149. Ema Maria sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015 (I osa)

Loe ja eelnevat Peaingel Miikaeli sõnumit

Mina olen ülestõusnud meister Ema Maria. Ma tulen vastuseks teie kutsele. Olen tänulik, et Eestis on loodud platvorm meie õpetusele.

Tänane sõnum pole mitte ainult Eestimaa jaoks, kuid osa sellest on mõeldud spetsiaalselt Eestile.

Oleme varem rääkinud armastuse leegist, mida Eesti kannab mitte ainult kolme Balti riigi, vaid kõigi Ida- ja Põhja- Euroopa maade jaoks. Tean, et teil, eestlastel, kui te vaatate ennast ja oma rahvast, on seda raske uskuda. Mõned, nagu seda on ka varem mainitud, keelduvad seda üldse uskumast, sest nad ei mõista, kuidas eestlasi saaks üldse armastavateks pidada.

Vahest ehk aitab eestlastest aru saada asjaolu, et karm väline olek, karm huumorimeel, tasasus ja avatuse puudumine on tegelikult kaitsemehhanism. Selle varjus on aga seesmine pehmus, hell sisu, mis on kaua, paljude põlvkondade vältel olnud maha surutud. Ja te ei saa oma südameleeki tunnistada ega väljendada hirmu pärast, mis võiks juhtuda siis, kui teid jälle alla surutakse. Loomulikult kardab põletada saanud laps tuld, ütleb vanasõna. Seepärast on rahvaid, ja Eesti pole ainus, kelle vaimset leeki on aegade jooksul maha tallatud, kes ei tunnistagi enam selle leegi olemasolu endis.

Minu sooviks on jõuda inimeste südameteni ja aidata neil avastada leek, mis seal lõõmab. Mina näen selle leegi unikaalset ilu. Ma näen seda iga rahva puhul. Ma näen ainulaadset leeki, mis põleb eestlaste südameis. Näen seda leeki lõõmamas ka paljude nende südameis, kes küll elavad Eestis, kuid kellel on Vene taust. Te võiksite küsida, miks just need venelased või nende järeltulijad on kanda kinnitanud siin. Miski nende südameleegis resoneerub eestlaste südames oleva leegiga.

Kui te seda mõistate, hakkate te nägema väljapääsu praegusest pingelisest seisust, mida paljud Baltimaades ja Ida-Euroopas tunnevad. Just Baltimaades on see probleem aktuaalne, sest neis riikides elab palju venelaste järglasi ja praegune pingeolukord Venemaaga paneb muretsema tuleviku pärast. Aga Eesti venelased tunnevad ennast mõnevõrra eraldatuna ülejäänud elanikkonnast.

Mis on siis tõeline lahendus sellise situatsiooni korral? Ainsaks tõsiseltvõetavaks lahenduseks on vaadata mööda välistest erinevustest ja tunnistada, et olenemata sellest, et pärinetakse erinevatest maadest, erinevate rasside, etniliste gruppide ja erinevate rahvuste hulgast, võib inimeste südameleek võnkuda samas taktis. Kui te olete ühenduses oma südameleegiga, siis te tunnete ära, kui see resoneerib kellegi teise omaga. Ja kui te siis lülitate välja välise meele, hajuvad äkitselt välised erinevused. Need ei muutu enam takistuseks suhtlemisel ega lahenduste leidmisel.

Mu armsad, ma rääkisin Hollandi konverentsil Ema tarkusest. Ema tarkus tähendab peent tasakaalu. Selles tarkuses te hakkate aru saama, et teatud olukorrad ei möödu iseenesest, probleemid ei haihtu õhku. Pole tähtis, kui palju me palvetame või soove teele saadame, kui palju dikriisid loeme, probleemid jäävad ikkagi püsima. Me peame leidma tunduvalt konstruktiivsema viisi mingi konkreetse teemaga tegelemiseks ilma sellele vastupanu osutamata.

Balti vabariikides on suur hulk sisserännanud venelasi ja nende järeltulijaid. Nad ei muutu olematuks. Teie, kes te olete põliselanikud, lõpetage vastuseis, lõpetage mõtteviis, et teema laheneb iseenesest. Pigem leidke konstruktiivne lahendusviis probleemile, et Putini praeguse valitsuse taga olev agressiivne jõud ei pääseks teie venelastest elanikkonna kaudu teie suveräänsusesse sekkuma.

Selle teemaga toimetulekuks ei anna ma teile spetsiifilisi üksikasju, sest iga riik peab ise otsustama, kuidas tegutseda vastavalt oma tarkusele ja leidlikkusele. Aga ma ütlen, et väga oluline on ületada mõttelaad, mis jagab rahva venelasteks ja mitte-venelasteks. Samuti tuleks leida praktiline lahendus, kuidas anda inimestele kodakondsus ilma teatud nõudmisteta näiteks keele osas.

Praegune situatsioon ei kujuta endast vaid väljaspoolt tulevat agressiooniohtu. Osaliselt on niisugune olukord tekkinud seepärast, et olles juba üle 20 aasta vaba nõukogude ikkest, pole te siiani valmis olnud tegelema riigis elavate venelaste teemaga. Ma tuletan meelde, et ülestõusnud meistrid ei jaga inimesi venelasteks, eestlasteks, lätlasteks ega leedulasteks. Meie näeme teid kui inimolevusi, kes on vaimsed vennad ja õed.

Me näeme teie südameleeki. Meid ei sega välised omadused, mis tihtipeale teil lahknevusi tekitavad. Meie nägemuses on ainus asjalik ja vaimne viis ühenduse saamine südame kaudu, äratundmine, kas sinu südameleek resoneerib kellegi teise omaga. Nii aitab sisemine südameleekide kokkukõlamine väliste erinevuste taha näha ning vaatenurkade erinevuse korral aitab leida lahendusi situatsioonidele, mille lahendamine varem võimatuna tundus.

Kui teie fookus nihkub kasvõi mõne kraadi võrragi, hakkate te nägema mitte absoluutset ja lõplikku lahendust, vaid järgmist sammu, mis aitab teid liikuda positiivses suunas. Ja kui te astute selle sammu, näete te järgmist ja siis jälle järgmist ja järgmist. Nii liigute oma individuaalsel vaimsel teel edasi.

Mu armsad, me oleme rääkinud teile jumalikust plaanist. Enne maisesse kehastusse tulekut te kohtute vaimumaailmas oma vaimsete õpetajatega ja teete eelolevaks kehastuseks kavandi - mida tahate õppida, mida kogeda, et paremini mõista oma psühholoogiat, oma teenimisvõimalust ja kingituse edasiandmist, mida tulite tooma sellel planeedile.

Pole olemas inimest, kes on oma jumalikust plaanist teadlik täies ulatuses. Sest kasvamise põhimõte on otsuse tegemine tänases teadmises. Kui olete mingi otsuse teinud, oma kogemuse saanud ja valmis sellest õppima, püüdlema sisemise juhatuse poole, siis näete järgmist sammu oma teel. Ja üksnes juhul, kui te selle sammu astute, näete te järgmist, mis tuleb pärast seda. Nii töötab vaimne tee. Nii töötab ka rahva vaimne tee, sest kui üksikisikul on individuaalne vaimne tee, siis on see ka rahval tervikuna.

Iga inimgrupp, kes moodustab kas rahva välises või seesmises mõttes, sammub ühisel teel. Kuidas te õpite indiviididena? Mõjutades üksteist vastastikku. Kuidas te õpite kõige rohkem? Kokku puutudes inimestega, kes on teist erinevad. On neid rahvaid, kelle kollektiivses jumalikus plaanis sisaldub lubadus olla vastastikuses mõjutuses teatud teise inimgrupiga.

Te võite praeguses teadvuses arvata, et nõukogude okupatsioon kolmes Balti vabariigis oli väljapoolt tulevate jõudude poolt põhjustatud. Te võite arvata, et venelaste vaba sissevoolu põhjustas väline jõud. Siiski oli see midagi, millega te olite nõustunud oma rahvusliku jumaliku plaani osana mitte ainult iseenese vaimseks kasvamiseks, vaid ka venelaste kasvamiseks, kes ennast siia asustasid, tulles täiesti teistsugustesse oludesse, mida nad poleks Venemaale jäädes kunagi kogenud.

Mingis mõttes harite te venelasi selles, kuidas olla vähem venelased ja nemad omakorda annavad teile õpetust, kuidas olla vähem eestlased, lätlased või leedulased. Ja kui te leiate positiivse lahenduse, kuidas üksteist vastastikku mõjutada, siis annate te üksteisele tõuke olla enamat.

Loomulikult pole venelased lihtsalt vaid venelased, vaatamata sellele kui tugev on nende rahvuslik identiteet. Ma räägin seda otse Venemaa kollektiivsesse teadvusse ja kõikidele venelastele: „Te pole venelased. Te olete Jumala pojad ja tütred. Te olete minu armsad lapsed. Lõpetage niisugune käitumine, mille puhul te peate end oluliselt erinevaks minu teistest lastest, ega taha nendega läbi saada.“

Me armastame kõiki inimlapsi lakkamatult ja tingimusteta. Me ei armasta mõnda rohkem ja teisi vähem. Sest igavikus, kus pole tingimusi, kaotavad mõisted „rohkem“ ja „vähem“ oma tähenduse. Isegi sõnad „lõpmatu“ ja „tingimusteta“ pole lõpuni korrektsed, sest ükski sõna ei suuda kanda meie armastuse vibratsiooni.

Ometi sõnade abil rääkides peame me leidma mõned niisugused mõisted, mis on tähenduselt lähedased. Meie armastus on kaugel selle sõna harjumuspärasest tähendusest. Ülestõusnud meistri armastuse kogemine on väga ülendav. Ma sooviksin seda kogemust kõigile. Me püüame seda anda läbi oma sõnumite ja õpetuse. Me püüame anda seda teile isiklikult, kui loete meie dikriisid ja invokatsioone või kui lasete vaikusehetkes oma meelel puhata, vabastate end mõtetest, unustades välised mured ja tegemised kasvõi viivuks. Siis olete vastuvõtulainel meie armastusele.

Loomulikult ei saa te vaimse tee teatud astmel olla avatud, sest siis te avaksite ka end madalamatele jõududele ja teil on tarvis läbida periood, kus palute vaimset kaitset ja enese vabaks lõikamist madalatest energiatest ning neist jõududest, mis tõmbavad teie tähelepanu astraalvööndis. Aga teel saabub aeg, kui te olete piisavalt edasi liikunud. Olles siiani harjunud tegema midagi välist, lugema dikriisid, tegelema selle või teisega, peaksite te nüüd võtma aega vaikuseks, avama end. Mitte juhatuse ega vastuste saamiseks, mitte oodates, et mingi taevane hääl teiega räägiks.

Mida vähem on teis ootusi, seda avatumad te olete ja seda suurem tõenäosus on kogeda armastust. See ongi kõik. Kui te kord olete armastust kogenud, siis ei haju kõik ülejäänu teie ümber ega muutu mõttetuks, vaid teie vaatenurk sellele teiseneb. Kõik muu ei valitse siis enam teie elu ega ahista ka enam teie mõtteid ega tundeid. Te näete seda muud kui oma elu erinevaid aspekte, millega te saate nüüd tegeleda ilma, et te neisse upuksite. Nii saate olla selles maailmas, aga mitte sellest maailmast.

Nagu peaingel Miikael ütles, tuleb teil teha omi otsuseid. Aga võib ka juhtuda, et kõik läheb tasakaalust välja. Mõned ei taha otsuseid teha, olles nii ühes duaalses äärmuses. Teised jälle peavad kogu aeg midagi tegema, otsustama, planeerima, rahmeldama, midagi muutma ja neil puudub võimalus tõmbuda hetkekski vaikusesse. Buddha rääkis keskteest, mis ei asu kahe duaalse poole keskel, vaid duaalse keskpunkti kohal, kus duaalsuseskaala saab ületatud.

Eesti rahval on potentsiaal sinna jõudmiseks. See annab võimaluse vabalt väljendada oma südameleeki ja tunnistada seda iseendas ning lasta lahti karmist välisest fassaadist, lasta lahti tundest, et te pole tasemel ja nii kombekad kui teised rahvad. Te võite sellised mõtted maha jätta kui täiesti tähtsusetud. Mu armsad, ma näen teie südameleeki. See pole madalamal tasemel teiste rahvaste omast. Ma näen, et samuti on lood ka Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris ja endiseaegses Tšehhoslovakkias, Rumeenias, Ukrainas, Venemaal.

Mu armsad, miks mitte visata seljast vana mantel, mis on kulunud ja auke täis ning laseb vihma läbi. Võib-olla teile see mantel meeldib ja sellel on sentimentaalne väärtus. Aga natukese aja pärast saate tee kaotusest üle ja tunnete ennast paremini oma uues kehakattes. Te saate kõrvale heita vana palitu, mis on oma aja ära elanud.

Kõik rahvad, kes on nõukogude bloki osad olnud, omavad tohutuid lahendamata energiate kogumeid. Meie ootame, et vaimsed inimesed teeksid kutsungeid selle energia lahendamiseks. See on teadliku valiku küsimus. Vaadates oma rahvuse teadvusse, oma rahva tausta ja kultuuri, võite märgata, et teatud asjad selles on loodud vaid kaitsemehhanismiks. Ja vaimses mõttes need teid ei teeni. Kulunud mantel tuleb seljast heita. Kui teie seda teete, saab ka teie rahvuskaaslastel hõlpsam teha sedasama. Nii liigub tervik edasi – igaüks saab tõstetud.

Teis võib kerkida küsimus: „Kuidas saan mina üksikisikuna või kuidas saab pisike inimgrupp edasi aidata tervet rahvast?“ Mu armsad, kes saab tõmmata kogu rahvast teadvuses kõrgemale? Teie üksi ei tee seda. Seda teeme meie, ülestõusnud meistrid. Meie tõstame rahva üles. Aga me vajame kedagi, kes on füüsilises kehastuses avatud ukseks ja annab meile selleks võimaluse. Me vajame väikest protsenti rahva hulgast, kes on valmis olema avatud ülestõusnud meistritele. Me vajame inimesi, kes on selle nimel valmis töötama. Me tõstame teadvuses teid ja teie läbi ka teie perekonna ning teised inimesed, kellega te seotud olete. Teil pole väge, mis tõmbaks üles kõik teised. Teil pole sellist väge tarviski, kui te lasete meil ennast teadvuses tõsta, kui teie olete valmis lahti laskma vanast.

Ma räägin seda kõigile rahvastele, kes olid nõukogude võimu all. Olge valmis vaatama oma rahva ajalukku ja identiteeti. Olge valmis tunnetama oma rahvuslikku mina-pilti. Kas te näete ennast ohvrina, nagu paljud nõukogude blokki kuulunud rahvad on tundnud ja tunnevad siiamaani? Kas tunnete ennast välise jõu ohvrina? Kas teil on tunne, et teil pole mõtet mingeid tõsiseltvõetavaid otsuseid teha, ise oma saatust määrata, sest te ei tea, mis võib väljaspool riigi piire juhtuda sellist, et teie otsused olematuks muutuvad.

Vaadake vaimsete inimestena niisugust teadvust. Nähes seda, võite paluda vaimset abi, aga vaadake kõigepealt endasse, kuidas selline teadvus on mõjutanud teie elu isiklikult. Missugust mõju on see avaldanud teie mina-pildile. Vaadake ennast selles pildis. Ja siis heitke seljast see vana mantel. Visake see peaingel Miikaeli tulle, Astrea tulle, Saint Germaini tulle. Las see lihtsalt põleb jaanitules. Minge jaanituld tegema ja mediteerige lähipäevil koos minuga oma rahvuslikust identiteedist. Visualiseerige lõkke juures olles, kuidas te võtate rahvusliku identiteedi kulunud mantli ja viskate selle lõkkesse. Jälgige, kuidas see hävib füüsilises tules ning selle taga olevas vaimses tules kõigil neljal füüsilise maailma tasandil.

Mu armsad, väga väike hulk vaimseid inimesi võivad suure töö ära teha oma rahvusliku identiteedi puhastamisel. Te ei suudaks uskuda selle suurt mõju kogu rahvale. Selliseid näiteid võib ajaloost leida. Kui üks inimene teeb oma teadvuses tõusu, siis muutub midagi kogu rahvuse jaoks, sest teised hakkavad äkitselt nägema neid piiranguid, mille nad on ise endi jaoks seadnud ja milles siiamaani elanud. Ja ka nemad viskavad minema oma vana mantli.

Mu armsad, selles ruumis siin on piisavalt inimesi, et muuta Eesti rahvast. Selleks pole tarvis suurt hulka inimesi, sest nagu ma ütlesin, võib ka üks inimene muuta kogu rahva teadvust. Ma ei ütle seda teie ego upitamiseks, sest te teate, kuidas ego töötab. Aga pidage silmas ka ego teist äärmust, mis teie väärtust alati pisendada püüab, pannes teid uskuma, et te ei küüni töötama koos ülestõusnud meistritega ega usu, et meie varustame teid väega, mida teie ise ei oma. Ja teie avate end meile, mida saab teha vaid kehastuses olev inimene oma tahte läbi, kes on valmis muutma eelkõige iseennast, mitte sundima muutuma teisi, nagu paljud seda teevad.

Ma ei taha teile koormat selga laduda, mu armsad. Ma ei kohustada teid millekski ega taha teis tekitada tunnet, et see kõik on nii tähtis, et teis võiks tekkida pinge, mõeldes, kuidas te seda kõike teha suudate. Ma tahan vaid, et te mõistaksite, kui suur võib olla teie panus oma teadvust vähehaaval muutes ja leides võimaluse olla vaikuses ja kogeda meie armastust.

See on aktiivne teenimine. See on vajalik. Samuti on olemas seesmine teenimine, mida tihti ära ei tunta, sest väline meel liigitab selle passiivseks ega hinda seda eriti väärtuslikuks. Aga seesmine kogemus on võrdselt väärtuslik. Mõned teie hulgast teavad seda ja on juba leidnud oma viisi olla vaikuses ning on õppinud hoidma tasakaalu, mille väärtuslikkust te tihtipeale ka ise ei söanda tunnistada.

Ja ma ütlen veelkord: mediteerige iseenda, oma rahva ja kõigi nende inimeste südameleegile, kes teie riigis elavad. Kogedes seda südameleeki, lubage sellel särada läbi enda. Juba sellega aitate te oma rahva teadvust muuta. Teised tajuvad seda. Võib-olla avastavad nad ka selle läbi tantsu ja laulu, mida paljud Eestis ja Baltimaades on juba teinud. Aga mida rohkem on vaimsed inimesed sellest teadlikud, seda rohkem aitab see kaasa teadvuse tõstmisele, nii et varsti on rahvas julgem tunnistama: „Meil on, mida pakkuda maailmale. Me ei pea seda peitma karmi välise fassaadi taha. Me julgeme tunnistada: „Me oleme need, kes me tõeliselt oleme!““

Kuidas te tõusete üles vaimsesse sfääri? Jõudes äratundmisele, kes te olete vaimses tähenduses. Seda äratundmist ma soovin igale ühele teist. Sellega ma kinnitan teid Ema armastusse, mis ületab kogu maise armastuse.

Kuula sõnumit originaalis (inglise keeles):