Piibli tõlgendused

86. Kui kõik on armastus, siis kust tuleb vägivald?

86. Kui kõik on armastus, siis kust tuleb vägivald?

Vastus 16. artikli „ Armastus” lugeja kommentaar-küsimusele.

„Iga kord, kui ma loen kusagilt, et Jumalik Armastus on loonud elu, tekitab see minus küsimusi. Jätame kõrvale selle „patuse'' inimese ja vaatame lähemalt, millel põhineb elu looduses. Tapmisel! Selleks, et ise elus püsida, pead sa sööma, ehk tapma, muidu jääd nõrgaks ja süüakse (tapetakse) sind. Seda nimetatakse toiduahelaks. Kes sööb putukaid, kes usse, kes hiiri, kes teisi linde jne. Isegi taimed peavad võitlema üksteisega, et ellu jääda. Kehtib lihtne põhimõte — kes on tugevam, see jääb ellu. Käib totaalne eluvõitlus. Kuidas saab Armastus luua midagi sellist? Midagi siin ei klapi . . .“

74. Kes Ma Olen?

74. Kes Ma Olen?

 Vastus lugeja küsimusele: „Kes sa oled?”
Millal iganes me ütleme sõnad „Ma olen…”, peaksime me korraks teadvustama ja pöörama tähelepanu sellele, mida me ütleme või kirjutame. Küsimus „Kes sa oled?” võib olla tunduvalt sügavama tähendusega, kui esmapilgul tundub. Tavatasandil peetakse sellise küsimuse all silmas midagi, mis ümbersõnastatult võiks kõlada umbes nii: „Missuguse oma (elu)rolliga sa oled kõige enam samastunud?”. Sõltuvalt inimesest võivad siin vastused olla väga erinevad. Paljud mehed samastavad ennast esmalt oma elukutsega. Kui mõtlemiseks aega ei anta, siis võib kohe vastuseks tulla, et olen näiteks insener, IT spetsialist või ehitaja. Kui on veidi aega järelemõtlemiseks, siis tuleb meelde, et ma olen ka näiteks isa või abikaasa või surfar. Naiste puhul on „mina olen” vastuse esimeseks variandiks sagedamini „ema” või “abikaasa”, kuid üleüldise emantsipeerumise käigus on üha enamate naiste esmane vastus seotud samuti elukutsega.

66. Kundalini ärkamine ja selle riskid

66. Kundalini ärkamine ja selle riskid

Sõna „kundalini” on lihtsalt üks nimedest, millega tähistatakse meid elus hoidvat vaimset energiat. Sellest energiast räägivad erineval moel kõik vaimsed õpetused. Uues Testamendis on seda nimetatud „eluveeks” või ka „elavaks veeks”. See energia on Püha Vaimu üks aspektidest ning Püha Vaimu üheks rolliks on aidata meil (vaimselt) kasvada ning oma piiranguid ületada. See on võtmetähtsusega, et mõista kundalini energia olemust ning tema mõju inimestele.

65. Miks ma tsiteerin piiblit ja kirjutan Jeesusest?

65. Miks ma tsiteerin piiblit ja kirjutan Jeesusest?

Ma ei ole kunagi piiblit lugenud rohkem kui vaid mõned leheküljed ja ka nn „Jeesuse jamast” olen enamiku aja oma elust suure kaarega mööda käinud. Just nii nagu usuleiges või lausa ateistlikus Eestis kombeks.
Ometigi sisaldavad väga paljud visioonid.ee artiklid hulganisti piibli tsitaate ja osa artikleid olen kirjutanud lausa katsetusena piiblit tõlgendada.

36. Reaalsuse kokkupanek

36. Reaalsuse kokkupanek

Idamaised õpetused räägivad meile illusioonist — Maya’st — ja sellest vabanemisest. Kuid mis on siis reaalsus ja mis on illusioon?

Illusiooni mõistmiseks on vajalik mõista reaalsuse olemust — mis on meie jaoks reaalsus ja kuidas see tekib? Idamaised õpetused räägivad meile vormimaailmast ning kõige selle taga olevast vormitust maailmast. Vorm on see, mis paneb mingi asja või nähtuse teisest asjast või nähtusest erinema. Just vormide olemasolu on aluseks mõistetele ja keelele, sest erisuste olemasolu loob võimaluse ja vajaduse ka erinavate sõnade tekkeks. Seega keel kui lingvistiline ja märgiline nähtus baseerub duaalse maailma vormidel.

20. MINA ja ego

20. MINA ja ego

Pole vist olemas täiskasvanud inimest, kes ei kasutaks vahetevahel sõna „ego”. Kui intuitiivselt on meil mingi ähmane ettekujutus, mida see sõna tähendab, siis täpsemal uurimisel ootab meid ees määramatuse soo. Sageli on kombeks ego lahtiseletamiseks kasutada veelgi segasemaid ja ähmasemaid mõisted, kui seda on sõna ego.

Käesoleva essee eesmärgiks ei ole väita, et kellegi ego definitsioon on vale või puudulik, vaid püüda seletada seda teisest vaatenurgast, lootuses selle kaudu suurendada meie arusaamist egost kui nähtusest eelkõige meie endi psüühes.

14. Püha Graal

14. Püha Graal

Püha Graal on üks suuremaid müsteeriume lääne ühiskonna ajaloos.  Tundub, et vastuvõetavat seletust sellele müsteeriumile pole veel leitud – või kui on, siis ei ole seda aktsepteerinud piisav hulk inimesi. Tõenäoliseks põhjuseks  on ilmselt püüd seda nähtust lahti seletades panna rõhk sõna-sõnalisele seletusele ning seletajate raskused alkeemikute „salakeele”, millel oli alati vähemalt kaks tasandit, lahti kodeerimisel.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing, 3. Tuli, vesi, õhk ja maa ja 4. Vitruviuse mehe lugu.

6. Alguses oli Sõna

6. Alguses oli Sõna

"Alguses oli Sõna" väljendit tunneb enamik kristliku kultuuriruumi inimestest. Oleme selle väljendiga nii harjunud, et me isegi ei esita küsimust ega nõua arusaamist,  mida see sisuliselt tähendab. Tänapäeva ratsionaalse meelelaadiga inimene soovib siiski mõista asjade sisu  –- pime usk autoriteetidesse ja kirjasõnasse on ärksamate inimeste jaoks välistatud.

 

5. Minu isa majas on palju eluasemeid (Joh, 14:2)

5. Minu isa majas on palju eluasemeid (Joh, 14:2)

Tänapäeva ratsionaalselt mõtleva lääne inimese jaoks on piibel täis enamasti arusaamatuid väljendeid ja mõistukõnet. Teoloogide poolt antud selgitused baseeruvad sageli sõna-sõnalisel tõlgendusel ning on sageli tervele mõistusele vastuvõetamatud.

Selleks, et piibli tsitaatidest aru saada, tuleb mõista, et 2000 aastat tagasi oli inimkond väga primitiivsel arengutasandil.