Hull geenius

17. Loovus

17. Loovus

Mistahes ühiskonnas on olemas massiteadvus, mis koormab inimeste psüühet, luues sellele teatud raamid. Need raamid suruvad inimeste mõtted kindlatesse piiridesse, mida me võime nimetada mentaalseks kastiks (mental box). Seega võime loovust defineerida kui võimet ja tahet avada oma meel millelegi, mis asub väljaspool antud ühiskonna mentaalset kasti, nii et oleks võimalik esitada uusi ideesid, mida massiteadvusega koormatud inimesed ei suuda iseseisvalt vastu võtta.