56. Enama seadus. Vaimsed seadused IV.

Järg artiklile: 55. Vaba Tahte seadus. Vaimsed seadused III.

Eelnevates artiklites kirjeldatud vaimsed seadused moodustavad raamistiku nii individuaalsete olendite kui Jumala sfääride üldise kasvu jaoks. Põhiprintsiip on suhteliselt lihtne –  Jeesus kirjeldas seda oma tähendamissõnas teenrite kaudu, kes said meistrilt talendid (anded). Uue eneseteadliku olevusena saab igaüks teatud hulga valguse energiat (eluenergiat) kingituseks. See on Looja n-ö kapitalimahutus iga uue olendi kosmilisel pangakontol ja igaühel on õigus seda välja võtta ja kasutada selleks, et elada ja praktiseerida oma loovaid võimeid. Iga eneseteadlik olend alustab kaunis suure hulga tema arvel oleva valgusega ja see hoiab teda ülal pikka aega.

Tehes enesekeskseid valikuid, on ikkagi võimalik kasutada valgust oma arvelt. Aga enesekesksed teod ei tee midagi selleks, et tõsta Kõike, mis tähendab, et me ei paljunda oma talente, oma valgust. Kui me ei paljunda seda, mis on meile antud, siis ENAMA seadus teeb meile võimatuks enamat saada. Lõpuks on ära kulutatud kogu kosmilisel kontol olev valgus ehk eluenergia ja juurde enam midagi ei anta. Teisest küljest, tehes valikuid, mis ei ole enesekesksed, kasutame me oma valgust selleks, et tõsta Kõike ja see suurendab valguse intensiivsust meie sfääris. Me oleme nüüd oma talente paljundanud ja meile antakse ülevalt rohkem valgust. Olles tasakaalus, saame praktiseerida oma loovust ilma oma arvet tühjaks ammutamata. Selle asemel lisame sinna midagi juurde.

Seda ENAMA seadust kirjeldas Jeesus, kui ta ütles: „ Sest igaühele, kellel on, antakse ja tal saab olema ROHKEM küllust; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on” (Matt. 13:29). Teiste sõnadega, kui me võtame valgust oma kosmiliselt arvelt ja kasutame seda Kõige tõstmiseks, siis paljundame me oma valgust, selle asemel, et matta ta maasse (eneseülistamisse või kaotushirmu). Enama seadus suurendab siis seda, mida meile anti ja meil on rohkem valgust kosmilisel arvel. Endastmõistetavalt suurendab see valgust ka kogu meie sfääris ja kui paljud olevused niimoodi toimivad, siis loovad nad tõusva spiraali, mis on see, mida nimetame Elu Jõeks. Kui keegi on selles elu voolus, siis ei ole tal kaotushirmu ja seega ta teab, et mida rohkem ta annab, seda rohkem ta saab.

Kui selline tõusev spiraal jätkab kasvamist, siis suurendab see valguse intensiivsust selles sfääris. Lõpuks jõutakse kriitilise valguse hulgani ja sfääris ei ole enam pimedust. See tähendab seda, et nende olevuste jaoks, kes ei ole tasakaalus oma põhiliste loovate jõudude kasutamises, ei ole enam ruumi. See sfäär on nüüd muutunud vaimse valdkonna osaks. Kui selles sfääris on olevusi, kes ei ole Elu Jões, siis tuleb neil laskuda järgmisse madalamasse sfääri.

Kuna Looja armastab igaühte meist tingimusteta, siis on seadused üles seatud nii, et teha kõik võimalik selleks, et aidata meil tasakaaluseisundisse tagasi tulla. Mida tasakaalutumaks keegi muutub, seda rohkem tuleb tal võidelda selleks, et säilitada oma tasakaalutut seisundit. Loodetavasti jõuab „seikleja” ühel hetkel punkti, kus ta väsib pidevast võitlusest ja hakkab endalt küsima, kas on olemas paremat viisi. Nagu Jeesus ütles Paulusele: „Sul on raske astla vastu üles lüüa.” (Teod 9:5). Ja kui sa mõistad, et sa lood astelt, siis võib-olla otsustad sa, et on aeg õppida Jumala seadustega koosminemist, selle asemel, et minna nende vastu.

Enama seaduse praktiline aspekt

Mingil alal meistriks saamise aluseks on just Enama seadus. Igaühele meist on sündides kaasa antud mingid talendid ehk anded. Iga talendiga käib kaasas tema kõrgeim potentsiaal, mida on võimalik saavutada pideva õppimise ja talendi kasutamise kaudu. Ei ole oluline, kas inimese anded avalduvad matemaatikas, keeltes, muusikas, kunstis, sotsiaalsetel aladel või mingis muus valdkonnas — teekond nende realiseerimiseni on alati üks. Esimeseks sammuks on antud valdkonna kohta teadmiste omandamine. Seejärel oma ande kasutamine ja lihvimine, mida täiendab pidev juurdeõppimine. Selline pühendunud õppimine ja annete kasutamise elukestev tsükkel võib kaasa tuua inimeste väga kõrge meisterlikkuse antud alal ning täitumuse tunde, sest just oma annete ehk talentide kasutamine kõikide heaks on osa igaühe eluülesandest. Suurepärasus, keskpärasus ja saamatus on lihtsalt valikud oma annete kasutamise osas. Seda kirjeldab ka alljärgev mõistulugu piiblist:

Tähendamissõna talentidest (Mt 25)

14 Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.

15 Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.

16 Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.

17 Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde.

18 Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha.

19 Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.

20 Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!”

21 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

22 Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: „Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!”

23 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

24 Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: „Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud.

25 Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!”

26 Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud.

27 Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.

28 Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti!

29 Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on.

30 Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!”