Paarisuhted

156. Miks mehed on niisugused nagu nad on?

156. Miks mehed on niisugused nagu nad on?

Ehkki meil on sageli kombeks eristada mehi ja naisi ainult kehaliste tunnuste alusel, viitavad reaalne elu ja psühholoogide tähelepanekud sellele, et erinevused asuvad ka sügavamatel tasanditel. Soovahetusoperatsioon ei tee mehest naist ega naisest meest, vaid lihtsalt korrigeerib asjaosalise füüsilist välimust tema sisemisele minatundele vastavamaks. Miks teatud hulk inimesi sünnib ühest soost kehaga, aga psüühiliselt tunneb ennast vastassoo esindajana, on küsimus, millele tänapäeva psühholoogia ei ole suutnud ammendavat vastust anda.

93. Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini?

93. Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini?

Tarkus ja analüüsimine armastus- ja inimsuhetes 1/4

Tasakaalustamata paarisuhte kooshoidmine on täna palju raskem, kui see oli meile eelnevatel põlvkondadel. Meie vanemad või vanavanemad võisid abielus olla nelikümmend või viiskümmend aastat, sest paljud neist suutsid leida oma suhtes nn asümmeetrilise tasakaalu, mille puhul neil oli võimalik koos elada ilma teineteisele väljakutseid esitamata. Kuigi see tundus pealtnäha harmoonilise suhtena, oli see siiski kooselu, mis ei toonud kaasa vaimset kasvu.

89. Andestamise saladus

89. Andestamise saladus

„Kui ma oma viimases kehastuses oleksin mõistnud, kui oluline on andestamine ja kui palju see elu mõjutab, siis oleks andestamine olnud üks minu elu põhiprioriteetidest”. Sellise mõtte on öelnud aastal 2012 ülestõusnud meistriks saanud GuruMa ühes oma esimestest loengutest peale ülestõusmise spiraali läbimist.

Kehastuses olles võib meil olla raske mõista, et vimma ja viha pidamine ning kellegi süüdistamine tekitab negatiivse energeetilise sideme, mis vangistab meid nähtamatu ahelaga mingi sündmuse või isiku külge.

77. Miks ohver igatseb psühhopaati?

77. Miks ohver igatseb psühhopaati?

Vastus lugeja kirjale:

„Tänu heade nõuannete eest!

Palun andke teada, kuidas suuta mitte igatseda taga psühhopaati ja suuta temast loobuda? Pole normaalne, et otsin ja igatsen inimest, kes tegi mulle haiget. Kas ta on minuga midagi teinud, et ma nii tunnen, olen ma lasknud endaga ise midagi teha, et nii tunnen?

Oleksin tänulik, kui saaksin veidi aimu, mis minuga toimub. Kannatan ma Stockholmi sündroomi all, on see lahendamata karmaline ülesanne, põen ma traumaatilist seotust?
Kui teil vähegi aega on, oleksin väga tänulik, kui suunaksite mind teadmiste juurde, mis aitaksid mul mõista, mis minuga toimub?“

62. Kuidas vabaneda psühhopaadist?

62. Kuidas vabaneda psühhopaadist?

Kui kellegi elus on koha sisse võtnud psühhopaat, olgu see siis abikaasana/partnerina, lapsevanemana, lapsena või mingil muul moel, siis on see tavaliselt märguandeks, et meie endi alateadvuses on midagi, mis meid sellises suhtes kinni hoiab. Jättes välja suhteliselt vähesed juhtumid, mida selgitan hiljem, on rõhuv osa suhetest psühhopaadiga kaassõltuvussuhe, milles üks suhte osapool on ohver ning teine kuritarvitaja, keda võime lihtsuse mõttes nimetada ka kiusajaks.

54. Armastuse seadus. Vaimsed seadused II.

54. Armastuse seadus. Vaimsed seadused II.

Järg artiklile: 53. Vaimsed seadused I

Miks Looja lõi selle universumi?

Need, kes on üles kasvanud religioosses kultuuris, on ehk tuttavad väljaspool materiaalset maailma eksisteeriva parema maailma kontseptsiooniga. Paljude jaoks on see võib-olla kui mingi paradiisi vorm mitmesuguste positiivsete omadustega. Kui võtta need positiivsed aspektid ja paljundada neid miljard korda, siis saame mingi idee sellest, milline Kõiksus on. Teiste sõnadega, Looja on Kõiksuses täiesti õnnelik ja rahul.

51. Psühhopaatia vaimsed põhjused

51. Psühhopaatia vaimsed põhjused

Väide, et psühhopaatia on neuroloogiline häire, räägib vastu väitele, et ükski ravim ei tekita ega suurenda empaatiat. Kui selline häire omaks mehaanilist põhjust, siis peaks olemas olema ka mehaaniline vahend, mis suudaks taastada selle, mis on selgelt olemas enamikul inimestest. Ka arvamus, et umbes 1% elanikkonnast on psühhopaadid, on nähtuse leviku ilmselge alahindamine. Alljärgnevalt mõtisklus psühhopaatiast vaimses võtmes.

16. Armastus

16. Armastus

Tõenäoliselt on igal inimesel oma isiklik teadvustatud või teadvustamata arusaam sellest, mis on armastus. Armastust on püütud väljendada luule ja romaanivormis ning muusika- ja kunstivormis, samuti selgitada teaduse terminites, aga müsteeriumiks on see jäänud.

Käesolev artikkel on katse seletada armastust essee vormis.

10. Õige partneri leidmisest

10. Õige partneri leidmisest

Põhjus, miks enamik inimesi „õiget“ partnerit otsides ebaõnnestuvad, on enesestmõistetavaks pidamine, et „õige“ on see partner, kellega koos olles me ise endid muutma ei pea. Me otsime partnerit, kes kompenseeriks meie psühholoogia lahendamata aspektid, et võiksime tunda ennast terviklike ja õnnelikena ega peaks oma silmast palki otsima. Näiteks, kui tunneme ennast üksikuna ja ebaturvaliselt, siis soovime alateadlikult leida partnerit, kes neid puudusi kompenseeriks ning meie elust üksinduse kõrvaldaks ja turvatunde tekitaks. Kui me tõesti niisuguse partneri leiaksime, siis võiks meil olla mugav elu, kuid selline partner ei sunniks meil oma psühholoogiat tervendama ning oleks seega takistuseks isiklikul arengul ja vaimsel kasvamisel.