Geenid

15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?

15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?

Kui me esitame endile selle küsimuse, või laiemalt “Miks inimesed on niisugused nagu nad on?”, siis paljud meist oskavad anda sellele mitmeid seletusi, näiteks:

  • vanemate geneetiline mõju
  • keskkonna ja kasvatuse mõju

Sageli on meie lastel aga omadusi, mida on nende faktoritega keeruline seletada. Senini oleme eeldanud, et küllap on geenides midagi, mida me veel ei tea ning see aitab ära seletada, miks meie lapsed just iseloomuomaduste poolest meist nii väga erinevad, kuigi sageli on ka nende füüsilised erinevused piisavalt suured, et meis imestust tekitada.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing .