Eesti

154. Ema Maria sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015 (II osa)

154. Ema Maria sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015 (II osa)

Ma olen Ema Maria. Eelnevalt rääkisin alfa-aspektist teema puhul, mida tahan teile täna avada. Ma toon teieni üldpildi, et kutsuda esile reaktsioon mitte niivõrd siinolijate hulgas, vaid esitan väljakutse kollektiivses teadvuses olevatele suhtumistele. Tänu teie kohalolekule ja sellele, et te arutasite omavahel varemkuuldut, saate te olla avatud usteks ja ma saan läbi teie vabastada omega-aspekti, mis võib kollektiivteadvusel aidata leida lahendus nimetatud teemale, olenevalt muidugi teie valikust seda teha. Nagu Meister MORE armastab öelda, las terad kukuvad, kuhu juhtub. Me edastame mõnikord õpetuse ja laseme inimestel teha sellega, mida nemad heaks arvavad.

148. Peaingel Miikaeli sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015

148. Peaingel Miikaeli sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015

Mina olen ülestõusnud meister peaingel Miikael. Ma olen oma kohalolekus piki joont, kus asuvad enamus riike, mis on endise Nõukogude Liidu osad. Olen siin, et vastata nende inimeste kutsele, kes on leidnud ülestõusnud meistrite õpetuse mitte ainult läbi selle sõnumitooja, vaid ka läbi teiste sõnumitoojate, ja kes elavad NL endistes osades ning muretsevad Vladimir Putini ja Venemaa poolt tuleva agressiivse toimuva pärast.

147. Eesti rahvas - Jagage oma kohalolekut!

147. Eesti rahvas - Jagage oma kohalolekut!

Leedi Meister Veenus, 30. oktoober 2011. See diktaat edastati Eestis, teel Tallinna poole.

Leedi Meister Veenus olen mina ja ma olen siin eesmärgiga ankurdada spetsiaalne Leek Eestimaale, sest eestimaalased on väga lähedased minu ja Sanat Kumara  südamele.

On levinud kuuldusi ja müüte sellest, kus öeldakse eestlased olevat muistne rahvas ja et väga vanal ajal olevat nad tulnud kaugelt Idast, Gobi kõrbe kandist. Kuigi seda vana müüti tõlgendades peab olema ettevaatlik, et mitte võtta seda sõna-sõnalt, on siiski tõsi see, et paljud Eesti rahva seast olid just nimelt need, kes koos Sanat Kumaraga ammustel aegadel Veenuselt tulid.