133. Armastuse initsiatsioonide ritriit

Armastuse initsiatsioonide ritriit asub ruumiliselt Château de Liberté’s Prantsusmaal, kuid see ei paikne mitte füüsilises vaid eeterlikus reaalsuses, mis on identiteedireaalsuse kõrgem sagedusosa. Inimestel, kes soovivad, on seda ritriiti võimalik külastada ajal, mil nende kehad magavad. Tavaliselt ei jää vaimse, eeterlikul tasandil oleva ritriidi külastamisest teadlikke mälestusi ja need, kelle teadlikkus une ajal selle ritriidi töös osales, ei oma enamasti selle kohta selgeid tõendeid ja nad ei mäleta midagi. See aga ei tähenda, et ritriidi külastamisest ei võiks kasu olla.

Ligi 30 armastuse erinevaid aspekte puudutavad lugu, mida olen viimaste kuude jooksul avaldanud, on osa sellest materjalist, mida seal õpetatakse. Kui keegi on need õppetükid omandanud eeterlikul tasandil, siis on see vaid aja ja tahtmise küsimus, millal tal õnnestub see integreerida oma tavateadvuse osaks ja selle järgi ka elada.

Alljärgnev on ritriidi meistri Paul (the) Venetian’i kirjeldus sellest, mis toimub, kui keegi on läbinud kõik vajalikud initsiatsioonid tema ritriidi lõpetamiseks.

Minu eesmärk selles (armastuse) ritriidis on aidata teil jõuda punkti, kus te olete saavutanud teadmise vabadusest, mis puudutab armastust. Nüüd saan ma viia teid oma ritriidi lõputseremooniale ja me läheme ühte erilisse ruumi, kus igaüks teist pannakse istuma väga mugavasse tooli, mis on võrreldav trooniga. Kui te seal istute, siis ühtäkki te kogete, kuidas ruum avaneb. Seinad, lagi ja põrand on kadunud ja te näete kogu füüsilist universumi tema tohutus suuruses. Seejärel te näete kogu kosmose suurust koos teiste seal olevate reaalsuste ja sfääridega. See on minu lõpuaktuse kingitus teile — see lõpmatuse tunne, lõpmatu armastuse tunne, mis vabalt voolab läbi kõikide kosmose tasandite. Ma luban teil sulanduda sellesse kogemusse nii kauks kui keegi soovib, kuid ühel hetkel jõuate te punkti, kus te hakkate sellest kogemusest välja tulema, saama teadlikuks iseendast ja oma hingesõidukist siin Maal. Sellel momendil panen ma oma käe ümber teie õlgade ja juhin igaühe uksest välja ruumi, mis on täidetud intensiivse valge valgusega. Selle valguse on tekitanud minu armastatud vend ja kaaslane Chohan (õpetaja) Serapis Bey, kes ootab, et viia teid järgmisele initsiatsioonide tasandile tema ritriidis.

Siin võite te olla tunnistajaks millelegi, mis annab meile, Chohanitele, suure rõõmu. Mis on minu kui Chohani suurimaks rõõmuks? Minu suurimaks rõõmuks on juhtida õpilane läbi kõigi initsiatsioonitasandite minu ritriidis. Millal ma tunnen seda rõõmu täielikult täitununa? Siis, kui ma annan teid üle järgmisele Chohanile. Kui ma esitlen teid Serapisele, siis on seal üks hetk, kus me vaatame teineteisele silma ja me sulandume kõrgeimale ühtsuse tasandile, mis on olemas ülestõusnute tasandil. Midagi ei öelda (selle) maailma sõnadega, kuid selle suhtlemise taga peitub terve maailm. Serapis tunneb minu rõõmu ja ta vastab sama rõõmuga, võttes teid vastu oma õpilaseks. Tema suurimaks rõõmuks on juhtida teid läbi oma ritriidi initsiatsioonidest, kuid ta ei saa sellega alustada enne, kui te olete valmis, s.t te olete läbinud minu ritriidi initsiatsioonid.

Ühel hetkel me jagame seda lõputut rõõmu. Kui te olete tähelepanelikud, siis te võite kinni püüda vilksatuse sellest rõõmust ja tunda rõõmu sellest, et te teate, et te ise olete selle rõõmu põhjuseks. See võib anda teile impulsi edasiliikumiseks. Võin teile kinnitada, et te vajate seda impulssi, selleks et läbida mõnevõrra intensiivsemad initsiatsioonid Serapise juhtimise all. Loomulikult ma ei soovi anda teile mitte vähimatki viidet selle kohta, mis teid ees ootab, sest kindel on see, et Neljanda (Puhtuse) Kiire initsiatsioonid pakuvad suurimat rõõmu, kui me ei ole teadlikud sellest, mis tulemas on.

Kõige lõpuks ma nöögin teid veidi, ehkki senini ei ole ma väljendanud just väga palju huumorit. Kuid ma kinnitan teile, et minu ritriidis on asjad teisiti. Nalja tegemine inimestele, eriti läbi mingi trükitud teksti, ei ole lihtne ülesanne, sest nali on sedavõrd konflikti tekitav teema Maal. Üldiselt me eelistame vältida seda tekstides, mida võivad lugeda erineva kultuuritaustaga inimesed. Kuid ma kinnitan teile, ritriitides tõuseme me sellest mõnevõrra kõrgemale ja tegelikult on meil seal palju lõbusam, kui keegi teist võiks iialgi arvata, lugedes raamatutest meie tekste.

Ma loodan siiralt, et minu selline füüsilise armastuse väljendus on aidanud ja inspireerinud teid kõike seda, mida te olete õppinud minu eeterlikus ritriidis, võtma kaasa füüsilisse reaalsusesse. Ma tean väga hästi, et inimesed võivad leida meie õpetused ilma tegelikult neid initsiatsioone sisemistel tasanditel läbimata. Igaüks võib lugeda neid õpetusi ja võtta neid intellektuaalsete harjutustena, või neid võib ka lugeda eesmärgiga neid lihtsalt maha teha. Ma soovitaksin neile mõnele inimesele, kellel on sellised kavatsused, nendega lõpuni minna. Isegi kui nad nii teevad, on nad saanud võimaluse valida armastus, siis olen ma täitnud oma eesmärgi anda välja need armastuse initsiatsioonide õpetused.

Ma olen andnud võimaluse valida armastus. Ma tunnen ennast rahulolevana, andes teile täieliku valikuvabaduse, sest mul endal on täielik armastuse vabadus, ma voolan koos armastusega ja väljendan oma armastust.

Paul Veneetslane

Käesolev lugu on osa 30-ne loolisest seeriast nimega armastuse initsiatsioonid: LINK