75. Elementaalid ehk loodusvaimud

Artikkel on inspireeritud lugeja küsimusest: „Mis on orbid?”

Elementaalid ehk elementaalolendid ehk elementide ehitajad on teadvuse vormid, kellel puudub eneseteadlikkus. Elementideks siinses kontekstis on mistahes looduse vormid - näiteks konkreetne taim, loom, pinnavorm, taime- või loomaliik, ökosüsteem, ilmastikumuster jne.

Elementaalolendid alustavad oma olemasolu väga lihtsate olenditena. Oma lihtsaimas vormis on nende ülesandeks täita mingit spetsiifilist ülesannet. Näiteks on olemas elementaalolendid, kelle ülesandeks on luua mingit kindlat lillesorti. Samuti on olemas väga väikesed elementaalolendid, kes täidavad ainult ühte ülesannet, milleks on luua üks taim.

Võib tunduda, et selline ülesanne ei nõua teadliku olendi sekkumist, et on täiesti piisav, kui me paneme seemne mulda ning kastame seda ja siis see seeme, vastavalt mingile mehaanilisele loodusseadusele, kasvab lilleks. Tegelikkus on mõnevõrra keerukam. Materialiseerumine nõuab kahe elemendi olemasolu selles protsessis. Kõigepealt, mitte midagi ei saa olemas olla (ega ole kunagi olemas olnud), kui ei ole mentaalset kujundit või mõttevormi või maatriksit selle kohta, missugune see asi peaks välja nägema. Seega selleks, et isegi lihtne lilleke saaks manifesteeruda, peab olema mõttevorm. See mõttevorm peab olema loodud kõrgemas reaalsuses Elohim’i poolt või inimeste poolt. See mõttevorm, mis sarnaneb tehnilistele joonistele, surutakse elementaalolendile peale, sest elementaal ei ole võimeline mõttevormi ise looma.

Teadus on pannud meid uskuma, et kogu informatsioon taime kasvuks on kodeeritud taime seemnes asuvas DNA-s. Kellel on sügavam arusaamine DNA-st, peaks teadma, et DNA sisaldab ainult ühte tüüpi infot — instruktsioone selle kohta, kuidas valke moodustada. Valgud on kõikide elusorganismide ehitusblokid. Valgud on nagu aatomid ja molekulid, mis võivad olla väga erineval moel kombineeritud, et luua erinevaid elusorganisme. Taimede poolt toodetud valgud suudavad moodustada tohutu hulga erinevaid taimi, mida me näeme meie planeedil. Seega põhimõtteline küsimus, millele materialistlik teadus ei suuda täna vastata, on: „Mis võimaldab saialille seemnel kasvada saialilleks, mitte aga tulbiks?”.

Selleks vahelüliks, mis võimaldab saialille seemnel kasvada saialilleks on elementaal, millel on piisavalt teadvust, et vastu võtta saialille mõttevormi või maatriksit, ning siis töötada materiaalse maailma füüsiliste ja mehaaniliste aspektidega, et seemnest kasvaks taim. Kuid see väike elementaal töötab suurema elementaalide hierarhia kontekstis ja koosseisus. Elementaal, mis manifesteerib füüsilise lille, on „maaelementaal” ning maaelementaalidel on oma hierarhia.

Ka kõige väiksemad maaelementaalid töötavad kompleksselt neist kõrgemal asuvate maaelementaalide hierarhiaga. Samas maaelementaalid kuuluvad omakorda veel suuremasse — neljaosalisse elementaalide hierarhiasse, nii et moodustub jada keerukuses ja järjestuses. Isegi ka kõige lihtsamad protsessid looduses ei ole täiesti mehaanilised, vaid nende toimimiseks on vajalik elementaalide töö. Kuna igal elementaalil on oma (vähemalt minimaalne) individuaalsus, siis on kõik vähegi keerukamad vormid looduses unikaalsed. Pole olemas kahte ühesugust lille või isegi lumehelvest.

Teadvuse põhiomadusteks on vastata välisele stiimulile ning võimekus salvestada neid mõjutusi. Viimast omadust võime nimetada algeliseks mäluks. Seega, mis toimub, on see, et elementaalid reageerivad kõrgemalt elementaalide hierarhiast tulevale välisele mõjutusele, kuid nad reageerivad ka inimestelt tulevatele mõjutustele, sest inimesed on maises vaimses hierarhias elementaalidest kõrgemal. Seega, kui elementaal on juba korra saanud inimestelt energiat või mõttevormi, siis nad on võimelised seda mõttevormi ja energiat säilitama.

Kui me vaatame näiteks maaelementaalide arengut, siis on neil võimalik kasvada teadlikkuses. Näiteks elementaal võib alustada ühe lihtsa lille manifesteerimisega. Kuid seda mööda, kuidas ta kasvab teadlikkuses, võib ta saada võimeliseks manifesteerima suuremaid taimi, nagu näiteks terve puu. Elementaal võib areneda edasi ning manifesteerida loomade kehasid, jõudes lõpuks kõige keerukama eluvormini Maa peal, milleks on inimkeha.

Igal inimese kehal on oma elementaal, mida võib nimetada kehaelementaaliks. See on elementaal, mis on võimeline vastu võtma füüsilise keha mõttevormi (tehnilisi jooniseid). Kui toimub inimese viljastamine (seemnerakk siseneb munarakku), siis sellele kooslusele „omistatakse” kehaelementaal, mis vastutab füüsilise keha kasvamise eest vastavalt keha plaanidele.

Need plaanid on äärmiselt keerukad, sest tegemist ei ole mitte ainult isa ja ema DNA kombinatsiooniga. Need plaanid on väga tugevalt seotud selle inimese teadvusseisundiga, mis on segu selle inimese jumalikust individuaalsusest, mis on „salvestatud” meie Vaimse Mina (MINA OLEN Kohaloleku) juures ning meie madalamast minast ehk egost, mis on tekkinud paljude kehastuste jooksul ning on salvestunud meie energiakehas ehk hinges. Inimkeha kasv on tõepoolest äärmiselt keerukas ülesanne, mis nõuab elementaali, kellel on väga arenenud teadvusseisund.

Kuid on olemas ka elementaalid, kellel on veel arenenum teadvusseisund ning kes on kaasatud looduses ilmnevate suuremate nähtuste manifesteerimisse. Selleks võib olla mistahes nähtus, alates mingist süsteemist looduses, mida me oleme mõnevõrra ekslikult nimetanud ökosüsteemiks — nagu näiteks terve mets või elukooslus mingis meres — või isegi veel suuremad protsessid, nagu näiteks ilmastikumustrid või planeet Maa tervikuna. On olemas ka sellised elementaalid, kes on teadlikud kõigest, mis toimub Maa füüsilisel tasandil. Samuti on olemas elementaalid, kes on teadlikud vastavalt kõigest, mis toimub Maa emotsionaalsel või mentaalsel või identiteeditasandil.

Elementaalid võivad oma teadvusseisundit laiendada sedavõrd, et neile võidakse anda eneseteadvus (neid võidakse õnnistada). See annab elementaalolendile võimaluse teha evolutsiooniline hüpe ning kehastuda inimkehas, selle asemel, et piirduda inimkeha või mingi muu nähtuse tekitamisega. Need elementaalid ei ole siis enam elementaalid — neist on saanud eneseteadlikud olendid. Ehkki enamik planeedil Maa olevatest eneseteadlikest olenditest (inimestest) on loodud algusest peale eneseteadlikena, on meie hulgas ka mõningal määral inimesi, kes on välja arenenud elementaalolendist. Selliste inimeste iseloomulikuks omaduseks on sageli keskmisest parem kontakt loodusega (loodusvaimude ehk elementaalidega).

Pöördudes tagasi kehaelementaalide juurde, siis nad on võimelised omaks võtma osa selle eluvoolu (inimese) teadvusest, kes antud keha kasutab. See aitab kehaelementaalil jõuda tasemeni, kus ta saab vaadata sellest ühest kehast kaugemale ning hakata manifesteerima mõnda looduse suuremat süsteemi. Nii arenedes võivad elementaalid jõuda sellise keerukuseni, mis võimaldab muutuda eneseteadlikkuse kandjaks.

Seega võime öelda, et inimene (eluvool), kui ta on kehastuses, on sümbioosis oma keha- elementaaliga (loomulikult ka elementaalidega, mis vastutavad emotsionaal-, mentaal- ja identiteedikeha loomise ja toimimise eest). Elementaal teenib inimest, aidates talle moodustada keha, ning inimene, omades eneseteadlikkust, pakub elementaalile arendavat keskkonda teadlikkuse kasvatamiseks.

Seega lood loodusvaimudest ning loodusrahvaste rituaalid nende poole pöördumiseks ei ole niisama fantaasia vili, vaid neil on reaalne alus. Meil kõigil, aga eriti loodusrahvastel, on võime pöörduda erinevate loodusvaimude poole. Enim tuntud on ehk paljude loodusrahvaste ilmamõjutamise (näiteks vihma kutsumise) katsed. On piisavalt näiteid, kus põlisrahvad on palve/rituaali abil suutnud vihma välja „võluda” keset kõige hullemat põuda. Mida kõrgem on pöörduja vaimne tase ning harmoonia, seda kergem on tal loodusvaimule ehk elementaalile oma „ilmamustrit” peale suruda.

Nelja liiki elementaalid on järgmised:

  • Tule elementaalid ehk salamandrid — eeterlik ehk identiteedi reaalsus.
  • Õhu elementaalid ehk sülfid (sylph) — mõtete ehk mentaalne reaalsus.
  • Vee elementaalid ehk undiinid (undines) — tunnete ehk emotsionaalne reaalsus.
  • Maa elementaalid ehk gnoomid — füüsiline reaalsus.

Lihtsustatult võime me elementaali ette kujutada kui lokaalset energiavälja, millel on teatavad elektrimagnetilised omadused. Just viimane võimaldab (tõenäoliselt) tekkida nähtusel, mida fotograafias nimetatakse orbideks. Mõnikord fotodele jäävad pool-läbipaistvad värvilised pallikesed on minu arvates loodusvaimud (üldiselt maaelementaalid ehk gnoomid).

Lõpetuseks tahan veel öelda, et kuna inimeste emotsionaalkehad on täis negatiivseid emotsioone, mentaalkehad täidetud negatiivsete mõtetega ning identiteedikehad sisaldavad vigast identiteeti, siis on kõikide tasandite elementaalid üle koormatud ebakorrektsete „tehniliste joonistega” ning nad ei ole võimelised algselt mõeldud vorme manifesteerima. Just see on üheks peamiseks põhjuseks, miks inimeste kehad ja psüühika on niisugused nagu need on. Samuti aitab see mõista, miks paljud suuremad loodusvaimud, mis vastutavad ilmastikunähtuste eest, manifesteerivad looduskatastroofe — see on nende viis endalt liigset negatiivset energiat maha laadida — veidi võrreldav inimliku viha väljavalmise või patu ülestunnistamisega.

Kui me soovime tervendada oma keha või keskkonda, siis ei ole eriti tulemusrikas keskenduda loodusvaimudega suhtlemisele, sest meie alateadvuse poolt välja saadetud signaalid on palju tugevamad kui meie teadlik palve või mõttekujund. On ainult üks asi, mis aitab — tuleb puhastada oma alateadvus kõigest negatiivsest ja piiravast — siis saavad ka loodusvaimud rahus oma tööd teha ja taastada meie kehad ja keskkonna esialgse (või veelgi parema) plaani alusel.