Vastused küsimustele

168. Mõtteid laste arvutisõltuvusest

168. Mõtteid laste arvutisõltuvusest

Lugeja kiri: Ma olen onuks ühele lapsele, keda mina ei ole eostanud. Rahvakeeli olen võõrasisa. Lugedes seda kirjutist (164. Lapse töö ja täiskasvanu töö), tekkis palju küsimusi, aga üks suur küsimus on arvutimängud. Laiemalt kõik, mis on ekraaniga ja mille kaudu meile igasugust meelelahutust ja infomüra pressitakse. Laps on nii vastuvõtlik ja haavatav sellest infomürast, enam ei ole emme ja issi need, keda kuulatakse, vaid interaktiivsed seadmed kasvatavad meie lapsi pluss veel kool + sõbrad jne, emme-issi on need kõige viimased keda kuulatakse.

150. Mida teha kui astraalolendid lapsi ründavad?

150. Mida teha kui astraalolendid lapsi ründavad?

Vastus lugeja kirjale:

Küsin sinu arvamust. Mul on kummaline olukord oma vanima 5-aastase lapsega. Tal on praeguseks 4 korda öösel olnud u 12 ajal hirmuhoog: vehib kätega ja on hüsteerias, näitab kuhugi poole. Mingil määral ta kõnele reageerib, aga hommikul ei mäleta sellest midagi. Mul on endal ka siis veidi hirmus...

136. Perevägivallast ja andestamisest

136. Perevägivallast ja andestamisest

„Elasin abikaasaga 30 aastat koos, neist kuskil 25 aastat kogesin vägivalda. Lahkusin tema juurest välismaale. Loen praegu dikriisid, selle soovituse sain siit ühest artiklist. Tunnen, et aitab. Kuid mul on mure oma täiskasvanud laste pärast, eriti kõige noorema pärast. Elab ta küll välismaal, aga isa kirjutab talle kirju, kus kõik on halvas valguses ja kui õnnetu ta ikka on.
Kas kuidagi saan aidata ja kaitsta oma lapsi praegu? Nad kogesid meie kooselu jooksul hirmsaid aegu.
Ja ehk on veel nõuandeid mulle, sest need ajad ei taha ununeda. Aitäh!“

118. Küsimused ja vastused laste haigestumiste kohta

118. Küsimused ja vastused laste haigestumiste kohta

Lugeja kiri: „Tahan sinult nõu küsida minu mõttekäigu kohta.

Kui mu vanem laps oli 2—3-aastaselt ühe õppeaasta lasteaias, siis oli ta pool aega haige, väga tihti ka terve pere. Nüüd, kui pärast poolteist aastat vaheaga hakkas kõige vanem laps jaanuaris uuesti lasteaias käima ning lasteaiateed alustas ka 3 aastane keskmine laps, siis on nad jälle pool aega haiged. Üks aasta läks praktiliselt haigusteta.

Minu teadmised haiguste kohta on sellised: haigus on selles mõttes vajalik, et tasakaalustab väärkasutatud energia, kuid ta ei muuda teadvuse taset. Seega näide, kui tekitada prügi, siis haigus on nagu koristaja, kes tuleb seda laga koristama, aga ta ei muuda olukorda, et prügi uuesti ei tekiks.

86. Kui kõik on armastus, siis kust tuleb vägivald?

86. Kui kõik on armastus, siis kust tuleb vägivald?

Vastus 16. artikli „ Armastus” lugeja kommentaar-küsimusele.

„Iga kord, kui ma loen kusagilt, et Jumalik Armastus on loonud elu, tekitab see minus küsimusi. Jätame kõrvale selle „patuse'' inimese ja vaatame lähemalt, millel põhineb elu looduses. Tapmisel! Selleks, et ise elus püsida, pead sa sööma, ehk tapma, muidu jääd nõrgaks ja süüakse (tapetakse) sind. Seda nimetatakse toiduahelaks. Kes sööb putukaid, kes usse, kes hiiri, kes teisi linde jne. Isegi taimed peavad võitlema üksteisega, et ellu jääda. Kehtib lihtne põhimõte — kes on tugevam, see jääb ellu. Käib totaalne eluvõitlus. Kuidas saab Armastus luua midagi sellist? Midagi siin ei klapi . . .“

79. Miks ma vastutan teiste eest?

79. Miks ma vastutan teiste eest?

Mis on vastutusvõime?

Tavatähenduses võiks seda mõistet defineerida kui võimet tegeleda mingite otsuste tagajärgedega. Sügavam tähendus on siin aga meie Vaimse (Kõrgema) Mina võime vastata välistele stiimulitele. Kuna paljudel inimestel on ühendus oma Vaimse Minaga suhteliselt nõrk või lausa olematu, siis ei tule meie vastused välistele stiimulitele mitte Vaimse Mina vaid meie ego käest. Egol on aga alati kalduvus näha maailma dualistlikul skaalal mõõdetuna ning anda skaala erinevatele otstele väärtushinnangud. Antud juhul on vist tegemist olukorraga, kus Sa oled alateadlikult vastutuse võtmise olulisust absolutiseerinud — pidades seda heaks ning vastutuse mittevõtmist halvaks, kandes selle üle oma mõjusfääri inimestele.

77. Miks ohver igatseb psühhopaati?

77. Miks ohver igatseb psühhopaati?

Vastus lugeja kirjale:

„Tänu heade nõuannete eest!

Palun andke teada, kuidas suuta mitte igatseda taga psühhopaati ja suuta temast loobuda? Pole normaalne, et otsin ja igatsen inimest, kes tegi mulle haiget. Kas ta on minuga midagi teinud, et ma nii tunnen, olen ma lasknud endaga ise midagi teha, et nii tunnen?

Oleksin tänulik, kui saaksin veidi aimu, mis minuga toimub. Kannatan ma Stockholmi sündroomi all, on see lahendamata karmaline ülesanne, põen ma traumaatilist seotust?
Kui teil vähegi aega on, oleksin väga tänulik, kui suunaksite mind teadmiste juurde, mis aitaksid mul mõista, mis minuga toimub?“

75. Elementaalid ehk loodusvaimud

75. Elementaalid ehk loodusvaimud

Artikkel on inspireeritud lugeja küsimusest: „Mis on orbid?”
Elementaalid ehk elementaalolendid ehk elementide ehitajad on teadvuse vormid, kellel puudub eneseteadlikkus. Elementideks siinses kontekstis on mistahes looduse vormid - näiteks konkreetne taim, loom, pinnavorm, taime- või loomaliik, ökosüsteem, ilmastikumuster jne.

74. Kes Ma Olen?

74. Kes Ma Olen?

 Vastus lugeja küsimusele: „Kes sa oled?”
Millal iganes me ütleme sõnad „Ma olen…”, peaksime me korraks teadvustama ja pöörama tähelepanu sellele, mida me ütleme või kirjutame. Küsimus „Kes sa oled?” võib olla tunduvalt sügavama tähendusega, kui esmapilgul tundub. Tavatasandil peetakse sellise küsimuse all silmas midagi, mis ümbersõnastatult võiks kõlada umbes nii: „Missuguse oma (elu)rolliga sa oled kõige enam samastunud?”. Sõltuvalt inimesest võivad siin vastused olla väga erinevad. Paljud mehed samastavad ennast esmalt oma elukutsega. Kui mõtlemiseks aega ei anta, siis võib kohe vastuseks tulla, et olen näiteks insener, IT spetsialist või ehitaja. Kui on veidi aega järelemõtlemiseks, siis tuleb meelde, et ma olen ka näiteks isa või abikaasa või surfar. Naiste puhul on „mina olen” vastuse esimeseks variandiks sagedamini „ema” või “abikaasa”, kuid üleüldise emantsipeerumise käigus on üha enamate naiste esmane vastus seotud samuti elukutsega.

62. Kuidas vabaneda psühhopaadist?

62. Kuidas vabaneda psühhopaadist?

Kui kellegi elus on koha sisse võtnud psühhopaat, olgu see siis abikaasana/partnerina, lapsevanemana, lapsena või mingil muul moel, siis on see tavaliselt märguandeks, et meie endi alateadvuses on midagi, mis meid sellises suhtes kinni hoiab. Jättes välja suhteliselt vähesed juhtumid, mida selgitan hiljem, on rõhuv osa suhetest psühhopaadiga kaassõltuvussuhe, milles üks suhte osapool on ohver ning teine kuritarvitaja, keda võime lihtsuse mõttes nimetada ka kiusajaks.

57. Hingedevahelised kokkulepped

57. Hingedevahelised kokkulepped

Lugeja küsimus hingedevaheliste kokkulepete kohta: „Olen viimasel ajal palju vihjeid saanud selle kohta, et hinged teevad kokkuleppeid inkarnatsioonide vahelisel ajal. Kuidas need kokkulepped täpsemalt sünnivad? Kui suur on meie vabast tahtest tulenev õigus neid kokkuleppeid ignoreerida? Mulle on seni tundunud, et need on nagu „ette määratud", et kui peab juhtuma, siis õigel ajal juhtub see niikuinii ja kokkuleppe teinud hinged kohtuvad. Kas need kokkulepped on vaid õppimise ja vaimse arengu eesmärgil või võib neist oodata ka muud tulemit?

Kõike kaunist!“

56. Enama seadus. Vaimsed seadused IV.

56. Enama seadus. Vaimsed seadused IV.

Järg artiklile: 55. Vaba Tahte seadus. Vaimsed seadused III.

Eelnevates artiklites kirjeldatud vaimsed seadused moodustavad raamistiku nii individuaalsete olendite kui Jumala sfääride üldise kasvu jaoks. Põhiprintsiip on suhteliselt lihtne –  Jeesus kirjeldas seda oma tähendamissõnas teenrite kaudu, kes said meistrilt talendid (anded). Uue eneseteadliku olevusena saab igaüks teatud hulga valguse energiat (eluenergiat) kingituseks. See on Looja n-ö kapitalimahutus iga uue olendi kosmilisel pangakontol ja igaühel on õigus seda välja võtta ja kasutada selleks, et elada ja praktiseerida oma loovaid võimeid. Iga eneseteadlik olend alustab kaunis suure hulga tema arvel oleva valgusega ja see hoiab teda ülal pikka aega.

55. Vaba Tahte seadus. Vaimsed seadused III.

55. Vaba Tahte seadus. Vaimsed seadused III.

Järg artiklile 54. Armastuse seadus. Vaimsed Seadused II.

Selleks, et aru saada Vaba Tahte seadusest, peame mõistma inimeste eksistentsi mõtet, milleks on eneseteadlikkuse kasv. Viimane on võimalik ainult siis, kui me teeme valikuid ja kogeme tehtud valikute tagajärgi. Võime öelda, et planeet Maa on kosmiline klassiruum, kus selle õpilased — inimesed — saavad võimaluse õppida teatud õppetükke.

54. Armastuse seadus. Vaimsed seadused II.

54. Armastuse seadus. Vaimsed seadused II.

Järg artiklile: 53. Vaimsed seadused I

Miks Looja lõi selle universumi?

Need, kes on üles kasvanud religioosses kultuuris, on ehk tuttavad väljaspool materiaalset maailma eksisteeriva parema maailma kontseptsiooniga. Paljude jaoks on see võib-olla kui mingi paradiisi vorm mitmesuguste positiivsete omadustega. Kui võtta need positiivsed aspektid ja paljundada neid miljard korda, siis saame mingi idee sellest, milline Kõiksus on. Teiste sõnadega, Looja on Kõiksuses täiesti õnnelik ja rahul.

49. Haigused ja vaktsineerimine, järg

49. Haigused ja vaktsineerimine, järg

Küsija kommentaar saadud vastusele (47. Haigused ja vaktsineerimine).

Veel mõningaid mõtteid sellega seoses.

_________________________________________________________________________

„Tere!

Ma tänan väga selle visiooni eest. Ma olin oma uuringutega vaktsineerimise vallas nii kaugele jõudnud, et ei tahtnud enam lugeda/kuulata inimeste arvamust, kes on väga selgelt ühel poolel ja on oma otsuses kindlad, tuginedes vaid kõige alumisele materiaalsele tasandile. Muidugi mulle meeldib kuulata rohkem lugusid vaktsineerimise mõttetusest, kuid hirmunud inimeste jutt vaktsineerimise kahjulikkusest reageerib minu hirmuga, et olen olnud arg ja rumal ema, lastes oma lapsed ära vaktsineerida ja tekitanud neile eluaegseid kahjustusi. Samas on mul hea meel, et see teema puudutas ka sind subjektiivselt. Palju lihtsam on oma arvamuses kindel olla, kui teema ennast väga sügavalt ei puuduta.