115. Vale-mina vaimust vabanemine

Motiivid ja reageerimine armastus- ja inimsuhetes 3/4
Järg artiklile: 114. Minevikumälestuste puhastamine

Sõna „puhas“ käsitletakse tavaliselt vastandina sõnale „ebapuhas“, mis teeb sellest duaalse, suhtelise nähtuse. Puhtus sügavamal tasandil ei ole millegi vastand ja meil oleks vaja sellisest puhtuse mõistest välja kasvada. Rakendades tingimusteta armastust, on meil võimalus oma suhet sellistest tingimustest välja kiirendada, jättes maha mälestused kunagistest haigetsaamistest ja ebatervetest mustritest. Seega puhtuse asemel võime kasutada sõna kiirendus, sest sel ei ole nii tugevat vastandit ja seostub rohkem paigalt ära liikumisega.

Kui paarisuhe on juba kord sattunud allakäiguspiraali, siis vaid väga-väga üksikutel õnnestub seda pöörata tõusu suunas. Põhjuseks on see, et meie planeedi sugudevahelised suhted on äärmiselt tasakaalust väljas. Läbi aegade on kollektiivsesse alateadvusse loodud meeste ja naiste vahele teatav vaenulikkuse ja vastuseisu õhkkond, mille murdmine on äärmiselt raske.

Kui me oleme olnud suhtes, mis kaldus negatiivsesse mustrisse ja me ei suutnud seda katkestada, siis ei ole mõtet ennast sellepärast halvasti tunda või süüdistada. Meil on vaja endale andestada ning mõista, et me oleme vastakuti väga võimsa vastasega. Inimkonna poolt loodud kollektiivse energiavälja mõju ületab enamiku inimeste võime sellele vastu seista. Paljude inimeste jaoks oleks ainukeseks võimaluseks seda mustrit katkestada, tehes püsivalt vaimse kaitse ja energeetilise hügieeni harjutusi. Kollektiivne uskumuste ja mõtteväli püüab meid uskuma panna, et see on ainult meie suhte probleem — paljud teised on aga õnnelikus suhtes. See siiski ei vasta tõele. Peaaegu kõik paarisuhted (v.a üksikud erandid) on peale mesinädalate lõppemist vähem või rohkem disharmoonilised.

Siinkohal rõhutaks veelkord, et märgates enda, oma partneri ja oma suhte ebapuhtusi, ei ole meil vaja tunda ennast halvasti või lihtsalt alla anda. Ei ole vaja arvata, et sellest olukorrast pole väljapääsu või et ainuke väljapääs on põgenemine. Olles teadlik tegelikust olukorrast, tekib meil ka võimalus seda muuta. Alles siis, kui me teame paremini, saame ka teha paremini.

Puhtaks saamine peale ebapuhtuse nägemist

Kuidas on võimalik, olles saanud teada oma ebapuhtusest, saada puhtaks? Teatud mõttes võime öelda, et see ei olegi võimalik! Selle maailma tumedad jõud soovivad, et me usuksime, et olles kord midagi ebapuhast teinud, ei saa me enam andestuse osaliseks ja omast vaatenurgast on neil isegi õigus.

Neil on õigus sellest vaatenurgast, et see „mina”, kes tegi ebapuhta teo, ei olnud Teadlik Mina. Ebapuhta teo sooritas meie „vale-mina”, kes oli muutunud teatud vaimuks meie hingesõidukis. Seda vale-mina ei ole võimalik kunagi puhastada. Meil ei ole võimalik puhtaks saada senikaua, kuni me vaatame maailma läbi vale-mina vaimu. Kuidas sellest vale-mina vaimust vabaneda? Selleks on vaja teada mõningaid peensusi.

Paljud vaimsed inimesed, kes on kasutanud siin mainitud või muid vaimseid praktikaid, on jõudnud äratundmisele, et nende psühholoogias on ebapuhtused. Loomulikult soovivad nad ebapuhtustest vabaneda — „ma pean oma meele ja hinge sellest puhastama” — ja selles on oma tõde. Meie neljas madalamas kehas on teatud kogus madaldatud energiat, mis on loodud läbi ebapuhta vale-mina. See energia tuleb meil puhastada, kutsudes selleks valgust läbi vaimsete rituaalide ning suunates seda ebapuhtale energiale. Kuid ebapuhast vale-mina me ei pea puhastama ja seda ei ole ka võimalik teha. Senikaua, kuni me püüame puhastada oma vale-mina, me ainult tugevdame seda ning seome ennast veelgi enam selle külge.

Olukorra lahendamiseks on meil vaja hoopis läbi näha see illusioon, mille vale-mina on loonud. Kui me selle illusiooni läbi näeme, siis mõistame, et see ei ole reaalne. Sellisel juhul saame vale-mina rollist välja astuda ning keskenduda sellele, et me oleme tegelikult puhas teadlikkus — Teadlik Mina. Kõik see, mis on toimunud, on olnud vaid teatud tajufiltri omaksvõtt. Just seetõttu nägime maailma või ennast ebapuhtana, kuid me ise tegelikult ei muutunud seejuures ebapuhtaks.

Näitena võiks tuua ohvriidentiteedi omaksvõtu. Me võime ennast puhastada sellega seotud negatiivsetest emotsioonidest ja mõttemustritest, kuid mis mõte oleks meil tegeleda ohvri identiteedi täiustamisega? Kas selleks, et olla parem ohver? Kindlasti mitte — siin saab ainukeseks mõistlikuks valikuks olla (enese) kiirendamise kaudu ohvriidentiteedi maha jätmine ja millekski enamaks saamine.

Kui paneme ette päikeseprillid, siis paistab päike meie jaoks teistsugusena. Kuid kas päike ka tegelikult muutus? Loomulikult mitte. Kas see, et meie Teadlik Mina pani endale ette ebapuhta vale-mina prillid, muutis kuidagi meie MINA OLEN Kohalolekut? Ilmselt mitte. Päikeseprillid või vale-mina tajufilter ei muuda meid ega ümbritsevat maailma — nad muudavad ainult meie taju!

Loomulikult on kõik selle maailma deemonid teistsugusel arvamusel — nad väidavad kaljukindlalt, et ebapuhta minapildi omaksvõtt muutis meid endid. Nad püüavad meid veenda, viidates „kohutavatele” tagajärgedele. Nad väidavad, et me ei saa lihtsalt niisama ringi keerata ning minema jalutada. Kuid see on vale!

Tõepoolest, meil ei ole mõtet eitada minevikus tehtut. Me peame sellele ausalt otsa vaatama. Deemonid räägivad meile aga seda, et me ei pea ebapuhtustele otsa vaatama, vaid võime seda vältida, sest on olemas mingi „väline tee”, mille kaudu saame ennast puhastada ning seeläbi (välise) andestuse osaliseks. „Jeesus tuleb ja võtab meie ebapuhta mina ära. Meil ei ole vaja sellele otsa vaadata.” Või on selleks väliseks abiliseks hoopis Krishna või Buddha, violetne leek või veel midagi muud, mis meie eest töö ära teeb.

Kui me oleme selle palgi oma silmast üles leidnud, energiad puhastanud ja illusiooni läbi näinud, siis on meie töö tehtud. Me võime rahuga minema jalutada, jättes maha oma vale-mina, nagu näitleja jätab maha oma teatrikostüümi peale etenduse lõppu. Me oleme saanud jälle nagu väikeseks lapseks — puhtaks, süütuks ja mänguliseks — niisuguseks nagu oli meie Teadlik Mina siia maailma laskudes.

Kui me oleme selleni jõudnud, siis meie suhtes toimub üks kahest: kas meie partner tuleb sellega kaasa ja transformeerub samuti, mis võimaldab suhtesse positiivset pööret tuua, või kui partner keeldub muutumast, siis oleme vabad oma eluga edasi voolama. Kui me oleme saavutanud sisemise süütuse ja lapsemeelsuse, siis ei ole meil võimalik jääda suhtesse inimesega, kes püüab meid maha teha ja ruineerida. See ei ole lihtsalt võimalik, sest süütus ja mängulisus on ukseks lõpmatu rõõmu juurde.

Ebapuhtuse mälu puhastamine

Ebapuhtused kogunevad meie aura alumisse osasse, mida võime tinglikult nimetada elektrooniliseks vööks, sest ta asub südametšakra ja baastšakra vahel. Kõik meie poolt loodud hirmupõhised energiad kogunevad siia. Enamikul inimestest on see piirkond üsna turbulentne, kasutades lennunduse terminit. Siiski, õnneks pole vajalik kõikide erinevate negatiivsete energiatega korraga tegeleda. Neid võib ette võtta ükshaaval, kutsudes valgust (kõrgsageduslikku energiat) nende madalsageduslike energiate transformeerimiseks. Seejärel tuleb meil ette võtta vastav sisemine vaim — vale-mina — ja näha selle taga olevat illusiooni. Lõpuks tuleb meil häälestuda oma Teadlikule Minale ning lasta vale-mina enda küljest lahti.

See võib kaasa tuua isegi akashi kroonikate puhastumise, sest kui me oleme puhtaks saanud, siis milleks on Jumalal või meil endil vaja mäletada toimunut? Mõistan, et see võib lugejates vastuväiteid tekitada, sest mis saab siis, kui partner ei ole ebapuhtustest vabaks saanud?

Isegi siis, kui meie partner pole ennast ebapuhastest mustritest vabastanud, kuid me ise oleme ennast puhastanud vajadusest partneri käitumisele reageerida, tuleb meil viimasena puhastada oma mälu sellest, mida meie partner on kunagi teinud. Nii et iga päev, kui me teda kohtame, alustaksime nagu puhtalt lehelt. Meie partner võib meid taas kiusata ja kuritarvitada, aga kui me ei reageeri (sest me oleme ennast vabastanud reageerivast mustrist), siis me unustame selle jälle ning alustame ka iga järgnevat päeva puhta lehena. Kui me suudame seda teha, siis jõuame varem või hiljem punkti, kus meie elu voolab lahku partnerist, kes ei soovi muutuda.

Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK