektiivses alateadvuses olev emotsioon ja maailmavaade manifesteerub kindlate loodustingimustena.

Jätk artiklile: 21. Kosmiline peegel (I.)


Nagu eelmises artiklis (21. Kosmiline peegel I) sai väidetud, on kõik tõepoolest loodud teadvusest. Sellest tulenevalt on ka isegi füüsiline planeet Maa tehtud teadvusest ning seetõttu tugevalt mõjutatud inimeste teadvusest, mis (nagu viidatud eelnevas artiklis) võib põhjustada maavärinaid ja muid looduskatastroofe.

Kõiges selles on olemas oma süsteem, millesse püüame nüüd pilgu heita.

On kuut tüüpi loodusõnnetusi ning vastavalt sellele on ka igal neist oma iseloomulik põhjus. Süveneme neisse põhjustesse.

1. Põhjus – ignorantsus, võhiklikkus ja enesepettus

Just ignorantsus on see omadus, mis põhjustab inimeste piiratud uskumuste kivistumist ning sunnib neid keelduma maailmavaate avardamisest. See toob endaga kaasa maakoore veelgi suurema kivistumise ning seetõttu maavärinate tõeliseks, vaimseks põhjuseks, on inimeste ignorantsus. Samal ajal kui inimesed ignorantselt tegelevad oma igapäevaste asjatoimetustega, koguneb ignorantsus alateadvusse ja maapinna alla. Kui pinge on saavutanud kriitilise taseme, siis maa väriseb ning inimesed saavad oma „unest” karmi äratuse.

2. Põhjus – viha

Kui vihal võimaldatakse koguneda (inimeste alateadvusesse), siis mõjutab ta Maad ennast ning kui akumuleerunud viha hulk jõuab kriitilise piirini, siis manifesteerub see vulkaani pursetena. Niisiis, inimeste kollektiivsesse alateadvusesse salvestunud viha ja vihkamine on vulkaanide tekke vaimseks põhjuseks. Viha koguneb ning tekitab soovi viha kellegi peale välja valada. Kui Ema Maa väljendab inimeste soovi viha välja valada, siis ta paiskab välja sula- laavat maakoore kõige nõrgemates kohtades.

3. Põhjus – uhkus

Uhkuse kogunedes tekib vajadus teistele muljet avaldada, nad „ära puhuda”. Pinge vallandudes manifesteerub see ägedate tuulte ja tormidena. See ongi orkaanide, tornaadode ja teiste metsikute tuulte põhjuseks.

4. Põhjus – ahnus

Ahnus on tunne, et mitte midagi ei ole kunagi piisavalt ning see tekitab soovi hävitada kõik, mida sa ei saa omada või ei suuda kontrollida. Ahnus on nagu tuli, mis põletab kõik, kuid ei saa iial rahuldatud, ei saa iial piisavalt. Just ahnus on vaimseks põhjuseks kõikidele tulekahjudele – nii neile, mida süütab inimene kui ka välgust või mõnest muust looduslikust põhjusest süttinule. Samuti on ahnus metsatulekahjude põhjuseks. Ka kõrbed on ahnuse manifestatsioonid.

5. Põhjus – kadedus ja armukadedus

Kadedus ja armukadedus on justkui tõusulaine, mis lõpuks katab maa. Kadedus on alati üleujutuse vaimseks põhjuseks, sõltumata sellest, kas üleujutuse põhjuseks on vihm või meri, mis ei suuda püsida oma piirides. „Tema laseb ju … vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!” (Matteus 5:45). Just kadedus on see, mis ei lase vihmal ühtlaselt jaotuda, vaid tekitab vihma ebavõrdse jaotuse, mis toob endaga kaasa üleujutused.

6. Põhjus – tahte puudumine, uskmatus, soov mitte olla

Nendel põhjustel vajuvad inimesed tegevusetusse, nad keelduvad tegemast, mida vaja ning tahkuvad ja selle tulemusena tekib tardumine. Sellise olukorra füüsiliseks manifestatsiooniks on külmumine ja jää. Vastupidiselt sellele, mida teadlased meile räägivad, on maa peal olnud palju minevikutsivilisatsioone, mis on kadunud põhimõtteliselt jäljetult. Need tsivilisatsioonid kadusid Maalt tänu jääaegadele. Nii teadlased kui ka enamik inimestest ei mõista, et isegi jääajad on tekitatud inimeste teadvuse poolt. Jääaja põhjuseks on see, et enamik inimesi on lasknud tahte puudusel enda üle võimust võtta ning kaotanud soovi olla. Nad keelduvad olemast need, kes nad on Jumalast. Seetõttu nad tarduvad, planeet külmub ning seejärel hävineb tardunud tsivilisatsioon.

Mõned näited planeedilt Maa

Venemaa

Nagu igal mistahes muul nähtusel on ka ahnusel Alfa ja Oomega (mees- ja nais-) aspekt. Alfa aspekt on tahta aina enam ja enam, mis  viib lõpmatu spiraalini, mis kunagi ei lõpe. See neelab su elu, nagu tuli neelab metsa. Oomega aspekt on aga soov hoida kinni sellest, mis sul on, kaasa arvatud teadvusseisund, mida ollakse kantud juba kaua aega.

Nende aspektide väljamängimist võib selgelt märgata Venemaal. 10% elanikkonnast on sukeldunud lõpmatusse materiaalse omandi või võimu tagaajamisse. 80-st protsendist rahvastikust  hoiavad paljud kinni sellest, mida nad teavad, oma olemasolevast maailmavaatest – teadvusseisundist, mis sai üles ehitatud nõukogude ühiskonna ajal. Mõistlik tee oleks, kui Venemaa inimesed seisaksid selle eest, et nende kodumaa ei saaks lõputu materialistliku ahnuse kantsiks. See aga nõuaks, et Venemaa inimesed loobuksid pidevast  võimu ja kontrolli vajadusest, mis hävitas seda rahvast nõukogude ajajärgul.

Mis on ülim ahnus? See on  olukord, kus üks omab ja kontrollib kõike – nii nagu Nõukogude Liit üritas teha. Nõukogude ajal oli selline teadvusseisund, uskumus, et Nõukogude riik on kõikvõimas. Usuti suutvat kontrollida isegi loodust läbi tohutute insener-tehniliste ptojektide  (näiteks jõgede voolusuuna muutmine). Siin on üks õppetund, millest õppida – tõepoolest, ükski riik ei saa kontrollida loodust. Ja  kui loodusjõud hakkavad amokki jooksma, siis ei piisa enam inimjõust nende peatamiseks.

Terasemad võivad aga aimata, et paljud sündmused, mis on toimunud Venemaal peale nõukogude impeeriumi lõppemist, on õppetundideks Venemaa rahvale. See peaks äratama usust, et riik on kõikvõimas, eksimatu või vähemalt vankumatu. Loodusjõudude amokijooksu lõpetamiseks tuleks näidata tahet maha jätta ja ületada teadvusseisund, mis põhjustas loodusõnnetuse. Seega, kui juhtuvad loodusõnnetused, on see selgeks märgiks, et inimesed ei taha teatud teadvusseisundit ületada.

Vaadates kõiki kuut loodusõnnetuste põhjust, võime näha, et Venemaa inimesed ei ole oluliselt hädas kolmega neist – viha, ignorantsus ja uhkus, kuna Venemaal ei ole eriti vulkaane, maavärinaid ja torme. Ehkki see võib olla seletatav geograafilise asendiga, võime sügavamat reaalsust vaadates näha, et inimesed sünnivad ja valivad oma elukohad (teadvustamatult) vastavalt oma teadvusseisundile.

Kuna Venemaal on tihti väga külmad talved, siis  vihjab see tahte puudumisele ja soovimatusele olla. See on soovimatus tunnistada, arendada ja väljendada oma vaimset potentsiaali, mis tegigi vene rahva kommunismile haavatavaks .Kommunism püüab asendada individuaalse vastutuse kollektiivse vastutusega, mis on täielik individuaalse vaimse kasvu eitamine. Areng ja ülestõusmine on aga täielikult individuaalsed protsessid...

Pakistan

Pakistani rahvas on ligi tõmmanud üleujutused, sest neil on vaja üle saada kadedusest ja armukadedusest – teadvusseisundist, mis domineerib araabia inimestes ja tänases islami religioonis. Ka neil on probleem ahnusega, mistõttu käivad nad läbi lõputute „liiga vähe või liiga palju vihma” tsüklite.

Jaapan

Konkurentsitult suurimad kahjutekitajad Jaapanis on maavärinad, mis juhivad tähelepanu kivistunud uskumustele, ignorantsusele ja enesepettusele. Ning tõepoolest, Jaapani ühiskond on läbi sajandite ennast isoleerinud, vältimaks muutumist. Samuti Teise maailmasõja alustamine USA vastu viitab selgelt reaalsete jõudude valesti hindamisele – võhiklikkusele ja enesepettusele.

Kariibi mere saared, New Orleans ja Piiblivöö regioon

New Orleans on Ameerika voodoo pealinn, samuti on voodoo laialt levinud Kariibi mere saartel. Oskus musta maagia abil teiste eludega manipuleerida, toob endaga kaasa uhkuse. Ka Piiblivöös on märkimisväärselt inimesi, kelle  piiblitõlgendus on kivistunud ning muutunud uhkuseks. Kogu seda regiooni räsivad juba aastaid aina kasvavad orkaanid ja tornaadod. Statistika siiski mäletab, et kunagi oli neid väga vähe. Süüks peetakse globaalset soojenemist, kuid unustatakse ära inimeste teadvusseisundi mõju.

Eesti

Eestis ei ole maavärinaid ega ka vulkaanipurskeid, seega ei ole ignorantsus ja viha siin oluliseks probleemiks. Kuna aga Eestis on olnud suuri torme, tulekahjusid, üleujutusi ja väga külmasid talvesid, siis võib öelda, et mõningal määral on Eesti rahva kollektiivses alateadvuses uhkust, ahnust, kadedust ja tahte puudust.

Kuidas muuta kollektiivset alateadvust?

Kuna kollektiivne alateadvus on lihsalt aritmeetiline summa indiviidide alateadvustest, siis ainuke võimalik tee oma rahvast aidata, on igal indiviidil ületada oma isiklikke, maailmavaatelisi piiranguid ning vabaneda alateadvusesse kogunenud emotsionaalsetest mürkidest. Loosungid, valitsuse ja poliitikute kirumised ega ka rahvakogunemised ei aita meid. Tööd tuleb teha oma isikliku alateadvusega!