Empaatia

50. Sümpaatia, empaatia ja kaastunne

50. Sümpaatia, empaatia ja kaastunne

Sümpaatia, empaatia ja kaastunne on mõisted, mida paljud allikad defineerivad erinevalt. Tunne, mida üks autor kirjeldab sõnaga sümpaatia, võib teise jaoks olla empaatia ning kolmandale kaastunne, mistõttu võib öelda, et teatud määral võivad need sõnad argikasutuses olla sünonüümid. Käesoleva artikli eesmärgiks ei ole anda neile mõistetele õigeid definitsioone, vaid vaadata neid psüühiliste nähtuste komplekse, mida nende kolme mõistega püütakse kirjeldada.