45. Vaimsete mõistete sõnastik

Vaimsete teadmiste edasiandmine sõnade kaudu, mis ei asenda vahetut kogemust ehk gnosist, eeldab teatud baasteadmiste ja mõistete süsteemi olemasolu.


Praktiliselt kõik vaimsed mõisted ja kontseptsioonid tuginevad teistele vaimsetele mõistetele ja kontseptsioonidele, mille tõttu kõige selle mõistmiseks ei piisa definitsioonide ning kirjelduste läbilugemisest, vaid need tuleb oma teadvuse osaks integreerida. See loob eelduse pidevaks kasvuks ning aina sügavama mõistmise tekkeks.

Vaimsed mõisted ei oma tavamõttes lõplikku tähendust — neid saab tegelikult mõista ainult lähtudes lugeja käesoleva hetke teadvusseisundist ning sedamööda, kuidas see on arengus, tekib ka lugejal aja jooksul sügavam arusaam. Sama tekst või seletus võib sellest tulenevalt olla lugejale eri ajahetkedel täiesti erinevalt mõistetav või tulenevalt kultuurilisest programmeeritusest tunduda täiesti ebaadekvaatsena.

Käesolevas keskkonnas kasutatud mõistete süsteem ei ole seotud otseselt ühegi religiooni ega usundiga, ehkki paljud mõisted kõlavad sarnasena kristlikule, budistlikule või hinduistlikule terminoloogiale. Siin väljendataval maailmavaatel on siiski ühisosa mainitud religioonide religiooniülese ehk müstilise osaga, selle osaga, mis on sajandite jooksul moonutatud ning jäänud religioosse müra varju. See on kaasa toonud paljude inimeste arvamuse, et religioonid on tervenisti väljamõeldis ja üks suur jama.

Ma ei kutsu üles kedagi piiblit või Dhammapada’t lugema. Need teosed on kirja pandud 2000 või 2500 aastat tagasi inimkonnas domineerinud teadvusseisundist lähtudes ning tolleaegne piiratud sõnavara ja teadmine andis vähe võimalusi asju selgelt väljendada. Just see teeb need teosed ka täna raskesti loetavaks ja mõistetavaks.

Ei ole põhjust arvata, et kõrgem allikas suutis vaid ainult ühe või mõned korrad inimkonnale sügavamaid teadmisi edastada ning enam ta seda ei tee. Ka visioonid.ee kirjutised ja mõistete süsteem toetuvad värsketele ilmutustele, kuid need ilmutused on kohandatud tänapäeva inimese teadvusseisundile ning maailmavaatele. Siiski, siinse keskkonna materjalid on mõeldud eelkõige inimestele, kes on valmis vastutust võtma oma meeleseisundi ja elu eest ning soovivad välja kasvada materiaalsest maailmavaatest või New Age’i „kõik on armastus” õpetusest.

Paljude mõistete seletused on seotud Jumala leegi ja vaimse kiire kontseptsioonidega, mis tõenäoliselt on lugejatele suhteliselt võõras, v.a kaksikleegi mõiste, mida on samuti mõnel korral kajastatud. Püüan edaspidi oma kirjutistes ka neid teemasid käsitleda.

 Link sõnastikule...