110. Armastuse lõksus

Konkurents ja võistlemine armastus- ja inimsuhetes 4/6
Järg artiklile: 109. Püüdes mõista armastust

Et kogeda tingimusteta armastust teadlikul tasandil ja jääda teadlikuks sellest kogemusest, on meil vaja teatud määral distantseeruda oma välisest meelest ehk egost. Meil on vaja endalt maha raputada need teooriad ja mõttekujundid, mida me senini oleme omaks võtnud.

Mõtteline eksperiment energiaväljaga

Oletame, et meil on selline seade, mis suudab skaneerida meie energiavälja alateadvuslikku osa ning siis seal toimuvat meile arusaadaval kujul ekraanil esitada. Midagi sarnast magnetresonantstomograafile. See seade suudaks projekteerida ekraanile kujundlikult, kuidas me oleme armastust moonutanud ning seejärel kasutanud selleks, et ehitada oma teadliku meele ümber vangla. Lisaks sellele suudaks seade näidata ka seda, kuidas meie alateadvus on seotud kollektiivse teadvuse ja astraalolenditega.

Tegeliku pildi nägemine sellest, mis toimub meie alateadvuses, võib olla äärmiselt šokeeriv. See on võrreldav internetis ringlevate videodega erinevatest parasiitidest, kes on inimese füüsilisse kehasse endale mugava kodu leidnud.

Energiakeha tasandil teevad parasiitide töö ära erinevad deemonid ja astraalsfääri olendid. Meil on raske uskuda, et need energeetilised parasiidid võivad meilt varastada üle 90% eluenergiast, mida nad kasutavad oma jõu ja energiavarude suurendamiseks. Nad istuvad oma negatiivse energia kuhja otsas, mida nad meilt on varastanud. Nad on kinnitunud nagu puugid meie energiavälja külge, kasutades kinnituspunktidena meie endi poolt moonutatud armastust.

Kellel on olnud võimalus sellist pilti näha, on peale seda motiveeritud uurima oma alateadvust, et leida üles need uskumused, mis on armastuse moondumise põhjuseks. See tekitab valmisoleku ja soovi uurida lähemalt neid armastusega seotud mentaalseid kujundeid, mis on pärit astraalolenditelt ja mida me oleme omaks võtnud. Selle tegevuse juures ei ole vaja tunda mingit süütunnet — meie planeedil ei ole võimalik elada kuigi kaua ilma selliseid väärastumisi omaks võtmata, sest need on äärmiselt veenvad.

Nähes oma energiakeha seotust astraalolenditega, saab meil tekkida ainult üks soov — saada neist vabaks. Kuid sellega kaasneb ka mõistmine, et me saame neist ainult siis vabaneda, kui me neid näeme. Meil on vaja näha, kuidas me oleme nende energeetiliste parasiitidega, keda võime nimetada ka anti-armastuse jõududeks, seotud. Me peame nägema, kuidas armastus on seotud meie valeuskumuste ja mõttekujunditega. Just meie poolt omaks võetud tingimused, mida me armastusega oleme sidunud, on saanud neile olenditele sissesõiduväravaks meie energiakehasse.

Mis juhtub, kui armastuse kiir siseneb meie enrgiakehasse?

Eelnevalt on olnud juttu sellest, et meil on enda arvates täiesti õigustatud ootused, et meie partner annab meile armastuse, mida me vajame. Kuid me oleme jõudud ka arusaamiseni, et see on vaid meie endi vastutada, kuidas saada armastust iseenda seest, oma Vaimselt Minalt ehk MINA OLEN Kohalolekult. Seda armastust ei ole võimalik enne saada, kui me hakkame teadlikult mõtisklema ja aktsepteerima, et armastus on tingimusteta.

Kui me näeme Jumalat tingimuslikuna, siis me lükkame tagasi tingimusteta armastuse. Me ei tunne seda ära armastusena, sest see ei vasta meie poolt esitatud tingimustele, see ei vasta meie armastuse definitsioonile ja me arvame, et see on kõike muud, kuid mitte armastus. Me võime tunda ennast selle poolt isegi ähvardatuna. Kindlasti tunneb ego ennast armastuse poolt ähvardatuna ja kui me samastume egoga, siis me keeldume armastusest. Kurb fakt on see, et vähemal või enamal määral teevad kõik nii.

Tulles nüüd tagasi selle ekraani juurde, siis mida me näeme seal toimumas, kui energiavälja siseneb armastuse kiir? Me võime näha, kuidas meie ego ja astraalolendid põrkuvad täielikus hirmus selle eest tagasi ning teevad kõik, mis võimalik, et seda tõrjuda. Piltlikult öeldes kangestub ego sõlmeks, et panna meid iga hinna eest seda armastust tõrjuma. Kui me seda vaid oma silmaga näeksime, siis oleks meil kerge seda kõike uskuda…

Armastuse definitsioonid Marsilt ja Veenuselt

Kui me oleme armastussuhtes, siis üldlevinud arusaamise järgi peaksime saama armastust oma partnerilt, see pole aga võimalik, kui meie armastuse definitsioonis on sedavõrd palju tingimusi. Ülalmainitud ekraanilt saaksime hästi näha, kuidas üks partneritest (või mõlemad) ei võta vastu armastust, mis teiselt tuleb. Mehed ei ole Marsilt ja naised ei ole Veenuselt. Hoopis meeste ja naiste vahelised suhted on olnud juba tuhandeid aastaid äärmiselt tasakaalust väljas ning see tasakaalutus on muutunud domineerivaks standardiks. Poisse ja tüdrukuid on kasvatatud erineva vaatega armastusele ja tunnetele — kuidas tundeid väljendada ja kuidas tunnetega hakkama saada.

Üldiselt on naised armastussuhetes vabamad armastust väljendama ja nad on võimelised seda ka tingimuste vabamalt tegema kui mehed. Enamikul juhtudel ei suuda mehed seda armastust aga vastu võtta. Mehed on kasvatatud teistsuguse vaatega armastusele ja selle väljendamisele. Nad ei saa hakkama olukorraga, kus naine väljendab armastust vabamalt või kõrgemas vormis.

Teisest küljest tekivad ka naistel tõsised probleemid, kui nad väljendavad armastust ning tunnevad, et seda ei võeta vastu. Nad tunnevad ennast tõrjutuna, väärtusetuna ja ignoreerituna. Pärast seda, kui naine tunneb, et tema armastus on mehe poolt tagasi lükatud, hakkab talle tunduma, et mees ei väljanda oma armastust piisavalt. Naistel on enamasti uskumus, et mees peaks armastust avaldama samal moel nagu naine. Kuid see ei ole võimalik, sest mehed on üles kasvanud täiesti teistsuguse vaatega armastusele. On praktiliselt vältimatu, et tekib mõlemapoolne pettumus. Sageli avaldub selline muster siis, kui naine tunneb, et teda ei armastata piisavalt ja ta hakkab seetõttu oma abikaasat süüdistama: „Sa ei armasta mind enam! Sa ei armasta mind piisavalt! Sa ei väljenda kunagi oma armastust! Sa ei ütle seda kunagi!”

Kui asjad nii lähevad, siis üldiselt tekib meestel tunne, et nad on küündimatud. Võimalik, et mees võib mingil määral isegi teadlik olla, et ta pole võimeline armastust väljendama ja tunneb, et naine vajab midagi, mida tema ei suuda anda. Kuna ta aga ei tea, kuidas seda anda, tahab ta, et naine lõpetaks süüdistamise. Antud olukorrale reageerides püüab ta kas meeletult oma armastust väljendada, tehes seda nii hästi, kui oskab ja lootes, et sellest piisab, või eitab kogu asja ning hakkab üha enam ja enam naisest eemalduma, püüdes nii takistada naise emotsioone.

Sellisele olukorrale on ainult üks lahendus:  naine ja mees, kumbki individuaalselt, peaksid läbima protsessi, mis aitab neil üle saada armastuse väärastumisest, mille nad on omaks võtnud oma senise elu jooksul. Nad peaksid õppima vastu võtma armastust oma MINA OLEN Kohalolekult. Ja sedamööda, kuidas nad avanevad armastusele, mis on pärit MINA OLEN Kohalolekult, tekib neil ka võimekus seda väljendada — kui vaid soovitakse proovida ja ikka jälle uuesti proovida...


Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK