Üldine vaimne

85. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2015

85. Gautama Buddha uusaastakõne 01.01.2015

Kas surfata laineharjal või kukkuda lainesse

Miks tähistatakse uue aasta vastuvõtmist üle kogu maailma nii suurte entusiasmiga? Sellepärast, et sügaval hingepõhjas usuvad inimesed uue alguse võimalikkusse.

Aastaringne karmatsükkel

Onu tänuväärne, et on olemas regulaarne tsükkel (aastatsükkel), mida võime tähistada. Pea igaüks kogeb, et aasta jätkudes tekib mingi raskustunne või hinges hakkab miski rõhuma. Selle põhjuseks on asjaolu, et karma valitsejad lasevad planeedi karmal, mis on seotud konkreetse aastaga, laskuda läbi nelja oktaavi vastavalt sellele, missugune kvartal parasjagu valitseb.

61. Reaalsus ja illusioon ehk maya

61. Reaalsus ja illusioon ehk maya

Kord kuulsin vaidlusest vaimsuse hiljuti avastanud inimeste vahel, kus üks osapool otsustas vaidlusele punkti panna, öeldes: „Sind ei ole olemas”, pidades silmas väidet, et kõik on illusioon ehk maya.
Kas tõesti kõik ongi illusioon ja mind ennast, minu perekonda, kodu ega midagi muud ei olegi reaalselt olemas? Kõik on üks suur unenägu ja ainult tundub meile reaalsena ehk teiste sõnadega — kas meie elul puudub reaalne alus ja see on vaid illusioon?

59. Kuidas rääkida Jumalast lapsele ja mittevaimsele inimesele?

59. Kuidas rääkida Jumalast lapsele ja mittevaimsele inimesele?

Lapse ja mittevaimse inimese vahel on oluline vahe. Peamiseks erinevuseks on, et enamik lapsi on väga vaimsed ehk spirituaalsed – fakt, mis on kahjuks ignoreeritud enamiku täiskasvanute poolt. Paljud täiskasvanud arvavad, et kuna lapsed ei saa aru täiskasvanute kontseptsioonidest ja keeltest, siis nad ei saa olla ka vaimselt piisavalt arenenud.

57. Hingedevahelised kokkulepped

57. Hingedevahelised kokkulepped

Lugeja küsimus hingedevaheliste kokkulepete kohta: „Olen viimasel ajal palju vihjeid saanud selle kohta, et hinged teevad kokkuleppeid inkarnatsioonide vahelisel ajal. Kuidas need kokkulepped täpsemalt sünnivad? Kui suur on meie vabast tahtest tulenev õigus neid kokkuleppeid ignoreerida? Mulle on seni tundunud, et need on nagu „ette määratud", et kui peab juhtuma, siis õigel ajal juhtub see niikuinii ja kokkuleppe teinud hinged kohtuvad. Kas need kokkulepped on vaid õppimise ja vaimse arengu eesmärgil või võib neist oodata ka muud tulemit?

Kõike kaunist!“

56. Enama seadus. Vaimsed seadused IV.

56. Enama seadus. Vaimsed seadused IV.

Järg artiklile: 55. Vaba Tahte seadus. Vaimsed seadused III.

Eelnevates artiklites kirjeldatud vaimsed seadused moodustavad raamistiku nii individuaalsete olendite kui Jumala sfääride üldise kasvu jaoks. Põhiprintsiip on suhteliselt lihtne –  Jeesus kirjeldas seda oma tähendamissõnas teenrite kaudu, kes said meistrilt talendid (anded). Uue eneseteadliku olevusena saab igaüks teatud hulga valguse energiat (eluenergiat) kingituseks. See on Looja n-ö kapitalimahutus iga uue olendi kosmilisel pangakontol ja igaühel on õigus seda välja võtta ja kasutada selleks, et elada ja praktiseerida oma loovaid võimeid. Iga eneseteadlik olend alustab kaunis suure hulga tema arvel oleva valgusega ja see hoiab teda ülal pikka aega.

36. Reaalsuse kokkupanek

36. Reaalsuse kokkupanek

Idamaised õpetused räägivad meile illusioonist — Maya’st — ja sellest vabanemisest. Kuid mis on siis reaalsus ja mis on illusioon?

Illusiooni mõistmiseks on vajalik mõista reaalsuse olemust — mis on meie jaoks reaalsus ja kuidas see tekib? Idamaised õpetused räägivad meile vormimaailmast ning kõige selle taga olevast vormitust maailmast. Vorm on see, mis paneb mingi asja või nähtuse teisest asjast või nähtusest erinema. Just vormide olemasolu on aluseks mõistetele ja keelele, sest erisuste olemasolu loob võimaluse ja vajaduse ka erinavate sõnade tekkeks. Seega keel kui lingvistiline ja märgiline nähtus baseerub duaalse maailma vormidel.

35. Valgustunud. Kuidas edasi? (III.)

35. Valgustunud. Kuidas edasi? (III.)

Vastus 8. artikli „Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid“ lugeja küsimusele:

„Kuidas mõista seda, kui maailm on must ja valge, hea ja halb, all ja üleval, ilus ja kole — n-ö tasakaalus — on siis üldse võimalik, et kõik inimesed jõuaksid valgustuseni?

Siis, kui oleks nii, et kõik inimesed saaksid loojaks ja mõtleksid nagu Kristus ja teeksid „õigeid" asju, kuhu siis veel areneda oleks? Kas see muudaks elu maa peal ja kuidas ja kas ainult maa peal või kogu universumis?

Kas inimene saab ise aru, kui ta saab „nägijaks" või tundub see temale sellel hetkel juba n-ö loomuliku olekuna?“

Järg artiklile: 33. Valgustunud. Kuidas edasi? (I.) ja 34. Valgustunud. Kuhu edasi? (II.)

34. Valgustunud. Kuidas edasi? (II.)

34. Valgustunud. Kuidas edasi? (II.)

Vastus 8. artikli „Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid“ lugeja küsimusele:

„Kuidas mõista seda, kui maailm on must ja valge, hea ja halb, all ja üleval, ilus ja kole — n-ö tasakaalus — on siis üldse võimalik, et kõik inimesed jõuaksid valgustuseni?

Siis, kui oleks nii, et kõik inimesed saaksid loojaks ja mõtleksid nagu Kristus ja teeksid „õigeid" asju, kuhu siis veel areneda oleks? Kas see muudaks elu maa peal ja kuidas ja kas ainult maa peal või kogu universumis?

Kas inimene saab ise aru, kui ta saab „nägijaks" või tundub see temale sellel hetkel juba n-ö loomuliku olekuna?“

Järg artiklile: 33. Valgustunud. Kuidas edasi? (I)

II osa

Siis, kui oleks nii, et kõik inimesed saaksid loojaks ja mõtleksid nagu Kristus ja teeksid „õigeid" asju, kuhu siis veel areneda oleks?

33. Valgustunud. Kuidas edasi? (I.)

33. Valgustunud. Kuidas edasi? (I.)

Vastus 8. artikli „Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid“ lugeja küsimusele:

„Kuidas mõista seda, kui maailm on must ja valge, hea ja halb, all ja üleval, ilus ja kole — n-ö tasakaalus — on siis üldse võimalik, et kõik inimesed jõuaksid valgustuseni?

Siis, kui oleks nii, et kõik inimesed saaksid loojaks ja mõtleksid nagu Kristus ja teeksid „õigeid" asju, kuhu siis veel areneda oleks? Kas see muudaks elu maa peal ja kuidas ja kas ainult maa peal või kogu universumis?

Kas inimene saab ise aru, kui ta saab „nägijaks" või tundub see temale sellel hetkel juba n-ö loomuliku olekuna?“

I osa

Kuidas mõista seda, kui maailm on must ja valge, hea ja halb, all ja üleval, ilus ja kole — n-ö tasakaalus?

32. Kadunud hingeosad

32. Kadunud hingeosad

 

Tõenäoliselt kõik visioonid.ee lugejad on vähemalt kuulnud šamaanidest, kes šamaanirännaku abil aitavad inimestel terviklikkust taastada ning kadunud hingeosi tagasi tuua. Kuid mis asi ikkagi on see hingeosa, mis oli või on kadunud? Senini on see jäänud paljudele lihtsalt abstraktseks mõisteks ning arusaamatuks, nii nagu ka šamaani tegevus üla- või allilmas ning suhtlemine väeloomadega.

29. Kuidas tekivad otsused?

29. Kuidas tekivad otsused?

Üks olulisemaid universaalseid seadusi on vaba valiku seadus, mis elu igas olukorras seab meie ette vähemalt kaks valikuvõimalust. Ehkki enamiku inimeste isiklik kogemus viitab sageli olukordadele, kus valikuvõimalusi justkui ei olnud, on see siiski vaid psühholoogiline illusioon — võimetus või tahtmatus teha tavapärasest teistsugust valikut ning seda võimalust märgata.

 

27. Elu eesmärgid

27. Elu eesmärgid

Iga inimene, keda antud kontekstis oleks sobivam nimetada eluvooluks, seab endale enne füüsilisse kehastusse laskumist konkreetsed eesmärgid, mida ta soovib selles elus saavutada. Kuna eluvoolude arengutasemed ning karma hulk ja iseloom võivad olla väga erinevad, siis on ka nende eesmärgid eluks üsna individuaalsed. Siiski on ka teatud ühised jooned ehk printsiibid, mis on kehtivad kõikide eluvoolude kõikide kehastuste planeerimisel. 

Antud teema mõistmisel on abiks kui eelnevalt lugeda seotud artikleid: 1. Hing2. Karma  18. Eluvool

 

26. Kuidas häälestuda vaimsele reaalsusele

26. Kuidas häälestuda vaimsele reaalsusele

Häälestumine vaimsele reaalsusele ning sellega ühenduse saavutamine on inimese arengu üks olulistest eesmärkidest — tunnistame seda või mitte. Enamik religioossetest ja vaimsetest rituaalidest (näiteks palved, mantrad, dikriid ja rosaariumid) sooritatakse eesmärgiga saada ühendust vaimse reaalsusega. Ühenduse vaimse reaalsusega annab meile mitte niivõrd rituaal ise, vaid just oma tähelepanu ehk teadlikkuse suunamine. Rituaal aitab meil oma tähelepanu õiges fookuses hoida. Me häälestume nähtustele, millel on meie tähelepanu ehk teadlikkus. Siiski, oluline osa rituaali puhul langeb ka väljaöeldud sõna maagiale. Väljaöeldu ei ole lihtsalt helilainete vibratsioon õhus, vaid kannab endas tugevat loovat energeetilist mõju. Seda ka siis, kui meil kuulajaid ei ole.

22. Kosmiline peegel (II.)

22. Kosmiline peegel (II.)

Kuidas  looduskatastroofi tüübid on seotud teatud konkreetsete meeleseisunditega?

Vaatame mõnda näidet, kuidas kollektiivses alateadvuses olev emotsioon ja maailmavaade manifesteerub kindlate loodustingimustena.

Jätk artiklile: 21. Kosmiline peegel (I.)

21. Kosmiline peegel (I.)

21. Kosmiline peegel (I.)

Ehkki kogu universum on loodud homogeense struktuurina või energeetilis-materiaalse nähtusena, on rõhuval osal inimestel seda keeruline märgata. Kuna me (suurem  osa inimestest) oleme võtnud omaks dualistliku - eraldatusel põhineva maailmavaate, siis see teadvusseisund sunnib meid nägema ennast eraldatuna tervikust, mille osad me tegelikult oleme. Me  oleme  loonud oma meeles üksteisest eraldatud osa(konna)d, mille tõttu arvame, et me ei vastuta selle eest, mis meie ümber toimub.

20. MINA ja ego

20. MINA ja ego

Pole vist olemas täiskasvanud inimest, kes ei kasutaks vahetevahel sõna „ego”. Kui intuitiivselt on meil mingi ähmane ettekujutus, mida see sõna tähendab, siis täpsemal uurimisel ootab meid ees määramatuse soo. Sageli on kombeks ego lahtiseletamiseks kasutada veelgi segasemaid ja ähmasemaid mõisted, kui seda on sõna ego.

Käesoleva essee eesmärgiks ei ole väita, et kellegi ego definitsioon on vale või puudulik, vaid püüda seletada seda teisest vaatenurgast, lootuses selle kaudu suurendada meie arusaamist egost kui nähtusest eelkõige meie endi psüühes.

18. Eluvool

18. Eluvool

Selleks, et mõista inimese olemust ja tema erilisust võrreldes muu elavaga, peame vaatama inimest kui protsessi, mitte kui fikseeritud omadustega elusolendit, keda võib välise vaatluse abil uurida ning kellel on kindlad omadused, mida me võime uurimise käigus kirja panna.
Inimene, kogu oma psühho-spirituaalses tervikus, on nagu  voolav jõgi. Keegi meist ei ole kunagi seesama inimene, kes ta oli eelmisel hetkel, nii nagu ei ole võimalik kaks korda astuda (täpselt) samasse jõkke. Inimene osaleb elu voolus ning on ka ise elu vool, seega tinglikult võime inimest kogu tema terviklikkuses nimetada eluvooluks.

Antud teema mõistmisel on abiks kui eelnevalt lugeda seotud artiklit: 1. Hing

17. Loovus

17. Loovus

Mistahes ühiskonnas on olemas massiteadvus, mis koormab inimeste psüühet, luues sellele teatud raamid. Need raamid suruvad inimeste mõtted kindlatesse piiridesse, mida me võime nimetada mentaalseks kastiks (mental box). Seega võime loovust defineerida kui võimet ja tahet avada oma meel millelegi, mis asub väljaspool antud ühiskonna mentaalset kasti, nii et oleks võimalik esitada uusi ideesid, mida massiteadvusega koormatud inimesed ei suuda iseseisvalt vastu võtta.

16. Armastus

16. Armastus

Tõenäoliselt on igal inimesel oma isiklik teadvustatud või teadvustamata arusaam sellest, mis on armastus. Armastust on püütud väljendada luule ja romaanivormis ning muusika- ja kunstivormis, samuti selgitada teaduse terminites, aga müsteeriumiks on see jäänud.

Käesolev artikkel on katse seletada armastust essee vormis.