Jeesus

24. Neitsist sündinud

24. Neitsist sündinud

Tõenäoliselt üks põhjusi, miks paljud lääne inimesed kristlusesse ja piiblisse eelarvamusega suhtuvad, on kristlikule religioonile iseloomulik pime usk ning klammerdumine ajast ja arust väidetesse, nagu näiteks Jeesuse sündimine neitsist. Püüame esmalt aru saada, kuidas selline väide üldse tekkinud on.Segadus on ilmselt alguse saanud sellest, et sõna „neitsi” on tegelikult vale tõlge heebreakeelsest sõnast „almah”, mis tähendab „puhas naine”. „Puhas naine” viitas naisele, kes elas püha elu ning oli pühendanud oma elu Jumala teenimisele, nagu oli ka Maarja, enne, kui ta kohtus Joosepiga. Teiste sõnadega, naine võis pühenduda tsölibaadile isegi peale abielus olemist ja laste saamist, jäädes seejuures puhtaks. Seetõttu võis naine olla puhas, olemata neitsi, mis tähendab, et vana testamendi ennustus sai osutuda tõeks, ehkki viljastumine toimus füüsilisel teel.

12. Buddha ja Kristus

12. Buddha ja Kristus

Ehkki sõnu Buddha ja Kristus kasutatakse põhiliselt viitamaks kahe erineva vaimse õpetuse rajajale, on nende sõnade sisu siiski tunduvalt sügavam. Kui Siddhartha Gautama sündis, siis ei kutsunud keegi teda Buddhaks ning ka Jeesusust ei kutsutud Kristuseks. Sügavamal tasandil tähistavad need sõnad sarnaseid, kuid mõnevõrra erinevaid teadvusseisundeid. Kristuse tiitli saab inimene, kes on Maa peal võimeline kehastama täit Kristus-teadvust, s.t olema Kristus inimese kehastuses. Buddha tiitli saab inimene, kes on Maa peal võimeline kehastama täit Buddha-teadvust, s.t olema Buddha inimese kehastuses. Etteruttavalt olgu öeldud, et kõik inimesed omavad seda potentsiaali.

8. Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid

8. Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid

Nii mikro- kui ka makrokosmos alluvad lugematule hulgale tsüklilistele muudatustele, mille läbi toimub sageli märkamatuks jääv areng. Tüüpilised ning selgelt märgatavad tsüklid on näiteks öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumine. Vähem märgatavad on inimese ajatajuga võrreldes kas ülilühikesed või ülipikad tsüklid (näiteks Maa prestsessioonitsükkel) või terve hulk varjatud tsükleid, millest osade olemasolust me pole üldse teadlikud. Samuti võib tsükleid tinglikult jaotada materiaalse sfääri ning vaimse sfääri tsükliteks, millest viimased on varjatumad, kuid põhjusliku jõuga materiaalse sfääri tsüklitele.

6. Alguses oli Sõna

6. Alguses oli Sõna

"Alguses oli Sõna" väljendit tunneb enamik kristliku kultuuriruumi inimestest. Oleme selle väljendiga nii harjunud, et me isegi ei esita küsimust ega nõua arusaamist,  mida see sisuliselt tähendab. Tänapäeva ratsionaalse meelelaadiga inimene soovib siiski mõista asjade sisu  –- pime usk autoriteetidesse ja kirjasõnasse on ärksamate inimeste jaoks välistatud.

 

5. Minu isa majas on palju eluasemeid (Joh, 14:2)

5. Minu isa majas on palju eluasemeid (Joh, 14:2)

Tänapäeva ratsionaalselt mõtleva lääne inimese jaoks on piibel täis enamasti arusaamatuid väljendeid ja mõistukõnet. Teoloogide poolt antud selgitused baseeruvad sageli sõna-sõnalisel tõlgendusel ning on sageli tervele mõistusele vastuvõetamatud.

Selleks, et piibli tsitaatidest aru saada, tuleb mõista, et 2000 aastat tagasi oli inimkond väga primitiivsel arengutasandil.