84. Kas viljaringid kannavad sõnumit? Kellelt?

Vaatamata suhteliselt levinud arvamusele, et viljaringid kannavad sõnumeid vaimsetelt või kõrgelt arenenud olenditelt, ei ole see nii. Milleks on vaja vaimsetel olenditel inimestega suhelda sellisel keerulisel moel, kui seda on võimalik tänapäeval teha palju lihtsamalt — näiteks mõne sõnumitooja kaudu? Ka visioonid.ee lehel on palju informatsiooni vaimsetelt olenditelt, millest osa on minuni jõudnud teksti kujul ning osa intuitiivselt.

Järg artiklile: 83. Kas UFOd on olemas?


Paljudele meeldib uskuda, et viljaringid on nähtavaks märgiks neile, kes ei usu vaimse reaalsuse ja kõrgemate jõudude olemasolu. Kuid selline arusaam põhineb põhimõtteliselt valel arusaamisel vaimsete olendite eesmärkidest. Nende üheks peamiseks eesmärgiks on anda inimkonnale üks põhjapanev tõde elu kohta:


Meie teadvus loob meie elu füüsilised asjaolud ja tingimused.


Füüsiline universum on peegel, mis peegeldab meile tagasi füüsiliste tingimuste vormis mõttekujundid, mida me hoiame oma meele kõigil tasanditel, s.h neljal madalamal tasandil, milleks on identiteedi-, mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline tasand. Sellest tulenevalt on kõik Maal leiduvad probleemid inimkonna poolt kollektiivselt loodud ning neist on võimalik vabaneda AINULT seeläbi, kui inimkond tõstab oma kollektiivset teadvuse seisundit. Mitte ükski maaväline jõud või intelligentsi vorm ei aita meid.

Kogu vaimsete õpetajate fookus on suunatud meile, inimestele, ning sellele, kuidas õpetada meile, et teadvus loob materiaalsed tingimused. Seega ainsaks viisiks väliseid tingimusi muuta, on alustada oma teadvusseisundi muutmist. Niisiis, kuidas oleks vaimsetel õpetajatel võimalik inimestele seda õpetada, tekitades nähtavaid märke, mis ilmselgelt tuleksid kõrgema jõu poolt?

Seda sõnumit on inimkonnale püütud edasi anda juba aastatuhandeid, näiteks:

„See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta seda…” (Mt 12:39)

„Kuri ja abielurikkuja sugupõlv” tähendab siin inimesi, kes ei soovi iseendi eest vastutust võtta ning aktsepteerida põhitõde, et teadvus loob reaalsuse. Nad on seeläbi aktsepteerinud ühe eepilistest draamadest, mis on pannud neid uskuma väljaspool asuvasse jumalasse, kaugel taevas asuvasse jumalasse, kes tuleb ja päästab nad ära, ilma et nad peaksid vaatama palki oma silmas (ego). Kui sellistele inimestele anda füüsiline märk kõrgemate jõudude olemasolust, siis see vaid tugevdaks nende eepilist maailmavaadet ning annaks neile vabanduse, et vältida tööd iseenda psüühe kallal. Palju lihtsam on ju oodata, et mingi kõrgem jõud tuleb ja lahendab meie eest hoobilt kõik probleemid.

Selline nähtus väljendub eriti selgelt kristlikus religioonis, kus paljud kristlased ootavad Jeesus Kristuse teist tulemist lootuses, et viimane toob taevariigi maa peale — ilma et nemad ise peaksid midagi tegema, peale selle, et tunnistavad Jeesus Kristust kui ainsat päästjat ja lunastajat. Paradoksaalselt arvavad sarnaselt ka paljud uusvaimsed inimesed, kes ootavad mingit imetabast lahendust, olgu siis UFOdelt, ülestõusnud meistrite füüsilist ilmumist või Maa füüsilist tõusmist viiendasse dimensiooni.

Selline meeleseisund ei too paremat elu (nimetagem seda siis taevariigiks või kuldajastuks) grammigi lähemale. Tegelikult lükkab see paremate aegade saabumist hoopis edasi, sest inimkonna progressiivne eliit, kelle hulka kuuluvad ka paljud vaimsed inimesed, on omaks võtnud passiivse meeleseisundi. Paljud ootavad mingit kõrgemat märki, selle asemel, et oma teadvusseisundit tõsta ning ise luua uut ajastut — nii märgilises kui ka füüsilises tähenduses.

Võib ju küsida, miks tegi Jeesus 2000 aastat tagasi hulga imesid? (Neid imesid kasutavad  kristlased tänini kui vabandust, et mitte käia ise läbi sama vaimse arengu teed, mida Jeesus käis.) Tol ajal olid inimesed võrreldes tänasega palju madalamas teadvusseisundis ning seetõttu oli vajalik mõnede imede tegemine, et inimesi letargiast lahti raputada. Siiski, Jeesus ei teinud ühtegi „imet” selleks, et lihtsalt muljet avaldada, vaid ainult selleks, et demonstreerida „meel üle mateeria” võimalikkust.

Neid imesid kasutas hiljem kristlik religioon ära, et Jeesusest iidolit teha, kujutades teda Jumala ainukese pojana. Jeesuse eesmärk oli aga näidata, et kõik Jumala pojad ja tütred võivad saada „avatud ukseks” Jumala juurde ning teha seda sama ja enamgi veel — sest koos Jumalaga on kõik võimalik. Öeldu ei ole ka täna oma asjakohasust kaotanud, sest täna on palju inimesi saavutanud sellise teadvusseisundi, kus nad võivad saada avatud ukseks imede jaoks. Seetõttu on täna veelgi tähtsam, et sellised „meel üle mateeria” märgid ei oleks tõlgendatavad, nagu nad oleks pärit mingist kõrgemast allikast või loodud ühe isiku poolt, kes on teistest sedavõrd üle. Seetõttu võivad tänapäeval sellised märgid või imed ilmneda ainult siis, kui piisav hulk inimesi ühiselt seda teha otsustab.

Mida on meil viljaringidest õppida? Esiteks seda, et meelel on jõud mateeria üle ja et viljaringid on eelmises artiklis 83. Kas UFOd on olemas? kirjeldatud läbimurde efekti tulemusel tekkinud nähtused. Võime öelda, et just (kollektiivne) inimteadvus loob viljaringid ning teised sarnased nähtused, kaasa arvatud UFOd. Seda teades on meil võimalik tõsta oma teadvust ning manifesteerida üldist heaolu — kuldajastut.

Kui me aga eitame või ignoreerime selliseid nähtusi, siis enamik inimesi näeb neid nähtusi kui märke kõrgemast jõust, mis paneb neid ootama, et see jõud tooks kuldajastu, selle asemel, et ise (enda kallal) tööd teha. See aga lükkab kuldajastu saabumist aina edasi.

Probleem on siin selles, et kui meie, inimesed, oleme ise oma teadvusseisundiga võimelised looma füüsilisi nähtusi, mida me siis usume olevat kõrgema jõu olemasolu tõestuseks — siis kuidas me õpime võtma vastutust iseendi eest? Viljaringide tegelik tähendus on see, et meie endi teadvus loob meie endi reaalsuse ning vaid meil on õigus ja võimalus seda muuta.

Vaimselt arenenumad inimesed võiksid viljaringidest õppida veel seda, et on vaja endale seada prioriteedid — mitte hoida oma tähelepanu nähtustel, millel puudub positiivne mõju nii meie individuaalsele kui ka kollektiivsele vaimsele arengule. Teiste sõnadega, tuleb lõpetada märkide otsimine kõrgema jõu olemasolu kohta ning keskenduda ühenduse leidmisele kõrgema jõuga nii, et see saaks toimida läbi meie endi.

Oluline osa vaimsetest (spirituaalsetest) inimestest on täna „armunud“ igasugustesse silmaga tajutavatesse nähtustesse ning keskenduvad seetõttu välistele asjadele. Tööd tuleks teha aga hoopis enda psühholoogiaga ning seada kahtluse alla oma tajude puhtus. Kui piisavalt palju inimesi suudaks oma isiklikest draamadest vabaneda (selle asemel, et neid tugevdada), siis varem või hiljem kajastuks see mitte ainult isiklikul vaid ka kollektiivse reaalsuse tasandil.

Kuidas siis suhtuda viljaringidesse? Kas see on probleem või õnn, et nende esinemissagedus tundub kasvavat? Just see on koht, kus ükskõiksus on parim reaktsioon — viljaringid ise ei mõjuta meie elu grammigi rohkem, kui me ise seda läbi oma tähelepanu suunamise teha lubame.

Maailmas on lugematul hulgal nähtusi, mis püüavad meie tähelepanu, kuid mis ei suuda meie elukvaliteeti tõsta. On aga vaid üks nähtus, millega tegelemine võib potentsiaalselt meie elukvaliteeti parandada — see on tähelepanu pööramine oma psüühe protsessidele ja nende korrastamisele.