96. Mehe ja naise suhte eesmärk

Tarkus ja analüüsimine armastus- ja inimsuhetes 3/4
Järg artiklile 95. Jaht armastusele

Võime öelda, et viis, kuidas enamik inimesi oma suhtest armastust otsivad, kuulub egomängude klassikalisse repertuaari. Me ei otsi palki mitte oma silmast, vaid püüame leida pindu oma partneri silmast. Me projekteerime probleemi alati endast väljapoole ning lahendusena näeme seda, et meie partner peab muutuma, samal ajal kui meie ise võima jääda endiseks. Või kui me ka tunnistame, et me peame muutuma, siis ei saa me seda teha enne, kui partner on muutunud. Kui vaid meie partner muutuks selliselt, et ta suudaks meile anda seda armastust, mida me vajame, siis muutuksime me ise seejärel automaatselt paremaks ja armastavamaks inimeseks. Kes meist poleks sellises olukorras olnud?

Kas me ei võiks juba edasi minna ja märgata, et see on lihtsalt üks järjekordne võimumäng, kus armastust kasutatakse vaid ettekäändena.

Tavatasandil võime me tunda ja tõepoolest uskuda, et me teeme kõike seda vaid selleks, et saada suhe toimima. Me ainult püüame aidata oma partneril muutuda, et päästa teda ebatervetest käitumismustritest. Me võime isegi arvata, et me püüame ennast muuta, et ka ise ebatervetest mustritest pääseda. Ja tõepoolest, selliselt suhet ning enda ja partneri psühholoogiat analüüsides on võimalik edu saavutada. Kuid keskendudes taandavale, analüütilisele protsessile ning rakendades seda enda ja partneri puuduste lahkamisel, ei ole võimalik suhet päästa. Edukas, maksimaalse loovusega suhe saab olemas olla ainult siis, kui me keskendume tervikule.

Mis toimub, kui me analüüsime oma partnerit? Me püüame taandada oma partneri mõneks iseloomuomaduseks, mõneks püühika mustriks. Meil võib olla hea nõustaja, kes suudab edukalt välja tuua mõned mustrid, mis on kummagi suhte osapoole psüühe osaks kinnistunud. Kuid mida me sellisel juhul teeme? Need mustrid kuuluvad välise meele (ego), mitte Teadliku Mina juurde, sest Teadlik Mina on puhas vormitu teadvus ega oma mustreid. Kui me taandame ennast ja oma partnerit nendeks välise meele mustriteks, siis on see võrreldav olukorraga, kus me vaatame metsa, aga näeme ainult üksikuid puid. Me ei märka, et meie Teadlik Mina on avatud ukseks MINA OLEN Kohalolekule nii meie endi kui ka partneri puhul.

Ei meie endi ega ka meie partneri ego ei saa kunagi koos tõeliselt loovaks muutuda. Meie võime oma väliste meeltega leida teatud tasakaalu, mille puhul ei ole pidevat konflikti. Kaks egot võivad leida asümmeetrilise tasakaalu, kus üks on hõivanud suhet kontrolliva positsiooni ning teine on aktsepteerinud kontrollitavana olemise. See võib anda teatud jõudude tasakaalu, mis võimaldab elada ilma pideva võitluseta.

Paljud inimesed nimetavad seda edukaks, isegi harmooniliseks suhteks. Kuid see ei ole kindlasti loov, arenev ja kasvav suhe, sest viimane on võimalik ainult siis, kui mõlemad osapooled saavad avatud usteks oma MINA OLEN Kohalolekule (Vaimsele Minale). Avatud ukseks saamine tähendab vabanemist psühholoogilistest mustritest, nii et me saame olla puhtad Teadlikud Minad (puhas teadlikkus), ilma igasuguste välise meele värvinguteta. Ühtlasi aitame me oma partneril sedasama saavutada. Mida rohkem me analüüsime oma partnerit, seda rohkem me hoiame kinni ideest: „Ah, ta on selline” või „ta on hoopis niisugune” või „ta alati reageerib selliselt”. Mida enam me niimoodi analüüsime, seda enam me vähendame Teadliku Mina võimalusi olukorda neutraalselt, ilma eelaravamusteta tajuda ning tema vabadust voolata. Mida rohkem me analüüsime, seda vähem on meie suhtes loovust. Siiski, teatud mustrite ületamiseks võib analüüsimine olla vajalik, kuid kui need mustrid on ületatud, siis tuleb teha samm edasi ning lasta üksteisel olla.

Mehe ja naise suhte eesmärk

Niisugune terviklik lähenemine suhtele on võimalik ainult siis, kui mõlemad suhte osapooled tunnistavad, et mehe ja naise vahelise suhte eesmärgiks ei ole vastastikune armastuse andmine ja vastuvõtmine. Mehe ja naise vahelise suhte eesmärgiks on olla loov ning tuua ellu midagi, mis on enamat kui see, mida kumbki osapool üksinda suudaks tuua, sest tervik saab olla enamat kui osade summa.

See võib tunduda ärritava mõttena, aga me peame tunnistama, et ehkki meil on vajadus armastuse järele, ei ole meil kunagi võimalik saada piisavalt armastust oma partnerilt või mistahes teiselt inimeselt. Endast väljaspoolt ei ole võimalik saada piisavalt armastust. Seda on võimalik saada ainult iseenda seest, oma MINA OLEN Kohalolekult (Vaimselt Minalt). Mitte ükski partner Maa peal ei suuda meid nii armastada nagu seda teeb meie Vaimne Mina.

Paljud vaimsed inimesed on hakanud üle kasvama maisest, inimlikust armastusest, kuid nad usuvad ikkagi, et kui nende partner on tõeliselt vaimne, siis peab ta olema võimeline andma neile seda armastust, mida nad vajavad. See ei tähenda, et partnerid ei peaks teineteisele armastust jagama, kui neil on armastussuhe. Loomulikult tuleks seda teha, kuid selleks, et suhe oleks edukas, peavad mõlemad suhte osapooled saama üle armastuse defitsiidist. Ei ole mõtet oodata ega nõuda, et partner peaks andma meile seda armastust, mida meil on võimalik saada ainult oma MINA OLEN Kohalolekult. Partnerilt on tõesti võimalik armastust saada, kuid seda armastust, mis kaotab eraldatuse ning loob ühtsustunde, on võimalik saada ainult oma MINA OLEN Kohalolekult.

Suhte loomine oma MINA OLEN Kohalolekuga on täielikult meie endi vastutada. Partner ei vastuta selle eest üldse. See ei ole isegi vaimse õpetaja ülesanne, olgu selleks siis keegi, kes on kehastuses või mõni ülestõusnud meister. See on 100% meie isiklik vastutus.

Niisiis, mehe ja naise suhte eesmärgiks on loomise õppimine ja eelkõige iseenda uueks loomine — enamaks saamine. Kui me täna oleme enamat kui eile ja homme enamat kui täna, siis on ka meie (armastus)suhe voolav ja arenev ning võib pakkuda meile isegi enamat, kui me soovida oskame. Kui suhte osapooled on täna samad, mis eile ning homme samad, mis täna, siis ei toimu ju muutust ega arengut. Kuid elu on juba oma definitsioonilt muutus ja kasv. Armastus ongi see enamaks saamise tung ja protsess. Kui me lubame oma egol enamaks saamise ja arengu peatada, siis ei ole meil võimalik tunda ka armastust, sest Armastus on Elu ja Elu on areng.
 

Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK