85. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2015

Kas surfata laineharjal või kukkuda lainesse

Miks tähistatakse uue aasta vastuvõtmist üle kogu maailma nii suurte entusiasmiga? Sellepärast, et sügaval hingepõhjas usuvad inimesed uue alguse võimalikkusse.

Aastaringne karmatsükkel

On tänuväärne, et on olemas regulaarne tsükkel (aastatsükkel), mida võime tähistada. Pea igaüks kogeb, et aasta jätkudes tekib mingi raskustunne või hinges hakkab miski rõhuma. Selle põhjuseks on asjaolu, et karma valitsejad lasevad planeedi karmal, mis on seotud konkreetse aastaga, laskuda läbi nelja oktaavi vastavalt sellele, missugune kvartal parasjagu valitseb.

Nagu enamik teab, laskub karma esimeses kvartalis identiteeditasandile, teises mentaalsele, kolmandas emotsionaalsele ja neljandas kvartalis füüsilisele tasandile. Inimestel on kolme kvartali jagu aega oma karmaga tegelemiseks enne, kui see jõuab füüsilisse plaani. Aga selleks ajaks on inimesed juba väsinud. Neid rõhub raskustunne ja pinge ning nad igatsevad uut algust.

Igal aastal pöördume jälle uude järjekordsesse tsüklisse, milles on tunda uut algust ja osa uue aasta karmast hakkab laskuma eetertasandile. Paljud ei tunneta karma laskumist, sest nende teadvus ei ole piisavalt kõrge, et identiteeditasandil iseendast teadlik olla.

Küsimus pole siin ainuüksi karma laskumises. Meie, ülestõusnud meistrid, ei taha kellelegi jätta muljet, et elu maal, ja samuti karma tasakaalustamine, käiks mööda lõputult korduvat ringjoont. Selline arusaam pole mitte ainult budismi väärtõlgendus, vaid siin on ka valesti aru saadud  hinduismist ja teistest Ida mõttelaadi õpetustest.

Reinkarnatsioon pole oma olemuselt üks pikk tsükkel, kus te jõuate põhimõtteliselt tagasi sinna, kust te alustasite. Niisugune tõlgendus on mõistetav tingimustes, kus inimeste arusaamine piirdus vaid nende teadmistega, mis olid neile varasematel aegadel mõistetavad. Taevalaotust vaadeldes võisid nad märgata tähtede, planeetide ja kuu liikumise korduvat mustrit. Aga praeguseks on teaduski tõestanud, et universum ei liigu mööda suletud ringi, vaid laieneb, ja sealjuures veel üha kiirenevas tempos. Seega ei liigu universum ringikujuliselt, vaid ta liigub mööda spiraali.

Samuti kulgeb teie elu iga aasta mööda spiraali või vähemalt on sellel potentsiaal muutuda spiraaliks – ülespoole liikuvaks spiraaliks. See on võimalik siis, kui te kasutate võimalust, jah tõesti, see on võimalus, et kohtuda oma karmaga kõigil neljal tasandil, et mitte seista ootamatult ja ühekorraga silmitsi oma füüsilise tasandi karmaga. Enamik inimesi ei tea kahjuks sellisest suurepärasest võimalusest. Nad ei pane karmat enne tähele, kuni see hakkab laskuma füüsilisele tasandile ja selle ignoreerimine muutub raskeks. Paljud ei mõista ka siis veel, et tegemist on karmaga, aga rusutust ja raskustunnet nad siiski tajuvad. Nad võivad seostada hingepugevat rusutust päevade lühenemisega, aga endas tekkinud tunnet nad eitada ei saa.

Karma ümberkujundamine ja uue aasta algus

Teil, vaimselt teadlikumail inimestel, on invokatsioone ja dikriisid kasutades suurepärased võimalused transmuteerida kolmel kõrgemal tasandil asuv karma enne, kui see laskub füüsilisse plaani. Nii on teil võimalik jõuda viimasesse neljandikku aastast, viimasesse kvartalisse ilma füüsilisse maailma laskunud isikliku karmata. Siiski võite te tunda mingit maailma karmaosa raskust, ehk te võib-olla olete võtnud enda kanda mingi osa teiste inimeste karmast, mis pole teie isiklik, ja te tegelete sellega. Kogu enda kanda võetud maailma karma on samuti võimalik aasta jooksul tasakaalustada enne selle füüsilisse plaani laskumist.

Miks inimesed kasutavad paukpadruneid ja ilutulestikku uue aasta saabudes? Miks meile meeldib uut aastat paukudega vastu võtta? Miks me laseme taeva poole rakette, mis seal vaid mõne viivu helendavad? Sel kõigel on oma põhjus. Ajal, kui sündis ilutulestiku traditsioon, usuti, et tugevad paugud peletavad eemale kurje vaime. See polegi vaid ebausk.

On tõesti teatud olendite vorme, isegi kehatuid hingi, keda on võimalik tugeva müraga eemale hirmutada. Muidugi võivad nad mõne päeva pärast taas tagasi tulla, aga võivad ka pelglikult eemale hoida pikemat aega. Muidugi ei hirmuta need piiratud efektiga helid tunduvalt võimsamaid deemoneid. Vaatamata sellele kaasneb ilutulestikuga optimismitunde tõus ja inimesed tunnevad pärast aastavahetust end tõesti optimistlikumalt.

Seda optimismi toidab tuli, mis välises maailmaas väljendub ilutulestikuna. Oma olemuselt on tuli alati eeterlik. Ilutulestik on üürike ja see sümboliseerib mitut asja. Välisel tasandil väljendab see optimismi, mida inimesed tunnevad kiiresti kaduvana. Nad näevad valguse sähvatusi, nende südames on ülev tunne ja nad hüüavad „ohh“ ja „ahh“ ning tunnevad valgust nähes hinges kergendust. See kestab vaid lühikest aega. Enamiku jaoks on ilutulestiku vaatamise efekt põgus visuaalne kogemus, kuid sellel on ka sügavam tähendus. Mistahes tulega seonduv fenomen, olgu see siis inimkäte loodud või looduse esinev, tekitab soovi kiirendada teadvuse avardamist.

Karma kui energiavoog

Iga-aastane karma allalaskumine pole karistus, nagu paljud arvavad. Tegelikult on see võimalus, sest karma moodustab energiavoo. See energiavoog on kiire ja seda on mõistusega raske tabada. See on kui sähvatus - nagu ilutulestik taeva all. Aga kui hakkate sellele keskenduma, on see juba kadunud.

Kui suudate öeldut mõista, suudate selle energiavoo laineharjal sõita ja selles voolus kogu aasta vältel püsida. Vaadake, mu kallid, idamaade religioonidest pärineb kalduvus kujutada karmat kui mitte lausa karistust, siis vähemalt midagi seesugust, mis on teile peale surutud ega pole meeldiv ja millest tahaks meelsasti hoiduda. See on kui karistus, mille all kannatades peab selle tasakaalustama, et edasi liikuda. Nii mõtleb suur hulk vaimseid inimesi.

Ma tahaksin anda teile teistsuguse vaatenurga. Karma, see on voog. See on suunatud liikumine, energia. See on energiavoog, mille te olete loonud kunagi minevikus. Traditsioonilised õpetused karmast räägivad, et minevikus olete te teinud, mõelnud või tundnud midagi, mis saatis välja energiaimpulsi ja see pöördub nüüd teieni tagasi. Kui see karma oli, nagu enamus inimesi nimetavad „negatiivne“, on see teile koormaks ja seda tuleb tasakaalustada.

Karma kui võimalus

Üldiselt arvatakse, et ainus viis negatiivse karma tasakaalustamiseks on tunda mingit ebaõnne või midagi sellesarnast. Inimesed arvavad, et negatiivne karma kohustab kogema midagi niisugust, mida teie olete seda karmat luues teistele teinud. Isegi paljud ülestõusnud meistrite õpilased peavad karmat koormaks, raskuseks, mille nad peavad transmuteerima, lugedes invokatsioone ja dikriisisd. See on miskit, mida te pigem väldiksite ja millest tahaksite võimalikult kiiresti üle saada Tegelikult aga on karma karistuseks ja koormaks vaid juhul, kui te sellele vastu hakkate. Selle asemel võiks ümber vaadata oma vaatenurga karmale ja võtta seda kui võimalust.

Karma, see on energia. Kõik teavad, et kipaka paadiga ookeanile minnes võib tulla suur laine ja kui paat on laine suhtes vale nurga alla pööratud või kui paat on üldse valesti konstrueeritud, võib laine teie paadi kummuli keerata. Võib-olla teate mitte isiklikust kogemusest, aga olete näinud, et lainelauda omades ja osates ära kasutada lainet, võib see laine mitte ainult teid kanda, vaid sellest sõidust võib saada tõelise nauding. Nii mõnegi jaoks saab sellest vaimne kogemus, sest lauaga liuglemise tundel ja ilutulestiku nautimisel on sarnasus.

Looduse tsüklid, vaimsed tsüklid, isegi karmalised tsüklid pole hetkeliselt mööduvad. Need on põgusad vaid juhul, kui te neid ei teadvusta, kui töötate neile vastu ja eelistate neid vältida. Kui te aga võtate teistsuguse suhtumise, otsustades, et olete valmis neid nägema kui võimalust, siis näete, kuidas tagasipöörduv karma moodustab hiiglasliku laine, millel on vägi ja võim. Kui te selle laine harjale tõusete, siis see mitte ainult ei kanna teid, vaid annab ka rahuldustunde karma tasakaalustamisest.

Karma ei ole karistus; see on võimalus. Te võite selle karistuseks pöörata, sest vaba tahte seadusega on teile antud selleks õigus. Aga see ei ole karistus iseenesest. Nii on kõigega materiaalses  universumis ja nagu öeldakse – mida te teete, seda te saate. Kui teete karmast endale karistuse, hakates sellele vastu, siis saab see teile karistuseks. Universum on peegel, nagu me oleme korduvalt öelnud. Kui soovite karistuse kogemust oma mineviku tegude eest, siis selle kogemuse ka saate. Kui aga tahate saada positiivset kogemust, kus õpite tsüklitel „liuglema“ ja impulsse enda vaimseks kasvuks pöörama, siis saab see teie kogemuseks, teie reaalsuseks.

Muutus on alati võimalik

Mis on reaalsus? Reaalsus on see, kuidas teie asju ja olukordi tajute, näete, elades ülestõusmata sfääris. Kui te aga vaimsesse sfääri üles tõusete, siis pole te enam tajule allutatud. Siis kogete kõike vahetult ja sellest kogetust saab teie jaoks uus reaalsus.

Peab ütlema, et isegi ülestõusnud meistritel võib olla teatud tajumise tasand. Näiteks vaimsed kiiremeistrid on kõik keskendunud kiirele, mida ise esindavad ja näevad kõike eelkõige selle kiire varjundis. Teatud mõttes värvib see kogu nende nägemuse, aga mitte selles mõttes, nagu toimub kõige nähtu värvimine maise tajufiltri läbi.

Jõudes ülestõusnud meistrina Buddha tasandile, on sealt kerge näha ja kogeda kõike vaimse kiire värvinguta. Buddhatasandi saavutusega kiiremeister, nagu on mitmed meie Cohanid (Cohan - vaimne õpetaja, kes juhendab mingi teatud vaimse omaduse õpet, loe ka järgnevat lugu), võivad vaadata  mingit situatsiooni läbi oma kiire värvingu, aga see ei tähenda, et sellest nägemisviisist ei saaks vajadusel välja astuda.

Miks annavad paljud inimesed uusaasta lubadusi? Sellepärast, et inimeses on sügav sisemine veendumus muutuse võimalikkusse – usk sellesse, et on võimalik liuelda uue laine harjal, uue tsükli harjal. See on soov millegi uue järele. See on sügav sisemine veendumus, et edu ja edasiliikumine on võimalik, mis oma olemuselt ongi inimkonna arengu tuum nii individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil.

Kui sa kehastuses oleva inimesena kaotad usu uue tsükli võimalikkusesse või ei soovi seda kogeda, siis võiksid paluda end teisele planeedile üle viia. Kui sa ülestõusnud meistrina kaotad usu sellesse, et muutus planeedil Maa on võimalik vaatamata sellele, kuidas inimesed käituvad, siis võiksid samuti paluda enese üleviimist mõnele teisele planeedile. Muidugi on ülestõusnud meistrite hulgas ka neid, kes mingil hetkel tunnevad, et nad on Maale andnud piisavalt oma tähelepanu ja energiat.

Isegi ülestõusnud meistritel võib olla soov näha oma jõupingutuste võimalikult paremaid tulemusi. Selles suhtes on planeet Maa üsna keeruline. Te teate väga hästi, kui raske on olla kehastuses planeedil Maa, aga ma võin teile ka kinnitada, et isegi ülestõusnud meistrite jaoks on see planeet paras katsumus. See pole nõnda, et enne Buddha tedvustasandile jõudmist on ülestõusnud meistril raske säilitada lootust ja entusiasmi, nähes paljusid inimesi omi vanu mustreid aina kordamas, nähes neid parimate kavatsustega alustamas, nagu teevad seda paljud uusaasta saabudes, ja siis tagasi kukkumas oma vanadesse mustritesse. 

Uusaastalubaduste dünaamika

Miks inimesed teevad otsuseid? Sest neil on soov muutuda ja ka seetõttu, et siis on nende hing kergem põhjustel, millest rääkisin varem. Uusaasta tulek toob kaasa muutunud energiad. Uusaastapidustused võivad inimestelt maha raputada või eemale hirmutada neid koormavad entiteedid ja äkitselt tõstab neis pead veendumus: „Seekord ma saan hakkama! Sel aastal ma suudan oma uusaastalubadust pidada!“ Kui karma hakkab laskuma ja inimesed lähevad tagasi oma igapäevarutiini, kus vanad energiad ja kehatud hinged nende juurde tagasi pöörduvad, tõmmatakse nad vanasse mustrisse jälle tagasi. Nad oleksid nagu oma uueaastalubaduse unustanud nii, nagu seda polekski antud.

Sellist asjade käiku näete te ise ja näevad ka ülestõusnud meistrid paljudes eluolukordades. Inimestel on õnnistus kõrgemalt poolt, neil on otsus ja suund. Lühiajaliselt on neis soov ja kavatsus muutuda ning samuti muutumise soovist kiirgav optimism. 

Me näeme korduvalt, et inimene on leidnud õpetuse või käib mõnel koosviibimisel või loeb hulga dikriisid ja invokatsioone. Ta pingutab, et tõsta oma teadvust ja paljudel juhtudel paneb see meid osa tema karmast edasi lükkama. Mõne aja pärast langeb inimene tagasi vanasse mustrisse ja unustab oma entusiasmi. Seda juhtub ka nende inimestega, kes on ülestõusnud meistrite olemasolust teadlikud.

Võib-olla olete te natuke tõusnud teadvuses, aga selle asemel, et järjekindlalt ülesviivat impulssi kasutada, jääte te saavutatud astmele uues tasakaalus püsima. Me oleme näinud paljusid ülestõusnud meistrite õpilasi, kes on leidnud organisatsiooni, õpetuse, avastanud invokatsioonides oleva väe ning kasutanud neid agarasti, sageli aastaid. Mõne aja pärast aga kaotavad nad suuna, entusiasmi ja rõõmu.

Kui näete seda ülestõusnud meistrina ikka ja jälle, võib teid haarata mitte just lootusetus ja pettumus, vaid tekib tunne, et tahaks ära teisele planeedile, kus energiad on kergemad ja kus inimesed suudavad seepärast ülesviivat spiraali säilitada.

Kasutage oma võimalust

Selline tunne võib tekkida hiljuti ülestõusnud meistriks saanutel. Nad on teinud oma vaimseks ülestõusmiseks suuri jõupingutusi. Nad põlevad soovist inimesi aidata, arvates, et kui inimesed saavad õpetuse, dikriid ja invokatsioonid ning osa nende karmast lükatakse edasi, tekib ka neis kõikehaarav soov jõuda ülestõusmiseni, nagu nad mäletavad seda isiklikust kogemusest.

Aga nad näevad, et inimesed ei reageeri nii, nagu nemad seda tegid. Nad ei haara kinni oma võimalusest ega kasuta neid. See tekitab teatud kannatamatuse. Nad tahaksid nii väga näha, et inimesed kasutaksid rohkem neile antud arvukaid võimalusi. See on täiesti mõistetav, et vastne ülestõusnud meister end niimoodi tunda võib.

Ole avatud edasiviivaile õpetustele

Kehastuses olles ma ütlesin: „Ära heida kõrvale midagi kui mõttetut, kui sa pole seda lähemalt uurinud.“ Kalduvus kõrvale heita ilma lähemalt uurimata on üks suurimaid eksitusi, mida meie, ülestõusnud meistrid, Maa peal näeme. 

Me võime täna öelda palju niisugust, mida oleme öelnud varem, aga me võime öelda midagi seesugust, mis varemöeldule ei sarnane. Kes kuulutab teatud meeleseisundis olles minevikus antud õpetused ülimaks tõeks ja arvab, et kõik, mis on peale selle või tundub sellega vastuollu sattuvat, on järelikult vale, siis niisuguses mõtteviisis viibivat inimest ei saa meie jätkuvad õpetused edasi aidata.

Milles peitub õpetuse järk-järguline ülesviiv iseloom. See peitub selles, et öeldakse midagi sellist, mis väljub varemöeldu raamest. See tähendab väljakutse esitamist varemöeldule, et raputada inimesi vanast mudelist välja. Järelikult peame me mõnikord ütlema asju, mis näivad olevat vastuolus sellega, mida oleme varem väitnud. Kui te võtate viimatiantud õpetust kui kivisseraiutud tõde, siis kuidas me saaksime teid suletud mõtteviisist välja aidata ilma teid šokeerimata? Kui te jääte millessegi kinni ja lükkate uue õpetuse kõrvale isegi sellesse süvenemata, siis kuidas on meil võimalik teieni jõuda? 

Tunne mind sellena, kes olen täna

Nagu ülestõusnud meistridki, olete ka teie Elu Jõega üks, mis on lakkamatu ja mis loob ülesmineva spiraali kogu universumis ning kõigis selle kohal asuvates kõrgemates sfäärides. Me liigume pidevalt ülestõusvas spiraalis edasi. Kuidas? Pidavalt tõstes oma eneseteadvust. Teist võimalust pole. See tähendab, et ma olen Gautama Buddhana küll seesama ülestõusnud meister, aga ma pole selles eneseteadvuses, milles ma olin 10, 20 või 2500 aastat tagasi. Selle aja jooksul olen end ületanud lugematuid kordi.

Kui tahate mind tunda, tundke mind nii, nagu olen tänasel päeval. Ma pole enam see, keda te tundsite läbi minevikus antud õpetuse. See on põhjus, miks end budistiks nimetavad inimesed, kes on võtavad aluseks minu 2500 aastat tagasi antud õpetuse, loovad enese ja minu vahele barjääri.

Nad ei taha tunda mind kui ülestõusnud meistrit. Nad hindavad vaid kujutlust, mille lõi konkreetne budismi haru. Ent elava meistrina nad mind ei tunne. Nad tahavad kummardada iidolit ja arvavad, et seda aegadetagust iidolit kummardades on nad ühel päeval valgustatu seisundis või Nirvanas.

Kuidas saab jõuda valgustatu seisundisse, kui keegi teine teeb midagi teie heaks või teie eest? Valgustumine on sisemine protsess. Siin on küsimus teie enda eneseteadvuse muutumises, lastes lahti teisse juurdunud tõekspidamistest ja meelefiltritest ning kogedes oma Mina Olen Kohalolekut, nagu see tõeliselt on.

Kuidas õppida tundma Buddhat? Ületades kalduvuse vaadata mind läbi filtri, olles valmis mind kogema nii, nagu ma olen. Te võite kasutada õpetust, mis on 25 või 2500 aastat vana ja selle abil end häälestada ning siis tõusta üle selle õpetuse, kogedes minu kohalolekut. Nii aitab õpetus teil kokku saada minuga.

Kui teete õpetusest suletud süsteemi, kummardamise objekti, mentaalse pildi, siis see õpetus vaid blokeerib teid saamast vahetut kogemust ja annab egole kõik võimalused ja õigustused, et nimetatud kogemus kõrvale lükata. Ma soovin, et kõik need, kes ennast budistiks nimetavad, on avatud kuulma ja tegutsema suunas, mis loob meie vahele ühenduse. Ma loodan, et end ülestõusnud meistrite õpilaseks nimetajad on avatud mulle, nagu ma tõeliselt olen ja siis liigume me koos kaasaegse õpetuse voolus.

Vaim ei allu mateeriale

Nii lihtne ja peaaegu märkamatu on libiseda seisundisse, mille kohta ütles Jeesus: „Tagane minust, saatan.“ See on teadvus, milles olles arvatakse, et vaim peab end allutama mateeriale.

Kuidas ületada teadvus, milles olete praegu? Te ei saa üksnes oma ressursse kasutades edasi jõuda. Te ei saa probleemi lahendada samas teadvuses, milles olles te selle probleemi lõite. Te ei saa üle kasvada teatud teadvuse seisundist sama teadvuse seisundi abil. Siin saavad inimkonda aidata ülestõusnud meistrid.

Kui te ei saa impulssi vaimsest sfäärist, ei saa te tõusta järgmisele eneseteadvuse astmele. See impulss peab tulema väljaspoolt teie praegust teadvuse seisundit. See impulss aitab teid edasi. 

Kui te aga nõuate, et vaim peab alluma teie praegusele teadvuse seisundile ja sellega kohanduma, kuidas saab sel juhul vaim teid aidata? Kuidas saavad ülestõusnud meistrid aidata teil oma praegust teadvuse seisundit ületada, kui nad peavad alluma teie praegustele reeglitele ning teie teadvus dikteerib neile, kuidas nemad peavad olema või mida ütlema?

Tean, et oleme selles varasemalt mitmes kontekstis rääkinud. Ja ma olen kindel, et te kuulete sellest veel edaspidigi. Iga kord, kui me seda ütleme, jõuab see mõnele inimesele kohale. Iga kord, kui me seda ütleme ja inimene selle tagasi lükkab või seda ignoreerib, tuleb see karmalise impulsina tagasi ning selle asemel, et liuelda karmalainel, suurendab inimene seeläbi oma koormat.

Tsüklid pole suletud ringid

Kas teate, et laine meres on ringliikumine? Kui te lõikate läbi laine, siis näete, et see liigub ringikujuliselt. Sellisesse ringi on võimalik sattuda. Selles ringjas laines võib rullida, kuni upud, sest ringist välja enam ei saa.

Kuidas laine üle ookeani liigub? Selles on jõud, mis ületab ringliikumise. Meie, ülestõusnud meistrid, tahaksime näha, et kõik meie õpilased murraksid edutust suletud ringliikumise lõksust välja. Kas mõistate, mida ma öelda tahan? 

Paljud vaimsed ja religioossed inimesed mõistavad tsüklite olemasolu, pidades tsükleid ringideks. Nad käivad läbi aastatsükli ja jõuavad alguspunkti tagasi. Nad käivad läbi arvukate kehastuste tsükli ja jõuavad eimillessegi tagasi. Elu ei edene niisugusel viisil. Loomulikud protsessid ei kulge ringikujuliselt.

Ringikujuline liikumine, kus lõpp-punkt saab kokku alguspunktiga, on võimalik vaid süsteemis, kuhu sekkub vaba tahe. Selliselt töötab suletud süsteem – suletud meel – kus kogetakse kasvava intensiivsusega järjepanu üht ja sedasama, kuni sellest kogemusest saab lõpuks villand ning milles kasvab edasiliikumise tahe. 

Mis muudab inimesed optimistlikuks uue aasta alguses? Nad usuvad, et uus aasta tuleb parem, kui oli vana, nad loodavad midagi uut. Kuidas saaks uus tulla vana aasta vana mustri kordamisest? Sel juhul oleks tegemist ringiga. Uus saab sündida siis, kui saadakse ringist välja - tõstetakse ennast ringi servast üle, hoitakse tasakaalu ja tõustakse lainelauaga laineharjale.

Esilekerkivad väljakutsed aastal 2015

Minu sõnu läbi maise meelefiltri kuulates leiab inimene alati ettekäändeid, et tema ei pea muutuma. Ego on väga leidlik põhjendama, miks inimesel pole tarvis end muuta. Ma ei ütle midagi aasta 2014 kohta, sest see on juba möödas.

Ütlen mõned asjad 2015 aasta kohta. Nagu te mäletate, sisenes planeet Maa jaanuarist 2013 tsüklisse, kus iga aasta toob kaasa ühe vaimse kiire planetaarse initsiatsiooni. 2013 aasta seondus esimese vaimse kiirega (Tahe ja Vägi/jõud), möödunud aasta oli seotud teise kiirega (Tarkus) ja 2015 saab olema seotud kolmanda kiirega (Armastus) seitsmest vaimsest kiirest. 

Mis on siis nendeks initsiatsioonideks, mis seisavad selle planeedi ja elanike ees eeloleval  aastal? On kaks võimalust edasi minna. Teil on võimalus sõita armastuse laineharjal, mis kolmes kõrgemas oktaavis ümber selle planeedi rullib. Teil on ka võimalus selle lainega mitte kaasa minna ja tegeleda armastuse väärastamisega. Esmaseks selle avaldumisvormiks on hirm, aga neid on veel mitmeid.

Nagu öeldud, on kaks võimalust. Kas tõusta armastuselaine harjale või lasta end rullida raevukal hirmulainel. Võin kinnitada, et aasta 2015 on väljakutsetega aasta, mitte niivõrd füüsilise tasandi sündmuste poolest, vaid hirmu pärast, mida genereerib teatud sündmuste tekkimise risk. 2014. aastal te puutusite kokku ebola epideemiaga. Aasta 2015 toob kaasa veelgi suurema hirmu, ja mitte ainult ebola, vaid ka teiste kergesti levivate haiguste pärast. Ma ei ütle, et need haigused füüsilisel tasandil levivad, aga nende puhkemise võimalikkus tekitab hirmu.

Aastal 2104 nägite, et sõjad said hoogu juurde, süvenesid konfliktid Lähis-Idast Aafrikani, kasvas pinge Ukraina ja samuti Venemaa ning selle osa vahel, mida Venemaa nimetab Lääneks. Need pinged võivad kasvada aastal 2015. Ma ei ütle, et on olemas palju suurem risk füüsilise sõja puhkemiseks möödunud aastaga võrreldes, aga hirm sõja ja konfliktide ohu ees võib kasvada.

Ja muidugi majandus, mis hakkab aastal 2015 suuremat muret tekitama. Jällegi ei viita ma füüsilise tasandi probleemidele, kuid majandusega seonduvad probleemid tekitavad hirmu.

Armastuse energia aitab hirmust üle

Ma palun teil olla teadlik võimalusest tõusta armastuse laine harjale selle asemel, et kukkuda hirmuspiraali, hirmu ringi. Lugege invokatsioone ja dikriisid, et hoida oma energiat hirmust kõrgemal sagedusel. Meil on hea meel, et inimesed on kuulda võtnud Ema Maria sõnumit dikriide ühislugemisest üle terve maailma ühel ja samal päeval vastavalt oma ajavööndile. See võib hoida füüsilistest õnnetustest, kuid ennekõike hoiab see teid hirmu vibratsioonist kõrgemal.

Mõttekild algavaks aastaks

Armastust on sageli seostatud roosa värviga, aga armastus oma kõige intensiivsemal kujul on rubiini värvi, mis on teadaolevalt ka laserkiire värv. Annaksin teile niisuguse mõttekillu algavaks aastaks:

kõrgel Maa kohal  - eetertasandil – asub Buddha kuju. See Buddha on läbipaistev, klaasile sarnasest ainest. See kuju on rubiini värvi. Seda nimetavad ülestõusnud meistrid Rubiinkiire Buddhaks. Mina kui Buddha võtan enda peale Rubiinkiire aspekti ja hoian seda planeeti oma tasakaalustatud meeles sel algaval aastal.

Mina olen siin üleval nagu Rubiinbuddha. Ma ei istu suletud silmadega. Te võite kujutleda mind silmad avatuna, aga võite ka kujutleda mu kulmude keskel olevat kolmandat silma avatuna.

Läbi oma nägemisväe suudan ma suunata intensiivse armastuse energia igasse maisesse punkti. Aga vaba tahte seaduse tõttu ei saa ma seda teha vaid omal initsiatiivil. Tarvis on, et kehastuses olevad inimesed häälestuksid Rubiinkiire aspektile. Kujutle, et sa oled Rubiinkiire Buddha füüsilises oktaavis, kes on minuga üks või vähemalt minuga kui eetertasandil oleva Rubiinkiire Buddhaga ühenduses.

Seejärel keskendu esmalt ühenduse loomisele minuga ja siis suuna rubiinkiire laserist valguskiir mingisse olukorda Maa peal. See ei pea olema mingi keerukas rituaal, aga ma palun, et sa oleksid teadlik, et vajadusel saad sa seda võimalust kasutada. Võib-olla kulutad mõne minuti pärast invokatsiooni või dikriide lugemist enese häälestamiseks minu lainele, visualiseerid oma vaimusilmas minu ja iseenda nii, et näed end olevat Maa peale jõudva Rubiinkiire sillaks.

Aga sina ei juhi seda kiirt. Sinust saab sild valgusele, mis sinu abil Maa füüsilisse tasandisse jõuab. See ülekanne nõuab ainult sinu tähelepanu. Oma arvamused, oma tunded, hirmud ja mõtted selle kohta, mis konkreetses olukorras peaks või ei peaks muutuma, jäta palun kõrvale. Mida neutraalsem sa olla suudad, seda võimsam valgus läbi sinu maailma voolata saab.

Pea meeles, et võti Buddha seisundisse on mitte-klammerdumine. Ole klammerdumisest nii vaba, kui suudad minu suhtes ja selle olukorra suhtes olla, millele sa oma tähelepanu keskendad. Mina olen neutraalne kõige suhtes, mis Maa peal juhtub.

Võib-olla pole sõna „neutraalne“ just see kohaseim sõna. Võib-olla pole „mitte-klammerdumine“ see täpseim väljend. Võib-olla pole olemas sõna, mis kirjeldab Buddha seisundit, sest sõnad Buddhani ei ulatu, aga ma pean sõnade kaudu teile teada andma, mida öelda tahan. Ole nii neutraalne ja klammerdumisest vaba, kui sa konkreetse olukorra kohta olla suudad. Lase valgusel teha oma töö! Lihtsalt keskendu situatsioonile ja lase mul juhtida valgus läbi sinu tähelepanu silla. 

Liugle laineharjal

Nii saad anda oma suure panuse koos dikriide ja invokatsioonide lugemisega. Kindlasti on võimalik, nagu Ema Maria palus, leida 500 inimest, kes rosaariume ja dikriisid koos loeksid. Jääb üle oodata, kas see praktilises plaanis ka teostub, jääb oodata neid, kes tõstavad üles tõrviku ja oma jõupingutuse sellesse panustavad. Muidugi on teretulnud selle protsessiga alustamine ja loodetavasti olete suutelised selles püsima ning looma impulsi, mis innustab järjest rohkem inimesi sellega ülesviivat spiraali luues kaasa tulema.

Ma loodan, et andsin teile mõtteainet mitte ainult algavaks aastaks, vaid ka tulevasteks aastateks. See muudab oluliselt Maa elanike olukorda. Nii on hõlpsam tõusta tagasipöörduva karma laineharjale selle asemel, et ikka ja jälle sellega kokku põrgata.

Muidugi, kui kellelegi meeldib kokkupõrge lainega, ei ole ka mina selle vastu. Ma tahan lihtsalt öelda, et lainel surfamine on üks võimalustest. Ja kui sa seda kogemust proovida soovid, siis mina ja teised meistrid ulatavad sulle käe, et võiksid end meie õpetuste lainelauale tõmmates kergemini tasakaalu hoidma õppida.

Oleme tihti näinud, et õpilased leiavad õpetuse ja on viinud selle enda jaoks ekstreemsusteni, milles pole enam tasakaalu. Kui lainelaual sõites puudub tasakaal, siis kukute lainesse. Meie soovime näha õpilasi surfamas, mitte kukkumas. Kui teil on sama soov, siis ma arvan, et me saame tuleval ja ka järgnevatel aastatel koos töötada. 

Ma tänan teid tähelepanu eest, õppimisvalmiduse eest, valmisoleku eest toetada ja levitada neid õpetusi ja sõnumitoojat õpetusi füüsilisele tasandile vastu võtta.

Igaüks teist on sõnumitoojana vajalik. Ärgem pangem kedagi pjedestaalile, vaid tunnustagem kõiki kui ainulaadseid ja kordumatuid, nagu te tegelikult oletegi. Mõnikord on hea tunnistada, et oled olnud tubli, oled pingutanud, et oled teinud edusamme. Selle tunnistamine aitab säilitada hoogu ja entusiasmi, mis võib igapäevarutiini ringis pisut kahaneda. Vaimset teed käia pole sugugi kerge ega ka ülestõusmiseni jõuda. Aga ma olen tõestanud, et see on võimalik ja me oleme alati öelnud: „Mida on üks teinud, seda suudavad teha kõik.“

Soovin teile rõõmsat uut aastat!