66. Kundalini ärkamine ja selle riskid

Sõna „kundalini” on lihtsalt üks nimedest, millega tähistatakse meid elus hoidvat vaimset energiat. Sellest energiast räägivad erineval moel kõik vaimsed õpetused. Uues Testamendis on seda nimetatud „eluveeks” või ka „elavaks veeks”. See energia on Püha Vaimu üks aspektidest ning Püha Vaimu üheks rolliks on aidata meil (vaimselt) kasvada ning oma piiranguid ületada. See on võtmetähtsusega, et mõista kundalini energia olemust ning tema mõju inimestele.

Kõige olulisem, mida meil on vaja kundalini energiast teada, on see, et ta annab meile elu. „Elu” vaimne definitsioon on midagi, mis kasvab ja ületab ennast. Seetõttu on eluenergia, kundalini energia, elav eluvesi pidevas voolus ning aitab meil ületada kõik piirangud ja takistused. Kui inimene on häälestunud oma MINA OLEN Kohalolekule, mis on iga inimese tegelik loomulik olek, siis ta voolab koos Elu Vooluga, olles ühtlasi pidevas eneseteadlikkuse ja identiteedi ületamise protsessis.

Võib öelda, et inimkonna keskseks probleemiks on see, et enamik inimesi on oma meeles loonud hulga erinevaid takistusi, mis on põhjustanud kundalini energia läbivoolu katkemise nende energiakehades. Inimene kui eluvool on loodud olema Jumala tingimusteta armastuse juhiks (nagu vasktraat on loodud elektrit juhtima). Tingimusteta armastus ei jäta kedagi rahule. Kui me oleme selles armastuse voolus, siis me ei aktsepteeri mingeid tingimusi, mis põhjustaks läbi meie voolava armastuse voolu katkemise.

Tegelikkuses on aga enamik inimesi seadnud oma meelde mitmesuguseid tingimusi, mille tulemusel nad ütlevad, et sellisel või teistsugusel tingimusel nad ei luba tingimusteta armastusel läbi nende voolata. Nad ei saa sellistes tingimustes armastust väljendada. Kuna aga armastuse vool ongi elujõud kõige puhtamal kujul, siis tema loomulikuks olekuks on olla voolamises. Seda saab peatada ainult jõu abil. Enamik inimesi on kasutanud mentaalset või emotsionaalset jõudu, et peatada elu vool läbi nende energiakeha. Teiste sõnadega, nad on kasutanud jõudu, et peatada elu voolu ehk kundalini energiat.

Ülalöeldu on äärmiselt tähtis informatsioon, seda eriti sellise fakti valguses, et enamik vaimseid otsijaid on ahvatletud kasutama erinevaid tehnikaid, mis on välja töötatud, et panna kundalini energiat jõuga tõusma. Sellised tehnikad on üldiselt pärit idast, kus neid on juba tuhandeid aastaid kasutatud. Osa neist tehnikatest tõepoolest toimivad, kuid seda vaid siis, kui neid õpetab kogemustega guru ja ainult selleks valmis olevatele õpilastele. Ja sedagi vaid siis, kui õpilane on kaitstud keskkonnas, guru pideva järelevalve all. Juhin tähelepanu, et siin on juttu ainult neist tehnikatest, mis kasutavad jõudu kundalini tõstmiseks, mitte aga paljudest neist toimivatest tehnikatest, mille eesmärgiks on tekitada tasakaalustatud arengut.

Kahjuks aga võib näha tervet hulka isehakanud gurusid Indiast, kes on hakanud õpetama neid tehnikaid kõigile, kes seda soovivad ning mõnikord ka raha eest. See on aga tõsine probleem, sest see meelitab inimesi „jõudma taevasse” läbi jõu kasutamise. Piiblis kirjeldatakse seda olukorda alljärgnevalt:

Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. (Mt 112:12)

(Inglise keeles on see veidi selgemini väljendatud: And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.)

Süveneme hetkeks probleemi sisusse. Kundalini energia voolab loomulikult läbi meie olemuse – meil ei ole vaja midagi teha, et panna seda voolama. Kundalini energia voolamine (meie energiakehas) on aga seiskunud tänu jõu kasutamisele. Kui me oleme loonud blokeeringud oma alateadlikus meeles ja energiakehas – eriti seitsmes põhitšakras, siis need takistused peatavad elu energia voolu. Niisiis, kas on tõesti otstarbekas otsida tehnikaid, mis tõstaksid kundalini energiat läbi tšakrate?

Praktilisest vaatenurgast on see mõttetu tegevus – see oleks nagu tule kustutamine tulega. Just jõu kasutamine sulges energia loomuliku voolu. Seega loogiline vastus oleks nende blokeeringute eemaldamine, mis takistavad energia voolamist, et energia saaks jälle vabalt voolata. Pole kuigi mõistlik kasutada jõudu, et taastada vool –  seda ei tohiks olla väga raske mõista.

Kui inimene on puhas – ilma energeetiliste blokeeringuteta ja eluenergia voolab vabalt, siis kundalini energia siseneb meie energiakehasse südametšakra kaudu ning seejärel voolab selja allosas olevasse baastšakrasse. Seejärel voolab see energia läbi kõigi seitsme tšakra, kuni ta jõuab pealael asuva kroontšakrani. Kui selline vool toimib, siis on see inimene täiuslikus tasakaalus ning ta kogeb kõrgeimat Kristusteadvuse vormi. Sellises olekus on kõik tšakrad tasakaalustatud ning nad pöörlevad samas suunas.

Kui me aga jõudu kasutades piirame energia liikumist läbi tšakrate või sulgeme selle üldse, siis saastuvad tšakrad negatiivse energia kogumitega. See toob kiiresti kaasa olukorra, kus tšakrad hakkavad pöörlema erineva kiirusega ning nende töö ei ole enam koordineeritud. See võib ka blokeerida mõne tšakra sedavõrd, et need ei lase enam üldse energiat läbi. See võib ka kaasa tuua tšakrate pöörlemise normaalsele vastupidises suunas, mille puhul selline inimene tunneb äärmist ärevust. Näiteks paljudel inimestel pöörlevad nende baastšakrad vastupidi, mis põhjustab rahuldamatu seksihimu. Teistele aga, kellel päikesepõimiku tšakra pöörleb vastupidi, on omane pidev ärritusseisund, n-ö „serva peal” olemine ning nad reageerivad paljudele olukordadele ärrituse või vihaga.

Mis juhtub, kui tasakaalust väljas olev inimene kasutab jõudu, et sundida kundalini energiat tõusma läbi tasakaalustamata ja blokeeritud tšakrate? Kuna kundalini on Püha Vaimu aspekt ja tema ülesandeks on aidata ületada piiranguid, siis hakkab ta võimendama kõike, millega ta kokku puutub. Kui me sunnime jõuga kundalini läbi oma tšakrate, siis toob see nähtavale kõik ebapuhtused ja tasakaalutused, mis seal on. See ilmneb meie jaoks mõtete ja tunnete vormis, mis võivad olla väga intensiivsed.

Väga paljud tasakaalust väljas olevad inimesed on kasutanud erinevaid kundalini jõuga tõstmise tehnikaid, saamaks teada, et nende närvisüsteem ja energiakeha ei saa sellise energiakogusega hakkama. See on sarnane olukorraga, kus me saadame 220-voldise pinge seadmesse, mis on loodud 110-voldise pinge jaoks. On selge, et antud seade põleb läbi ja ka paljud inimesed on tõepoolest läbi põletanud oma närvisüsteemi osasid ning lõhkunud oma energiakeha. See toob endaga kaasa erinevaid emotsionaalseid probleeme või lausa vaimuhaigusi ja hullumeelsust. On võimatu ületähtsustada, kui tähtis on loobuda kundalini energia jõuga tõstmisest enne selleks valmisolekut.

Mis on võti selleks valmisolekuks? Selleks on oma tšakrate ja energiakeha puhastamine sellise tasemeni, kuni on saavutatud väga kõrge tasakaalu ja harmoonia tase. Just tasakaal ja harmoonia on eduka vaimse arengu tõeliseks võtmeks. Neid kahte omadust on võimalik saavutada ainult läbi kiindumatuse. Kui me oleme tõesti kiindumatud, siis me ei ole huvitatud „jõuga taeva võtmisest”.

Üks suuremaid probleeme, mis on seotud lääne ühiskonnas tekkinud plahvatusliku huviga isikliku ja vaimse kasvu vastu, on keskendumine tulemustele. Viimaste aastakümnete jooksul on see kaasa toonud lausa kohese rahulduse saavutamise kultuse. Kui inimesed, kes on üles kasvanud sellises kultuuris ühtäkki mõistavad vaimse kasvu vajadust, siis soovivad nad sageli ka vaimses arengus koheseid ja nähtavaid tulemusi –sageli ilma tõsise ja siira pingutuseta, et luua sammhaaval alus soovitud tulemuste saavutamiseks.

Paljud soovivad lihtsalt välist tulemust, tipukogemusi, vaimse kasvu positiivseid külgi, käimata läbi selliste tulemuste väljateenimise protsessi. Selle tulemusena on paljud lääne vaimsed otsijad püüdnud leida tehnikaid, mis kõige efektiivsemalt suudaksid luua mingit tunnet või nähtust. Paljud neist on ahvatletud kasutama tehnikaid, mis sunnivad kundalini tõusma. See on tõepoolest võimalik ning sel võib olla väga tähelepanuväärne tulemus, kuid sageli kõrvalnähtudega, mida eelnevalt sai kirjeldatud.

Kuidas oleks õige tõsta kundalini energiat? Lahenduseks on: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõik muu antakse teile peale!” (Mt 6:33). „Jumala kuningriik” tähendab siin Kristusteadvust ja „õigus” tähendab siin õigust energiat kasutada ehk blokeeringute puudumist, s.t tasakaalustatud ja harmoonilist energia voolu läbi oma olemuse.

Nagu eelnevalt mainitud, on kundalini energia olemuseks voolata. Vool peatub vaid siis, kui me selle voolu blokeerime. Niisiis, kui me püüdleme Kristusteadvuse poole ning püüame kõrvaldada oma psüühikas ehk energiaväljas olevad blokid ja tasakaalutused, avaneme me tasapisi elu voolule, mis loomulikul teel hakkab läbi meie voolama. Kuid see ei saa toimuda tasakaalustamata viisil.

Kui see toimub tasakaalustatult, siis me ei koge kundalini ärkamist enne, kui me selleks valmis oleme. Tegelikult, kui me käime seda protsessi tasakaalustatult, siis kogeme pidevat tasakaalustatud arengut, mitte aga ootamatuid intensiivseid vaimseid kogemusi, millele järgnevad sama intensiivsed depressioonid. Paljud tasakaalutud inimesed on tõepoolest kogenud selliseid äärmuslikke kõikumisi tipukogemuste ja põhjasoleku vahel, kuid see ei ole tasakaalus tee, Buda ja Kristuse kesktee.

Missuguseid tehnikaid kasutada?

Kõige paremat tulemust on tavaliselt võimalik saavutada, kui kasutada paralleelselt kaasaegse psühhoteraapia vorme (sõltuvalt probleemist), uusi eneseabi vahendeid ja vaimseid tehnikaid, millele olen kaudselt viidanud visioonid.ee mõnes eelnevas artiklis. Arvestades meie ühiskonnas toimiva massiteadvusega ja kollektiivsete eelarvamustega, ei ole ma teinud otseseid viiteid vaimsetele tehnikatele, mida ise kasutan. Olen märganud, et enamiku lugejate arusaam ja ettekujutus, missugune peaks olema vaimne harjutus või missugune see ei tohiks olla, on niivõrd piirav, et olen senini püüdnud vältida inimeste „šokeerimist”.

Ka minu enda areng on hulk aastaid olnud osaliselt kirjeldatav ameerika mägedena, ehkki küll mitte kõige hullematena, aga siiski piisavalt tasakaalust väljas. Alles viimased kolm aastat olen leidnud tasakaalustatud lähenemise ning heitnud lõplikult nurka lootuse lahendada oma sisemised probleemid mingi saladusliku ja ainuõige võluvitsa abil.

Mul ei ole küll enam tipukogemusi (ega ka neile järgnevaid masenduse perioode), kuid ma tunnen, vähemalt enda arvates, et ma olen arengus. Minu minatunne ja maailmavaade on pidevas laienemises. Erinevused ei ole tuntavad päevad lõikes, kuid üldiselt tunnen muudatust sellega võrreldes, mis oli kuu aega tagasi, rääkimata juba aastasest võrdlusest.

Tähendamissõna kümnest neitsist

 Lõpetuseks näide sellest, kuidas on piiblis tšakratest ja eluenergia (kundalini) liikumisest kirjutatud.

Teksti mõistmiseks sõnaseletused:

  • Taevariik – Kristusteadvus, ka Budameel või ühtsusteadvus.
  • Neitsi – vaimne otsija.
  • Lamp – tšakra. Tšakra on oma olemuselt energia muundur ning seda on ka lamp, sellest Jeesuse otsus nimetada tšakraid lampideks.
  • Peigmees – eluenergia vool.
  • Õli – vaimsed praktikad, mis hoidsid lambid ehk tšakrad töökorras.
  • Rumalad – need, kes ei kasutanud õli ehk vaimseid praktikaid.
  • Arukad – need, kes kasutasid õli ehk vaimseid praktikaid.

Tähendussõnad (Mt 25)

1. Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu.
2. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad,
3. rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli,
4. arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.
5. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama.
6. Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!”
7. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid.
8. Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!”
9. Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!”
10. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati.
11. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!”
12. Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.”
13. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!