127. Aktiivne rahu aitab teenida

Rahu ja teenimine armastus- ja inimsuhetes 2/4
Järg artiklile 126. Roosa ja rubiin - armastuse kaks värvi.

Paljud paarisuhted on jäänud kinni mustrisse, kus mõlemad osapooled tunnevad, et nad peavad alati kenad olema. Eriti puudutab see vaimseid inimesi, kus mõlemad osapooled on avastanud enda jaoks vaimse tee ja on seda juba mõnda aega käinud. Veelgi enam puudutab see neid vaimseid inimesi, kes on süvenenud idamaistesse õpetustesse.

Idamaised õpetused on suunatud enese sügavustesse minekule. Olgu selleks siis jooga, meditatsiooni erinevad vormid, kontemplatsioon või kohaloleku praktiseerimine ­­-­ kõige selle eesmärgiks on rahu leidmine seestpoolt. Sellistes otsingutes ei ole midagi valet, kui me aga oleme sündinud läänes, siis tasuks meil veidi mõtiskleda selle üle, kas „koopas” istumine ja vaimse tasakaalu hoidmine oma sisemise meelerahu kaudu on ikka läänes toimiv ja õigustatud lähenemisviis?

Selleks, et elu meie planeedil tõesti muutuks ja kuldajastul oleks võimalik manifesteeruda, on vajalik, et kogu maailma vaimsed inimesed, kaasa arvatud idas elavad inimesed, võtaksid ühiskonnas aktiivsema positsiooni. Muutuste saavutamiseks on vaja häälekalt nõuda ja omaenese eeskuju abil demonstreerida kõrgemat teed, kui on olnud ühiskonnas senised mitte-rahul põhinevad mustrid.

Mõnikord peab keegi väljendama sõnade kaudu rubiinkiire intensiivsust. Vahel on vajalik, et avalikus väitluses keegi tõuseb püsti ja saavutab inimeste tähelepanu ning suudab purustada kollektiivse teadvuse müüri, mis ei ole seni võimaldanud läbimurret mingis valdkonnas. Kes võiks seda veel teha, kui mitte vaimsed inimesed? Kuidas me saaksime seda teha, kui me pöördume alati vaid sissepoole ja püüame säilitada rahu? Kuidas on meil võimalik saavutada tõeliselt rahumeelseid suhteid, kui me ei ole üle saanud mitte-rahu ja anti-rahu elementidest oma teadvuses?

Rahu moondumine

Meie planeedil on mistahes jumalik kvaliteet moonutatud langenud olevuste poolt, kes on loonud suhtelise, dualistliku polaarsuse. Rahu ei ole siin erandiks. Ühelt poolt on meil agressiivsus ja sõjad, teiselt poolt vaimsed inimesed, kes on täielikult rahumeelsed, mis aga sageli väljendub passiivsuses. Kuid see ei ole kesktee. Selline tee ei too kaasa paremat elu ja kuldajastut. Väga paljud vaimsed inimesed on jäänud kinni uskumusse, et just selliselt – passiivselt rahumeelselt – peavad nad alati käituma - nii inimsuhetes kui ka muudes elu valdkondades.

Kindlasti teavad paljud lugejad väga vaimseid paare, kes koos osalevad paljudel vaimsetel üritustel. Nad on vaimsel teekonnal jõudnud arusaamiseni, kes nad on, mis hingehaavad ja probleemid neil on ning nüüd väldivad nad mistahes raskeid teemasid. Nende suhte eesmärgiks on saanud rahu ja harmoonia, kuid see vaid takistab nende arengut, selle asemel, et seda soodustada.

See ei ole tõeline rahu, sest tõeline rahu ei loo staatilist rahu. Tõeline rahu tekitab dünaamilise rahu, mis toob kaasa maksimaalse arengu, sest selles puudub konflikti kontseptsioon, mis tõmbaks osapooli vastanduvatesse mustritesse. Sellised mustrid varastavad vaid meie energiat ja panevad meid ainult pendeldama äärmuslike meeleseisundite vahel, mis võtavad ära meie sisemise rahu ja häälestatuse oma MINA OLEN Kohalolekule.

Kui mõlemad suhte osapooled on vaimsed, siis tasuks sellistele väljakutsetele vastu astuda, ka siis, kui see tooks endaga kaasa harmoonia kadumise mõningaks ajaks. Kui kasutada selleks ette nähtud vaimseid praktikaid, on võimalik ennast sellest olukorrast läbi töötada. Siis on meil võimalik jõuda palju ehtsama ja kasvule orienteerituma suhteni. Selle tulemusena võime ka palju enam avaneda oma eluplaani täitmisele, sest me oleme nüüd võimelised väljendama palju intensiivsemaid armastuse aspekte. Just intensiivsus on võtmeks, mis võimaldab tõeliselt kedagi või midagi teenida - olgu siis oma suhtepartnerit või ühiskonda laiemalt.

Ühiskond vajab vaimsete inimeste osalemist

Rahu on teenimise alus, kuid langenud olendid on rahu ja teenimise seose pööranud äraspidiseks, öeldes, et ainult need, kes on rahulikud selle kõige vaguramas mõttes, teenivad tõeliselt.

Paljud inimesed, nende hulgas ka paljud vaimsed inimesed, arvavad, et ainuke võimalus elu teenida, on leida endale mõni teenimise-/teenustekeskne töö. Olla näiteks arst, med-õde, humanitaarabi töötaja või midagi muud sellesarnast. Sellistel valikutel pole iseenesest midagi viga, sest nendel aladel on suur vajadus vaimsete inimeste järele, kuid see pole ainus võimalus.

Oluline on siin mõista, et kui me vaid selliseid teenimise viise peame piisavalt vaimseteks, siis võib juhtuda nii, et me ei luba endal oma eluplaani täita. Piltlikult öeldes katame ennast kihiga, mis takistab meil saada teadlikuks oma tegelikust eluplaanist.

Mistahes eluvaldkonnas on vaimsetest inimestest puudus. Loomulikult on olemas valdkondi, millest vaimsed inimesed peaksid hoiduma - näiteks kõik, mis on ebaseaduslik ja seotud kuritegevusega või mistahes manipuleerimise või sõltuvuste tekitamisega.

Isegi ärimaailm, vaatamata sellele, et paljudel juhtudel on see väga ebapuhas, vajab inimesi, kes on vaimsed ja tunnevad ärimaailma seestpoolt. Sellised inimesed saaksid olla uute ideede väljendajateks intensiivsusega, mis on vahel vajalik, et aidata mingis teatud spetsiifilises olukorras (või ärivaldkonnas) läbimurret saavutada või aidata ühiskonnal leida uut vaatenurka ärile ja rahale.

Suur vajadus on uue rahasüsteemi järele, sellest on lühidalt räägitud ka artiklis 81. „Kuidas elada külluses?“. Uus rahasüsteem ei teki iseenesest - kui me oleme passiivsed. Keegi peab kandma nn Rubiinse Tule tõrvikut, et murda kehtiva süsteemi äärmiselt suurt vastupanu ja inertsi, selleks, et saaks tekkida uus rahasüsteem, mis teeniks inimesi mitte aga eliiti.

Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK