48. Kuidas puhastada oma identiteedi-, mentaal- ja emotsionaalkeha?

Vastus lugeja küsimusele: „Kuidas siis puhastada oma identiteedi-, mentaal- ja emotsionaalkeha?”

Kõik, mis toimub füüsilisel tasandil, on suures osas määratud sellest, mis toimub tunnete tasandil ehk meie emotsionaalkehas. Just meie emotsioonid sunnivad meid midagi tegema või tegemata jätma. Ning samuti segab emotsionaalkehas toimuv meil ühendumast oma mentaalkehaga, sest emotsionaalne reaalsus on füüsilise reaalsuse (meie välise meele) ja mentaalse reaalsuse (meie uskumuste ja mõtete) vahel, blokeerides nende vahelise ühenduse. Üksõik kui häid plaane me ka ei teeks, kriitilises olukorras võtavad emotsioonid juhtimise üle ja meil jääb üle vaid tõdeda „tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati”. Seega võti, saavutamaks elementaarset kontrolli oma elu üle, on emotsionaalkeha puhastamises negatiivsetest energiatest, mis käivitavad automaatselt meie destruktiivsed käitumismustrid.


Kõik, kes kogevad enda elus korduvaid probleemseid olukordi inimsuhetes, olgu siis partnerite vahel, laps-vanem suhetes, töistes või rahalistes suhetes — on tegelikult vähemalt mingil määral oma emotsioonide teenrid ning ilma oma emotsionaalkeha puhastamata ei ole neil võimalik saavutada püsivaid kvaliteetseid inimsuhteid. Mistahes säde tõmbab meie teadvustamata emotsioonid käima ja edasine on juba vana stsenaariumi mahamängimine, väliselt võib-olla veidi teiste asjaoludega. Seega, alustada tuleks emotsionaalkeha puhastamisest, püüdest kas või mingilgi määral oma emotsioone kontrollida. Iga järgnev emotsionaalne reaktsioon kinnistab veidi olemasolevat reageerimismudelit ning mida hiljem me sellega alustame, seda raskem on oma käitumise muutmine vähem reaktiivseks.

Olen ise seda teekonda käinud juba mitu aastat ja kirjutan siin oma kogemustest lähtuvalt. Paljude inimeste jaoks võib minu poolt kirjeldatud toimimisviis vilja kanda, kuid see ei tähenda, et see oleks kõikide hädasolijate jaoks parim või ainuõige tee.

Füüsilise keha puhastamine

Ehkki emotsioonid on määratud mentaalkehas toimuva poolt (loe ka: 41. Viha ja vihast vabanemine), siis meie elustiil, eriti toitumistavad ning alkoholi ja meelemürkide tarvitamine, võivad oluliselt mõjutada emotsionaalkehas toimuvat. Seetõttu neile, kel on tõsi taga oma energiakeha puhastamisega, soovitaksin alustada igapäevase elustiili korrastamisest. See tähendab, et tuleks püüda mõistlikult ja tervislikult toituda (loe ka: 28. Toitumine), vältida alkoholi või vähemalt selle ebamõõdukat tarbimist, samuti toiduaineid, mis hormonaal- ja närvisüsteemi oluliselt mõjutavad. Ise tegin läbi pH-toitumisel põhineva puhastuskuuri, mille tulemusena minu emotsionaalsete reaktsioonide impulsiivsus ja tugevus vähenesid oluliselt, muutes negatiivsete emotsioonidega tegelemise minu jaoks praktiliselt võimalikuks.

Emotsionaalkeha puhastamine

I. Emotsioonide teadvustamine

Paralleelselt elustiili muutusega ning füüsilise keha puhastamisega tuleks püüda jälgida oma emotsioone. Iga kord, kui toimub midagi ebameeldivat või ka midagi äärmiselt positiivset, võiks endale esitada küsimuse: „Mida ma tunnen?” Võimaluse korral tuleks anda sellele emotsioonile nimi ning saada sellega kontakti — tunda emotsiooni teadlikult. Viimane ei ole kerge ülesanne, eriti kui on tegemist negatiivsete emotsioonidega, nagu hirm, viha, kadedus, ahnus jne. Siiski, just siin peitub üks edu võti — me saame ära anda ainult seda, mida meil on, s.t kui me saame teadlikuks ning võtame omaks mingi emotsiooni, alles siis on meil võimalik astuda samme sellest vabanemiseks.

Ühe võimalusena soovitaksin ma inimestel pöörduda näiteks psühholoogi poole. Eestis on piisavalt psühholooge, kes on võimelised abistama oma emotsioonidega kontakti saavutamisel. Olen ise seda kasutanud ja abi saanud. Tõsi küll — ükski psühholoog ei saa kedagi aidata, kui me ise ei tee tõsiseid pingutusi. Psühholoog saab olla vaid abiliseks abivajaja keskses protsessis. Oma emotsiooni äratundmise raske ja ebameeldiva töö peab ära tegema iga abivajaja ise. Siiski — raske ja ebameeldiv on see ainult senikaua, kuni see vilju ei kanna. Stiimulina tahan siin ära mainida — kui see töö on edukalt tehtud, siis võib sellele järgneda oluline kergendustunne — nagu oleks raske seljakoti seljast maha visanud!

Sellist emotsioonide avastamise protsessi ei ole (vähemalt alustamise faasis) võimalik teha oma pereringis — näiteks partnerite vahel. Pooled ei ole tavaliselt emotsionaalselt sõltumatud ning tulemuseks võib-olla hoopis probleemide süvenemine.

II. Konstruktiivne vabanemine negatiivsetest emotsioonidest

Tunne oma tundeid protsessi eesmärgiks on saada teadlikuks sellest, mis toimub meie emotsionaalkehas ning järgmiseks sammuks on seal olevate seni allasurutud emotsioonide konstruktiivne väljendamine, olgu siis kirjalikus, suulises või mingis muus — näiteks liikumis- või hingamisteraapia vormis. Et vältida emotsioonide automaatset käivitumist, on vaja omalt poolt veel pidevat valmisolekut enese jälgimiseks, et tabada ära, millal vana mudel tahab käivituda ning sekkuda, tundes ära emotsiooni ja vabanedes sellest konstruktiivselt — näiteks öeldes — „see olukord või sinu käitumine paneb mind tundma viha, hüljatust, hirmu…“ — tundke ära ja nimetage oma emotsioon.

Kui ka see etapp on õnnestunud edukalt läbida, oleme olukorras, kus meie emotsionaalkehas ei ole enam negatiivseid emotsioone, mis on ootevalmis reageerima sobiva välise ärritaja ilmnemisel. Praktikas on see muidugi järk-järguline protsess ning üldiselt ei ole võimalik emotsionaalkeha ühe korraga puhastada — pigem on see läbi terve elu kestev tegevus, kuid olulist vabanemist pidevast emotsionaalsest ärritusest on võimalik saavutada siiski oluliselt kiiremini — kuude või vähemalt mõne aastaga.

III. Olemasoleva madaldatud emotsionaalenergia transformeerimine

Mistahes emotsioon, mida tunneme, muudab meie käsutusse antud eluenergia võnkesagedust. Kõik negatiivsed emotsioonid madaldavad eluenergiat ning aja jooksul muudame me tohutu koguse positiivset eluenergiat negatiivsete emotsioonide energiaks, mis salvestub karmana meie energiakehasse. Isegi kui väljendame oma negatiivseid emotsioone konstruktiivselt, toodame me ikkagi mingil määral madalsageduslikku energiat ning suurendame negatiivset karmat. Selline negatiivne energia ehk karma emotsionaalne faktor, võib meie energiakehas püsida määramatu aja. See energia ei muuda oma sagedust iseenesest. Vastavalt vaimsetele seadustele on energia rikkuja kohustatud selle võnkesageduse taastama esialgsele sagedusele. Kahjuks kaasaegne peavoolu psühholoogia ja seda järgivad psühholoogid kas eitavad või ei ole teadlikud sellise nähtuse olemasolust. Kuna olulises osas on peavoolu psühholoogia materiaalne teadus, mis ei tunnista inimese vaimset aspekti, siis ei ole selles küsimuses võimalik ka enamikult psühholoogidelt abi saada.

Niisiis, selleks, et soovijatel oleks võimalik karmast vabaneda, tuleb neil kõigepealt tunnistada selle nähtuse olemasolu, mis ühtlasi tähendab, et on vaja mingilgi määral tunnistada vaimse reaalsuse olemasolu. Samuti ka seda, et me saame oma eluenergia mitte toidust vaid vaimsest reaalsusest. Need, kes suudavad selle idee omaks võtta, suudavad ehk ka ületada eelarvamuse, mida enamik inimesi tunneb ülestõusnud meistrite olemasolu suhtes. Selleks, et karmat transformeerida, peame me pöörduma nimeliselt ülestõusnud meistrite poole läbi spetsiifilise rituaali, mida tavaliselt nimetatakse Violetse leegi kutsumiseks.

Kõik planeedil Maa elanud inimesed, kes lähenevad ülestõusmisele ehk valgustumisele, on saanud ühel või teisel moel teadlikuks ning kasutanud seda rituaali. Läbi aegade on sellel rituaalil olnud erinevaid nimetusi ning kuni 1930. aastateni oli see salastatud. Kuid alates sellest ajast on info Violetse leegi rituaali kohta olnud kättesaadav avalikult ja täna on kõikidel inimestel võimalik oma ja inimkonna karmat iseseisvalt kergendada. Kes tunnevad, et nad on valmis pöörduma peaingel Miikaeli, Shiva, Jeesuse, Buddha või mõne muu ülestõusnud meistri poole, võivad kontaktivormi kaudu ühendust võtta, saamaks edasisi juhtnööre. Vastav info on ka avalikult internetis saadaval, kuid sageli ei võimalda inimeste eelarvamused ja kahtlused õiget infot leida või kasutada.

Niisiis, saamaks vabaks emotsioonide orjusest on meil vaja:

  1. teadvustada ja saavutada kontakt oma emotsioonidega,
  2. õppida neid konstruktiivselt väljendama (s.t mitte alla suruma ega ka teistele näkku paiskama),
  3. transformeerida varem madaldatud emotsionaalne energia vähemalt algsele sagedusele.

Siiski, sügavamal tasandil on negatiivsete emotsioonide põhjuseks alati meie mentaalkehas olevad ebaadekvaatsed ootused ning valed uskumused. Näiteks just ootus tulevikus saabuvale negatiivsele (ootustele mittevastavale) sündmusele toob kaasa hirmu ja soovi põgeneda ning praegune sündmuste ja olukorra mittevastamine meie (eelnevatele) ootustele toob kaasa viha ja soovi karistada „süüdlast”.

Võime öelda, et hirm on tulevikku suunatud emotsioon ja viha on minevikku suunatud (kinni jäänud) emotsioon. Hirmu all elavad inimesed on halvatud, ei julge teha otsuseid ega midagi ette võtta, kartes teha viga, mida ei ole võimalik parandada. Viha all elavad inimesed aga otsivad ebasobivate väliste tingimuste eest vastutajat, keda siis karistada emotsionaalselt või füüsiliselt.

Hirm ja viha on sügavamal tasandil elu kaasloovate jõudude väärastumised. Viha on laieneva ehk Alfa aspekti väärastumine ja hirm alalhoidliku ehk Oomega aspekti väärastumine. Võib öelda, et mingis mõttes kõik negatiivsed emotsioonid baseeruvad mingil Alfa ja Oomega polaarsuste väärastunud varjundil.

Mentaalkeha puhastamine

Kui meil on õnnestunud oma emotsioonid enam-vähem kontrolli alla saada ja meie elu ei sarnane enam „sõidule ameerika raudteel” on meil võimalus alustada mentaalkeha puhastamist.

Ebapuhtused mentaalkehas koosnevad piiravatest ja valedest uskumustest, mõtetest, ootustest, kontseptsioonidest jne. Sageli moodustavad meie mentaalkehas olevad mõttekujundid suletud ringi, mis sunnib meid mõtlema teatud kindlaid mõtteradu, kandma kinnisideed või jutlustama oma uskumust ja maailmavaadet kui ainuõiget. Selline olukord on ebameeldiv ning võib pikas perspektiivis osutuda kurnavaks taagaks, mis neelab olulise osa meie tähelepanust, teadlikkusest ja sellest tulenevalt ka eluenergiast. Kui me tähelepanelikult jälgime enda ja teiste käitumist, siis märkame me paljude inimeste või ka enda juures sageli katkematut sisekõnet, mis mõnikord võib muutuda väljuhäälseks kõneks iseendaga.

Negatiivne sundmõtlemine koos ebapuhta emotsionaalkehaga moodustavad väga ebameeldiva ja plahvatusohtliku kokteili. Meie mentaalkeha rakendub tööle leidmaks põhjendusi meie negatiivsetele emotsioonidele ning see vaid suurendab võimalust negatiivsete emotsioonide vallandumiseks. Vallandunud negatiivsed emotsioonid omakorda hägustavad meie mõtteselgust ning meil on üha raskem näha väljapääsu oma sundmõtlemisest. Niisiis, nagu eelnevalt mainitud, eeldab mentaalkeha puhastamine teatud elementaarset puhtuse taset emotsionaalkehas.

I. Mõtete teadvustamine

Sarnaselt emotsionaalkeha puhastamisele tuleb ka mentaalkeha puhastamist alustada sundmõtete, ootuste ja uskumuste teadvustamisest. Kui me isegi ei tea, et meie mentaalkeha hädad põhinevad mingil valel uskumusel — näiteks sellel, et me ei ole väärt head elu, materiaalset küllust või lugupidavat partnerit, või meil on elu suhtes ebaadekvaatsed ootused, siis ei ole meil ka neist võimalik vabaneda. Me ei saa loobuda sellest, mida meil (meie endi arvates) ei ole. Ka siin võib olulist abi saada, pöördudes psühholoogide poole. Kaasaegne psühholoogia on suhteliselt pädev abi osutama paljude emotsionaalsete või mentaalsete probleemide lahendamisel.

II Olemasolevate mõttemustrite väljavahetamine

Selleks, et teha muudatusi mõttemustrites, on vajalik alustada uskumustest, mis on aluseks meie mentaalkehas toimuvale. Kui me näiteks usume, et me ei ole niisama — olemuslikult — armastust, lugupidamist ja küllust väärt, vaid me väärime seda ainult siis, kui vastame teatud tingimustele, siis toome me sellega oma ellu pideva vajaduse kohaneda neile (välistele) tingimustele — olla tubli, vastavalt kohalikus kultuurikontekstis levinud arusaamisele. Kui me alateadlikult lubame oma ellu armastust, lugupidamist ja küllust vaid siis, kui me suudame vastata pidevalt muutuvatele välistele tingimustele, siis oleme sellega oma ellu lubanud probleemi, sest universum peegeldab meie mentaalsete kujutiste sisu füüsilisel tasandil ning meie elus toimuv saab vaid kinnitama meie uskumusi.

Mentaalkeha on nagu arvuti, milles hulk programme „jooksevad” operatsioonisüsteemis, milleks on meie maailmavaade. Viimane on salvestatud identiteedikehas ja selle muutmist me vaatame allpool. Meie uskumused on aga mentaalkeha osad ning kui meil on õnnestunud jälile saada oma piiratud uskumustele, siis on meil võimalik ennast ise ümber programmeerida ehk oma uskumusi muuta.

Ise kasutasin mentaalsete probleemide lahendamiseks Louse Hay afirmatsioone. Mõnekuulise sihikindla afirmatsioonide „laulmise” peale olin ühel hetkel oluliselt vabam mentaalsest surutisest.

Hinge struktuur

Meie uskumused moodustavad piltlikult öeldes linnupuuri sarnase kristallilise võre, mis hoiab meie energiakeha koos. Valed uskumused on justkui valest materjalist puuri võred. Seetõttu ei piisa valedest uskumustest ja ootustest vabanemisest, vaid need tuleb asendada adekvaatsematega, sest meie aura ehk energiakeha püsib koos tänu uskumuste süsteemile, mille me oleme omaks võtnud. Meie hinge selgrooks on meie identiteet, maailmavaade ja suhtumine Jumalasse, meie hinge nahaks on meie uskumused ja ootused ning meie hinge energiaks on meie emotsioonid. Just sellel põhjusel aitavad meid positiivsed afirmatsioonid — nad kustutavad vanad uskumused ning asendavad need samaaegselt adekvaatsemate uskumustega. See kaitseb meid negatiivse energia eest, nagu terve nahk kaitseb meid negatiivse väliskeskkonna eest.

III. Olemasoleva madaldatud mentaalse energia transformeerimine

Mõeldes negatiivseid mõtteid endast, teistest või ühiskonnast, rääkides teisi taga ja andes hinnanguid, madaldame me seejuures alati meie käsutusse antud eluenergiat, mis osaliselt salvestub meie energiakehas negatiivse karma mentaalse aspektina. Sarnaselt karma emotsionaalsest aspektist vabanemisega, on ka siin mulle teadaolevalt parimaks vahendiks Violetse leegi rituaal, mille eesmärgiks on aidata meid saada vabaks ning ainus asi, mis piirab meie vabadust, on meie endi poolt minevikus loodud karma. Siiski, kui me ei püüa ületada oma piiravaid uskumusi ja ootusi ja kasutame Violetset leeki vaid oma enesetunde parandamiseks, siis võivad sellel olla pikemas perspektiivis meile negatiivsed tagajärjed. Violetse leegi rituaal on inimkonnale antud selleks, et saada vabaks, mitte et jätkata ja tugevdada olemasolevat käitumismustrit.

Niisiis, vabanemaks sundmõtlemisest, valedest uskumustest ja ootustest on meil vaja:

  1. teadvustada ja saavutada kontakt oma mentaalkeha elementidega,
  2. olla avatud arengule ja õppida välja vahetama mentaalkeha elemente,
  3. transformeerida varem madaldatud mõtete energia vähemalt algsele sagedusele.

Sügavamal tasandil on meie negatiivsete uskumuste ja ootuste põhjuseks meie identiteet ehk minatunne, meie maailmavaade ning suhe Jumalaga (ka Jumala eitamine on siiski suhestumine Jumalasse). Kui me ei mõista oma vaimset olemust ja eitame seda, keeldume nägemast füüsilist reaalsust kui kosmilist peeglit, mis peegeldab meie hinges (emotsionaal-, mentaal- ja identiteedikehas) toimuvat ja eitame Jumala olemasolu või arvame, et Jumal on meist eraldatud, siis kandub see üle ka meie mentaalkehas olevale uskumuste süsteemile. Meil on raske või võimatu näha end osana suuremast tervikust ning me hakkame nägema maailma kui võitlustandrit, kus teiste teod määravad meie meeleseisundi. See toob kaasa valed ootused ja uskumused, mis omakorda vallandavad negatiivsed emotsioonid. Ja emotsioonidest on vaid üks väike samm reaalsete tegudeni, mis lõpuks moodustavad meie elu nähtumusliku poole. Kui meie elu on kannatuste rada, siis on see tavaliselt viiteks, et meie hinges olevad energiad ei ole puhtad ning vajaksid transformeerimist.

Identiteedikeha puhastamine

I Oma identiteedi teadvustamine

Kui oleme oma mentaalkehas toimuva enam-vähem kontrolli alla saanud, tekib meil eeldus häälestuda oma identiteedile ning teadvustada endale oma alateadlikku minatunnet. Töö identiteedikeha tasandil on pigem töö iseendaga — sisevaatlus. Kaasaegne peavoolu psühholoogia ei ole täna olulisel määral valmis siin inimesi aitama. Identiteedireaalsuse võnkesagedus on massiteadvuse võnkesagedusest nii palju kõrgemal sagedusel, et selles valdkonnas asjaliku abi saamine on keeruline. Siiski on juba piisavalt kirjandust, kus seda teemat on käsitletud ning vastava kirjanduse lugemine aitab meil paremini mõista seda, kelleks me ennast alateadlikult peame ning hakata aru saama ka oma tegelikust olemusest — sellest, et me oleme vaimsed olendid, kes on tulnud saama kogemust ja ennast väljandama füüsilises reaalsuses.

Niisiis, et vabaneda oma piiravast identiteedist, peame esmalt suutma näha „kõrvalt” oma identiteeti — alles siis saame sellest loobuda suurema identiteedi kasuks — olla enamat.

II Olemasoleva identiteedi ja maailmavaate ületamine

Üks elu põhieesmärkidest on oma tegelikust identiteedist teadlikuks saamine ning selle integreerimine oma olemusse. Viimane on järkjärguline protsess, mille kiirendamine kunstlike vahendite abil võib kaasa tuua tõsise identiteedikriisi, millest tervenemine võibki selles kehastuses ebaõnnestuda.

Ühiskonnas enam levinud nn tavaline identiteedikriis, mis sageli puudutab keskeas olevaid inimesi, on selle nähtuse vastupidine variant, kus sisemistel tasanditel on inimesed valmis aktsepteerima ennast enamana, kui nende väline teadlik teadvus on valmis vastu võtma, mis toob endaga kaasa vastuolu ehk kriisi. Selline olukord on tavaliselt heaks aluseks arenguhüppele ja uue minapildi leidmisele.

Olemasolevat minapilti aitavad muuta vastaval tasemel oleva vaimse kirjanduse lugemine ning sobivate vaimsete rituaalide tegemine. Ka mediteerimisest võiks olla kasu, eeldusel, et asjaosaline oskab vaimset kaitset kutsuda.

Mulle tundub, et töö põhiliselt identiteedikehaga on täna pigem väheste inimeste vajadus. Valdav osa inimesi peavad eelnevalt tegema ära töö oma emotsionaal- ja mentaalkeha puhastamisega ning viima ennast kurssi elu vaimse aspektiga, mis loob aluse oma tõelise Mina leidmiseks.

III. Olemasoleva madaldatud identiteedi energia transformeerimine

Sarnaselt madalamatele energiakehadele, kuid siiski mitte nii suures ulatuses, on ka meie identiteedikeha muutunud negatiivse energia salvestiks, mida me oleme täitnud, hoides oma identiteedikehas valet minapilti, maailmavaadet ning suhet Jumalaga. Kogu selle negatiivse energia eest oleme me vastutavad ning me oleme kohustatud taastama meile usaldatud energia esialgse puhtuse ja sageduse. Ka siin aitab meid kõige efektiivsemalt Violetse leegi rituaal.

Energeetiline hügieen

Me elame tinglikult energeetilises jäätmete kogumiskaevus. See teave võib olla paljudele lugejatele ebameeldiv, kuid selle eitamine ei tõsta kedagi sellest kaevust välja. Ning sellises keskkonnas elamine toob kaasa ka vajaduse aru saada energeetilisest hügieenist. Kui me füüsilises reaalsuses ennast korra päevas peseme ning seejärel sukeldume prügikasti, siis võime öelda, et pesemisel ei olnud suurt mõtet. See näide kirjeldab hästi meie energeetilist keskkonda. Maa emotsionaalne sfäär (ehk astraalne reaalsus) on nii tõsiselt saastunud, et praktiliselt kõik inimesed alluvad vähem või rohkem selle keskkonna saastele 24/7. Ei ole võimalik osaleda ühiskonna elus ning jääda mõjutamata sellest negatiivsest energiast.

Vaimne kaitse

Ainuke võimalus kaitsta ennast igal tasandil negatiivse energia eest, on luua omale energeetiline kaitsekilp, mis kaitseb meid vähemalt enamiku nende madalate energiate eest. Kuna see kaitsekilp moodustatakse kõrgsageduslikust energiast ja seda pommitavad pidevalt madalsageduslikud energiad, siis ei piisa ühekordse kaitse loomisest, vaid seda tuleb igapäevaselt (või isegi mitu korda päevas) uuendada. Sellise kaitse kutsumine/aktiveerimine ei ole üldiselt võimalik ühe päevaga, vaid vajab aega ja pühendumust. Kuid mõne nädala või kuuga on võimalik omale luua kaitsekilp, mis oluliselt vähendab taustaks oleva negatiivse energia mõju meie aurale.

Puhastumine võõrenergiatest

Teiseks oluliseks aspektiks energeetilisest hügieenist on meie hinge puhastamine sinna juba sisenenud võõrastest negatiivsetest energiatest. Selleks on vaja sooritada energeetilise puhastumise rituaali. Kord juba sisenenud energiad on väga vitaalsed ning kuna oleme nad omaks võtnud, siis on meil neist väga keeruline vabatahtlikult loobuda — meie ego ei lase sellel niisama lihtsalt toimuda, vaid avaldab tugevat vastupanu. Ka puhastumise rituaali on vaja pidevalt sooritada, sest ükski vaimne kaitse ei ole täielik ega käi üle meie vabast tahtest — kui oleme otsustanud kedagi/midagi omale sisse lasta, siis vaimne kaitse selles osas ei toimi.

Karmast ehk negatiivsest energiast vabanemine

Kolmas osa energeetilisest hügieenist on eelpool mainitud Violetse leegi rituaali sooritamine, mis vabastab meid meie endi madaldatud energiast ehk karmast.

Lugejad, kes on huvitatud energeetilise hügieeni harjutustest/rituaalidest ning soovivad sel teemal enam informatsiooni, saavad minuga kontaktivormi kaudu ühendust võtta.

Mis saab edasi, kui kõik kehad on puhastatud?

Me ei kehastu Maale ainult sel eesmärgil, et omale karmat teha ja siis sellest suure vaevaga vabaneda. Karma ehk negatiivne energia on planeedile Maa omane tingimus, mis on Maaga kaasa käinud juba väga kaua, alates inimkonna langemisest, millest räägib sümboolselt vana testamendi Eedeni aia lugu.

Paralleelselt karmast vabanemisega on igal eluvoolul vaja tegeleda oma isikliku unikaalse ande kasutamisega kõikide hüvanguks. Igal inimesel on oma eluülesanne, mida ta on tulnud täitma. Vastupidiselt oma energiakehade puhastamisele (ehk karmast vabanemisele), mis on raske ja kohati isegi ebameeldiv töö, on oma unikaalse ande väljendamine seotud suurima rõõmuga. Tavaliselt on siiski inimesed enne kehastumist teinud oma eluplaani selliselt, et esmalt tuleb tegeleda energiakeha puhastamisega ning alles seejärel, kui „tuba” on piisavalt koristatud, võib „pidu” alata. Ning just see ongi üks olulistest faktoritest, miks on nii vähe andekaid ja pühendunud inimesi, kes ei ole vaevatud oma psühholoogilistest probleemidest.

Viimane väide võiks ehk ka käesoleva loo lugejaid inspireerida mõtisklema selle teema üle, sest küsimus — „mida ma siia tegema olen tulnud?” — võiks olla tuttav enamikule selle loo lugejatest.

Niisiis, oma energikehade puhastamine teenib meie kõrgemat eesmärki ning avab võimaluse oma tõelise ande väljendamiseks ning aitab vältida halli keskpärasusse jäämist või hulluks geeniuseks saamist.

Lõpetuseks

Visioonid.ee keskkonnas avaldatud kirjutised ei ole senini mõeldud juhendama huvilisi otseselt vaimse teekonna konkreetsetes küsimustes. Avaldatud kirjutiste eesmärk on pigem aidata avardada maailmapilti, mitte anda konkreetseid ja individuaalseid juhtnööre vaimsel teekonnal. Olen siiski valmis jagama oma kogemust ning juhatama huvilisi sama allika juurde, mida ise olen kasutanud elu vaimsete aspektide paremaks mõistmiseks ning jagama mõningaid näpunäiteid harjutustest, mida iga vaimne rändur võiks teada.

Erinevalt paljude „tunne ennast hästi” („feel good spirituality”) vaimsete inimeste arvamusele, olen ma veendunud, et me vastutame oma elu eest ise. Ja seda nii individuaalselt kui ka inimkonnana tervikuna. Mitte kellelgi ei ole volitusi inimkonda sellest soost välja tõsta peale meie endi ja seepärast ei pea ma eriti konstruktiivseks uskumust, et tulevad mingid välised jõud — olgu nendeks siis UFOd, Jumal, inglid või ülestõusnud meistrid — kes lihtsalt heast peast või Jumala armust nihutavad Maa nn viiendasse dimensiooni või kuldajastusse. Et me siis võiksime kõik koos oma tänaste egode, komplekside ja lahendamata psühholoogiaga kolida elama paradiisi. Taevaportaalid ei avanenud 2012, 2013 ega avane ka kunagi hiljem iseenesest. Need portaalid on meie siseilmas ja need tuleb meil endil avada. Ja vaid siis, kui piisav hulk inimesi on need nn taevased väravad oma siseilmas avanud, saab see (taevariik ehk hea elu) manifesteeruda ka füüsilises reaalsuses.

Elu meie planeedil on määratud Maa energiakehaga ehk auraga ja kõik, mis toimub füüsilises plaanis, on otseses sõltuvuses sellest. Maa aura on kõikide inimeste aurade summa, millele lisandub akumuleerunud karma. Seega iga inimene on oma mineviku (s.h eelmiste elude) valede mõtete, emotsioonide ja tegude vang — loodud karma moodustab meie ümber energeetilise vangla, mis piirab meie vabadust ja järjest enam sunnib meid kokku põrkuma nende piirangutega ehk lahendamata psühholoogiaga nii individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et oma energiakeha (ehk identiteedi-, mentaal- ja emotsionaalkeha) puhastamine ei ole lihtsalt üksikute vaimsete inimeste veider hobi, vaid inimkonna pikaajalise ja jätkusuutliku arengu vältimatu tingimus. Ebapuhastest indiviididest ei ole võimalik ehitada puhast ühiskonda.

Loe ka hilisemaid artikleid:

94. Vaimne kaitse ja energeetiline hügieen

89. Andestamise saladus