Alkeemia mõisted

14. Püha Graal

14. Püha Graal

Püha Graal on üks suuremaid müsteeriume lääne ühiskonna ajaloos.  Tundub, et vastuvõetavat seletust sellele müsteeriumile pole veel leitud – või kui on, siis ei ole seda aktsepteerinud piisav hulk inimesi. Tõenäoliseks põhjuseks  on ilmselt püüd seda nähtust lahti seletades panna rõhk sõna-sõnalisele seletusele ning seletajate raskused alkeemikute „salakeele”, millel oli alati vähemalt kaks tasandit, lahti kodeerimisel.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing, 3. Tuli, vesi, õhk ja maa ja 4. Vitruviuse mehe lugu.

4. Vitruviuse mehe lugu

4. Vitruviuse mehe lugu

Vitruviuse mees on meile tuntud kui ideaalsete inimproportsioonide parim väljendus. Tunduvalt vähem aga on teada, et kui Leonardo da Vinci seda joonist tegi, siis soovis ta väljendada mikrokosmose kosmograafiat – tal oli kindel veendumus, et inimese ja universumi ehitus ning toimimismehhanismid on analoogilised. Ning ilmselgelt ei väljendu mikro- ja makrokosmose analoogia mitte otseselt nendes füüsilistes suhtarvudes (näiteks pea on kaheksandik inimese pikkusest), vaid see on varjatum.

3. Tuli, vesi, õhk ja maa

3. Tuli, vesi, õhk ja maa

Lüües interneti otsingumootorisse fraasi „tuli, vesi, õhk, maa" või „eart, wind, fire, water", saame vastuseks hulgaliselt raskesti mõistetavaid selgitusi, mida on väga keeruline siduda meie tänase arusaamisega maailma toimimisest. See siiski ei pea veel tähendama, et nende mõistete taga asjalikku sisu ei ole. Peame arvesse võtma, et aastatuhandeid tagasi olid inimkonna sõnavara ja teadmised väga tagasihoidlikud võrreldes tänase seisuga. Varjatumaid nähtusi, mida oskasid märgata ainult müstikud, tuli kirjeldada sümbolite ja/või sõnade abil, mis olid tavapäraselt teises kasutuses. Seega, mitte andes hinnanguid teiste seletuste õigsuse kohta, püüan siinkohal esitada mõnevõrra ratsionaalsema vaatenurga antud mõistetele.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing.