148. Peaingel Miikaeli sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015

Mina olen ülestõusnud meister peaingel Miikael. Ma olen oma kohalolekus piki joont, kus asuvad enamus riike, mis on endise Nõukogude Liidu osad. Olen siin, et vastata nende inimeste kutsele, kes on leidnud ülestõusnud meistrite õpetuse mitte ainult läbi selle sõnumitooja, vaid ka läbi teiste sõnumitoojate, ja kes elavad NL endistes osades ning muretsevad Vladimir Putini ja Venemaa poolt tuleva agressiivse toimuva pärast.

Mina ei võta olukorda nii, nagu seda teevad inimesed, kes näevad tekkinud situatsiooni kas Venemaa või lääne poolt vaadates. Loomulikult ei taha meie, ülestõusnud meistrid, Nõukogude Liitu taastada. Meie tahame, et kõik sellest kogemusest osa saanud inimesed oleksid vabad ise määrama oma saatust oma rahvana. Ma vastan neile dikriidele, rosaariumidele, invokatsioonidele, mida on lugenud inimesed siin, Eestis, Baltimaades, Poolas, Ungaris, teistes endise Nõukogude bloki liikmesmaades ja tõmban ette Valguskardina, mis on mõeldud mistahes deemonite, kehatute hingede, entiteetide ja igasuguste hirmulpõhinevate energiate projektsioonide peatamiseks, mis Venemaalt tulevad.

See pole kohtumõistmine venelaste üle vaid vajalik samm vastuseks kutsungitele ja inimeste murele, mis puudutab nende ohtusattunud enesemääramisõigust. Ma ankurdan Valguskardina, mis ei jookse täpselt riigipiire mööda, vaid on vastavuses inimeste teadvusega. Võin teile öelda, et osa Ida-Ukrainast jääb sellest kardinast itta, sest sealsed inimesed vajavad kogemust olla Venemaale lähedal. Me peame laskma vabal tahtel end väljendada. Ja seda teeme me viisil, mida inimteadvusel on raske mõista.

Võin öelda, et kuigi Raudne eesriie oli tugev, ei tekkinud see kellegi meelevaldset soovist vedada jooni kaardile, vaid see joon jooksis täpses vastavuses inimteadvusega. Nõukogude blokk kaasatud inimesed said osa sellest kogemusest, sest nad polnud piisavalt otsustusvõimelised ega valmis enesemääramisõiguseks sel määral, et oleksid võinud jääda (Raudse eesriide) piirest lääne poole.

Te peate ka mõistma, et kuigi ma annan teile praegu kaitsekardina, peate te ka nüüd olema valmis oma saatust määrama ja näitama üles otsustusvõimet. See käib kõigi nende maade kohta, kes on mures viimase aja arengute pärast Venemaal. Te peate tegema ise oma otsuseid ja see puudutab ka teid, vaimsed inimesed, teie isikliku elu otsused oma vaimsel teel.

Nagu te kuulsite eelnevas arutelus, on äärmiselt vajalik, et vaimsed inimesed näitaksid teed, sest kui enamikul rahvast pole järgimisväärset juhti, siis kuidas saaks rahvas vaimselt edasi? Te võite öelda: „Meid ei tunne ju keegi, me pole juhipositsioonil.“ Te pole maises mõttes juhipositsioonil, aga te olete seda vaimses tähenduses. See jutt pole mõeldud teie egole õiguse andmiseks end ületähtsustada. Aga ma tean, et enamik, kes on valmis seda kuulama, on ka suuteline vahet tegema egol ja kõrgemal minal. Te peate mõistma, et valmisolek oma otsuseid teha, eeldab kõigepealt enese väärtustamist, et suuta üldse otsuseid vastu võtta või väärtustada endas olevat teadmist.

Ja kui te teete nii-öelda „vale“ otsuse, olete te suutelised sellest õppima ja seega pole tegemist vale otsusega. Meie, ülestõusnud meistrid, ei mõtle terminites „õige ja vale“, vaid meie jaoks on väärtus sellel, mis aitab teid tõusta uuele teadvuse tasandile. Meie jaoks pole muul tähendust. Tähendus on sellel, mis aitab teil kasvada, mis aitab teil näha endisi piiranguid ja neist ennast vabastada. See on ainus, mis puudutab meid. Sel juhul saame me teile oma abi pakkuda.

Paljud küsivad: „Kui ma palvetan, kutsun vaimset abi või loen dikriisid, miks ma ei näe siis kohe tulemusi, mida olen palunud?“ Nii on see väga tihti, sest ärge nähke meis jõuluvana. Meie pole selleks, et anda teile kõike seda, mida teie palute. Kui teie poolt palutu loob takistusi teie vaimsele kasvamisele, siis me ei saa sellisele palvele vastu tulla. Sest vaba tahte seadus ei ütle, et te peate saama, mida tahate oma madalamas inimtahtes. Vaba tahte seadus tähendab, et te saate seda, mis on kooskõlas teie kõrgema tahtega selle kehastuse plaanis.

Ja kui te olete nüüd sattunud ummikseisu mingi maise situatsiooni tõttu ja palute mingit konkreetset tulemust, aga teie poolt palutu ei aita kaasa teie vaimsele edenemisele ega pole pärisuunas teie jumaliku plaaniga, siis loomulikult me ei täida seda palvet. Me vastame teie palvele, kui see aitab kaasa teie kõrgemale plaanile ja sedagi saame me teha siis, kui teie olete suutelised tegema omi otsuseid ega võta meid kui oma vigade tühistajaid või päästjaid, kes teie vigade tegemise välistab.

Meie teie tegude tagajärgi ei korista, sest need tagajärjed aitavad teie kasvamisele kaasa. Meie ei aita päästa teid vigade tegemisest, sest see, mida teie nimetate vigadeks, ja meie nimetame kogemusteks, on abiks teie kasvamisele ning on teie elukogemuse osa.

Mu armsad, kõik on kogemus! Vaid kogemus on see, mis loeb. Ja seepärast, Valgusekardin, mille ma täna paika sean, on vaid selleks, et anda endise Nõukogude Liidu kodanikele kogemuste vabadus. Ainult siis, kui nad võtavad selle vabaduse ja tahavad teha omi valikuid, tahavad katsetada, on valmis õppima oma vigadest, kaitseb see Valguskardin neid igasuguse agressiooni eest, tulgu see Venemaalt või kust tahes. Samuti hakkab see Valguskardin ümbritsema mõnd rahvast, nagu näiteks Kasahstani, kaitstes teda Hiina poolt tuleva mistahes agressiooni eest.

Niisiis, meie ainus eesmärk on kaasa aidata teie kasvamisele – kasvamisele läbi teie enda otsuste ja otsustest tulenevate tagajärgede hindamise, selle asemel, et ignoreerida tagajärgi või nende eest põgeneda. Asi ei seisa hinnangu andmises, kas miski oli „vale“ või „õige“, vaid hindamises: „Kas ma soovin (seda tagajärge) veel kogeda või mitte. Vaadake endasse ja öelge: „Mida mina pean muutma iseendas, et selle tagajärje loomisest edaspidi hoiduda ja luua midagi kõrgemat. Siin on koht, kus meie teid aidata saame, kui te olete arendanud endas seesmise võime meid kuulata - ükskõik missugust meistrit kuulata, kes on just teile südamelähedane.

Nüüd olen ma kõik öelnud ja annan Ema Mariale võimaluse edastada teile mõned mõtted.

Kuula sõnumit originaalis (inglise keeles):

Loe ja kuula ka järgnevaid sõnumeid:

Ema Maria sõnum (I osa)

Ema Maria sõnum (II osa)