152. Eesti ja Balti rahvaste missioonist

Küsimus: On olnud juttu sellest, et Inglismaa rolliks on olla Ema leegi esindajaks ja Rootsi rolliks on olla Isa leegi esindajaks Maal. Mis on Eesti ja Baltiriikide rolliks ja mida vaimsed otsijad nendes riikides võiksid teha, et tõsta oma teadvusseisundit? Tänan!

Vastus ülestõusnud meister Jeesus Kristuselt läbi Kim Michaels’i.

Nad peaksid tegema sedasama, mida vaimsed otsijad kõikjal peaksid tegema - esmalt otsima Jumala kuningriiki iseendi seest ja seejärel minema „välja” ja jagama oma äratundmisi ning arusaamisi teistega ning aitama tõsta vaimset teadlikkust. Kolm Balti rahvast on mõeldud olema rohkem ühendatud. Balti rahvad on nii lähedased, et nad on tegelikult ühe suurema idee erinevad väljendused. Balti rahvad saavad oma rahvuslikku Jumalikku eluplaani ellu viia ainult siis, kui need rahvad saavutavad tunduvalt suurema ühtsuse, kui seda on saavutatud tänaseks.

Siiski, ma mõistan, et selle saavutamist  ei ole mõistlik oodata lähitulevikus, kuid Balti rahvaste vaimsed inimesed peaksid hoidma just visiooni omavahelisest suuremast ühendatusest ja liidust. Alles seejärel saab tõepoolest selgeks rahvale, esmalt muidugi vaimsetele inimestele, mis sellise liidu mõte on. Igal rahval on potentsiaal esitada ja ellu viia teatud ideid ja kontseptsioone, mida ükski teine rahvas ei suuda teha. Ja see kehtib ka kolme Balti rahva kohta.

Olles olnud osa kunagisest Nõukogude Liidust, kuid omades sidemeid Skandinaavia maadega, on Balti rahvastel unikaalne võimalus teenida avatud uksena ideedele läänest, mis võivad aidata transformeerida Venemaad ja aidata sel eemalduda totalitarismist suurema vabaduse ja tõelise demokraatia suunas. Siiski, see protsess peab algama Balti rahvaste endi kodus, kus need rahvad peavad ennast esmalt vabastama kauaaegsest teadvusseisundist, mille kohaselt inimesed arvavad, et riik on vastutav kõikide nende elu aspektide eest, kuid siiski laskumata vastandäärmusesse, milleks on ahnus.

Balti rahvaste ja samuti ka Vene rahva väljakutseks on leida kesktee kommunistlike ja kapitalistlike totalitaarsete veendumuste vahel, millest viimane võib kergesti kaasa tuua ahnuse ja korruptsiooni, mis õõnestab demokraatiat ning võtab tavalistelt inimestelt vabaduse.

Mõlema süsteemi puhul valitseb väike eliit rahvast. Kommunistliku süsteemi puhul valitsevad need, kes juhivad parteid, samas kui kapitalistliku süsteemi puhul valitsevad need, kes juhivad äriettevõtteid. Väljakutseks on luua ühiskond, mis EI toetu inimeste poolt loodud süsteemile, vaid tunnistab Vaimu rolli inimtegevuses. Seega, tegemist oleks vaimse reaalsuse otsese mõjuga, mistõttu puuduks vajadus inimeste poolt loodud süsteemide järele, mis juhiks ja kontrolliks kõike.