71. Elu võrrandi mõistmine

Katkend Kim Michaels'i raamatust "Algteadmisi elu mõistmiseks"

8. Peatükk

Õnn on seesmine seisund. See on teie meelesisene kogemine. Kui te teete ebateadlikke otsuseid, siis keeldute te võtmast valitsemist oma meele üle. Te jätate ukse lukustamata ja keegi agressiivse kavatsuse kandja saab otse “sisse kõndida” ja sekkuda teie meeleseisundisse, teie elukogemusse. Alternatiiviks on mõista, et teie ise olete vastutav oma meele lävevalvurina.

Teadlikke valikuid tehes saate te välja sõeluda selle, millel te oma meelde siseneda lasete. Te olete suutelised ka õppima valitsema oma meele sees toimuvat. Sel juhul avastate te otsese seose puudumise oma väliste ja seesmiste olukordade vahel. Ebameeldivad välised olukorrad ei pea teid automaatselt õnnetuks tegema. Vastupidi, on võimalik olla õnnelik välistele olukordadele vaatamata. Tegelikult ei suuda te kunagi olla tõeliselt õnnelik enne, kui teie õnn on kõikidest välistest olukordadest sõltumatu.

Loe edasi...