Vaimne tervis

156. Miks mehed on niisugused nagu nad on?

156. Miks mehed on niisugused nagu nad on?

Ehkki meil on sageli kombeks eristada mehi ja naisi ainult kehaliste tunnuste alusel, viitavad reaalne elu ja psühholoogide tähelepanekud sellele, et erinevused asuvad ka sügavamatel tasanditel. Soovahetusoperatsioon ei tee mehest naist ega naisest meest, vaid lihtsalt korrigeerib asjaosalise füüsilist välimust tema sisemisele minatundele vastavamaks. Miks teatud hulk inimesi sünnib ühest soost kehaga, aga psüühiliselt tunneb ennast vastassoo esindajana, on küsimus, millele tänapäeva psühholoogia ei ole suutnud ammendavat vastust anda.

89. Andestamise saladus

89. Andestamise saladus

„Kui ma oma viimases kehastuses oleksin mõistnud, kui oluline on andestamine ja kui palju see elu mõjutab, siis oleks andestamine olnud üks minu elu põhiprioriteetidest”. Sellise mõtte on öelnud aastal 2012 ülestõusnud meistriks saanud GuruMa ühes oma esimestest loengutest peale ülestõusmise spiraali läbimist.

Kehastuses olles võib meil olla raske mõista, et vimma ja viha pidamine ning kellegi süüdistamine tekitab negatiivse energeetilise sideme, mis vangistab meid nähtamatu ahelaga mingi sündmuse või isiku külge.

73. Tipukogemused, nende saavutamine ja mõju

73. Tipukogemused, nende saavutamine ja mõju

Abraham Maslow kirjeldab tipukogemust kui „ülima õnne ja eneseteostuse momenti”. Ise kasutasin sellise kogemuse kirjeldamiseks väljendit: „olemise talumatu kergus”. Me võime vaadata tipukogemust kui muutunud teadvuse seisundi erijuhtu — olukorda, kus meil on võimalik kogeda oma laiemat (kõrgemat) mina läbi psüühikas olevate piirangute olulise vähenemise. Psüühika piirangud, mis on senini nähtamatu koormana meie energiakeha rõhunud, tekitavad kadudes imelise kerguse ja õnnetunde. Kuna need piirangud on senini toiminud ka tajufiltrina, siis kaasneb nende vähenemise või kadumisega ka võime maailma ja elu teisest vaatepunktist näha. Asjaosalistele tundub sageli, et nad on nagu „nägijaks” muutunud või teatud kombel valgustunud.

72. Meditatsiooni mõjud ja kõrvalmõjud

72. Meditatsiooni mõjud ja kõrvalmõjud

Vaimsetes ringkondades on levinud veendumus mediteerimise tervendavast mõjust. Lugedes erinevaid vaimse suunitlusega blogisid ja raamatuid, jääb mulje, nagu oleks meditatsioon imeravim, mis aitab igaüht ja alati ning on seejuures veel kõrvalnähtudeta.
Tuginedes enda ja teiste inimeste kogemusele, tahan ma sellesse teemasse veidi teistsugust valgust tuua. Nimelt paljud mediteerijad on peale mediteerimise alustamist ja esmast meelerahu tõusu kogemist langenud depressiooni. Sageli on see depressioon osutunud nii sügavaks, et edasine mediteerimine on praktiliselt võimatu. Tugev usk meditatsiooni kui tervendavasse praktikasse on aga takistanud paljudel inimestel nägemast seost depressiooni ja sellele eelneva meditatsiooni vahel.

70. Kuidas tervendada energiakeha ehk hinge psühhotraumast?

70. Kuidas tervendada energiakeha ehk hinge psühhotraumast?

Esimeseks sammuks tervenemise suunas on reaalse olukorra endale teadvustamine — omaksvõtmine, et me vajame tervendamist. Meie ümber ja ühiskonnas on palju inimesi, kes on emotsionaalselt haiget saanud, kuid kellel puudub igasugune ettekujutus nii oma seisukorrast kui ka sellest, kuidas ennast tervendada. See on üks suurtest vajakajäämistest lääne kultuuris, inimesed on üles kasvanud ilma igasuguse arusaamiseta, kuidas tervendada oma energiakeha ja psüühikat. Loodetavasti see kõik muutub lähimate aastakümnete jooksul, kuid kahjuks ei aita see teadmine meid täna. Niisiis, alustada tuleks endale tunnistamisest, et nii nagu meie füüsiline keha võib saada viga, võib ka meie energiakeha (emotsionaal- ja mentaalkeha) viga saada.

66. Kundalini ärkamine ja selle riskid

66. Kundalini ärkamine ja selle riskid

Sõna „kundalini” on lihtsalt üks nimedest, millega tähistatakse meid elus hoidvat vaimset energiat. Sellest energiast räägivad erineval moel kõik vaimsed õpetused. Uues Testamendis on seda nimetatud „eluveeks” või ka „elavaks veeks”. See energia on Püha Vaimu üks aspektidest ning Püha Vaimu üheks rolliks on aidata meil (vaimselt) kasvada ning oma piiranguid ületada. See on võtmetähtsusega, et mõista kundalini energia olemust ning tema mõju inimestele.

64. Liigsöömine, ülekaalulisus ja selle vaimsed põhjused

64. Liigsöömine, ülekaalulisus ja selle vaimsed põhjused

Ehkki esmapilgul võib tunduda, et ülekaalulisuse põhjuseks on liigsöömine, võib tegelik olukord olla mõnevõrra keerukam. Mitte alati ei kaasne toitumisharjumuste muutumisega kaalu normaliseerumine. On inimesi, kes võivad süüa suhteliselt palju, säilitades saleda keha, samas kui teistel ei aita ka toidukoguste oluline piiramine liigsest polstrist vabaneda.