21. Kosmiline peegel (I.)

Ehkki kogu universum on loodud homogeense struktuurina või energeetilis-materiaalse nähtusena, on rõhuval osal inimestel seda keeruline märgata. Kuna me (suurem  osa inimestest) oleme võtnud omaks dualistliku - eraldatusel põhineva maailmavaate, siis see teadvusseisund sunnib meid nägema ennast eraldatuna tervikust, mille osad me tegelikult oleme. Me  oleme  loonud oma meeles üksteisest eraldatud osa(konna)d, mille tõttu arvame, et me ei vastuta selle eest, mis meie ümber toimub.

Näiteks me (duaalsusteadvusesse takerdunud inimesed) oleme loonud oma meeles ühe osakonna nimega „loodus” ja teise nimega „inimtegevuse sfäär”. Me näeme neid üksteisest eraldatuna, väikese või olematu vastastikuse mõjuga. Kui toimub maavärin, siis leiame, et see on põhjustatud loodusliku protsessi poolt ning seega meie endi käitumine või teadvusseisund ei saa kuidagi olla sellega seotud. See annab meile võimaluse jätkata olemasoleva elustiiliga ilma kaalutlemata, kas me ei peaks hoopis ennast muutma?

Oma eraldatuses oleme loonud tehnoloogia, mis eraldab meid loodusest. Kui maavärin hävitab majad, hakkame taas arendama tehnoloogiat, mis  meid paremini kaitseks. Sellega  isoleerime end  veelgi enam loodusest - selle asemel, et mõelda,  võib-olla peaksime muutma hoopis oma lähenemist ning tegema Maaga koostööd, mitte aga temale vastanduma.

Osa inimesi on loonud oma meeles osakonna nimega Jumal ja  näevad teda vihase olendina taevas. Seetõttu kannab loodusõnnetus nende jaoks sõnumit vihaselt olendilt taevas, kes annab meile teada, et oleme kurjad, pahad ja patused. Nad ei ole võimelised nägema, et Jumal on nende „sees” ning püüab meid juhtida teele, mis on meie arengu ja kasvu jaoks parim.

Senikaua kuni inimkonna rõhuv enamik tajub maailma üksteisest eraldatud osadena ning keeldub nägema nähtuste sügavamaid põhjusi - tajumata kogu elu vastastikust seotust - on inimesi ja inimgruppe raputavad raskused ainuke võimalus meid elu üle sügavamalt järele mõtlema panna.

Kõik on energia

Kuna on tõestatud, et kõik on energia, on meie meeles saanud võimalikuks taastada ühendus meele ja mateeria vahel, looduslike protsesside ja inimtegevuse sfääri vahel. Niisiis, mõtteeksperimendi korras ütleme, et mingi looduslik protsess tekitab maakoores pinget. See pinge ei ole mitte ainult füüsiline pinge, vaid see omab sügavamat põhjuslikkust, nimelt energialainete vastasmõju.

Tuginedes Einsteini relatiivsusteooriale, on teoreetiliselt võimalik, et inimeste meelte poolt tekitatud energialained mõjutavad neid energialaineid, mis põhjustavad pingeid maakoores. Seetõttu võivad mõttelained potentsiaalselt suurendada olemasolevat pinget maakoores ning see võib põhjustada maavärinaid. Mõttelained võivad suurendada ka maavärina tugevust ning võivad isegi vallandada maavärina olukorras, mis muidu laheneks ilma pinnapealsete purustusteta iseenesest.

Ehkki nn looduslikud protsessid on toiminud miljoneid aastaid, puudub selge tõestusmaterjal, et need on ka kauges minevikus olnud sama vägivaldsed kui praegu. Meil on raske märgata, et muudatused looduslike protsesside dünaamikas võivad toimuda väga aeglaselt väga pika aja jooksul, muutes nende iseloomu oluliselt. Võime omale esitada küsimuse: „Kas enne inimese ilmumist toimus nähtusi, mida inimesed täna nimetavad looduskatastroofideks?”

Ehkki peavoolu teadus seda veel ei kinnita, oleks avatud meelelaadiga inimestel kasulik laiendada oma maailmapilti ja julgeda vaadata Maa ajaloole teise pilguga. Sellise lähenemisviisi seedimine nõuab ilmselt oma aja, sest paljudel ei ole kerge emotsionaalselt aktsepteerida suuremat vastutust, mis tuleneb sellest teadmisest. Tuleb olla valmis aktsepteerima, et mõtetel, emotsioonidel ja tegudel on palju kaugemale ulatuvamad tagajärjed. Paljudele inimestele on see väga raskeks väljakutseks, kutsudes esile tugevad negatiivsed emotsioonid.

Need, kellele selline maailmapilt on vastuvõetav, võivad ka selle teadmise baasilt edasi minna. Tõestades, et kõik on tehtud energiast, tõestas Einstein, et kõik on omavahel seotud. Teiste sõnadega, nähtaval tasandil võivad loodus ja inimtegevuse sfäär tunduda eraldatutena, kuid sügavamal, energia tasandil, on nad mõlemad osad suuremast tervikust – energia kontiinumist.

Paljud keskkondlikult või vaimselt teadlikud inimesed on hakanud aru saama, et inimesed ei saa hoiduda vastutusest ning lihtsameelselt arvata, et nad võivad Maale teha, mida iganes. Paljud inimesed mõistavad, et inimtegevusel on globaalsed tagajärjed, kuid kahe silma vahele on jäänud asjaolu, et sellel, mis toimub inimese meeles, on PALJU suurem mõju Maa energiasüsteemile ning seega ka planeet Maale endale.

Juba täna on mõned teadlased mõistnud, et kõik on tehtud teadvusest. Kvantfüüsikud on aru saanud, et teadvus mõjutab aine kõige alumist tasandit – elementaarosakesi. Nad esitavad täiesti tõsimeeli küsimuse: „Kas universum on üldse olemas, kui keegi ei vaata?” Teiste sõnadega, teadvus on kõige vundamentaalsem reaalsus, ka vundamentaalsem kui energia.

Ühel päeval on see ilmselge fakt, et materiaalse universumi põhiliseks ehitusplokiks on informatsioon. Just informatsioon „ütleb” energialainetele, kuidas moodustada elementaarosakesi ning elementaarosakestele, kuidas moodustada aatomeid. Samuti ütleb ta aatomitele, kuidas moodustada molekule ning molekulidele, kuidas moodustada kõike, mis  leidub füüsilises sagedusspektris. Seetõttu on kõikide looduses toimuvate füüsiliste nähtuste algpõhjuseks  see, mis toimub teadvuses.

Mitte midagi ei saa eksisteerida „asjana”, eksisteerimata alguses ideena – organiseeritud informatsioonina – eneseteadlikus meeles. Sellest saab kunagi  teaduse vundamentaalne paradigma ning teadlased hakkavad vaatama tänast materiaalset filosoofiat nii, nagu meie täna vaatame ammust usku, mis väitis, et Maa on lame.

Need, kes on juba kord häälestanud oma maailmavaate reaalsusele, et kõik on teadvus, hakkavad üle saama elu eraldatud osadeks jaotamisest ning saavad aru, et füüsilised asjaolud on lihtsalt tagajärjed, mille põhjused asuvad meeles. Edasi on juba võimalik aktsepteerida, et igaüks tõmbab endale ligi asjaolud ja tingimused, mis peegeldavad nende endi meele seisundit. Ning astudes oma arusaamises veel sammukese, jõuame  mõistmiseni, et me tegelikult loome igaüks ise oma reaalsuse. See omakorda võimaldab meil jõuda mõistmiseni – nagu ka paljud New Age`i õpetused erineval moel ütlevad – praegu Maal valitsevad tingimused on inimkonna poolt kollektiivselt loodud.

Katsetame siin lugejate kannatust. Kas keegi on valmis minema veel kaugemale? Kas keegi suudab aktsepteerida, et Jumala esindajad lõid imeilusa planeedi – tasakaalus, harmoonilise, küllusliku ja rikkaliku loodusega (ilma röövloomade, parasiitide ja haigusteta) ning inimkond – vajudes eraldatuse ja duaalsuse teadvusesse – on loonud KÕIK tasakaalutused, mis on viinud loodusõnnetuste, vägivaldse ilmastiku, viljakandmatute maa-alade ja isegi haigusteni?

Kas keegi suudab aktsepteerida seda, et Maa sai algselt loodud energiatest, mis ei olnud ligilähedaseltki nii tihked, kui me tunneme tänast füüsilist mateeriat? Ja et see oli inimkonna kollektiivse teadvuse tihkemaks muutumine, mis põhjustas energia tihenemise selliseks, mida tajume nüüd kui tahket ainet? Kas on aktsepteeritav, et kõik see on toimunud väga pika aja jooksul ja et eneseteadlikud olendid on mõjutanud seda planeeti väga palju kauem, kui seda aktsepteerib teadus?

Eluvoolud (loe: 18. Eluvool), nagu näiteks ka need, kes Maal praegu kehastuvad inimkehades, on mõjutanud meie planeeti tunduvalt kauem, kui inimkehad on olnud kasutuses. Kauges minevikus kehastusid need eluvoolud vähem tihketes kehades, mis selgitab, miks ei ole leitud fossiilseid tõendeid neist ja nende tsivilisatsioonidest.

Eneseteadlike olendite ajalugu – nimetagem neid siis inimesteks või kellekski teiseks – on mõjutanud Maad väga kaua aega. On naiivne arvata, et eneseteadlikud olendid on olnud sellel planeedil 10 – 30 000 aastat. Tegelik aeg on u 2,5 miljardit (2 500 000 000) aastat.

Sarnaselt Maale on ka tingimused teistel planeetidel  loodud eneseteadlike olendite poolt. Praegu ei asu need olendid samas energia sagedusspektrumis, kus inimolendid. Sellest hoolimata, füüsilised tingimused neil planeetidel on ikkagi põhjustatud eneseteadlike olendite poolt, kes kasutavad oma loovaid jõude nende planeetide suhtes.

Alates kontseptuaalsest mudelist, on Maa disainitud eneseteadlikule, intelligentsele elule õppeplatvormiks. Mõned eluvoolud on tulnud siia, omandanud õppetunnid ning tõusnud kõrgematesse reaalsustesse. Teised on tulnud, pole õppetükke omandanud ja on siia kinni jäänud.

Milles seisneb õpe:

  1. Sa oled kaaslooja koos Jumalaga.
  2. Sul on vaba tahe luua, mida iganes sa soovid.
  3. Sa lood meele jõu abil. Kujundid, mida sa hoiad oma meeles (ka alateadlikus meeles), saavad projekteeritud energiale, mis tekitab mateeria.
  4. Sul ei ole võimalik põgeneda oma loomingu eest, sest materiaalne universum manifesteerib kõik kujundid, mida sa hoiad oma meeles. Kosmiline peegel peegeldab sulle sinu mentaalsete kujundite materiaalse ekvivalendi.
  5. Kui sa viid mingi osa materiaalses sagedusspektris tasakaalust välja, siis sa ei saa edasi liikuda enne, kui oled tasakaalu taastanud.
  6. Sa ei saa taastada tasakaalu enne, kui sa oled ületanud selle teadvusseisundi, mis põhjustas antud tasakaalutuse loomise.

Inimesed on loonud kogu sellel planeedil leiduva viletsuse, kaasa arvatud looduskatastroofid ja tasakaalust väljas oleva looduse. Keeldudes vastutuse võtmisest, jääme  samale teadvustasandile ning jätkame üha enam viletsuse loomist. Ületades oma tänase teadvusseisundi, saame luua endile parema tuleviku ning taastada algse tasakaalu planeedil Maa, mis pakub meile platvormi vaimseks arenguks.