132. Loomulikum vaade armastusele ja seksile

Vabadus ja seks armastus- ja inimsuhetes 3/3
Järg artiklile 131. Seksuaalne külgetõmme ja karma

Et jõuda loomuliku suhtumiseni armastusse, on meil vaja üle saada vaba armastuse illusioonist ja ka ühtlasi illusioonist, et seksi on vaja alla suruda. Kuidas saab meil üldse olla loomulikku suhtumist armastusse, kui me arvame, et armastust peab väljendama seksi kaudu. Arvestades seda, et inimkonnal on sedavõrd väärastunud ja ebaloomulik suhtumine seksi, ei ole meil võimalik ka omada loomulikku suhtumist armastusse, sest me (üldiselt) ei kujuta armastust ilma seksita ette.

Esimeseks sammuks on armastuse ja seksi vahelise sideme katkestamine. Sellisel juhul saame üles ehitada tunduvalt loomulikuma vaate armastusele ja seda võib hiljem kasutada, et jõuda ka tunduvalt loomulikuma vaateni seksile. Lõpuks saame vabaks ebaloomulikust vaatest nii armastusele kui ka seksile. Loomulikult on seksuaalsus tunduvalt komplitseeritum, kuid siin me vaatleme ainult seksuaalsuse seoseid armastusega.

Antud kirjutis(t)e eesmärgiks on aidata lugejatel mõista armastuse vaba väljendamise vajalikkust. Meil tuleb endale otsa vaadata ja läbi töötada kõik need armastuse väärastumised, millest inimkonna alateadvus kubiseb. Alles siis oleme võimelised armastust avaldama ükskõik millises inimsuhtes, mis meil parasjagu on. Alles siis saame vabalt armastust avaldada oma lastele, vanematele, kaastöötajatele, sõpradele ja abikaasale.

Täna on suur vajadus inimeste järele, kes oleksid vabad armastust avaldama ükskõik missugusel sobival moel, mis põhineks inimsuhete füüsilisel iseloomul. Puudu on inimestest, kes oskaksid eristada, missugune armastuse väljendamise viis on sobiv ja missugune mitte ja seda mitte vana, seksuaalsust allasuruva maailmavaate kohaselt, vaid tuginedes kõrgemale visioonile, mis edendab vaimset arengut.

Armastuse Alfa ja Omega

Need, kes soovivad pühenduda armastuse initsiatsioonidele, võivad läbi teha kiire arengu, mis puudutab armastuse vaba väljendamist. Olles üle saanud armastuse väljendamise takistustest, tuleb meil hakata tegelema ka vaba armastuse Omega aspektiga, milleks on armastuse vastuvõtmine. Mis on meie armastuse väljendamisest teisele inimesele kasu, kui ta ei ole võimeline seda vastu võtma? Kuidas me saame aidata teisel inimesel vabamalt armastust väljendada, kui me ei ole võimelised seda vastu võtma?

Alfa ja Omega, olles vabalt voolavas polaarsuses, annavad aluse uuele elule — nemad moodustavadki loova jõu ja just nii loomine toimubki. Selliselt on loodud ka kogu vormimaailm. Alfa ja Omega omavaheline mäng, mille sisuks on armastuse vaba voolamine, annab aluse uuele elule, uutele vormidele, uutele väljendustele — uutele lõpmatu Vaimu lõplikele väljendusvormidele. Kuna tegemist on vabade väljendustega, siis ei ole tegemist mingi mustriga. Need väljendused on vabad voolama ja saama enamaks. Nad on osa Elu jõest, nad on osa sellest tungist või jõust, mis paneb kogu jõe saama enamaks Jumala katkematus tantsus.

Selleks, et armastus saaks väljendatud, peab laskma sel voolata. Armastust ei ole võimalik omada ega luua — meil on ainult võimalik lasta sel voolata läbi meie. Mida enam me suudame olla avatud ukseks, s.t mida vabamalt me laseme armastusel läbi enda voolata, seda enam tuleb meie tšakrate ja hinge(sõiduki) kaudu armastust siia maailma. Mida enam meie Teadlik Mina on võimeline olema teadlik iseendast kui puhtast teadlikkusest, kui avatud uksest, seda enam armastus voolab läbi tšakrate ja hinge(sõiduki). Kui armastus on jõudnud tšakrate ja hingesõidukini, leiab ta ka väljenduse siin füüsilises maailmas. Et armastus leiaks vaba väljenduse, peavad meie tšakrad ja hingesõiduk olema nii puhtad kui võimalik paljudest väärastumistest ja moonutustest, mis piiravad, suruvad alla ja juhivad kõrvale armastuse voolu.

Vanasti takistas seksuaalenergiate allasurumine armastuse vaba voolu. Vaba armastuse liikumine avas meid armastuse voolule, kuid ta juhtis armastuse voolu kõrvale — seksuaalenergiatesse. Selle tulemusena ei väljendanud inimesed (tavaliselt) mitte armastust, vaid oma füüsilise keha madalamaid ihasid, mis ei erine palju loomalikest ihadest.

Seksuaaltungi vastutusvõimeline väljendamine

Kui me vaatame loomi, siis märkame, et neil on seksuaaltung, kuid meil on väga raske leida loomi, kes oleksid seksuaalvahekorras rohkem kui inimesed. Osaliselt tuleneb see sellest, et inimestel on kõrgem teadvuse tase ja seetõttu nad ei ela ainult selleks, et täita loomalikke instinkte, nagu näiteks paljunemine. Inimesed võivad nautida mistahes tegevust, kaasa arvatud seksimist. Selles ei ole midagi valesti, kui me seksi naudime. Kuid selleks, et me saaksime jätkata seksist rõõmu tundmist, tuleb meil endale aru anda ja tunnistada, et kui loomalik iha füüsilise seksi järele ei ole enam seotud paljunemisvajadusega, siis ei ole midagi, mis seaks seksimisele piire füüsilisel tasandil.

See loob aluse seksisõltuvuse tekkeks. On palju seksisõltlasi, kellel ei saa mitte iialgi seksist küll ja kes tunnevad ennast tühjana, välja arvatud siis, kui nad on orgasmis või selle lähedases seisundis, mida ei ole võimalik kogeda pidevalt. Me peame mõistma, et kui füüsiline keha ja vajadus paljuneda ei piira enam seksuaaltungi, siis peab seda tegema meie kõrgem meel, et me saaksime leida jätkusuutliku tasakaaluseisundi eluks ja arenguks. Paljud võivad arvata, et inimesed, kes on seksisõltuvuses, naudivad seda, kuid tegelikult see nii ei ole. Tegemist on sundvajadusega seksi järele. Enamiku ajast nad ei naudi olukorda sellepärast, et nad ei seksi parasjagu, või nad ei naudi seda seksi ajal, sest alateadlikult piinab neid mõte sellest, mis juhtub hiljem, kui nad ennast jälle tühjana tunnevad. Kuidas saada järgmist seksidoosi?

Vaimsete inimeste jaoks oleks eluterve lähenemine seksile see, kui me suudaksime väljendada oma seksuaaltungi vastutusvõimelisel moel, mis ei peata meie vaimset arengut ega suuna meie (elu) energiaid madalamale tasandile ega kurna meie energiaid ära. Kui meil on partner, kellel on samuti mingil tasandil vaimne küpsus ja vabadus, siis on meil võmalus seksida ja seda täielikult nautida, kuid nüüd juba mitte loomalikust naudingust tulenevalt, vaid lähtuvalt kõrgemast naudingust, mis põhineb läheduse või lausa ühtsuse tundel oma partneriga.

Kõrgem ühtsuse vorm

Paljud on kuulnud, et ida õpetajad, nagu näiteks Padmasambhava, praktiseerisid tantristlikku seksi. Tantristliku seksi kogemus selle kõrgemas ehk ühtesulamise tunde tähenduses, kus partnerite energiaväljad sulanduvad üheks, ei ole täna enamikule inimestest üldiselt kättesaadav kogemus — ükskõik, mida ennast tantristliku seksi õpetajateks nimetavad inimesed ka väidavad. Tantristliku seksi teema on palju mitmetahulisem ja paljude inimeste jaoks kätkeb see endas pigem tõsist ohtu kui võimalust. Viide tantristlikule seksile sai tehtud seetõttu, et näidata, et meie senine arusaamine seksuaaltungi suunamisest või selle allasurumisest ei ole ainuke ega ka parim viis vaimseks arenguks. Tegelikult on võimalik iha vabastada sinnamaani, et me suudame seda tasakaalustatult väljendada. Selle tulemusena me mitte ainult ei naudi saadavat kogemust kõrgemas tähenduses, vaid see aitab meil luua ka lähedust või ühtsust teise inimesega. Selline kogemus oleks sammuks selles suunas, et me oleksime võimelised n-ö välja astuma oma hingesõidukist, kogema puhast teadlikkust ja taaslooma teadlikkuse endast kui vaimsest olendist, kes on ühendatud millegi suuremaga kui vaid meie ise ja meie puhas teadlikkus.

Kõrgeim seksuaalsuhtlemise vorm on saavutatav vaid siis, kui mõlemal partneril on kõrgel tasemel teadlikkus sellest, et nad on Teadlikud Minad, et nad on puhas teadlikkus. Kui partnerid aitavad üksteisel väljuda nn normaalsest teadvuse seisundist ning kogeda seksuaalakti kui puhast teadvuse seisundit, siis ollakse jõutud eesmärgini, mis on ka tantristliku seksi eesmärgiks. Tantristliku seksi eesmärk ei ole saada võimalikult intensiivset või kestvat orgasmi. Tantristliku seksi eesmärgiks on kogeda võimalikult suurt ühtsustunnet läbi puhta teadveloleku, mille puhul piirid partnerite vahel hakkavad haihtuma ja ühe inimese Teadlik Mina voolab teise inimese Teadliku Mina „sisse”. Sellisel juhul moodustavad partnerid polaarsuse, mis on kõrgem loov polaarsus.

Selline olendite „üheks” saamine on väga tavaline vaimses sfääris. Kui kaks vaimses sfääris „olevat” olendit tahavad midagi saavutada või ära teha, siis nad tekitavad teineteisega loova ühekssaamise polaarsuse, ühendades ennast hetkeks üheks olendiks. See ei ole seksuaalne suhe, sest seksuaalsus on võimalik ainult füüsilises reaalsuses. Sellise ühinemise kaudu, mille käigus luuakse Alfa ja Omega polaarsused, toimub ka uute vormide, energeetiliste impulsside ja uute tulemuste loomine. Nii toimub see vaimses reaalsuses ja me peame leppima sellega, et seda ei ole võimalik korrata füüsilises reaalsuses. Kuid meil on võimalik püüelda selle poole, et seda kogemust mingil määral saavutada. Sellist kogemust maises versioonis on võimalik saavutada nii läbi seksuaalse suhtlemise kui ka ilma seksuaalse suhtlemiseta.

Tantristliku seksi teema tekitab paljude inimeste hulgas segadust. Võib olla raske mõista, miks osa vaimsetest meistritest on seda praktiseerinud ja räägivad sellest, osa aga ei räägi sellest midagi. Tantristlik seks, nagu mistahes muu algselt positiivne maine tegevus, on aegade jooksul tugevasti väärastunud ja moonutatud. Sellest on saanud füüsilist tulemust taotlev abinõu. Kui me suudame tantristliku seksi sellest lahti haakida ja püüelda vaba voolamise ja armastuse väljendamise kaudu  ühtsuse poole, siis võib see olla suurepäraseks tööriistaks, mis kiirendab vaimset arengut ja seksuaalset vabadust.

Eelöeldu on mõeldud alternatiivseks informatsiooniks, mis loodetavasti suurendab lugejate arusaamist seksuaalsusest ja ei tähenda, et vaimsed inimesed peaksid nüüd hakkama tegelama tantristliku seksiga. Vaimne areng on saavutatav ka muude vahenditega, mida sageli nimetatakse enesemeisterlikkuse teeks. Ülestõusnud meistrite õpetused ja vaimsed praktikad viivad meid sama tulemuseni, seda aga väiksemate riskidega.

Meil on vaja olla teadlikud armastuse ja seksuaalsuse erinevatest aspektidest, et saada vabaks paljudest ebatervetest teadvuse väljendustest, mis on endale kollektiivsesse teadvusesse mugava pesa teinud ja mis on eriti osavad kasutama just seksuaalsust — aga ka armastust — selleks, et peatada või kõrvale juhtida meie vaimset arengut.

Ainult need, kellel on teadmine, saavad olla vabad. Teadmine ei ole mitte ainult jõud vaid ka võti vabadusele. Mingist tegevusest loobumine või selle eest lausa põgenemine ei tee meid vabaks. Me oleme vabad ainult siis, kui me teame ja näeme läbi selle illusiooni, mis oli mingi (madalama) tegevuse aluseks. Siis valime vabalt ja teadlikult selle ületamise. Just see on vabadus, vabadus läbi teadmise.

Loe ka: 9. Tantra ühendus

Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK